Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1.Israel (och fåglar) i våra hjärtan – fågelliv på en Israelresa och gammaltestamentlig profetia
2. Bibelns ”sköka” tar form – Pingsts ledning söker ”Andens gemenskap” med Vatikanen på Romresa och anklagar motståndare för att ha ”fruktan” (Ulf Ekman är säkert nöjd) / Peter Halldorfs uttalande låter som New age / kyrkofäder förde in österländskt tänkande i kristenheten
3. Guds budbärare – Elia blev falskt anklagad precis som vi / vi kan varna men inte strida mot avfallet: det är människors eget val
4. Profetiskt budskap och en dröm – profetisk dröm till en kvinna som växte upp i KK och profetiskt tilltal / ”skökans otukt” [Grundtext: porneia G4202]
5. Stinissen & Rob Bell – Varningsflagg! / citat av Stinissen avslöjar hans ockulta maria-tro (inget problem för pingstledningen och andra?!)
6. Israel är ingen apartheid – försök att demonisera Israel / arab försvarar Israel
7. Bestialiska mord på judiska bosättare – alltför svag reaktion i Sverige / Israel ständigt utsatt
8. Profetia över Netanyahu – citat från tidskriften Flammor / citat från pastor Brian
9. Profetiskt om jordbävning – citat ur David Wilkersons Synen
10. Jordens rotation och förkortade dagar – jordbävningar påverkar jordens rotation
11. Fler jordbävningar att vänta – Bibelns profetior
12. Jesu vänner – tryggheten är inte
i församlingstillhörighet utan i Herren

1. Israel (och fåglar) i våra hjärtan

Israel har alltid en speciell plats i våra hjärtan. Jag (Elvor) tillbringade 6,5 år där på 80-talet. Först på en kibbutz och sedan i Jerusalem och Eilat. Vi gifte oss på Orit i Natanya 1993 och gjorde ännu en resa något år senare till Israel. Det var spännande att åka tillbaka igen efter så många år! Städerna har växt och förändrats enormt. Beer Sheva och Eilat går knappast att känna igen.

Galileen var grönskande och fullt av blommor, tack vare regnen. Vid Kefar Ruppin, söder om Tiberias, såg vi en liten del av de 500 miljoner flyttfåglar som passerar och rastar i Israel varje vår och höst. Tusentals glador (rovfåglar) skruvade norrut och många stannade till i palmer och på åkrar, där det ibland blev kiv om byten med ägretthägrarna. Då och då hördes ett streck med tranor passera högt i skyn och i kvällssolen kom ett gäng pelikaner för att ta ”nattkvist”.
Strax intill hördes en gråfiskare högljutt basunera sin ankomst vid vattendraget och dagens sjunde (!) smyrnakungsfiskare lyste vackert i sin turkosa och bruna dräkt, lite längre bort. Vi såg förresten både gråhäger, natthäger, kohäger, purpurhäger, silkeshäger och ägretthäger förutom svart och vit stork, under vår resa. Det var härliga upplevelser. I Israel finns det gott om turturduvor, vilket vi inte är bortskämda med i Sverige och flamingo rastade norr om Eilat. Fåglarna vet sin tid som Gud har bestämt…

Jer 8:7 Till och med storken [hägern i 1917 års övers.] under himlen vet sin bestämda tid, och turturduvan, svalan och tranan passar tiden när de skall komma tillbaka. Men mitt folk känner inte HERRENS domslut. 8 Hur kan ni då säga: ”Vi är visa, och vi har HERRENS lag”. Se, utan tvekan har de skriftlärdas lögnpenna förvandlat lagen till lögn. 9 De visa skall komma på skam, förskräckas och tas till fånga. Se, de har förkastat HERRENS ord. Vad har de då för vishet?

