Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Turbulens
2. Emerging Church –
vad är fel och vad är kopplingen till New age? Kontemplation och meditation
3. Intresset för ockult andlighet –
jämförelse med Israels folks intresse för mysticism och EC, en skiljelinje
4. Alliance of Civilisations –
dess målsättningar, ”fundamentalism” och ”extremism” slår mot Jesus-troende
5. Samma mönster –
jämförelse med fariséerna och dagens världskyrka, Rick Warren och Bill Hybels inställning till Bibelns profetior
6. Den smala vägen – löftenas och kraftens väg!
7. Gud ger varningssignaler –
kyrkor i konkurs och ekonomisk katastrof (SKC), Joel Osteens lyckobudskap en illusion, jmf cellkyrkosystemet
8. Kraften i Jesu seger på Golgata –
Warren Smiths fantastiska vittnesbörd
9. Ett val –
inställningen till Bibelns profetior handlar om ett val som får stora konsekvenser
10. Fyndigheter i Israel
– Israel pressas av Kvartetten men hittar ”dolda skatter”

1. Turbulens

Turbulens känns som det rätta ordet att beskriva den senaste tidens händelser. Mitt i naturkatastrofer på den ena platsen efter den andra och valutakrig, börjar konturerna av en världsreligion och den kommande förföljelsen mot Jesu efterföljare alltmer få konturer. Så kan de senaste dagarna sammanfattas.

2. Emerging Church

Ni som har följt våran hemsida vet att vi har varnat för Emerging Church (Framväxande kyrka) sedan länge. Att höra termer som ”ett nytt evangelium” borde väcka varningsklockor. Men om man lever i inställningen att allt bara blir bättre och det är ”fred och ingen fara”, dvs. förkastar Bibelns profetior om ändens tid, då är det nog fullt möjligt att bli lurad. Villfarelsen blandas listigt med lögn och summan kan nog låta bra till en början, för den intet ont anande. Lighthouse Trail Research

Det som däremot förvånar är att många kristna ledare verkar svälja detta utan att blinka. Vem som helst kan via internet kolla upp det mesta som dyker upp idag. Det finns ingen annan förklaring än att man redan har valt inriktning, för det handlar om ett val. Hur man vågar, är en annan fråga.

Jes 30:15 Ty så säger Herren HERREN, Israels Helige: ”Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.” Men ni vill inte.

Jer 6:16 Så säger HERREN: ”Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar.” Men de svarade: ”Vi vill inte vandra på den.” 17 När jag satte väktare över er och sade: ”Lyssna till ljudet från hornet”, svarade de: ”Vi vill inte lyssna.

Man ser redan frukten av Emerging Church sedan länge i USA. Roger Oakland är en av dem som har skrivit böcker om rörelsen och avslöjat vart EC-vägen leder. Man talar om en ny reformation – men det är en reformation tillbaka till Romerska Katolska kyrkan. (Det skulle väl inte förvåna om RKK kommer som räddaren i nöden, med förslag framöver som den gjorde till Anglikanska kyrkan. ”Kom till oss så är ni trygga. Vi är mäktiga och många och vi har stort inflytande…”)

Vi minns David Wilkersons varning för EC från år 2005. Han kallar Emerging Church för ”djävulens sista attack på det sanna evangeliet innan Jesu återkomst”. USA är som bekant före med det mesta men ändå följer många i Sverige i samma spår, märkligt nog. För den som undrar, finns det vissa typiska kännetecken på en församling som har börjat gå på ”EC – vägen”, vägen bort från korset (Sv) >> . Idag förstår vi mer och mer, varför Jesus varnade: ”Se till så att ingen bedrar er!” (Matt 24). Det lät så bra att man vill nå ut med evangeliet och ville vara ”sökarvänlig”. Det ledde till att man omdefinierar det mesta i Bibeln, förnekar Jesu ställföreträdande offer för människans synd och leder människor in i kontemplativ bön (djupmeditation och new age-andlighet). Läs David Wilkersons profetiska budskap till pingströrelsen i USA.

Bara två dagar efter TEMA –dagen i Malmbäck om Ändens tid som vi hade, fick vi veta att det samtidigt hade pågått en konferens i Göteborg, med en huvudtalare från Emerging Church.

