Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Profetiska nyheter avslutade år 2015 –
extremväder, Agenda 21 (Agenda 2030) = kontroll, Kung Hiskias lersigill, Jesus i Israel
2. När förstockelsen upphör –
hur skall Israel bli frälst? Grundtexten om förhållandet mellan hednakristna och judar [Grundtext: pleroma G4138, hettema G2275]
3. Ödmjuk tjänare och mäktig Kung –
Profeten Jesajas beskrivningar av Messias
4. Pressen ökar på judar och kristna –
förföljelse från Katolska kyrkan och delning av Israel, falska profeter samlas
obs! Uppgradering 2016-01-08 med video
5. Kung Hiskia som förebild –
pressad och hotad av ett världsrike inför ett nytt år

1. Profetiska nyheter avslutade år 2015

Jag vill börja med att påminna om några av alla nyheter som jag tror att vi kan kalla profetiska och som avslutade år 2015, med början bland de negativa nyheterna.
(Jag tog upp en del av detta i predikan Fredsbudbärare eller Fridsbudbärare, 3/1-2016).

”Extremväder i hela världen”
Skyfall, översvämningar, vulkanutbrott, bränder, stormar och orkaner, jordbävningar och jordskred… listan kan göras lång på nyheter för året 2015 och inte minst under december månad. ”Extremväder”, ”historisk och farlig”, ”bibliska mått” och ”apokalyptisk”, är uttryck som har använts för att beskriva det som sker.

6s

Agenda 21 = kontroll (Se också mina tidigare Ohlins funderingar)
Så har vi den globala agendan – målet Agenda 2030 – för ”hållbar utveckling” som drog igång på allvar 1 januari 2016, där klimatkonferensen i Paris i december 2015 blev en tydlig signal. Andra som är väl insatta hävdar att klimatfrågan är ett medel för att införa ett nytt globalt ekonomiskt system. Kontroll och världsherravälde är det vi ser ta form, medan individens rättigheter och frihet dras in alltmer. Jag sökte på nätet för ett tag sedan och lyssnade då på YouTube där aktivisten och författaren till boken ”Behind the Green mask” (Bakom den gröna masken) föreläser om Agenda 21 och det är ganska intressant att höra hennes beskrivning. (Mina kommentarer i blått).

Citat Rosa Koire: Många politiker har redan skrivit under Agendan fast de inte talar om det – de har rätt att begränsa dig som de vill, ”för att rädda planeten”.

Visst är det just det som har blivit uppenbart det senaste halvåret i svensk politik? Våra politiker tycks vara styrda av någon annan (FN), med tvära kast i sina beslut.

Du ger upp dina rättigheter, din frihet för FN tar över sakta men säkert – de smickrar dig och de får dig att tro att du är med och bestämmer …men om du går emot dem blir du utskrattad, offentligt förlöjligad och de pressar dig för att få dig att ändra dig.
Du kommer att vara tvungen att visa ditt id för att gå på ett tåg eller buss – allt för att skapa en totalitär stat.

Är det bara början som vi ser med migranter och flyktingar? När Koire beskriver Agenda 21 och globalismens överstatlighet, går tankarna till vår väns profetiska dröm om kontroll.
Citat: ”Denna kvinna gifte sig och flyttade till ett annat land. Det var tydligt att det var Guds vilja som skedde. Även om hon trivdes ganska bra där, saknade hon sina vänner i Göteborg. Hon bad till Gud över detta och undrade bedrövat en kväll varför inte Herren hade låtit dem bo i Göteborg istället.
Som ett svar på hennes fråga fick hon en dröm samma natt. Hon berättade drömmen för oss och sa: Elvor och Janne, något fruktansvärt kommer över Göteborg och Sverige. I drömmen befann hon sig i Göteborg. Det hon såg var militärer överallt. Hon uppfattade det som ryssar och de kontrollerade allt. Hela landet var under totalkontroll. Ingen fick beträda någon byggnad eller spårvagn utan att kontrolleras. Hon kände inte direkt fruktan för att bli dödad men allt kändes mycket hotfullt. Hon kände en stor lättnad när hon vaknade och tackade Gud att hon inte behövde vara i Sverige vid den här tiden.”

Koire sade detta år 2011 och vi kan idag konstatera att hon hade rätt.
Med den röda hästen som profetisk bild i Bibeln för marxism-kommunism behöver i första hand ”ryska soldater” inte enbart vara bokstavligt, utan också en profetisk bild av kontrollstyre i marxistisk-kommunistisk anda.