Dessa skriftlärda på Jesu tid, förvrängde och bytte ut Guds Ord och hans bud mot sina egna. Deras motiv och mål var egen vinst. Samma pågår i vår tid med ökad intensitet och ökad list. En bedrövad vän upplyste oss igår om en gudstjänst i en pingstkyrka nyligen, där inte ett enda bibelord lästes eller citerades under hela gudstjänsten(!). Man orkar inte gå dit mer. Rätt så! Fly därifrån! Andra rapporterar om hur ett socialt s k evangelium ersätter Guds evangelium. Istället för att vinna människor (själar) för Jesus till frälsning och evigt liv, handlar programmen alltmer om ”gärningar”, social rättvisa och världsfred. Det är en kristendom utan Kristus. En religion utan liv.

Ps 81:9 Hör, mitt folk, och låt mig varna dig, Israel, om du ändå ville höra mig! (Också ett rop till oss i kristenheten idag).

2. Bibelns ”sköka” tar form

I Världen idag kunde vi härom dagen läsa om pastorer i Pingst och Livets ord som går armkrok. Tidningen Dagen skriver om att Pingstledningen åker till Rom och gör studiebesök i Vatikanen. (Ulf Ekman uppmuntrar dem säkert. Han har visst stort intresse för Mariakulten >> ). -Bara den som är otrygg är rädd för ett samtal, säger Pelle Hörnmark. Ett studiebesök är inget konstigt alls, hävdar han. Men man gör ingen hemlighet av att det är ”Andens gemenskap” man söker med Vatikanen. -Som jag uppfattar saken handlar det inte om en åsiktsgemenskap utan om att få en större förståelse för våra likheter och olikheter samt att söka Andens gemenskap med varandra. Och det åstadkommer man genom att umgås, säger Pelle Hörnmark.

Den katolska ”anden”, som jämställer Maria med Jesus som ”medfrälserska” och tillber reliker, avlidna och ikoner mm, är antikrists ande. Hur kan man vilja ha gemenskap med den? Vad ska vi förvänta oss härnäst? Öppen mariatillbedjan eller ikoner i Livets ord och Pingst? Eller kanske att man börjar sälja avlatsbrev? (Framgångsteologer brukar ju vara påhittiga när det gäller business). Det borde inte finnas en enda vaksam kristen som tvivlar på att Bibelns världskyrka, ”skökan”, tar form idag.

Den som håller Jesus Kristus helig i sitt hjärta behöver inte vara rädd för samtal (1 Petr 3:15). Men den som inte skiljer på heligt och oheligt, sant och falskt eller sanning och lögn utan tror att det går att blanda – är illa ute. Om den ”större förståelsen” uppmanar och leder till att Anders Arborelius & co rensar ut de mänskliga traditionerna, mariatillbedjan och andra ockulta traditioner som ställs över Bibeln, Guds ord – då kunde samtalen verkligen vara lovvärt och visa på äkta kärlek. Men det har vi inte längre någon förhoppning om, när vi har sett hittills vem som påverkar vem i den ekumeniken.

3 Mos 10:10 Ni skall skilja mellan heligt och oheligt, mellan orent och rent.

5 Mos 4:2 Ni skall inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån utan hålla HERRENS, er Guds, bud som jag ger er.

Jos 24:19 Josua sade till folket: ”Ni kan inte tjäna HERREN , för han är en helig Gud. Han är en nitälskande Gud, och han skall inte ha fördrag med era överträdelser och era synder.

2 Mos 22:20 Den som offrar åt andra gudar och inte endast åt HERREN, han skall drabbas av förbannelse.

5 Mos 11:16 Men se till, så att inte era hjärtan blir förförda och ni viker av och tjänar andra gudar och tillber dem, 17 ty då skall HERRENS vrede upptändas mot er, och han skall tillsluta himlen så att regn inte faller och marken inte ger sin gröda och ni snabbt blir utrotade ur det goda land som HERREN ger er.

2Petr 1:10 Var desto ivrigare, mina bröder (/systrar), att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla. 11 Då skall ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike.

Avfallet kommer att bli störst i den karismatiska rörelsen och i pingströrelsen, sa Gud till pastor Carter Conlon (Times Square Church, NY) för ca 30 år sedan. Det är ingen tvekan om det. Villfarelsens makt är stark (2 Tess 2) och Gud prisger den som väljer bort eller kompromissar med sanningen. Tro inte att den ledaren är ”kärleksfull” som vill hålla sig väl med allt och alla. Det är inte kärlek, utan snarare feghet och svek. Sådana ledare kommer troligen även att förråda för egen vinst (Matt 24:10-11).

