Undervisning: Elvor Ohlin
2010-11-12

Innehåll:
1. Johanna Michaelsen varnar för kontemplativ bön och mysticismläs eller hör hennes starka vittnesbörd
2. Att lyda Gud eller att lyda människor
– lätt att föra in döda strukturer/program där bön, vaksamhet och prövning är obefintlig
3. Papegojsnack – !!
4. Mariabeskydd och mariatillbedjan tas i försvar(!) – Ulf och Birgitta Ekmans maria-fascination, Vad är det Stanley Sjöberg försvarar (läs citat)? – läs påvliga citat om katolska Maria
5. Var är pingströrelsen på väg? Frågan är högst relevant och befogad – läs varför!
6. Alla måste välja
– Josua ställde folket inför ett val, samma val gäller oss idag
VIKTIGA LÄNKAR

1. Johanna Michaelsen varnar för kontemplativ bön och mysticism!

Vi uppmanar alla att lyssna till Johanna Michaelsens starka vittnesbörd (eng) >> . För er som inte förstår engelska kommer här en sammanfattning av videon. Obs! Varje citat är väl dokumenterade från böcker och inspelningar som finns med på videon.

Johanna Michaelsen var ockultist: medium och healer, utövade yoga, meditation och mycket annat i österländsk mysteriereligion, men trodde att hon tjänade Gud. Hon har varit med om de mest skrämmande upplevelser inom det ockulta och spiritistiska. Hon har sett många falska under, tecken och helande och hon har sett djävulen framträda som en ”fantastisk” ljusets ängel som utgav sig för att vara ”Jesus”. Detta är det man upplever inom mysticismen och kontemplativ bön, i de mystika upplevelserna i tystnaden.

Kontemplation är sådant som Per Mases och Peter Halldorf m fl sysslar med i den så kallade tystnaden och mysticismen. Man frågar sig också av vilken orsak Magnus Malm citerar en ockultist och katolsk mystiker som Thomas Merton?! >> & >> (mitten på sidan) Tag varning!

Johanna Michaelsen vet exakt vad Richard Foster, Leonard Sweet, Thomas Merton och Henri Nouwen talar om, när de beskriver ”fantastiska upplevelser” i kontemplativ bön och mysticism – men det är alltihop från satan! Detta kommer genom Emerging Church och den amerikanska Church Growth Movement, framför allt genom kontemplativ bön som är österländsk böneteknik.
Johanna blev till sist hjälpt av evangeliska kristna släktingar som fick henne att bli osäker på om det verkligen var Gud hon tjänade. Hon kom till beslutet att ge upp allt om det inte var från Gud – sluta som medium, ge upp manifestationerna, krafterna, visionerna och de extatiska upplevelserna. Gud tog hennes bön på allvar, att visa sanningen, och han befriade henne från det hölje av villfarelse som omgav henne och som hon själv tillåtit in i sitt liv.
Vägen till befrielse kostade nästan hennes liv, då demonerna manifesterade sig med en terror och intensitet som hon aldrig tidigare hade upplevt. I sin förtvivlan ropade hon på ”den Jesus” som hon hade mött i kontemplativ bön och ockulta upplevelser. Men ”den Jesus” var satan, som hade förskapat sig till ljusets ängel och demonerna som plågade henne både andligt, psykiskt och fysiskt bara hånskrattade. Denne ”Jesus” utgav sig för att vara det högsta medium över ”sjunde sfären”. Men det var inte Jesus, Guds Son, som dog på ett kors och sedan uppstod.

Johanna berättar att ”hennes Jesus” blev den ekumeniske guden som Thomas Merton och hans efterföljare för fram genom kontemplativ bön. Det var hennes egen väg, jagets väg, precis som alla religioner har sin egen väg och sin egen gud. Räddningen för Johanna var, när hon insåg att hon hade följt en annan Jesus än Bibelns Jesus från Nasaret och hon bad Gud om förlåtelse.