Citat Koire: Ni (amerikaner) har blivit manipulerade till ett annat EU och sedan till en världsregering. Du behöver inte undra vart det går. Detta ÄR vart det går och det är på god väg. Det har ingen betydelse om den kvinnan eller den mannen går in där – de är alla ombord på Planen.
Om Kyrkor – de kommer att använda ditt ideella engagemang emot dig. De kommer att se till att du tjänar Agenda 21. Agendan påverkar varenda del av ditt liv.
Någon som hon citerar: ”Kyrkor ska foga sig efter modellen eller försvinna”. (slut citat)

Om vi läser Bibelns profetior ska vi inte förvånas över det här uttalandet. Bibeln beskriver ett världsherravälde, en världsregering och total kontroll av allt: internationellt, nationellt, regionalt och individuellt. Infiltration och propaganda har pågått länge både ekonomiskt, politiskt och religiöst och frukten börjar visa sig.

Citat Koire: De har total kontroll! De har kontroll över allt. De vet var du är, vad du gör, det vet hur mycket pengar du har… Det kommer naturligtvis att inskränka på yttrandefriheten eftersom du vet att de lyssnar på dig.

Det handlar om inventering och kontroll – inte bara av egendom utan av dig! Det här är en internationell plan för världsherravälde, för världsregering. Allt kommer att begränsas , inte bara bränsle, utan vatten..
…det är kommunism, fascism, nazism.
FN:s Agenda 21 är en övergång från en representativ vald regering till icke-valda styrelser och kommissioner.

Lord Monckton sa 2012 (Storbritannien): ”De säger inte alltid världsregering, utan global ledning. …Det man kommer att göra är att ha en rad konferenser med en mängd avtal som ser ut att inte förändra så mycket. Men i avslutningen på varje konferens tas sådana beslut så att du inser i slutet av processen att du har förlorat din nation, din demokrati, din beslutanderätt… Detta har pågått i EU och så bestämde man att göra detsamma globalt.” (min fetstil, slut citat)

Känns det igen? Vi (både jag och Janne) har många gånger påmint om detta i undervisningen om Ändens tid och tidstecken, att det planerades först i EU och sedan globalt, genom FN. Det stämmer med Bibelns profetior om ett återuppstått (Holy Roman Empire) ”heligt” Romarrike och ett globalt världsrike.

Dan 7:7 Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde (vild)djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn.
Dan 7:23 Då svarade han: ”Det fjärde (vild)djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den. (dvs. den som inte böjer sig frivilligt tvingas till det eller ”krossas”)

Läs mer om Agenda 21/Agenda 2030 (Ohlins fundering 4/9-2015)

På EU:s egen hemsida kan man läsa om Agenda 21 och FN:s generalförsamling:

Citat: ”EU står bakom systemet med multilateralism, med ett starkt och effektivt FN i centrum.
…FN håller för närvarande på att se över sina åtgärder för att främja fred och säkerhet. EU kommer att stödja en förstärkning av sambandet mellan översynen av de enskilda delarna och främja ett resultat som innehåller förslag om konkreta steg för att öka effektiviteten.
…EU är angeläget om att åstadkomma en heltäckande ram för tiden efter 2015 och integrera fattigdomsutrotning och hållbar utveckling med fredliga och stabila samhällen. En stark ram för övervakning, ansvar och översyn bör ingå som en integrerad del i agendan för tiden efter 2015.”
(min fetstil)

Övervakning, kontroll och översyn…
Här följer några positiva nyheter.

Kung Hiskias sigill
Unikt arkeologiskt fynd i Jerusalem >> och >>. Ett avtryck, så kallat lersigill, av kung Hiskias sigill hittades av arkeologer vid muren runt Tempelberget. Vi kunde läsa om det i dagstidningar den 2 december. Med rätta blev det snabbt en världsnyhet och ännu en stark bekräftelse på Bibelns trovärdighet. Är det av betydelse att vi påminns om kung Hiskia i vår tid? Jag återkommer till det.

Citat SvD: – Det här är första gången som sigillspår från en israelisk eller judisk kung har upptäckts i en vetenskaplig arkeologisk utgrävning, säger hon. Upptäckten gjordes i de södra delarna av den mur som omgärdar Jerusalems gamla stad och begravdes troligen omkring 700 år f Kr då kung Hiskia styrde i Juda rike. Han beskrivs i Bibeln som en djärv monark och hans sigill består av antik hebreisk skrift och en sol med två vingar.