Peter Halldorf är med i gänget till Rom. Det här uttalandet av Halldorf (ur boken Jungfrumark) låter mer som New age än kristendom: ”Inom alla stora religioner finns viktiga pusselbitar av sanningen. Gud är självklart oändligt mycket större än kristendomen. Han är verksam inom de mest skilda religiösa världar.”

Munken och mystikern Thomas Merton gick ännu längre. Han påstod att alla religioner är ett och att man kan finna ”Gud” i alla religioner. Merton övergick till en panteistisk tro genom sina ”andliga övningar” och meditation (läs i tidigare Funderingar), och åtskilliga katolska mystiker har hamnat i zenbuddhism eller hinduism, långt bort från Bibeln och kristen tro. Det var ”ökenfäderna” som först förde in österländskt tänkande i kyrkan, säger de som känner historien.

3. Guds budbärare

De som inte vill eller vågar (?) se sanningen, brukar mana till enhet och uppmanar att sluta bråka och kritisera. I Bibeln finns många exempel på att Guds budbärare och väktare blev kallade kritiska eller splittrare, när de inte följde den breda vägen, avfallets väg. Profeten Elia blev anklagad för att ”dra olycka över Israel”, när han talade Guds ord och förmaning (1 Kon 18). ”Olyckan” orsakades i själva verket av synd och avfall i landet. Gud har aldrig någonsin uppmanat sitt folk att söka enhet med villoläror, villolärare eller någon som förfalskar Guds ord. Gud har aldrig någonsin bett sitt folk att underordna sig maktmänniskor eller religiösa kyrkosystem. Gud har aldrig någonsin uppmanat att söka enhet med avgudadyrkare eller lögnare, mystiker eller ockultister. Gud har aldrig någonsin uppmanat till enhet på bekostnad av sanningen och det rena Gudsordet! Gud har aldrig någonsin uppmanat oss att följa dem som har en kluven tunga eller att följa blinda ledare. Gud har aldrig någonsin uppmanat oss att använda mystiska eller ockulta bönetekniker för att ”förenas med honom” – tvärtom varnar oss Gud, i kärlek, för allt detta.

Vi ska inte låta oss luras av (orm)tungor som vill locka bort från den smala vägen i Jesu efterföljd. Det är evigheten som står på spel. När Israels folk ropade efter en kung – de ville bli accepterade och vara som alla andra – och förkastade Herren och hans tjänare Samuel, lät Gud dem få bönesvar.

1Sam 8:7 Då sade HERREN till Samuel: ”Lyssna till folket i allt de säger till dig. Ty det är inte dig de har förkastat, utan det är mig de har förkastat, så att jag inte skall vara kung över dem. 8 Så har de alltid gjort, från den dag då jag förde dem upp ur Egypten ända till denna dag. De har övergivit mig och tjänat andra gudar och så gör de också mot dig. 9 Men lyssna nu till deras ord. Du skall allvarligt varna dem och förklara för dem vilka rättigheter den kung får som kommer att regera över dem.”

Trots att Gud uppgav allt som det skulle innebära att få en sådan ledare, ville ingen lyssna. Ingen kunde heller strida emot det och likadant är det idag. Vi kan därför varna och tala det Gud lägger på våra hjärtan men vi kan inte strida emot avfall eller människors egna val om Gud tillåter det, enligt människans egen vilja. Men konsekvensen är långt värre än den att förkastas av människor.

1Sam 8:18 När ni då ropar på hjälp på grund av er kung som ni har valt åt er, då skall HERREN inte svara er.”