Det ockulta och fascinationen över österländsk mysticism har funnits sedan gammalt men sedan 60-talet har det översköljt jorden som en global översvämning, säger Johanna. Jesus varnade för en massiv, förblindande andlig villfarelse i ändens tid. Hon uppmanar kristna att verkligen stanna upp och pröva sig själva. Hur kan de utvalda bli bedragna? Svaret är sökandet av upplevelser utan att pröva utifrån Bibeln. Johanna menar att många pastorer har avfallit. Vi har gått från en tid när pastorer trodde på och predikade Guds ord, till en tid med liberalteologi och sedan enhetssträvan. Den enheten kommer från det ockulta och new age, som vill ha en världsreligion, en världsledare och en världsvaluta. Men det som binder samman denna globala världsenhet är villfarelsen efter den ledare som säger sig vara Gud men som är intagen av satan själv, antikrist.

För ett antal år sedan hade den som påstod sig vara gud, blivit inlåst. Men idag finns det predikanter som säger att de är gud. Man uppmanar till meditation och kontemplativ bön för att uppleva det gudomliga inom sig. De kommer att ta emot antikrist med öppna armar. Johanna kom ut ur New age och gick med i en Vineyard-kyrka. Man hade en ärlig längtan efter att komma nära Gud men i den strävan efter upplevelser, hade man glömt varningarna i Bibeln. Man säger sig vilja ”rädda” yoga, mysticism och kontemplativ bön. Istället har man öppnat dörren vidöppen för det ockulta praktiserandet.

Johanna är författare till boken The Beautiful side of Evil (Den vackra sidan av ondskan). Det finns en sida av det ockulta som verkar helig och underbar och vacker. Den verkar leda dig till fantastiska upplevelser. Men om det har sina rötter i ockultismen, i övningar som Gud har förbjudit, då är det en styggelse för Gud. Sen kan du förandliga ditt positiva tänkande, yoga eller annat, hur mycket som helst. Det har samma rot! De tidiga ökenfäderna var de kontemplativa fäderna. Idag företräder de mest kända namnen i kristenheten denna ockultism – kontemplativ bön (Rick Warren, Brian McLaren…). De vill inte lyssna på varningar. Det har sina rötter i sufism, buddhism, hinduism, shamanism, astrologi och mysteriereligioner. Om kristna tror att de kan komma närmare Gud genom dessa övningar är de bedragna.

5 Mos 12:28 Var noga med att lyda alla dessa bud som jag ger dig, för att det till evig tid må gå dig väl och dina barn efter dig, när du gör det som är gott och rätt i HERRENS, din Guds, ögon. 29 När HERREN, din Gud, har utrotat de hednafolk som du nu kommer till för att fördriva, och du har drivit bort dem och bor i deras land, 30 se då till att du inte lockas till att följa deras seder, sedan de blivit röjda ur vägen för dig. Fråga inte efter deras gudar, så att du säger: ”Hur dyrkade dessa folk sina gudar? Jag vill göra på samma sätt.” 31 Så skall inte du göra när du tillber HERREN, din Gud, ty allt som är avskyvärt för HERREN och som han hatar, det har de gjort till sina gudars ära. Ja, till och med sina söner och döttrar bränner de upp i eld åt sina gudar. 32 Allt vad jag befaller er skall ni vara noga med att följa. Du skall inte lägga något till det och inte ta något därifrån.

Johanna vet att det finns bekännande kristna som har kontakt med demoner.  Det gäller Todd Bentley, Bob Jones, Benny Hinn och en mängd andra som utger sig för att vara profeter. Dessa har degraderat det profetiska till demonisk, förfalskad andlighet.

Praktiserandet av kontemplativ bön idag är svartkonst och trolldom. Du använder gamla tekniker med mantra –meditation och upprepar ord gång på gång. Demonerna bryr sig inte om vilket ord du säger – om det är ”Jesus” eller något annat. Man påstår att man ser Jesus men Johanna vet hur satan är, när han kommer som en ljusets ängel.

2 Kor 11:13 Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. 14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.

Om du säger att läran är oviktig och om du inte vill pröva dina upplevelser emot Guds ord – då predikar du en annan Jesus! Om du praktiserar sådant som Gud kallar styggelse, oavsett vilka gamla ockulta övningar du än sysslar med och vilka kristna termer du än använder, så öppnar du upp för demoniska andar. Du öppnar för samma demoniska andar som shamaner, hinduer, buddhister, sufister, häxor och spiritister.

