Text: Janne Ohlin

Frid kära läsare och tack för alla uppmuntrande mail vi fick som väntade i mailboxen när vi kom hem från Israel. Ja nu händer allting med rekordfart, händelserna i Arabvärlden eskalerar och kommer troligen nå Saudiarabien. När det gör det kommer troligen en världsvidd ekonomisk kris att breda ut sig >>

Inom kristenheten går det spikrakt i den riktningen Herren visat oss >> & >> med Tony Blair och Rick Warren som lokomotiv och draghästar.

Constance Cumbey har uppmärksammat det här och Vakna Sverige >> uppmärksammade artikeln som Maj-Lis Sepännen översatt till Svenska. Vi fick själva artikeln översänd till oss från Maj-Lis och här är den.

Den 7 mars 2011 deltog Roger Oakland, grundare av Understand the Times, International, och två andra medlemmar från hans ministry i forumet Peace in a Globalized Society (Fred i ett Globaliserat Samhälle) i Saddleback Church i Lake Forest, Kalifornien. Forumet presenterade Rick Warren och en specialgäst, Storbritanniens förre premiärminister Tony Blair. Roger Oakland och hans medarbetare fick platser så de kunde vara ögonvittnen till evenemanget, vilket hade över 2000 deltagande personer. Även fast kameror och bandspelare inte var tillåtna i kyrksalen där intervjun ägde rum förde UTT-teamet anteckningar.

Vad Oakland och hans team hörde gjorde dem väldigt bekymrade – det är skälet till denna specialrapport. Warren och Blair talade om Warrens PEACE plan (FREDS-plan) och hans ”Three Legged Stool Plan” (”trebenta pall-plan”). Tony Blair talade om sin inter-faith Faith Foundation (Trosstiftelsen för ömsesidig tro). Bägge talarna var märkbart entusiastiska över vad de gjorde för världen. Enligt en rapport i den brittiska tidningen Observer 2010 ”förbereder sig Tony Blair för att lansera en ”trosoffensiv” i hela USA nästa år, efter att byggt upp relationer med ett nätverk av inflytelserika religiösa ledare och trosorganisationer.” Blairs stiftelse ”utvecklar en USA-arm som kommer att ägna sig åt en mängd av tros-baserade projekt.” Med hänsyn till att Warren anslöt sig till den rådgivande styrelsen i Blairs stiftelse kan vi med säkerhet anta att Saddleback kommer att vara en del av Blairs amerikanska ömsesidig tro-arm.

Vid forumet hävdade både Warren och Blair att det enda sätt som global fred kan komma till stånd på planeten jorden i framtiden är genom att alla trosläror verkar tillsammans och gör gott tillsammans. Publiken i forumet verkade vara hypnotiserade och överväldigade när de förfördes med diskussioner om tro, goda gärningar, demokrati och att komma samman. Bakom jargongen fanns dock en annan historia.

Blair och Warren nämnde också att de har varit kompanjoner med Rwandas president i ett försök att utveckla ett Mål och Mening-land (Purpose Driven country) som ett inledande steg till att etablera en Mål och Mening-värld (Purpose Driven world). 2005 tillkännagav Rick Warren sin globala F.R.E.D.S. (P.E.A.C.E.) plan för sin församling och därefter, 2008, tillkännagav han att Rwanda skulle bli det första Mål och Mening-landet. 2003 sa han om New Age-sympatisören Ken Blanchard att han hade ”skrivit under på att hjälpa till med fredsplanen, och att han kommer att hjälpa till att träna oss i ledarskap och hur man tränar andra till att bli ledare runt hela världen” (35-37 minutersmärket). Blanchard är bara en av många ”nya” ledare inom andlighet som Warren har vänt sig till för assistans i att bygga sin Fredsplan globalt. Även om Blanchards namn inte nämns särskilt mycket offentligt idag sitter Warren fortfarande i Blanchards rådgivande styrelse (Board of Advisors) med ett antal New Agare vid Blanchards ”Lead Like Jesus” (Led som Jesus)-organisation. Blanchard har aktivt stött New Age mystiklärare under många år och sitter till och med idag i styrelsen för New Age Hoffmaninstitutet. 2007 skrev Blanchard förordet till en bok som var ”inspirerad av hinduswamin Paramahansa Yogananada. Kommer denna Warren/Blairs Fredsplan att vara en som drivs av mysticism?