Kontemplativ bön är vanlig i den så kallade Church Growth Movement (Kyrkotillväxtrörelsen) och även i apostla -och profetrörelsen och andra delar av kristenheten. Kontemplativ bön är en österländsk böneteknik där man koncentrerar sig på andningen och genom mantra söker att utplåna tankar från sinnet för att ”gå in i tystnaden” och den inre resan. Där öppnar man sig för ett nytt medvetandetillstånd. New Age -författaren Marilyn Ferguson som har skrivit boken The Acuarian Conspiracy har sagt att ”31 % av alla som är involverade i New age -andlighet, kom in i det genom kristen mystik och kontemplativ bön”.

Den meditation som man talar om är inte att tänka på Guds ord och Guds gärningar som det står exempelvis i Ps 27, utan man vill utplåna tankarna för att nå en mystik upplevelse, ett nytt medvetandetillstånd.

Vi (både Janne och jag) har skrivit om det här tidigare men en påminnelse kan vara bra. När vi ser och hör kristna ledare flumma iväg på mystikens väg, är det inte bara ett avfall från Guds ord. De gör upplevelser som får dem att tro att det är Gud och att de blir ”ett med Gud”. Man tror sig också kunna smaka, känna, lukta och röra vid ”Gud” genom eukaristin, rökelse, radband och ikoner mm. Det leder förstås till katolsk och ortodox religion och detta är den typiska EC – vägen tillbaka till RKK och babylonisk religion.

New age-arens upplevelse är på liknande sätt att vara ett med universum, ”allt är ett och allt är gud” (Oneness), som ormen uttryckte det ”ni kan bli som (jämlika) Gud”. Alltihop bygger på en lögn.

3. Intresset för ockult andlighet

När Israels folk började intressera sig för hednafolkens avgudar, österländskt tänkesätt och andliga övningar (mysticism), varnade Gud genom sina profeter (Jes 2). När de inte ville lyssna lät Gud dem välja, för han tvingar ingen. Han prövade deras hjärtan genom att tillåta hot från fientliga makter. Men istället för att vända sig till Herren, vände de sig till hednaländer och bad om hjälp. Då tog Gud bort sitt beskydd och överlät folket till den väg som de själva hade valt och snart var de fångar i Babylon, vilkas avgudar de låtit sig attraheras av. Det är samma dumdristiga nyfikenhet som pågår idag bland kristna. Attraktionen till mysticism och nyandlighet kan bara leda till en sak. Den som älskar Jesus och Guds ord, har inget som helst behov av ”en kristen motsvarighet till yoga” i kyrkan. Det är sådan blandning av andlighet som ledde Israels folk till katastrof och fångenskap. Det finns heller ingen anledning att använda new age -termer, som är vanligt i EC och som influerar kristenheten. Det leder istället till ett tänkesätt som öppnar för falsk andlighet och en tillvänjning för New age.

Citat av Berndt Isaksson: ”Under denna flik har det senaste halvåret skrivits en hel del om den yogaform som kallas  Tikva, och som kan sägas vara en tillsynes oskyldig form av yoga, men just därför är den så mycket mer förrädisk. Det som förefaller oskyldigt blir ofta en inkörsport till det som är mera uppenbar ockultism, precis som ”lätta droger” blir inkörsport till tyngre”.

Vilken väg kommer vi att välja när hoten kommer emot oss? Kommer kristna ledare att kasta sig i famnen på Katolska kyrkan och påven (våra dagars Babylon) eller kommer de att falla ned i bön inför Gud? Det ena leder till katastrof och det andra till räddning. Var och en tvingas att välja och det är tydligt att en spricka kommer att gå genom hela kristenheten. Samtidigt som Gud räddar människor ut ur ”Babylon” (även katoliker som vill följa Jesus Kristus) kommer andra att söka räddning in i ”Babylon”. Därför ska vi inte tigande se på utan att varna. Vi ska peka på Jesus Kristus, världens Frälsare och den enda vägen till Gud – och inte beblanda med mänskliga traditioner, mysticism eller död religion. Allt som läggs till Bibelns ord, har en förmåga att ta överhanden.

Mark 7:6 …Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. 7 Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud. 8 Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar.”

Många har redan lockats in i ”Babylon” och fler kommer vi att få höra om. Igår 21 okt, kunde vi läsa att Per Mases konverterar till katolicism. Är det zen-meditationens mål? 