DEN BREDA VÄGEN heter universalism, ekumenik och politisk korrekthet. Men den leder till fördärvet. Man säger i rörelser med ockultism och rörelser med kontemplativ bön, att människor blir helade och gör upplevelser. Man säger att det är en god frukt, men läs hela Matt 7. Läs om när alla står inför Guds tron och många räknar upp allt de har gjort i Jesu namn. Men Jesus säger ”jag känner er inte!”.

Vi måste lyda Guds ord och hans bud! Johanna fortsätter: Jag bryr mig, när Leonard Sweet stöds av Rick Warren i Soul Tsunami och Quantum Spirituality och Matthew Fox prisar varje New agare och ockultist och även katolska kyrkan som är full av villfarelse och hädelse. David Sprangler säger ”vad vi behöver är en new age och luciferisk inledning (ingång till lucifer, dvs. satan). Han har fått stöd och blivit upphöjd av Leonard Sweet, som i sin tur har upphöjts av Rick Warren!

Brian McLaren inom Emerging Church, ansågs vara den som hade störst påverkan på evangelikal kristenhet för några år sedan och talar i en intervju om hur ”alla människor blir ett med Gud”. Han säger att ”Gud befaller oss att förlåta men själv klarade han inte av att göra det, utan dödade sin egen son”. Mc Laren säger också att ”vi borde se Jesus som inkluderande, inte exkluderande. Han borde ses som en Gandhi eller en Martin Luther King”. Brian McLaren och EC passar in på bibelordet:

Rom 1:22 De påstod att de var visa, men de blev dårar.

Det är en annan ande, en annan Jesus och ett annat evangelium!!

Det kännetecknande för den kontemplativa rörelsen, Emerging Church och New age bottnar i satans fråga: ”skulle Gud ha sagt?”. ”Skulle Gud ha sagt att du inte ska ha något att göra med det ockulta?” ”Kom igen det gör inget”, säger Leonard Sweet. Matthew Fox och andra ockultister säger att Gud kan vara en svart gudinna… att ”Jesus kom inte för att döma synd. Han kom bara för att visa vägen till papa (brukar användas för påven) och den helige Ande visar sig i österländska mystiska termer och omfamnar det universalistiska perspektivet”… Brian McLaren säger att ”läran om helvetet är den sämsta reklamen som Gud har. Det finns ingen dom och inget straff”, menar han. ”Det finns bara återfödelse och den stora kosmiska, gröna rörelsen i skyn där vi alla återföds. Den dagen du upplever dessa mystiska upplevelser, erfar du din egen gudomlighet”.

Det Brian McLaren talar om är samma som Alice Bailey kallade New age, namnet som hon myntade. Denna andlighet kommer inte utanför kyrkan utan igenom kyrkan, precis som vi ser idag. Det handlar om upplevelsen av personlig ”kunskap och makt”. Konstigare än så är det inte. Allt detta finns dokumenterat i alla aspekter (citat från deras egna böcker).

Skulle jag som kristen bry mig? Du behöver inte bry dig alls – om du inte tar Guds ord på allvar. Men varje kristen som inte vill höra Jesu ord i Matteus kapitel 7 ”Jag känner er inte. Gå bort ifrån mig…” när vi konfronteras med levande Gud – måste bry sig.
Det räcker inte med att räkna upp olika aktiviteter, under och mirakel, global transformation eller PEACE –planer
(Rick Warrens Freds-plan). Det går inte att säga ”Okej vi gjorde allt det där som ockultisterna gör men vi gjorde också allt detta goda, Gud…” Det är irrelevant! Gud är inte ett dugg intresserad av dina upplevelser. Det han bryr sig om, är om du KÄNNER HONOM. Kom inte med att det är omöjligt i Bibeln att veta eller förstå något. Så talar gnostikerna.

1Joh 1:1  Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid – om Livets Ord är det vi vittnar. 2  Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. 3  Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus.