Det verkar uppenbart att vare sig Rick Warren eller Tony Blair förstår att deras mål i fredsplanen uppfyller Bibelns profetia, som talar om en fred som inte är från Gud men kommer att bedra många. Av deras uppsyn verkade majoriteten av dem som deltog i forumet förra veckan hypnotiserade och överväldigade av det som sades. Förstår de inte att en trebent pall (föreningen mellan regering, företag (eller ekonomi) och religion) plan kommer att vara en plan från människan och inte från Gud (se Faith Undone)?

Rick Warren har också samarbetat med Chuck Colson, den kristne ledaren som författade dokumentet Evangelicals & Catholics Together (Evangelikaler och Katoliker Tillsammans) 1994 och Manhattan Declaration (Manhattandeklarationen) 2009. Före detta katolske prästen Richard Bennett dokumenterar den inbäddade katolska agendan i Manhattandeklarationen som också Chris Pinto, Adullam Films, gör.
Vid det globala forumet förra veckan gavs två stående ovationer till Tony Blair för hans stöd till USA i kriget mot terrorism. Det nämndes att Blair nu är inblandad i att försöka mäkla en fredsplan med nationen Israel med sitt trosbaserade program. Han tror han kan göra det i tid. Men hur kommer en fredsplan baserad på ömsesidig tro att se ut i Israel? Hur kommer den att se ut i världen

Även om Rick Warren är baptist och Tony Blair är en före detta anglikan, numera romersk katolik, var ingen av dem alls bekymrade över de stora läromässiga skillnaderna mellan evangelikaler/protestanter och katoliker. ”Det handlar bara om att arbeta tillsammans och göra gott” hävdade Warren. I en intervju 2005 med programledaren Charlie Rose hävdade Warren att det finns över 2 miljarder kristna i världen, och att denna siffra inkluderar flera hundra miljoner katoliker. Han sa att ”smärre läromässiga skillnader” inte skulle hålla de två grupperna åtskilda. ”Det jag är intresserad av är att föra samman kyrkan … vi kommer aldrig att komma överens om flera olika saker, men jag har funnit att vi är överens om syfte.” Naturligtvis nämndes inget på forumet förra veckan om påvedömets plan för en världsvid eukaristisk (katolsk) ”Kristus” som ska komma in på scenen för att dyrkas av världen. Kommer denna ömsesidiga tros Mål och Mening-drivna fredsplan inkludera denna eukaristiske falske kristus?
I Charlie Rose-intervjun 2005 sa Warren att vi inte behöver ha samma religion eller moraliska övertygelser för att arbeta tillsammans med andra om fattigdom, sjukdomar osv. Som ett exempel sa han att han hade mött ordförande för gay-aktivistgruppen ACT UP, och frågat honom, ”Eric [Sawyer], hur kan jag hjälpa dig att få ut ditt budskap?” Sawyer svarade, ”Använd din moraliska auktoritet (29–31-minutersmärket). Warren sa sedan till Rose, ”Jag jobbar med de här grabbarna … Jag hoppas på en koalition av hövlighet, vilket betyder låt oss gå tillbaka till originalbetydelsen av tolerans.” Kommer denna Mål och mening-drivna fredsplan och nya reformation inkludera utövande homosexuella? Warren verkar tro att hans nya Mål och mening-drivna värld kommer att vara helt inkluderande. Men hur kan detta kallas en reformation från Gud?
Både Blair och Warren har en vision att se kyrkor med likasinnade visioner planterade över hela världen. Dessa kyrkor kommer att vara av vilken tro som helst och alla trosläror så länge som de har någon typ av tro på någon gud. ”Dessa kyrkor kommer att vara som ljus som lyser i en mörk plats och för med sig ljus till världen”, fastslog Warren. Warren sa ju mera ljus, desto ljusare kommer världen att bli. Hans åsikt att en ”andra reformation” är nödvändig och att människor från olika trosläror kan vara delar av den har dokumenterats gång på gång. Lyssna på Warrens beskrivning av denna nya reformation:
Var finns den fridens man i en by – eller det kan vara en fridens kvinna – som har mest respekt, är öppna och inflytelserika? De behöver inte vara kristna. Faktum är att de kan vara muslimer, men de är öppna och de är inflytelserika och du jobbar tillsammans med dem för att attackera de fem jättarna. Och det kommer att ge den andra Reformationen. Rick Warren, 23 maj 2005, ”Pew Forum on Religion” (Kyrkbänksforumet om religion).