14s

”Jesus fick huvudrubriker i Israel”
Israel Today skrev 12 december 2015: ”Jeshua/Jesus har huvudrubriker i Israel” (Eng)

Citat: ”Den näst största internetportalen i Israel sätter hebreisktalande vittnesbörd om Jesus på sin förstasida, och 95% av israelerna är anslutna till internet varje dag, hela dagen.”

Detta gäller hemsidan ONE for ISRAEL som lägger ut bibelundervisning och starka vittnesbörd, också på engelska, av judar som har tagit emot Yeshua (Jesus) Messias. ONE for ISRAEL rapporterar:

  • bara under 2015 har vi varit i kontakt med fler israeliska sökare (huvudsakligen judiska) än under alla tidigare år tillsammans i vår tjänst.
  • bara under 2015 har vi sett fler israeler lärt känna Herren än under alla tidigare år tillsammans i vår tjänst.

”Ortodoxa rabbiner tar hem Jesus vid jultid”
Israel Today skrev 24 december 2015: ”Orthodox Rabbis Bring Jesus Home for Christmas” (Eng)

Citat: ”Mer än 25 framstående rabbiner från Israel och utomlands har gjort ett uttalande där de kräver en förnyad syn på Jesus, kristna och Nya testamentets tro. De skäms inte för att upphöja Jesu namn och välkomna snickaren från Nasaret tillbaka till den judiska fållan.
…Vad vi nu bevittnar är upplösningen av 2000 år av judiskt bortstötande och fientlighet mot Jesus, ett mirakel som inte går att värdera. Judarnas vägran att ta emot Jesus närmar sig sakta men säkert sitt slut, när allt fler prestigefyllda ortodoxa rabbiner välkomnar Jesus tillbaka.
Två tusen år av kristen antisemitism, korståg, inkvisition och Förintelsen kan inte hindra att Betlehemsstjärnan stiger igen i Israel. Denna uppmaning av dessa framstående rabbiner att omfamna de kristna som ”bröder och systrar” är inget mindre än ett under…”

”Mirakel” och ”under”, ja det här är stora tidstecken som pågår! Judarnas uppvaknande sker inte utan kamp, diskussionerna går höga i Israel och motståndet är också starkt – men faktum kvarstår: Gud verkar bland sitt utvalda folk. Täckelset eller slöjan faller hos allt fler, 2Kor 3:14. Profeten Jesaja fick i uppdrag att profetera andlig blindhet och dövhet över ett folk som varken ville höra eller lyda Gud. Därmed förkastade de Guds kärlek, hjälp och beskydd – men förblindelsen skulle inte vara för alltid.

2. När förstockelsen upphör

Jes 6:8 Och jag hörde HERRENS röst. Han sade: ”Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?” Då sade jag: ”Här är jag, sänd mig!” 9 Han sade: ”Gå och säg till detta folk: Ni skall höra och höra, men inte förstå, och ni skall se och se, men inte begripa. 10 Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade.” (Gud utlämnade dem som inte vill höra eller se, efter deras egna beslut) 11 Då frågade jag: ”Hur länge, Herre?” Han svarade: ”Till dess städerna blir öde och ingen bor i dem, husen blir utan folk och landet ligger öde och övergivet. 12 HERREN skall sända folket långt bort, och ödsligheten skall bli stor i landet.

Rom 11:25 Bröder/systrar (hednakristna), jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal [pleroma G4138] har kommit in. 26 Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob.

Denna förblindelse eller ”förstockelse”, som Paulus uttrycker det, är ord för ett hårt hjärta men det skulle inte vara så för alltid. Förstockelsen skulle upphöra när landet blivit öde, folket förskingrat och sen fick återkomma, Hes 36. Den drabbade alltså inte alla judar, utan ”en del”. Genom historien har det troligen alltid funnits en del judar som har bekänt sig till Jesus. Ordet pleroma [G4138] betyder ”fullhet, ett fullt mått”, snarare än ”antal”. Versen skulle då översättas: ”förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna har kommit in i sin fullhet. Och det är så hela Israel skall bli frälst… ”.