Jesus sa INTE att du får gemenskap med honom genom någon mystisk upplevelse som vem som helst kan få utan att vara kristen. Vilken Jesus är det du känner?! Om du talar om samme Jesus som Richard Foster, som gör att du kan lämna din kropp (astralresor – som även Todd Bentley gör) och har dessa speciella möten med honom i din speciella plats av TYSTNAD, genom tekniker som han lärde från sin mentor den ”kristne” ockultisten Agnes Sanford som talade om ett panteistiskt perspektiv (Gud är i allt)om du talar om en Jesus där du inte ens behöver lämna den hedniska tron (islam, hinduism, buddhism) utan bara lägga till Jesus till andra som Rick Warren, Brian McLaren, Allan Jones, Tony Campolo och Tony Jones säger – då är det FEL JESUS.

Vi lever i ändens tid. Jag bryr mig inte om ifall Rick Warren säger att profetior är irrelevanta för denna tiden, för vad Jesus sa är att vi måste se att andlig villfarelse är först på listan för tidstecken! Rör det oss? Det rör oss helt och hållet – om Bibelns Gud menar allvar! Om Bibelns Gud har sagt att vi inte kan ta de hedniska övningarna och sätta kristna etiketter på dem och ge dem till ungdomarna…
De kontemplativa, globalisterna och Emerging Church -rörelsen av idag, känner till något som många av oss har glömt. Det är det som Marianne Ferguson
(välkänd New age-författare) sa: ”Du kan inte ha en ny generation om du inte ändrar utbildningen och tankesättet på den generationen”. Det är det man arbetar för idag.

Dan 3:13 Då befallde Nebukadnessar i vrede och förbittring att man skulle föra fram Sadrak, Mesak och Abed-Nego. När man hade fört fram dem inför kungen 14 sade Nebukadnessar till dem: ”Är det sant att ni, Sadrak, Mesak och Abed-Nego, inte dyrkar mina gudar och inte tillber den staty av guld som jag har låtit ställa upp? 15 Allt är nu väl om ni faller ner och tillber den staty som jag har låtit göra, när ni hör ljudet av horn, pipor, cittror, lyror, psaltare, säckpipor och alla andra slags instrument. Men om ni inte tillber, skall ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen, och vilken gud skall då kunna rädda er ur mina händer?” 16 Då svarade Sadrak, Mesak och Abed-Nego kungen: ”O Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. 17 Om det blir så, är vår Gud, som vi dyrkar, mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen och att befria oss ur din hand, o konung. 18 Men om inte, så skall du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte vill tillbe den staty av guld som du har låtit ställa upp.”

Lär vi våra barn samma sorts tro som Sadrak, Mesak, Abed-Nego och Daniel lärde sina barn? Eller lär vi våra barn att Gud inte bryr sig om ifall du kallar honom Allah och han vill inte ”att du sårar någon annans känslor”, genom att säga att Jesus är enda vägen till Gud.

Gud förbjude att du inte skulle våga gå emot de största författarna i kristenheten: Rick Warren, Richard Foster, Leonard Sweet och alla de andra och säga: ”Gentlemän, jag tvivlar inte på er hängivenhet men jag bryr mig om era eviga själar”. Jag bryr mig inte om, ifall de talar om under och tecken och upplevelser och profetia. Om man hade läst 5 Mos 13 på den tiden William Branham levde, då man ville ha en dubbel smörjelse av hans ande… och Todd Bentley med den villfarelse och hädelse som kallades väckelse eller om Benny Hinn påstår sig utföra saker i Guds namn eller om en profetia av dessa falska profeter går i uppfyllelse – frågan är VILKEN JESUS ÄR DET HAN TALAR OM?

Luk 18:8 Jag säger er: Han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden?”

Det handlar om TRON, som en gång meddelades till de heliga.

Jud 1:3  Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.