När Warren säger ”andra reformation” kontrasterar han mot den första reformationen, när kristna bröt sig loss från den katolska kyrkan för 500 år sedan. Hur kan han säga att en reformation från Gud skulle kunna inkludera muslimer och de som tillhör andra religioner? Och utövande homosexuella? Vilken sorts reformation skulle det vara? Kommer det att bli en sådan som Bibeln varnar för ska komma i ändens tid när mänskligheten kommer att böja sig för en ledare – Antikrist. För många, många århundraden sedan försökte människan nå Gud (eftersom hon ansåg sig vara jämlik Gud) genom Babels torn (1 Mosebok 11). Gud skingrade människorna och gjorde deras planer om intet eftersom de inte var planer som gav ära till Universums Skapare. Är inte en plan baserad på ömsesidig tro för att knyta samman alla trosläror för att ”nå Gud” och läka planeten jorden, lika misshaglig för Gud? Dessa Babels torn-planer ger inte ära åt Gud – de försöker upphöja människan till gud. Och i denna människans nyaste strävan, har inte Jesus Kristus utelämnats? Bara genom att acceptera och tro på Hans försonande blod kan en man eller kvinna bli förenad med Gud. Alla andra försök är försök att gå in genom en annan dörr: ”Sannerligen, sannerligen, säger jag er: Den som inte går in genom dörren i fårahuset, utan stiger in från annat håll, han är en tjuv och en rövare” (Johannes 10:1).

Under tiden som Roger Oakland och hans medforskare var på Blair/Warren-forumet i Saddleback förra veckan hörde teamet bara en Bibelvers nämnas. Den citerades så snabbt att det var svårt att känna igen om det var en vers eller en parafras på en bibelvers. Tydligen inkluderades inte Guds Ord som ett centralt element i denna plan, baserad på ömsesidig tro, för att rädda världen. Medan UTT-teamet deltog på forumet (de lämnade det lite tidigare) nämndes inget om Jesus Kristus i denna globala fredsplan, även om Blair sa frasen ”Vår Herre” vid ett tillfälle. Jesu utgjutna blod och korsets fullbordade verk nämndes aldrig, och INGET evangeliebudskap gavs.

Även om Saddleback anses vara en ”kristen” kyrka och dess pastor av många anses vara Amerikas främste och mest inflytelserika pastor, var det svårt att säga om detta verkligen var fallet vid forumet. ”Det verkade som att vi var i Babylon” sa en medlem av UTT-teamet när han lyssnade på diskussionen om ömsesidig tro och tittade på den rinnande fontänen som bildar en sluttande flod, vilken utgör en specialattraktion för dem som stod i kö för att komma in i helgedomen. Stränga säkerhetsmått under forumet gav en än mer förebådande atmosfär. Roger Oakland påmindes om den tunga säkerheten som påven skyddas av med sin egen säkerhetstjänst i Rom. Apropå det, många som läser denna artikel kanske inte är medvetna om att Tony Blair har ett speciellt tillträde för att träffa påven i Rom nu när han blivit en romersk katolik, konvertit från den anglikanska kyrkan.Sannerligen, Tony Blair och Rick Warren är väldigt viktiga spelare i den kommande Världsreligionen.

