Syn: Gud kommer att skaka om allting

Det är intressant att Guds Ande talar till olika läsare och ger dem syner och drömmar. Vi har haft på känn att 2010 kan bli ett år med stora omvälvningar då Herren kommer att bekänna sig till det som han har byggt och rasera det människor har byggt. Vi kunde läsa nyligen om att t o m Rick Warrens kyrka behövde ta upp ”extraoffer” för att klara ekonomin. När vi fick uppenbarelserna Yom Kippur – 09 >> så ökade de  stora jordbävningarna i frekvens efter detta. Men vi tror också att det kan vara en bild på vad som sker andligt.

Vi fick ett intressant mail från en broder som handlar om ”skakningar”. Han skriver så här:

Hej! Vill dela med mig av det jag tror Herren talat till mig de senaste dagarna. I morse när jag bad såg jag en syn. I synen satt jag på bastulaven (finländare, ni vet!) med en kristen broder.

Plötsligt började allt och skaka som under en stor jordbävning. Jag upplevde att Gud sade: Jag kommer att skaka ALLT. Sedan såg jag en hand som skakade en sil. Slagget föll igenom och det värdefulla blev kvar i silen. Sedan drog jag mig till minnes ett bibelord som jag fått några dagar innan och inte riktigt förstått hur jag skulle tolka.
Det är Sak. 13:8-9.

Detta bibelord tillsammans med det jag upplevde under min bön tycker jag talar om samma sak: En stor prövning kommer att komma över kristenheten och de flesta kommer att falla igenom. En liten del kommer att klara den och renas som silver och guld.

Ohlins: De som har lyssnat på predikningarna på Times Square Church >> , vet att pastorerna Carter Conlon och David Wilkerson har predikat att ”vi skall dra oss närmare Jesus nu för vi kommer att möta en svår storm”.

Till detta ville vi till sist bara skicka med en fantastisk psalm av David som visar att Gud har makten att ta oss igenom prövningarna.

Psalm 138:1 Av David. Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta, inför gudarna vill jag lovsjunga dig. Psa 138:2 Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel, och prisa ditt namn för din nåd och din sanning, ty du har gjort ditt ord stort, utöver allt vad ditt namn hade sagt oss. 3 När jag ropade svarade du mig, du gav mig frimodighet, min själ fick kraft. 4 HERRE, alla jordens kungar skall tacka dig, när de får höra orden från din mun. 5 De skall sjunga om HERRENS vägar, ty HERRENS härlighet är stor. 6 HERREN är upphöjd, men han ser till den ringe, han känner den högmodige fjärran ifrån. 7 Om än min väg går genom nöd, håller du mig vid liv. Mot mina fienders vrede räcker du ut din hand. Din högra hand frälsar mig. 8 HERREN skall fullborda sitt verk för mig. HERRE, din nåd varar i evighet. Överge inte dina händers verk! 

Gud förmår!