Du måste veta i enlighet med Guds ord, vilken Gud du följer! För du kan ha upplevelser härifrån ända till helvetet och om det inte är i enlighet med Guds ord, utan om du har lyssnat på dessa falska lärare som predikar en annan Jesus, en annan ande och ett annat evangelium – då står hela din evighet på spel. Jag tar hellre emot elaka brev och hån från halva vår publik och får höra från vår Herre och frälsare Jesus ”Väl gjort, du trogna tjänarinna” än att säga sådant som behagar mängden av människor och få tala i genomskinliga kyrkor som leds av en av de värsta hädare och villolärare i vår tid (Robert Schuller) och få människors berömmelse. Därför måste det spela roll för alla som säger sig vara kristna och som bekänner Jesus Kristus som Herre och Frälsare!
(slut på sammanfattning från videon)

2. Att lyda Gud eller att lyda människor

Undra på att Paulus uppmanade Timoteus attpredika ordet i tid och otid! Redan på den tiden förutsades en tid, då människor inte står ut med den sunda läran utan följer falska lärare som uppmuntrar deras begär. De begären kan vara makt, framgång och pengar, men likaväl självgodhet och självrättfärdighet med ”gärningslära” som följd. Lagiskheten har alltid attraherat, eftersom det ger människan ära. Därför är det ofta lätt att föra in döda koncept och döda strukturer i församlingar – där bön, vaksamhet och prövning är obefintlig – med social verksamhet på schemat. Det är bekvämare att lyda ledarens order än att överlåta sig till Gud och söka den helige Andes ledning. Skillnaden ligger i att lyda Gud eller att lyda människor. Men människors ledning leder alltid till lagiskhet i en församling.

3. Papegojsnack

När ”nytänket” införs måste först ”allt gammalt” rensas bort, oavsett om det är den helige Andes verk. Det var ett uttryck som spreds under Toronto -och Lakeland-tiden, som jag brukar kalla papegojsnack. Det upprepades från alla håll likt en papegoja som härmar: ”Vi får inte kasta ut barnet med badvattnet”. ”Barnet” stod då för möjligheten att det ändå var Guds verk. Problemet var att det sällan fanns något ”barn”, enligt prövning utifrån Bibeln. Det var bara ”sketet vatten” (västgötska). Senare har trenden vänt, då man följer EC och Church Growth Movement-rörelsen. Nu heter det att ”allt gammalt ska bort för nytänket” – ”barn” eller inte… Problemet är här att man brukar kasta ut mycket av bibelordet också.

4. Mariabeskydd och mariatillbedjan tas i försvar(!)

Idag sker avfallet, som Paulus beskrev, globalt och översvämmar allt, då mängden blundar för Bibelns varningar och följer ledare som hellre försvarar varandra än böjer sig för Guds ord. Birgitta och Ulf Ekmans mariastatyett i trädgården och Patti Mansfields avslöjanden om Ulf Ekmans Maria-fascination, har väl knappast undgått någon som följer de kristna bloggarna >> . Lika skrämmande är det att Stanley Sjöberg tar Ekman och påven(!) i försvar! Så illa är det alltså ställt idag. På det sättet gör man sig delaktig i synd och avgudadyrkan. Hur stor är kärleken till sanningen?

Citat av Stanley Sjöberg: Jag har dessutom stor respekt inför många kristna ledare inom den katolska kyrkan, inklusive påven Benedictus som är klart evangelisk i sin undervisning om Jesus och med stark förankring i Bibeln som Guds Ord. Samtidigt ser jag också svagheter, sådant som jag bedömer som felaktigheter… men det finns jämförbar vilsenhet även i alla andra kyrkor.

Om det vore så illa i ”alla andra kyrkor” som i Vatikanen..!? Då vore det enda rätta att fly från varenda kyrka. Men Sjöberg har fel, tack och lov. Det finns fortfarande kristna och församlingar som tar avstånd från sådan avgudadyrkan, som här kallas för ”svagheter” och ”felaktigheter”. Däremot finns det tydligen en och annan kyrka som man borde undvika, om ledarna är så kärlekslösa att de struntar i att människor leds vilse i andligt mörker.

Att påstå att påven Benedictus står för ett klart evangeliskt budskap och är förankrad i Bibeln är nästa påstående som kan få vem som helst att sätta i vrångstrupen, som man säger. Här kan nämnas några exempel på uttalanden av påven Benedictus:

CITAT:
Påven sa den 8 juli 2006
framför skyddshelgonet ”Virgen de los Desamparados” i Valencia, Spanien: I want to say to her: Protect us night and day in all our needs, for you, O Virgin Mary, are the Mother of the Forlorn. (Jag vill säga till henne: Beskydda oss natt och dag i alla våra trångmål, för du, O Heliga Maria, är de övergivnas Moder.)

