Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Mellanöstern – profetia om Egypten i GT, vad innebär förändringen för Israel?
2. Magnetiskt polskifte och superstormar – jordbävningar (super)stormar och skakningar… citat ur boken Synen [Grundtext: seismos G4578]
3. Hungersnöd och matbrist – profetian uppfylls, (honungs)bin som dör, den gröna hästen [Grundtext: chloros G5515, therion G2342, thera G2339]
4. Att höra Guds röst – tips och uppmuntran
5. Falska profeter och goda gärningar – nådegåvor kan missbrukas för egna syften: rikedom, makt och kändisskap och det ärar inte Gud
6. Har Gud en plan för våra liv? – många lär motsatsen men vem är ”herre” då? Ska Gud hänga på MINA idéer?! Är det orsaken till att bönebrus och profetiska tilltal tystnar?
7. Relationsinriktad eller verksamhetsinriktad – strävan efter resultat, prestationer och metoder leder in i verksamhetsmaskineri m h a exempelvis NFU, låt istället Gud ta hand om resultatet
8. En chock – mitt personliga vittnesbörd om upptäckten om vad Gud prioriterar och jämförelse med dåtidens ”verksamhetsmaskineri” och dess återkomst idag
9. I världsfredens namn – Tony Blair och Rick Warrens strävan efter att förena religioner, ”Chrislam”, Daniels-planen med new age-gurus hos Warren och vad det öppnar för
10. Meditation och yoga – andliga metoder för att nå ett kristusmedvetande (ockult upplevelse) som gör att människan tror att hon är gudomlig i sig själv – lyssna inte på andligt blinda ledare som tror att detta är ofarligt!
11. Andningsböner – en jämförelse med det Hesekiel fick se och det som pågår idag, varning för ”Jesusbönen” och soaking, att röra sig i gränslandet till det mystika och nyandliga, kontemplativa och ockulta… [Grundtext: chalal H2490]
12. Luthers brytning med moderkyrkan – Emerging Church leder tillbaka till RKK, som står oförändrad sedan Luther lämnade den, vissa verkar ha svårt att skilja på begreppen att respektera andra och att delta i deras (ockulta) förehavanden som bön vid ”heliga Birgittas” relikskrin
13. Den inre resan – Solveigh Hendriksen avslöjar mystiker och nyandlighet – Wilfrid Stinissen, Martin Lönnebo, Hans Hof förvrider sanningen till lögn, varför används uttrycket ”den inre resan”? I vilken riktning vill man påverka?
14. Var stilla och besinna – vad menar Bibeln med att vara stilla? Grundtexten förklarar [Grundtext: rapha H7503]

1. Mellanöstern

Vi följer med spänning vad som händer i Egypten, då Jesaja 19 verkar uppfyllas inför våra ögon.

Jes 19:1 Profetia om Egypten. Se, HERREN far fram på en snabb sky och kommer till Egypten. Egyptens avgudar bävar inför honom, och egyptiernas hjärtan smälter i deras bröst. 2 Jag skall uppegga egyptier mot egyptier, broder skall strida mot broder och vän mot vän, stad mot stad och rike mot rike. (Jmf Matt 24:7) 3 Egyptiernas mod skall försvinna, deras planer skall jag göra om intet. De skall fråga sina avgudar och trollkarlar, andebesvärjare och spåmän. 4 Jag skall överlämna egyptierna i en hård herres hand, en grym kung skall råda över dem, säger Herren, HERREN Sebaot.

Egyptierna vill bli fria från ”en hård herres hand” genom demonstrationer och upplopp, som har vänt ”egyptier mot egyptier”. Oroande är, att Muslimska Brödraskapet är med i demonstrationerna och kan få mer inflytande och maktpositioner. Deras mål är att införa sharia-lagar och göra världen till ett islamistiskt imperium, med centrum i Egypten. Ett mail kom från Finland idag med tips om denna video från ett norskt TV-program om Muslimska Brödraskapet >> Citat: Muslimska Brödraskapet följer samma mönster som skapade nazismen och fascismen. (Tal: norska och arabiska Text: eng). Muslimska Brödraskapet förföljer kristna i arabländer. Trakasserier och mord är inte ovanligt, på muslimer som konverterar till kristen tro. I Afghanistan riskerar en 45-årig sexbarnspappa dödsstraff för sin tro, efter att ha konverterat från islam till kristendom >> .

I fortsättningen av Jesajas profetia om Egypten (kap 19), finns löften om att HERREN skall göra sig känd för egyptierna och de ska få lära känna HERREN (v 21) och från Danmark kommer goda nyheter! Allt fler muslimer i Danmark upptäcker en kärleksfull Gud och omvänder sig till kristen tro, framför allt personer som kommer från Afganistan eller Iran. Närmare 1 000 muslimer konverterade mellan 1980 och 2007 och fenomenet har ökat.   Det är i kristendomen jag känner mig hemma. Kärleken och förlåtelsen i kristen tro betyder allt för mig, säger nydöpta Safiya enligt Politiken >> .

Terrororganisationen Hamas räknar sig som den palestinska grenen av Muslimska Brödraskapet, en vinge av organisationen. De förnekar Israels rätt att existera. I deras stadgar uppmanas till mord på judar, “utplåning” av Israel och ersättning med en islamistisk teokrati. Kommer de demokratiska krafterna att segra eller kommer Muslimska Brödraskapet att få inflytande och makt, det är frågan. Om det senare skulle hända, går Egypten ”ur askan i elden”. Bakom demonstranterna finns även stöd från Irans regering, som vill islamisera världen. Det egyptiska upproret väcker den gröna rörelsen i Iran >> .