Lite vid sidan om kan sägas att Rick Warren verkar bli tunnare för var dag som går. Folk som gick in i helgedomen fick ta emot en annons om ”the Daniel Diet Plan” (Danieldietplanen) vilken inspirerats och skapats med Rick Warrens egna New Age-gurus: Dr. Oz, Dr. Amen och Dr. Hyman. Alla tre Saddleback-hälsoexperter är förespråkare för österländsk meditation. Enligt New Age-ledare är meditation medlet genom vilka folkmassorna ska komma in i en Vattumanvärld där människan inser sin gudomlighet och att Gud bor i allting (se A Time of Departing). Roger Oakland tror att denna världsregering och världsreligion som Rick Warren och Tony Blair driver på uppkommer genom sådana medel (läs Faith Undone). Warren själv har promotat kontemplativa mystikerlärare under många år. Kommer denna kontemplativa mysticism han förespråkar hjälpa till att få till stånd hans Mål och Mening-värld?

När det gäller Warrens Danielhälsoplanen dyker en annan fråga upp: kan en baptist bli en romersk katolik medan han eller hon är i Daniel-viktminskningsplanen om den baseras på New Age-metod? Hur många kristna förstår verkligen vad som sker här? Blir den traditionella kristendomen fördärvad för PEACE-planens skull och utformandet av systemet som bereder vägen för antikrist? Är denna ”nya” kristendom en avfällig kyrka som kommer att gå i spetsen för att bedra miljontals? Kvinnan som myntade begreppet New Age, ockultisten Alice Bailey, (hon trodde att vi var på tröskeln till ett nytt andlig uppvaknande) sa att denna nya upplysta ålder skulle komma, inte runt den kristna kyrkan utan snarare genom den. Hon sa att de yttre skikten från början skulle bevaras intakta (dvs. kristen terminologi skulle fortfarande användas) men förändringarna skulle ske i det fördolda inifrån. Är det inte detta vi är vittnen till som sker idag genom Mål och Mening, kontemplativ, spirande (emerging), ömsesidig tro-kyrka?

Rick Warren och Tony Blair har mycket gemensamt när det kommer till planerna för världen. En sak de delar är deras åsikter om problemet med vad de benämner fundamentalism eller extremism. Blair fastslår att ”religion måste räddas från extremism och irrelevans och användas som en kraft för det goda i en tid av globalt kaos.” Rick Warren ”förutsäger att fundamentalism, av alla slag, kommer att vara ’en av de stora fienderna i det tjugoförsta århundradet.’ ’Muslimsk fundamentalism, kristen fundamentalism, judisk fundamentalism, sekulär fundamentalism – de är alla motiverade av fruktan. Fruktan för varandra.’” Blair och Warren diskuterade sina åsikter om extremism och fundamentalism på forumet förra veckan. Kommer Bibeltroende kristna att bli inkluderade i deras definition av fundamentalism och extremism i dagarna som kommer? Svaret på det blir tydligare för varje dag.

I ett videouttalande 2008 beskrev Tony Blair sin ambition att hjälpa till att få till stånd FN:s Millennieutvecklingsmål (MDG). Med anledning av Saddlebacks nyligen hållna dagslånga hälsoseminarium med marknadsföring av Danielplanen och där FN:s idéer från Agenda 21 användes, som ”hållbart leverne”, ”going green” (”bli grön”), och ”smart tillväxt”, så är det intressant att notera Blairs framträdande bara några få veckor senare i Saddleback. Tillåter Rick Warren Förenta Nationernas inflytande komma in i hans kyrka och sannolikt in i tusentals andra kyrkor runt om i världen? Vid World Economic Forum i Davos 2008, hävdade Rick Warren att han “leder ett väldigt litet nätverk om ungefär 500 000 kyrkor.” (40-minutersmärket – Det är en potential på gott och väl över 200 miljoner människor!).