Påven den 18 juni 2006: Eukaristin har kosmiskt värde: Förvandlingen av brödet och vinet till Kristi kropp och blod konstituerar i själva verket principen av skapelsens gudomliggörande i sig själv. Det är anledningen till att Corpus Christi-firandet karakteriseras särskilt av traditionen av att bära det Välsignade Sakramentet i procession, en gest full av betydelse.
Maria är ”nattvardskvinnan”, som påven Johannes Paulus beskrev henne i hans encyklika ”Ecclesia de Eucharistia”. Låt oss be till Jungfrun att alla kristna må fördjupa sin tro i det eukaristiska mysteriet, så att de lever i ständig samhörighet med Jesus och är hans giltiga vittnen. (Catholic Online 060619)

Påven den 31 maj 2006 nyligen hemkommen från Polen, i en ceremoni med ett hundratal personer i Lourdes-grottan som är belägen i Vatikanens trädgård. Vid helgedomen i Jasna Gora i Czestochowa, sa han: ”Där förstod jag hur mycket vår himmelska beskyddarinna följer sina barns resor, och ignorerar inte vädjan adresserade till henne med ödmjukhet och tro. Ännu en gång, tillsamman med er, så vill jag tacka henne för att ha följt mig under mitt besök till det kära landet Polen. Jag vill också uttrycka min tacksamhet till Maria för hennes understöd i min dagliga tjänst för kyrkan. Jag vet att jag kan lita på hennes hjälp i alla situationer, faktiskt vet jag att hon, med sin moderliga intuition, möter alla sina barns behov och verksamt träder till deras hjälp.”

Påven 2 april 2006 (på ettårsdagen av förre påvens död): Johannes Paulus II dog som han alltid hade levat, upplivad av det okuvliga trons mod, uppgivande sig själv till Gud och överlämnande sig själv till den mest heliga Maria. Johannes Paulus II lämnade oss på en söndag, särskilt tillägnad Maria, till vilken han alltid kände en sons tillgivenhet. Vi ber nu att den himmelska Guds Moder ska hjälpa oss skatta allt denne store Påve gav och lärde oss.

Påven 26 mars 2006 från sitt fönster i Vatikanen till tusentals pilgrimer som samlats på S:t Peterskyrkans torg: Kyrkan marscherar framåt i historien och utbreder sig över jorden ledsagad av Maria, apostlarnas drottning. Vi ber henne att vägleda oss på vår dagliga färd och beskydda med speciell ansträngning de kristna gemenskaper som genomgår de största svårigheterna och lidandena.

Påven i Australien 18 juli 2008 i ett tal till judiska, hinduiska, buddistiska, kristna ledare att använda religion som en kraft till enhet istället för splittring. ”Den ekumeniska rörelsen har nått en kritisk punkt då man måste vakta på varje frestelse att se läran som åtskiljande utan det som är viktigare, att förbättra den värld vi lever i”. Ena religioner – ekumenik – vi ska tillsammans bekämpa det som splittrar…
Inte ett ord om att söka Guds hjälp (Bibelns Gud) bland kristna eller att vända sig till Gud!

5. Var är pingströrelsen på väg?

Det är en befogad fråga att ställa idag. I Pelle Hörnmarks ”visionspredikan” vid Pingst FFS rådslag i maj 2009, sa han bland annat så här: ”Jobba hur ni vill, med Emerging church-tankar, med Willow creek-koncept, trosförkunnelse-inspirerat eller på annat sätt bara du vänder dig från dig själv och till andra. Vi har alla möjligheter att förändra om vi vill, men vi har för mycket fokus på oss själva och vårt eget. Nu behöver vi modiga ledare med fokus på uppdraget som tar bort det mindre väsentliga”. Är det Emerging Church-tankar som ska läras ut i Pingstakademin? Då vet vi var vägen leder. Det är bara att kolla in EC-pastorerna i USA, som har hunnit en bra bit längre på den vägen, än man har i Sverige. Det är en väg som leder bort från korset och bort från Bibeln. Den leder till det som Rob Bell (EC) uttrycker: ”Gud är i allt, vi har bara inte förstått det”. Varenda new agare skulle applådera till det och Bell menar nog exakt det han säger.