Så..? Hur skulle judarna vinnas? Vi har svaret i Rom 10:19, där Paulus citerar Mose profetiska avskedssång i 5Mos 32:21. Svaret är avund, när judarna ser att pånyttfödda hednakristna tar emot och lever i det som de själva saknar och inte kunde nå i sin egen strävan – och detta får hedningarna genom tron på Yeshua/Jesus! Den sanningen har bekräftats genom tiderna men skall på ett särskilt sätt uppfyllas i den yttersta tiden.

Rom 10:19 Jag frågar också: Har Israel kanske inte förstått? Först säger Mose: Jag skall väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk, mot ett folk utan förstånd skall jag väcka er vrede. (”korsets dårskap”)

Fullhet av vadå? Svaret finner vi i sammanhanget. Vi läser ett par av de verser som visar att judarnas frälsning är förutsättningen för uppståndelsen som sker vid Jesu återkomst.

Rom 11:12 Och om deras fall [paraptoma = fall, avvikelse, avfall, brott, synd] har varit till rikedom för världen och deras fåtal [hettema G2275 = förlust, fel, försämring – att vara i ett sämre skick] varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer skall då inte deras fulla antal [pleroma G4138]= fullhet, att vara fylld/uppfylld] vara det? 13 Och till er hedningar säger jag: som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt 14 i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. 15 Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande [proslepsis = mottagande (av Jesus)] betyda, om inte liv från de döda? (Uppståndelsen vid Jesu ankomst)

Matt 23:37 Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. 38 Se, ert hus kommer att stå öde. 39 Ty jag säger er: Härefter skall ni inte se mig, förrän ni (judar) säger: Välsignad är han (Jesus/Yeshua) som kommer i Herrens (Guds) namn.”

Vad är då vår uppgift? Det är att vara Jesu lärjungar och att leva i ”Andens fullhet”, att vittna om Jesus och att stå vid judarnas sida i den yttersta tiden när hela världen kommer att vända sig emot Israel – den tid då uppvaknandet pågår innan Jesus Messias kommer tillbaka.

Eftersom judarna som folk inte tog emot Jesus, tror jag inte vi behöver stryka tanken på ”antal” eller ”fåtal” och ”hela Israel”. Men vi kan se att det Guds Ande också vill säga genom Paulus undervisning, är att vi ska leva i fullheten och troheten i vårt uppdrag. Det finns en ”brudeskara”, ett Guds folk som ser Israels plats i det profetiska Ordet och som står vid deras sida, som inympade grenar i det bibliska olivträdet som är Guds Israel. Gud vill åter inympa de naturliga grenarna – judarna – i det trädet som är deras eget, utvalda av Gud där roten är Guds egen Son. Uppvaknandet och den andliga kampen pågår just nu.

3. Ödmjuk tjänare och mäktig Kung

Profeten Jesaja i Bibeln beskriver Messias både som ”den lidande tjänaren” och som en mäktig Kung. Judarna var med och uppfyllde profetian som beskrivs i Jesaja 53. Vi är alla andligt sett delaktiga i korsfästelsen på grund av synden, innan Jesus får bli vår personlige Frälsare. Judarna såg bara Kungen och väntade på att Messias skulle komma och befria dem från yttre fiender – Romarriket. Men Jesus kom för att först befria från den inre fienden, synden och syndens makt, genom att bära folkets (och alla människors) synd och skuld.

En del rabbiner har sagt att Jesaja talar om två olika personer. Andra har hoppat över det obegripliga kapitlet 53, troligen för att det alltför mycket stämmer med ”de kristnas Jesus”. Det är spännande idag att höra judar som vittnar om att de blivit överbevisade om vem Jesus är, när de läste Jesaja 53! Många judar får en aha-upplevelse när de inser att Jesus var jude och att Nya testamentet är en ”judisk bok”, som de uttrycker det.

När människor över hela världen förförs av den globala fredsplanen följer ropet efter en falsk Messias och världsledare, en antikrist. Samtidigt som den antikristliga agendan drivs framåt, uppfylls Guds märkliga plan och fler och fler judar vänder sig till Jesus och tar emot honom som Messias. Evangeliet går ut i hela världen och Gud verkar där vi minst anar.

4. Pressen ökar på judar och kristna

Vatikanens erkännande av en palestinsk stat blir officiell (Eng). Påven och Vatikanen har tidigare ställt sig bakom att Palestina fick observatörsstatus i FN och bekräftar nu sitt beslut.