4. Profetiskt budskap och en dröm

Ruth, är en av våra nära vänner som växte upp i Katolska kyrkan. Hon fick möta Jesus Kristus till frälsning i en (pingst)kyrka. Innan hon skulle döpas – det bibliska troendedopet – hade hon en profetisk dröm. ”I drömmen såg jag den dåvarande påven, klädd i vita kläder men kläderna var smutsiga och trasiga. Jag blev chockad över det jag såg och jag upplevde att Gud talade till mig i drömmen att påven hade fått tron på Kristus men smutsfläckarna och den trasiga klädnaden berodde på beblandningen av ockultism i Katolska kyrkan. Det är avgudadyrkan, tillbedjan av ikoner, de döda och upphöjelsen och tillbedjan av Maria med mera. Gud visade mig att jag måste göra mig av med allt som hade med sådant att göra. Drömmen var väldigt stark och jag glömmer den aldrig”.

Jesu budskap genom Johannes till församlingen i Sardes:

Upp 3:1 Skriv till församlingens ängel i Sardes: Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. 2 Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. 3 Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig. 4 Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de skall vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty de är värdiga. 5 Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar. 6 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.

När vi tar emot Jesus får vi en vit och ren ”klädnad”, Jesu rättfärdighet. Varje dag får vi be om rening och leva i helgelse. Klädnaden ska bevaras ren och hel, i trohet till Jesus.

Ruth upplever profetiskt att ”Skandinavien och särskilt Sverige och Norge, var djupt i ockultism förr i tiden. När evangeliet kom och senare väckelser, befriade Gud Sverige. Men nu börjar det ockulta komma tillbaka igen och satan kommer med list på många sätt. Det är svårt att urskilja när det även kommer in i kristenheten. Evangeliet blandas upp, mixas med orenhet och ockultism och blir giftigt. Ni måste varna”.

Upp 19:2 ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden med sin otukt [porneia G4202], och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod.”

1Kor 6:15 Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte!

Det stämmer väl med den världskyrka som blir en blandning av religioner. Det grekiska ordet för otukt [porneia G4202] betyder både prostitution och otrohet eller äktenskapsbrott. Det beskriver en kvinna som har en man men som är otrogen med många andra. Den blandningen, andligt sett, leder till ett annat evangelium och en annan ande – en annan Jesus (Gal 1:6-7).

5. Stinissen & Rob Bell

Jaktlund >> kan vara säker på att här ”viftar vi bort” både Rob Bell och Stinissen med kraft! En länk till en avslöjande video med Rob Bell på You Tube >> och det finns mycket mer men jag tycker detta är tillräckligt. Det är som om den gamle Ormen själv talar och väser ”skulle Gud ha sagt”, genom Bell. Enligt uppgift har man delat ut böcker av Rob Bell till ungdomar i vissa kyrkor. Ett råd: kasta böckerna i soptunnan – men riv sönder dem först så att ingen läser dem av misstag! Misstankar om Bells new age-influenser och panteistiska tro har funnits länge i USA och det framträder mer och mer tydligt.