Den Lutherska reformationen ledde ut ur Katolska kyrkan och till det sunda, rena Guds evangelium med rättfärdiggörelse av tro. Den ”nya reformationen” som de nämnda rörelserna och framför allt EC går i täten för, är en reformation tillbaka till Katolska kyrkan och dess avgudadyrkan och mänskliga traditioner. Detta är om möjligt ännu mer förrädiskt än all den New age, som öppet tas in i kyrkorna genom Oneness, yoga, zenmeditation, qigong mm. Den gemensamma nämnaren här är kontemplativ bön och mysticism, som öppnar till det ockulta.

Citat av Solveigh Hendriksen: “Vid sidan av den teologiska polariseringen inom kristenheten i dag finns det en mindre uppmärksammad mystik polarisering som är svårare att upptäcka p g a en gemensam kristen terminologi. Ytterst handlar det om ett val mellan Bibelns Jesus eller ”den inre resan”, om vi når gemenskap med Gud genom att ta emot Jesus Kristus eller genom att borra oss in till djupet av vårt inre, där han redan finns som ett högre, gudomligt ‘Själv’ gemensamt för alla människor och alla religioner. Med valet följer två vitt skilda världsåskådningar, den bibliska eller den ockulta. “

Varför hörs alltmer sällan uppmaning att söka Gud i bön och att invänta den helige Andes ledning? Varför hörs alltmer sällan predikan som visar på Guds vägar och möjligheter? Varför hörs allt oftare citat från världens företagsexperter och gurus eller katolska mystiker? Varför hörs allt oftare uppmaningar till människans egen kraft och styrka och ”godhet”? Var tog gudsfruktan vägen?!

6. Alla måste välja

Josua ställde Israels folk inför ett val. De hade fått landet av Gud utan att förtjäna det, precis som frälsningen ges till oss av nåd. Många hade kompromissat och tillbad både Herren och avgudar. Detsamma sker idag och det ställer oss inför samma val.

Jos 24:13 Och jag gav er ett land, som ni inte hade lagt ner något arbete på, och även städer som ni inte hade byggt, och i dem fick ni bo. Av vingårdar och olivplanteringar som ni inte hade planterat fick ni äta. 14 Så frukta nu HERREN och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Skaffa bort de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och i Egypten, och tjäna HERREN.

Folket svarade självsäkert att de naturligtvis ville tjäna Herren. Men de förstod fortfarande inte allvaret och omöjligheten i att samtidigt tillbe avgudar och Josua måste vara ännu skarpare och utmanande. Han visste att deras kompromiss skulle leda till helt avfall.

Jos 24:19 Josua sade till folket: ”Ni kan inte tjäna HERREN , för han är en helig Gud. Han är en nitälskande Gud, och han skall inte ha fördrag med era överträdelser och era synder. 20 Om ni överger HERREN och tjänar främmande gudar, skall han vända sig bort och låta det gå er illa och förgöra er, efter att förut ha gjort er gott.”

Jag /vi har valt och säger som Josua (v 15): ”Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren!” Vi går inte med mängden till Rom, för vi vill lyda GUD mer än människor. Vi ämnar inte följa ledare som väljer att blunda för varningar från Gud och istället försvarar avgudadyrkan. Att hålla sig väl med människor kan ge kortsiktiga fördelar och fler öppna dörrar men att följa Jesus Kristus och stå för sanningen, är värt sitt pris. Det gäller evigheten.

Vad väljer du?

Det vi mer kan göra är att be till GUD för präster/pastorer och allt Guds folk! Bed också för oss övriga förkunnare, att stå fasta i Guds ord och leva i gudsfruktan.