4. Alliance of Civilisations

FN:s organ Alliance of Civilisations har vi också varnat för sedan länge i undervisningen. Det är tack vare uppmärksamma och vakna kristna ledare i Amerika som tidigt såg vart det leder, bl a Constance Cumbey och Richard Peterson >> . Tyvärr är de som vakar och varnar en minoritet där bland de kristna, precis som här. AoC kommer att leda till förföljelse av Guds folk. Arbetet har pågått en längre tid och lagar ska stiftas, som alla trosinriktningar måste följa. Att bekänna Jesus som enda vägen, kommer att klassas som fundamentalism och exklusivitet och jämställs med terrorism. Det var sagt att arbetet skulle börja att verkställas 2010 med början i EU och sedan globalt. Det gäller inte bara om det kommer utan när det kommer, vilket vi börjar se nu. Plötsligt kan vi läsa om oro över just en sådan lag i Norge, som kan vändas emot kristna >> & >> .

Från artikeln i Världen idag 18 oktober 2010:
Tozzi understryker att helt grundläggande rättigheter står på spel:
– Det handlar om huruvida vi ska få tillåtelse att säga offentligt att Jesus Kristus är den enda vägen till frälsning, utan att behöva frukta för straff från regeringar som har undertecknat FN-konventionen.
…Ett växande antal kristna grupperingar engagerar sig för att detta ska förhindras. Man fruktar att ett förbud mot att kränka religioner i praktiken bara kommer att beskydda islam och göra det mycket svårt att bedriva mission.
– Konsekvensen kan bli att religiösa idéer blir beskyddade mot kritik i stället för att människor blir beskyddade mot övergrepp, säger Ann Buwalda, chef för Jubilee campaign.
– Om detta pseudojuridiska begrepp blir en del av folkrätten kommer det att få dramatiska följder för religionsfriheten, menar hon.

Om Alliance of Civilizations (AOC) på Ohlins fundering 24 juni 2009

Från videon om Alliance of Civilizations som vi länkade till, översatte vi några citat:
”Vem kan definiera extremism för resten av världen?
När det gäller extremism och terrorism har vi inte varit så framgångsrika så långt, eller hur?
Extremism är när du inte tillåter en annan åsikt och när du anser att din åsikt är exklusiv”.

”Vi lever i en värld där religion har kidnappats. Istället för att ta Jesu ord att älska dina fiender, döm inte andra, så har vi upplevt att kristna ständigt dömer andra människor. Ständigt använder de Skrifterna för att argumentera och slå ner andra…”

”Det som utmärker kristnas rätt, är den apokalyptiska synen på alltings slut. De flesta av dessa fundamentala rörelserna och extrema rörelserna är rotade i en stor fruktan och känsla av förödmjukelse…”

”Det farliga med extremism, även om den inte behöver vara våldsbenägen, är när den blir exklusiv i det att den i grunden inte bara säger att min tro är rätt utan också att din tro är helt fel. Inte bara min tro är rätt utan mina beslut i min tro är rätt och andra muslimer som inte tycker som jag har fel. Du är i en mycket farlig situation här för du gränsar till en teologi av hat. En sådan mentalitet kan lätt användas och har använts av Osama Ben Laden för att utföra militära handlingar. Du kan lätt halka över gränsen när du befinner dig i det jag kallar hatets teologi. Vi ser det när det gäller sidor av den kristna rätten, den judiska rätten och element av den muslimska rätten. Jag undviker ordet fundamentalist här men ni vet vad jag menar.

Den nya lagen är alltså inget att förundras över. Men vilken sida kommer vi att stå på? Jesu ord till fariséerna gällde att lyda Gud och inte vara bunden av lojalitet mot människor.

Joh 5:44  Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?

De religiösa ledarna på Jesu tid var bundna av varandra istället för att lyda Gud. De hade kompromissat med Guds ord, Skrifterna, och de ville hålla sig väl med romarna, för att inte förlora sin position. Nu drevs de av människofruktan och en felaktig lojalitet till varandra. Jesus sågs som ett hot.

Joh 11:47 Översteprästerna och fariseerna kallade då samman Stora rådet och sade: ”Vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. 48 Om vi låter honom hålla på så här, kommer alla att tro på honom, och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk.”