Kristna fängslades – vägrade bli katoliker
”Sju evangelikala kristna i den mexikanska delstaten­ Chiapas fängslades den 15 december sedan­ de vägrat att bli katoliker. Det uppger en kristen människorättsorganisation i USA. …–I dag är hundratals män, kvinnor och barn hemlösa i Mexiko på grund av att de har valt att stå fast i sin tro och på grund av att deras regering inte har agerat. Vi vädjar till den federala regeringen i Mexiko att omedelbart ingripa och stoppa det olagliga fängslandet av medlemmar av den evangelikala gruppen i Leyva Velazques.”

De här två rubrikerna får representera den pågående förföljelsen mot Guds folk och påtryckningarna för delning av Israel som ingår i den globala Agendan för världsfred. Det är en viss skillnad mot ekumeniken i Europa, när Romerska Katolska Kyrkan tydligt visar sitt rätta ansikte i andra delar av världen. Där en personlig relation med Jesus saknas, där råder människobud och till och med antikristliga lagar, trots att man säger sig vara ”kristen”. Många sådana kommer att ansluta sig till Romkyrkan och gå in under den påve som säger just det: att en personlig relation med Jesus är farlig och skadlig >> … och falska profeter faller lätt för smicker från Den falske profeten när ”ogräset samlas”.

Jes 29:13 Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud.

I den globala Agendan ingår naturligtvis en världsreligion, religionssynkretism, utifrån ”dialogerna” med olika religioner. Den som har tvivlat på det målet bland kristna ledare, kommer nu att tvingas att inse att de hade FEL och alla kommer att tvingas ta ställning förr eller senare till påvens världsreligion. Den som följer ekumeniken med påven, kommer automatiskt att förneka Bibelns Jesus. Den här videon publicerades 6 januari 2016 The Pope Video – Inter-religious Dialogue >> .

Alla är skapade av Gud men Guds barn blir vi endast genom tron och pånyttfödelsen i Jesus Kristus/Messais. Utan frälsningen i Jesus, finns Guds vrede kvar över människan på grund av synden.

Joh 3:36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.

Joh 1:12 Men åt alla som tog emot honom (Jesus!) gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.

Gal 3:24 Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skall förklaras rättfärdiga av tro. 25 Men sedan tron har kommit, står vi inte längre under någon övervakare. 26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus.

5. Kung Hiskia som förebild för 2016

Vi blev alla påminda om kung Hiskia, när ett av hans lersigill från 700-talet f Kr hittades i Jerusalem förra månaden. Hiskia blev kung i sydriket Juda när han var 25 år och han började med att rensa ut avguderi och avgudabilder, rensa templet och ställa i ordning allt enligt Guds ord. Vi kan läsa om hur han sen pressades hårt av Sanherib, kungen i det Assyriska världsväldet, men Hiskia hade lärt sig att förtrösta på Gud.

2Kon 18:5 Hiskia förtröstade på HERREN , Israels Gud. Ingen var honom lik bland alla Juda kungar efter honom, inte heller bland dem som varit före honom. 6 Han höll sig till HERREN och vek inte av från honom, utan höll de bud som HERREN hade givit Mose.

Nordriket Israel hade redan intagits och vi får veta varför.

2Kon 18:12 Detta skedde därför att de inte lyssnade till HERRENS , sin Guds, röst, utan bröt mot hans förbund och varken ville lyssna eller göra allt det som HERRENS tjänare Mose hade befallt.

Här fanns ingen kraft att stå emot en antikristen agenda. När smädelser, hån och förakt, falska anklagelser och hot haglade över Hiskia vände han sig i bön till Gud. Juda städer var nu belägrade och Jerusalem omringat av fiender. I det läget är det bästa och enda att vända sig uppåt.

Jes 37:14 När Hiskia hade tagit emot brevet (ett hotbrev) av budbärarna och läst det, gick han upp i HERRENS hus och bredde ut det inför HERRENS ansikte. 15 Och Hiskia bad till HERREN..

Jes 37:32 Ty från Jerusalem skall en kvarleva gå ut, de räddade från Sions berg. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.

Räddningen kom från Herren för den troende skaran i Sion, allt enligt det löfte som Gud hade talat genom profeten Jesaja. Det fantastiska är att Guds löften är lika aktuella idag år 2016 och Gud är Allsmäktig och alltid densamme. Inför ett nytt år kan vi därför se framåt och uppåt med tillförsikt!
Gott Nytt År!

Mvh
Elvor Ohlin