När det gäller Wilfrid Stinissen ska vi se närmare på hans bok Maria i Bibeln – i vårt liv och några utdrag därifrån. Stinissen skriver (röd text är mina kommentarer):
Från och med sitt livs första ögonblick har Maria varit fri från arvsynd. Den smitta från människans arvsynd som drabbar hela mänskligheten har Maria skonats ifrån. Hon har från början varit fullkomligt skuldfri. (sid 11)
Bibeln säger att alla människor har syndat och har gått miste om härligheten från Gud. Endast JESUS är syndfri.
I Maria är målet för hela mänsklighetens utveckling ett fullbordat faktum. I henne är paradiset redan återställt på jorden, i henne är Guds dröm om mänskligheten redan en konkret verklighet. (Sid 15)
Inget sådant står i Bibeln, utan är människors fantasifoster, hämtat från babylonisk hedendom med tron på gudinnan ”himlens drottning”.
Hur kan vi betrakta Maria som en av våra egna, när vi vet, att något så typiskt mänskligt som synd och skuld är henne helt främmande (sid 16).
Bibeln säger att Maria var precis som vi, en vanlig syndig människa som behövde Guds (Jesu) frälsning, vilket hon också själv gav uttryck för.
Jesus följer Maria där hon går, han är fullständigt beroende av henne, såsom han i eucaristin är fullständigt beroende av prästen (sid 28).
Om Marias besök hos Elisabet: Maria börjar redan här det som kommer att bli ett av hennes viktigaste uppdrag: att vara nådens medlarinna. Eftersom hennes kall är identiskt med hennes sons kall angår det hela världen och måste därför också erkännas av hela världen (sid 30).
Bibeln säger att det finns endast EN medlare, vilken är Guds son, Jesus Kristus/Messias. Inget annat namn! Ingen annan! Ingen finns vid sidan om Jesus och den katolska eucaristin är obiblisk och hädande som påstår något annat.
Liksom Adam och Eva tillsammans har ödelagt Guds skapelseverk, så återupprättar Jesus och Maria det tillsammans. …När vi dör tar Maria oss vid handen, och vid hennes hand gör vi vårt inträde i himlen (sid 64-65).
Att ära Maria är att tillbe Anden, ty allt vad Maria är och har är en frukt av hans verk… (sid 66).
Bibeln säger att Guds Ande är sanningens Ande och att likställa Maria med Gud (Anden) är en lögn från avgrunden.
Petrus är kyrkans ofelbarhet, Maria är hennes helighet…Jesus ger samtidigt Maria, sin brud, en världsomfattande dimension. Hennes moderssköte blir lika stort som kyrkan. Så stort att ingen kan lämna det. Alltid är vi in sinu matris = i moderns sköte. (sid 71) För att Maria upptagits till himlen, har hon alltså inte lämnat oss. …från den begränsade närvaro som kännetecknat Maria så länge hon levde på jorden, gick hon genom upptagelsen över till en universell närvaro. Vart vi än är och vart vi än går, alltid och överallt är Maria hos oss. Hon uppfyller hela universum. (sid 74-75)
Bibeln säger att människor i den sista tiden skall hålla sig till onda andars läror, vilket detta uppenbarligen är.
Stinissen citerar Bernhard av Clairvaux: I alla faror, i all ängslan och allt tvivel, tänk på Maria, anropa Maria. Om du följer henne, skall du aldrig gå vilse… Att leva genom Maria är att erkänna henne som drottning i vårt liv. (sid 97)
Detta strider mot det första budet. Att tillbe ”himlens drottning” varnas allvarligt för i Bibeln. Den som handlar efter denna uppmaning öppnar sig för det ockulta och det mörker där demoner utger sig för att vara andeguider som leder människor i fördärv.

Den som predikar som Wilfrid Stinissen gör här, är enligt Paulus under förbannelse!

Gal 1:8 Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. 9 Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse. 10 Är det människor jag nu försöker få på min sida – eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare.

Stinissen tillhör Karmelitorden, samma orden som Anders Arborelius tillhör. Han gör inte heller någon hemlighet av att han tillber den avlidna ”Maria”>> (bara ett av många exempel) och vill ena alla under påven. Är inte det ett problem för pingstledningen och andra samfund i den breda ekumeniken? Då har Katolska kyrkan lyckats bra med sitt mångåriga projekt att infiltrera kyrkorna och locka människor in under sin maktkonstellation. Det hjälper inte med en mängd fina ord från dessa katoliker, om surdegen redan genomsyrar degen. (Är det fortfarande någon som tvivlar på att Maria tillbeds i KK och att hon jämställs med Jesus? Eller är det bara obekvämt att höra sanningen, så att man väljer att förneka?)

Gal 5:9 Lite surdeg syrar hela degen.

6. Israel är ingen apartheid

Websidan Israelnyheter skriver: Världen över pågår en kampanj att demonisera Israel som en apartheid-stat. Några fakta på ett bildspel, Apartheid>> tillbakavisar anklagelserna, för motsatsen är lätt att bevisa. Bilderna visar bland annat judar och araber som handlar i ett israeliskt köpcentra eller som badar i Döda havet. Arabiske Walid Badir, är en fotbollsstjärna i Israel och kapten för HaPoel Tel Aviv. Många tusentals svarta från Afrika (Etiopien) flögs till ett annat land för att bli fullvärdiga medborgare (Israel), inte i kedjor som slavar. (Inget annat land i världen har tagit emot så många flyktingar och nya medborgare). Arabiska kvinnor har presenterat Israel som Miss Israel och i Melodifestivalen. Druser har kandiderat till president och en drus arbetat som israelisk ambassadör. Varje år riskerar tusentals flyktingar livet, när de tar sig genom muslimländer för att få komma över gränsen till Israel.