Roger Oakland och hans team fann ”Peace in a Globalized Society Forum” (”Forumet för Fred i ett Globaliserat Samhälle) ytterst bekymmersamt, minst sagt. ”Vi måste varna för att en dom är förestående för en ”kristendom” som inte alls är kristendom”, fastslog Oakland efter forumet. ”Domen kommer och få verkar vara redo. Titus 2:12 säger till oss att ”leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i denna världen” och vi ska ha en förväntan på Kristi återkomst, ”[…] vänta på det saliga hoppet och den store Gudens och vår Frälsares Jesu Kristi härliga uppenbarelse” (Titus 2:13). Det kommer att vara härligt för dem som är redo; för de andra kommer det att vara förskräckligt.

Vad som dag för dag blir mer uppenbart för en del verkar förunderligt nog dolt för ledare inom den traditionella kristendomen. Inte en enda välkänd ledare har kallat ut Rick Warren och offentligt utmanat honom. Tvärtom, antingen är det tyst från dessa ledare eller ännu värre en offentlig uppvisning av hyllande och genklang (t.ex. bjöd den populäre läraren John Piper in Rick Warren för att tala på sin Desiring God-konferens. Calvary Chapel-grundaren Chuck Smith stod framför tusentals vid Greg Lauries ”Harvest Crusade” och presenterade Rick Warren som sin vän, och tillät honom be med folkhopen). Har det varit något ramaskri från kristna pastorer eller ledare över dessa händelser? Nej, och tystnaden är bedövande.

Bibeln klargör att det kommer en falsk fredsplan som kommer att ledas av antikrist någon gång i framtiden. ”Därför, när de säger: fred och trygghet, då kommer plötsligt fördärv över dem, liksom födslosmärtan över en havande kvinna, och de skall inte kunna fly undan” (1 Thessalonikerbrevet 5:3).
Några läsare kanske undrar, ”Varför var Roger Oakland och hans medarbetare med på detta forum?” eller ”Varför skrev Lighthouse Trails och Roger Oakland denna rapport?” Svaret är enkelt: Eftersom vi älskar Evangeliet och vet att dess budskap är det enda hoppet för varje människa. Denna rapport försöker knyta samman punkterna, och vi tror det är ett bibliskt uppdrag för troende att uppriktigt kämpa för tron (Judas brev 1:3) och varna dem som är utsatta för andlig fara. För den bibeltroende kristne finns det inget alternativ, även om kostnaden för att ta ställning kan vara hög, det kan resultera i förlust av vänner och kollegor. Men är det inte ett lågt pris att betala jämfört med vad vår Herre har gjort för oss på Korset?

Men om väktaren ser svärdet komma och icke stöter i basunen och folket så icke bliver varnat, och svärdet sedan kommer och tager bort någon bland dem, då bliver visserligen denne borttagen genom sin egen missgärning, men hans blod skall jag utkräva av väktarens hand. Hesekiel 33:6

En fredsplan kommer på jorden; men det är inte Herrens fredsplan. Det är en falsk fred och den kommer att bedra många.

Eftersom, ja, eftersom de förde mitt folk vilse, i det att de sade: ”Allt står väl till”, och dock stod icke allt väl till. Hesekiel 13:10

Förskräckelse skall komma, och när de söka räddning, skall ingen vara att finna. Hesekiel 7:25

Under de tiderna fanns ingen trygghet, när man gick ut eller in; utan stor förvirring rådde bland alla dem som bodde här i länderna. 2 Krönikeboken 15:5

  • För en detaljerad redogörelse över Rick Warren, Ken Blanchard och Lighthouse Trails, läs A “Wonderful” Deception.
  • Eller Roger Oaklands – Faith Undone >>

Mvh Janne Ohlin