När Jesus avslöjade sanningen, förföljde de honom och han måste ”likvideras”. Han var ett hot mot det system som de hade byggt upp. Vid ett tillfälle grät Jesus över Jerusalem och utbrast:

Matt 23:37 Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. 38 Se, ert hus kommer att stå öde. 39 Ty jag säger er: Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.”

Strax innan, hade Jesus sagt att de kommer att förfölja hans lärjungar och att domen och Jerusalem förstörelse därför skulle komma. År 70 intog romarna Jerusalem och bröt ned hela templet. Varenda ord som Jesus hade sagt gick i uppfyllelse men lärjungarna hann fly, tack vare att de tog vara på den profetiska varningen.

5. Samma mönster

Det finns ett liknande mönster i ändetidens profetior och det avfall som är förutsagt. Det samlandet leder till en världskyrka som kallas Skökan Babylon eller Mysteriet (mysticismens) Babylon. Det är egenrättfärdighetens och kompromissens väg, med likformighet med världen och öppenhet för en falsk andlighet, som ersätter beroendet av Jesus och den helige Andes ledning. Ett socialt evangelium utan korsets budskap ersätter Guds evangelium som förändrar inifrån, till att göra goda gärningar i den helige Andes kraft. Man vill vara ”världens vän” men det får konsekvensen att man blir ”Guds fiende” (Jak 4). Fariséernas val ledde till deras egen undergång genom romarna, som de ville hålla sig väl med för att få behålla sin position. Likadant kommer världskyrkan att förgöras av det maktsystem som hon väljer att formas av och kompromissa med, istället för att lyda Gud (Upp 17:15-17).

Rick Warrens kommentar att ”Ändetidens scenario skall inte vi hålla på med, det är inte vår sak” och Bill Hybels ”profetior är inte vår angelägenhet”, vittnar om inställningen till Guds ord och det profetiska ordet. Därför börjar man redan att omdefiniera och förvränga bibelordet och förneka ändens tid som Bibeln beskriver den. EC -ledare går armkrok med världen och kallar bibeltroende farliga och fundamentalistiska. De talar om en ny reformation som handlar om gärningar, istället för läran. Problemet är att den som förkastar Kristi lära, förkastar Jesus själv (Joh 8:31, 2 Joh). Tron kommer inte av mystika upplevelser eller eukaristisk magi. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord (Rom 10:17).

David hade upptäckt rikedomen och tryggheten i att förtrösta på Herren och hans ord. Det räddade honom undan snaror – och nätverk? Ja, nätverk kan bli en snara.

Ps 25:14  HERREN umgås förtroligt med dem som fruktar honom, sitt förbund gör han känt för dem. 15  Mina ögon ser alltid upp till HERREN, ty han drar mina fötter ur nätet [kan även översättas nätverket].

6. Den smala vägen – löftenas och kraftens väg!

Det finns en väg som leder till det himmelska målet. Den är smal som bekant men den är också löftenas och kraftens väg. På den vägen är det ljus för ”ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig” (Ps 119:105). Det profetiska Ordet ”lyser som ett ljus i en dyster vildmark” (2 Petr 1:19). Den som väljer den vägen får förtrösta på Herren och bevaras grönskande i svåra tider (Jer 17), får del av Guds rådslut – hans förbund – och blir förvarnad för det som kommer (Ps 25). Det står om Abraham att han var Guds vän och att Gud inte kunde låta bli att dela sina hemligheter med Abraham.

1 Mos 18:17  Då sade HERREN: ”Kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra?

Det var både Guds välsignelse och allvarliga budskap, som domen över Sodom och Gomorra. Vi kanske ryggar för de svåra budskapen men det är till människors räddning och för att hindra oss att gå vilse, som Gud varnar.

7. Gud ger varningssignaler

När Stockholm Karisma Center (SKC) kraschade var det nog en varning från Gud (Artikelserien från tidningen Dagen 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | En församling som är planterad på Guds tilltal är GUD mäktig att beskydda och rädda, om de som felat ångrar sig och gör upp. Nu kan vi läsa om ännu en varning – Kristallkatedralen ansökte om konkurs i måndags 18 oktober, med skulder på över 43 miljoner dollar. (Fungerar inte positivt tänkande längre?) Det är Robert Shullers new age-influerade kyrka, så det är väl inget att sörja över om den får ett slut..