Den palestinska regeringen har sagt: ”Varje arab som säljer land till Israel borde dödas”. ”Jag kommer aldrig att tillåta en enda israel att bo ibland oss på palestinsk mark” (Abbas).
Det är apartheid! (slut citat)

7. Bestialiska mord på judiska bosättare

Vi hade kört vägen längs Jordandalen från Tiberias till Jerusalem, någon dag innan de fruktansvärda morden skedde på en judisk familj i det området. Föräldrarna, 35 och 36 år gamla, och tre av barnen, 11 och 4 år och det minsta på 3 månader, hade brutalt knivmördats på natten av palestinska terrorister. Mahmoud Abbas fördömde dådet medan terroristorganisationen Hamas lovordade det. På Gazaremsan firade man, genom att dela ut godis till folk på gatorna. Hur grym kan människan bli? Det är vidrigt att höra palestinastödjare rättfärdiga sådana djävulska dåd.

Benjamin Netanyahu uttryckte sin besvikelse på ”alla svaga och mumlande uttalanden”. Han förväntade sig starka fördömanden. Vad vi förstod, var svensk media som vanligt med i kören av lama reaktioner när israeler drabbas och vi skäms å Sveriges vägnar. Det som skyddar judiska bosättare, är den barriär som Israel så hårt har kritiserats för. Västbanken har aldrig tillhört palestinierna men världen har matats med lögner så länge, att man inte längre känner till sanningen.

Idag när jag skriver detta, sköts katyusharaketer åter igen från Gaza in i Israel och Beer Sheva, där minst en man skadades. Det var ett under att inte flera träffades. Hur känns det att ständigt provoceras av dessa raketbeskjutningar från Gaza och dagligen leva med risk för sitt liv? Terroristernas provokation vill tvinga in Israel i krig, för att världen sedan ska lägga skulden på Israel. Det är så det brukar gå till.
En terroristattack, ett bombdåd, har skadat 39 människor, varav 3 svårt, och minst en har dödats i i centrala Jerusalem (23 mars) >>. Det är en verklighet som är avlägsen vår egen. I Israel lever man också ständigt med en medvetenhet om krigshot från fientliga grannar. En högt uppsatt militär i Israel har uppmanat militären att inte lita på armén, utan att lita på Gud. Ett gott råd! Vad är det för politiker i Västvärlden som rättfärdigar sina egna krigshandlingar och dödande medan man förnekar Israels rätt att försvara sitt land? Är det New World Order som medvetet är med och skapar kriser för att sedan erbjuda lösningen? Världsherravälde är målet och ingen får stå i vägen för de planerna (Upp 13).

8. Profetia över Netanyahu

Premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt öppet att han har messianska vänner och vi vet att många ber till Gud för honom. I tidsskriften Flammor skriver Holger Nilsson om Michael Evens, en kristen journalist och författare, som talade profetiskt över Netanyahu, för 30 år sedan. Evens sa att han skulle bli premiärminister två gånger och under den andra perioden skulle en av de allvarligaste tiderna i Israels historia komma. Netanyahu var premiärminister åren 1996-1999 och blev det för andra gången 2009. Det internationella samfundet vill ta kravet om en palestinsk stat till FN i september 2011 och enligt EU kommer de att få sin stat på ett eller annat sätt. De allvarligaste tiderna i Israels historia kan vara mycket nära.

Broder Brian skriver >>: Japan, Haiti, New Orleans och alla andra katastrofer är sådant som inträffar under historiens lopp. Den stora skillnaden nu är Israel. Israel håller på att tvingas till underkastelse av sataniska krafter. När dessa sataniska krafter växer sig starkare, så kommer katastroferna också att göra det. Människor kommer att bli alltmer kallhjärtade, ilskan kommer att växa, människor kommer att känna sig mer drivna att döda andra, och världen kommer att slungas in i djupare mörker. Vi lever i en tid som profeterna såg för tusentals år sedan. Precis som de profeterade, så kommer mörka tider att förvärras, och det enda hoppet är i Kristi ljus, som kan skönjas i varje troende. Gud älskar dig mer än du någonsin kan förstå, och hans hjärta plågas för hans folk. Han kommer – det säger Skriften.”