Mvh
Elvor Ohlin

Nedan finns en hel del länkar till video för den som vill ta del i mer undervisning. (Det mesta är på engelska). Jag tror att den som har möjlighet att lyssna (läsa) igenom det här, får en mycket bra insikt om det andliga läget idag.
/Elvor

VIKTIGA LÄNKAR

Roger Oakland – New Wine >> (Eng)
Roger Oakland – Emerging Church – Road to Rome >> (Eng)
Roger Oakland – the Emerging Church – Proclaiming The Gospel >> (Eng)
Roger Oakland – Signs of the Time (6 delar) >> & >> & >> & >> & >> & >> (Eng)
Roger Oakland – Another Jesus (7 delar) >> & >> & >> & >> & >> & >> & >> (Eng)

Ray Yungen – Emerging Church and Interspirituality Preview >> (Eng)
Ray Yungen – Contemplative Prayer Preview (2 delar) >> & >>
(Eng)

Ray Yungen comments on Thomas Keating and kundalini >> Thomas Keating (Contemplativ meditation master) drar likhetstecken mellan ”kristen” kontemplativ bön och kundalinikraft i sin bok Kundalini Experience and Christian Spirituality. Keating säger att den interreligiösa dialogens Ande är nyckeln till världsfred och mänsklighetens förvandling. Han säger också att ”Guds ande verkar i alla religioner och utgör många vägar till Gud”. Det som saknas nu, enligt Keating, är ”att du älskar andra religioner och ser den helige Andes verk i dem” för ”verkligheten är Oneness av alla religioner och traditioner”(Detta finns på YouTube men det är onödigt att ge uppmärksamhet till denne mystiker och antikristlige budbärare). (Eng)

Warren Smith: The New Age, Purpose Driven, and Deception in the Church >> (Eng)
Warren Smith: A Former New Age Follower Speaks to Pastors >> (Eng)

A Ministry of Witchcraft | Todd White, Heidi Baker, John Bevere, Jesus School & More >> (Eng) 

Rick Warren VS. The Gospel >> & >> Här görs en analys och prövning utifrån Bibeln av Desiring God Conference 2010 och ”amerikas pastor” Rick Warrens undervisning. (Eng)
Rick Warren & Bill Hybels och andra som följer Peter Druckers företagsplan i ”tillväxtrörelsen” och EC in i den Nya världsordningen (New World Order) >> (Eng)

Richard Bennett – The Adulation of Man in the Purpose Driven Life >> . Bennett avslöjar Rick Warrens förrädiska budskap i Purpose Driven Life i Metropolitan Tabernacle i London. (Eng)

Justin Peters avslöjar Trosförkunnelsen >> & >> & >> & >> . (Eng)

Erik Axelsson avslöjar och går noggrant igenom Trosrörelsens läror (han har själv tillhört LO) (Sv) >>

Mike Gendron – Catholicism VS Evangelical Christianity >> & >> & >> & >> & >> & >> & >> .Gendron växte upp som en hängiven katolik i många år, upplärd av jesuiter men när han började läsa Bibeln insåg han att det han blivit lärd var något helt annat än vad Bibeln säger. Det han blivit upplärd var en annan Jesus, en annan ande och ett annat evangelium. (Eng)

John Mac Arthur avslöjar Joel Osteens budskap (”satanisk” framgångsteologi) >> (Eng)
Trosrörelsens lärare – ursprung och villolärorna i deras undervisning >> (Eng)

Aletheia: Sammanställning av Katolska kyrkans villoläror >> (Sv)

Falska under & tecken avslöjas – Sign and Wonders Movement Exposed >> & >> (Eng)
The End-Times outpouring of Antichrist – mycket bra undervisning av Monica Dennington >> (Eng)

Den falska karismatiska väckelsen >> (video)
Caryl Matrisciana (uppväxt i Indien) varnar för Nyandligheten >> & >> & >> & >> (Eng)
Bethel Church ockulta andlighet och sekterismWolves not spearing the flocks

Former Reiki master & occultist exposes demonic manifestations at Bethel and IHOP (Eng)

Stig Andreasson om Katoliscism kontra evangelisk tro i 5 delar >> & >> & >> & >> & >> (Sv)

New World Order – 2018 – NAR Dominionists and the Luciferian New Age