Berndt Isaksson uppmärksammade på sin hemsida den 20 oktober 2010 >> en artikel i Svenska Dagbladet där man kan läsa om Joel Osteens kyrka och hans budskap om positivt tänkande. Citat:

”Miljardindustrin med självhjälpsråd grundade på positivt tänkande lämpar över ansvaret på den enskilde och gör människor rädda att uttrycka tvivel. Men det finns också en växande kritik som lyckoentreprenörerna inte lyckats tänka bort.
Böckerna ovan är bara ett par exempel från det omfattande positivt tänkande-segmentet av den svällande självhjälpsindustri som med böcker, filmer, tv-program, tidningar, seminarier, väckelsemöten, föreläsare, motivationskonsulter, schamaner, coacher och internetbaserad terapi omsätter mångmiljardbelopp på att lova oss genvägar till det så kallade livspusslets lösning. Vi erbjuds metoder för att uppnå självförverkligande och lycka. I självhjälpsvärlden tycks man glömma att villkoren för det mänskliga livet har sina mörka sidor – och att vi behöver andra människor. Det mesta är inriktat på dig, dina känslor, dina önskningar, dina behov”.

Det är både intressant och pinsamt att läsa i en svensk dagstidning om frukten av positivt tänkande och det självhjälpsbudskap, som Osteen predikar. Det har sina rötter i Christian Science, liksom hela framgångsteologin. Det är pinsamt och en skam att det förknippas med kristna och kyrkan. Paralleller dras mellan positivt tänkande och USA:s finanskris i artikeln:

Ehrenreich hävdar bland annat att USA:s finanskris till stor del kan skyllas på påbjuden optimism och positivt tänkande, vilket egentligen har sin grund i en fundamental osäkerhet. Det är fråga om en massillusion, eller kanske snarare en ideologi, som gör människor rädda för att utrycka tvivel och framstå som negativa. Det resulterar bland annat i beslutsfattande baserat på önsketänkande, oförmåga att förutse misslyckanden och avskedanden av anställda som inte ler och håller med – vilket hände hos bland annat Lehman Brothers innan korthuset föll.

Det är inte utan att beteendet påminner om cellkyrkosystemen enligt Bill Hybels, Rick Warren, NFU och C P Wagner, som uppmanar dem som vågar ifrågasätta och pröva utifrån Bibeln, att gå till en annan församling om det inte passar. Deras församlingsstrukturer har alla samma konsekvens – det leder till oberoende av Gud och ett förändrat tänkesätt (Rom 12:1-2) . Den som vågar ifrågasätta, kan bli nedtystad med hjälp av påståendet att ”pastor och församlingsledning är insatta av Gud och får inte kritiseras” – på värsta påvedöme-manér! Den hjärntvätten, att inte få ifrågasätta eller pröva, har pågått länge i vissa sammanhang i kristenheten. De som kritiserar anses negativa och jobbiga. I detta ingår också att vi inte ska syssla med ändetidens profetior för det blir bara spekulationer. Det resonemanget leder till blindhet för skeendet och tidens tecken. (Obefogad kritik är en annan sak).

Naturlig församlingsutveckling (NFU) är en av företagsmetoderna ”för att få tillväxt”. Ledaren Christian A Schwarts säger här:

  • ”dessa principer leder till balans och hälsa”
  • ”NFU fungerar oavsett teologi” (!?)

Det skulle betyda (?) att du inte behöver Bibeln, bönen och den helige Andes ledning – du kan fixa tillväxt med hjälp av våra metoder! Men den helige Ande bygger inte med döda metoder och statistik…

8. Kraften i Jesu seger på Golgata

Warren Smith avslöjar hur New age infiltrerar kristenheten i boken A Wonderful Deception (Ett ”underbart” bedrägeri). Lyssna till hans undervisning på YouTube Del 1 (Eng) och vittnesbörd i Del 2 (Eng).

Warren Smith har ett fantastiskt vittnesbörd om befrielse i Jesus Kristus från att ha varit djupt i New age.
Vändpunkten kom då Warrens flickvän (nuvarande fru) upplevde att något ont förföljde henne. Det var konstigt eftersom de inte trodde att det fanns någon djävul eller ond makt. De åkte till hennes mamma i södra Kalifornien för att komma bort från det onda, men inget hjälpte. Detta var 1983. Warren besökte en dag en Bokhandel och upptäckte en kristen bok i Healing -och New age -avdelningen.