9. Profetiskt om jordbävning

Vi befann oss i en vacker bosättning (stad), Maale Adummim, utanför Jerusalem när nyheten om jordskalvet i Japan på magnitud 9.0 blev känt. Än en gång blev vi påminda om David Wilkersons syn 1973.
Ur boken Synen (Marcus förlag) sidan 27: Ett annat jordskalv, möjligen i Japan, kommer att föregå det jag ser drabba oss. Jag hyser inte det minsta tvivel på denna kommande massiva jordbävning på vår kontinent… Det kommer att nå så högt på Richterskalan att det överträffar ett par av de större jordbävningarna tillsammans.

Wilkerson skriver också i Synen att jordbävningar blir den främsta orsaken till fruktan och bestörtning i världen. Jorden kommer bokstavligen att skaka och det är just det som händer idag. Med nedtystandet av profetiska budskap som blir allt vanligare i kyrkorna idag, är det starkt att läsa om Wilkersons egen beskrivning när han fick ta emot synen från Gud 1973. Tack och lov att han inte lät sig tystas!

(Sid 10-11) …Medan jag låg försänkt i bön sent en natt, kom denna syn om världskatastrofer till mig med en sådan kraft, att jag kunde inte annat än böja mina knän förstummad, för att kunna ta emot den.
Först ville jag inte tro vad jag såg och hörde. Budskapet var för skrämmande, för apokalyptiskt och för obekvämt för mitt materialistiska sinne. Men synen kom tillbaka kväll efter kväll. Jag kunde inte skaka den av mig. I djupet av mitt hjärta är jag övertygad om att denna syn är från Gud, att den är sann och kommer att slå in. Ändå har den gett mig anledning att verkligen rannsaka mitt hjärta. Jag har varit rädd att de flesta inte kommer att tro den, eller stämpla mig som fanatiker. Jag berättade synen för några av mina närmaste vänner och medarbetare och blev varnad för att publicera den. Vem vill väl lyssna till ett budskap om ekonomisk förvirring mitt i överflödets tid? Vem vill höra talas om kommande dom, när så många inte kan reda ut sitt liv som det nu är? Vem vill tro att den religionsfrihet vi nu åtnjuter snart kommer att hotas, eller att Jesusrevolutionen kommer att urarta till dess motsats?
Trots min fruktan och mina farhågor kan jag inte komma ifrån övertygelsen att min syn måste publiceras. Gud har befallt mig att tala ut, om inte, begriper jag mig inte alls på vad gudomlig ledning innebär. Jag har prövat synen inför Guds Ord och Skriften bekräftar dess budskap. Delar av synen kommer att uppfyllas inom en mycket nära framtid. Andra händelser är mer avlägsna. Jag tror dock att alltsammans kommer att hända i vår generation!

10. Jordens rotation och förkortade dagar

Massiva jordbävningar ökar jordens rotation och förkortar dagarna men vi lär inte märka av det, för det rör sig om mikrosekunder. Jordbävningen i Chile på 8.8 förra året ökade jordens rotation med 1,26 mikrosekunder och jordbävningen i Japan nyligen, 1,8 mikrosek. Sumatras jordbävning 2004 på 9.1 ökade jordens rotation med 6,8 mikrosekunder och varje efterskalv påverkar jordens rotation. Informationen finns här: >> . Profeten Jesaja såg ett framtidscenarie som beskriver både jordbävningar, vulkanutbrott och sjunkhål..

Jes 24:19 Jorden brister, ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar. Jorden vacklar, ja, den vacklar. 20 Jorden raglar som en drucken. Den svajar fram och tillbaka som en vakthydda i trädets topp. Dess missgärning vilar tung på den. Den skall falla och inte mer resa sig. 21 På den dagen skall HERREN straffa höjdens här uppe i höjden och jordens kungar nere på jorden. 22 De skall samlas ihop som fångar i fånggropen, de skall stängas inne i fängelse. Efter lång tid når straffet dem. 23 Då skall månen blygas och solen skämmas, ty HERREN Sebaot skall då vara konung på Sions berg och i Jerusalem och inför sina äldste, i härlighet.

Jordskalvet i Japan flyttade på Sverige uppåt och nedåt, ungefär 1 cm i vardera riktning, enligt seismologerna. Japan flyttades hela 2,4 meter österut. Även jordaxeln har flyttats ungefär 17 cm >>.

De tolv kontinentalplattorna rör sig över jorden och i Israel möts den Eurasiska plattan, Afrikanska plattan och Arabiska plattan. Här är den längsta gränsen som löper genom kontinenter, kallad Great Rift Valley. Den går från Israel och ner genom Östafrika >> . I Israel har man infört en lag sedan ett tiotal år, att alla hus måste ha ett skyddsrum med pansarväggar, pansardörr och pansarskydd som dras för fönster. Det klarar upp till magnitud 8.0, även om övriga delar av huset rasar eller förstörs. Starkare jordbävningar än så, finns knappast något säkert skydd emot. Rummet ska också skydda för kemiska vapen.

11. Fler jordbävningar att vänta

Fler jordbävningar är att vänta när jordens plattor rör sig och i Israel är man beredd sedan många år på att det kommer. I skolorna tränas och informeras barnen regelbundet. Men ”det stora skalvet” kommer i samband med Messias ankomst, då Jesus (Jeshua) ställer sina fötter på Oljeberget!

Sak 14:4 På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. 5 Och ni skall fly ner i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall sträcka sig till Asel. Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda kungs, tid. Då skall HERREN, min Gud, komma och alla heliga med dig.

Johannes beskriver den stora jordbävningen vid det sjätte till sjunde inseglet, sjunde basunen och den sjunde vredesskålen (Upp 6-8, 16). Gud har gett oss sitt Ord och sina löften för att vi inte ska gripas av fruktan, utan lita på honom. Det viktigaste av allt på jorden, är att vi har vår relation klar med Jesus Kristus och nåden som han ger.

Jes 54:10 Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger HERREN, din förbarmare.

Många kommer att lockas ut ur fridsförbundet men den som håller ut ska bli frälst och ge många insikt om Guds väg (Dan 11:32). Fridsförbundet i Kristus Jesus kommer aldrig att vackla, vad som än skakar. Vi behöver därför inte frukta för prövningar och vedermöda, även om vi gör det ibland. Jag fick en bön en gång genom den helige Ande, i en svår situation som jag inte förstod: ”Jesus, låt detta föra mig närmare dig”. Den bönen har sedan har varit till hjälp att lägga ned alla obesvarade frågor och lita på att Gud har allt under kontroll. Herren kan använda allt för sina goda syften i våra liv.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.

12. Jesu vänner

Vi ska följa Jesus – och kan inte ta för givet att det går att lita på människor. Vi kan lita på Jesus och Bibeln, Guds fasta ord och den helige Andes trofasta ledning och beskydd. Han ser till ett ärligt hjärta. Lyssna inte på den vilseledande undervisningen som säger att du blint ska följa och lyda din pastor eller ledare. Lyssna inte heller på lögnen att du saknar beskydd om du är utan församlingstillhörighet. Det kan vara ett sätt att binda människor till sig genom fruktan och hot. Kyrkan ska vara en plats där Jesus är i centrum och Guds ord predikas, annars är det bättre att vara utanför. Vi behöver varandra men en sann gemenskap förutsätter att vi vill leva i ljuset och i sanningen, ”har vår kärlek i sanningen”.

Våga ta den helige Andes varningar på allvar och frukta inte för att hamna ”utanför”, om det är nödvändigt. Om du förlorar en del av dina vänner när du väljer att följa Jesus, kan du vara säker på att Gud kommer att ge dig nya vänner. Framför allt annat, är det avgörande att vi är Jesu vänner.

Joh 15:14 Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. 15 Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag låtit er veta.

Mvh
Elvor Ohlin