Som new age-are, var Warren Smith för stolt för att köpa en kristen bok men han upptäckte att författaren hade haft exakt samma erfarenhet som hans flickvän. Författaren hade varit djupt involverad i New Age med en andeguide som kallade sig ”Jesus” och hon hade plågats av en ond närvaro – men hon hade blivit fri och kunde visa på vägen ut till befrielse. Han antecknade ur boken allt som handlade om befrielsen, med bibelverser och allt. Det skulle visa sig att Herren använde den boken för att rädda deras liv! När han höll på med sina anteckningar kom en förbipasserande man utanför på gatan, vände tillbaka och kom in i Bokhandeln. Han gick direkt fram till Warren och sa anklagande till honom ”tänker du köpa den där boken? Vad tänker du göra med den där boken?”. Warren undrade förstås hur han kunde veta att han läste en kristen bok!? ”Kunde det vara möjligt att det finns en ond makt, som kunde veta vad han gjorde?”

Tillbaka hos flickvännen, bad Warren henne att följa med ut i trädgården. Han skulle pröva något annorlunda men hon behövde inte vara rädd. Han la handen på henne och från sina anteckningar läste han: ”Satan, i Jesu Kristi nasaréens namn befaller jag dig att gå. Jag förbjuder din närvaro här och jag proklamerar Jesu Kristi blod över oss. Gå dit Jesus sänder dig!” Det var som – ”SWOOSH” OCH DET ONDA FÖRSVANN!
Flickvännen frågade förundrad ”Vad var det där?!” och Warren svarade ”Jag är inte helt säker men det har något att göra med segern som Jesus Kristus vann på det där korset, över det onda och över satan. Jag tror vi borde läsa Bibeln jämsides med A cours of miracles (New age-litteraturen som de följde).
Bibelläsningen ledde till att de båda blev frälsta och befriade!!

9. Ett val

Det finns anledning att lyssna när människor som har varit djupt i det ockulta New age varnar och säger att det kommer in i kyrkan. Men alltför många kristna, väljer att inte ta varning. Det handlar om ett val. Ingen äkta väckelse har någonsin sprungit fram ur kompromiss. Det handlar inte om en lagisk och hård fanatism. Det handlar om kärleken till Jesus, Guds Son. Det handlar om att ta sitt kors och följa Jesus. Det handlar om sant lärjungaskap och det handlar om evigheten.

Hur beredda är megakyrkorna som redan har förkastat Bibelns profetiska ord om ändetiden och omdefinierat Jesu tillkommelse till oigenkännlighet? De är inte beredda alls. Många har redan vandrat bort från korset och beroendet av den helige Andes ledning och utan Guds kraft genom den helige Ande kan ingen människa stå emot den antikristliga tsunami som är på väg. Det har redan kommit vågor av varningar men vem vill höra?

”O att mitt folk ville höra mig!” (Ps 81) är ropet från Guds hjärta idag. Det är dags att vakna och inse i vilken tid vi lever. Vi behöver inte förstå allt som sker. Det räcker med ett ärligt hjärta inför Gud, så skall han leda och hjälpa genom allt. Det är ett val vi gör, om vi vill veta och älska sanningen. Om vi vill följa Jesus eller mängden som går på den breda vägen.

10. Fyndigheter i Israel

När Israel pressas av Kvartetten och hela världen, låter Gud den ena fyndigheten efter den andra upptäckas i Israel, till somligas förtret. Förra gången var det enorma gasfyndigheter i havsbottnen. Denna gång är det oljefyndigheter i Negevöknen nära Gaza.

5 Mos 33:19 Folk bjuder de in till sitt berg. Där offrar de rätta offer. Ty havens rikedom suger de till sig, och skatter som sanden döljer.”

Den andliga välsignelsen kommer när de omvänder sig och bekänner Jesus som Messias.

Matt 23:39 Ty jag säger er: Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.”

5 Mos 33:27 En tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råder hans eviga armar. Han skall jaga fienderna framför dig, och säga: Förgör dem! 28 Så skall Israel bo i trygghet, Jakobs källa lämnas ifred i ett land med säd och vin, under en himmel som dryper av dagg.

Mvh
Elvor Ohlin