Oron är stor i Israel nu när det skakar i arabvärlden. Kommer även Egypten att vända sig i fientlighet mot Israel? Det finns även misstankar att New World Order ligger bakom >> som vill skapa kaos för att sedan erbjuda sina globala lösningar.

Ps 83:2 Gud, var inte tyst, tig inte och var inte stilla, Gud! 3 Ty se, dina fiender larmar, och de som hatar dig lyfter huvudet. 4) Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar. 5 De säger: ”Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn!” 6 I enighet rådslår de med varandra, de sluter förbund mot dig: 7 Edoms tält och ismaeliterna, Moab och hagariterna, 8 Gebal, Ammon och Amalek, filisteerna och de som bor i Tyrus. 9 Assur har också slutit sig till dem, han har lånat sin arm åt Lots barn. Sela.

Även om inte Egypten nämns som land, finns ismaeliterna uppräknade som betecknar de arabiska folken. Filistéerna brukar ses i profetiorna som palestinierna i Gaza och Tyrus hör till Libanon. Moab och Ammon är nuvarande Jordanien. Israeliska medier konstaterar att spänningen är stor mellan de två stora grupperna i Jordanien, där Muslimska Brödraskapet kräver nyval i hopp om att få dominans i parlamentet >> . Libanon är redan under kontroll av islamisterna genom Hizbollah.

Israels utrikesminister Lieberman: ”Vid slutet av dagen, står det klart för var och en, även för den Palestinska Auktoriteten, att den största faran som de står inför är inte Sionismen, utan snarare Hamas och Jihad”. Många av de egyptiska demonstranterna har fördömt freden mellan Egypten och Israel. >>

EU diplomater säger att östra Jerusalem skall betraktas som palestiniernas huvudstad >> (Eng).
Palestinierna kommer att försöka få FN att erkänna Palestina som självständig stat i september 2011 >> (Eng).

2. Magnetiskt polskifte och superstormar

NASA har varnat för att ett magnetiskt polskifte kan orsaka en cykel med globala superstormar >> & >> . Här kan vi läsa att det första beviset för att den farliga superstormcykeln kan ha startat, var serien av stormar som dundrade in över Storbritannien under slutet av 2010. Sedan kom ”monsterstormen” i Nordamerika. Den berörde västra, mellanvästra, södra och nordöstra staterna.

Innan den var över, bröt en superstorm ut över Stilla havet och berörde Australien. Södra kontinenten hade redan drabbats av historiska (super)stormar med översvämningar och flodvågor. Efter den s k ”syndafloden”, siktades tiotusentals tigerhajar längs kusten och även simmande mellan husen i det som varit en lugn förort. Chockade myndigheter har konstaterat att mycket av översvämningen aldrig kommer att försvinna och det innebär ett nytt innanhav. Bara någon vecka senare kom kategori 5 cyklonen Yasi >> och lämnade efter sig skador som enligt räddningsarbetare såg ut som en krigszon. (I praktiken kategori 6 av de vindar som uppmättes).

Matt 24:7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar [seismos G4578] på den ena platsen efter den andra.

Seismos [Strongs G4578] översätts jordbävningar men det betyder också stormar, skakningar.

Cyklonen Zaka är nu på väg mot Nya Zeeland.

David Wilkerson i boken Synen (Markus förlag): Världen skall snart se begynnelsen till födslovåndorna genom historiens mest drastiska väderförändringar, jordbävningar, fruktansvärda naturkatastrofer, som vida överträffar allt annat skådat (Sid 27).
Översvämningar, orkaner och tornados kommer att fördärva säden och även djurlivet, så att priserna drivs i höjden mer och mer… Vädret blir allt svårare att förutsäga. Plötsliga stormar uppträder utan föregående varning (Sid 31).
Det är som om hela himmelen ropade ut: ”Lyssna till Hans kallelse, o jord! Han håller jordens grundvalar i sin hand. Han är Konung över jord och vindar, hav och himmel. När Hans röst hörs, darrar jorden”
(Sid 32).

3. Hungersnöd och matbrist

Man säger att Einstein hade rätt när han sa att människans matförsörjning hotas om bina dör. Nästan en tredjedel av den globala jordbruksproduktionen beror djurpollinering, till stor del av honungsbin. Bina dör eller dödas idag, på ett oroande sätt. Hittills har man sett det som en ”bisak” men med stigande matpriser och brist på spannmål som utlöser revolutioner i Mellanöstern, ser man mycket allvarligt på situationen. Den globala matförsörjningen är redan ansträngd >>.
Rapporter om oförklarlig fiskdöd i tusental fortsätter: Florida >> , Ohio Lake >> och Arkansas River >> .

Matt 24:6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. 7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.

Upp 6:8 (Fjärde sigillet) Och jag såg, och se: en gulblek [chloros G5515 – grön] häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält [Limos – hungersnöd, matbrist] och med pest och genom jordens vilda djur [therion G2342]
Roten till therion [Strongs G2342] som betyder vilddjur, är thera [Strongs G2339] och har betydelsen vilddjur, bakterier, jakt, snara.

Pastor Irwin Baxter har i många år tolkat den gröna hästen som symbol för Islam (Islams färg är grön). Vi har undervisat om sigillen och de fyra hästarna/vindarna i serien om Ändens tid och även nämnt kopplingen till globalismen och de katastrofala konsekvenser som sker i naturen, när människan försöker ta Guds plats. Chloros är samma som ordet klorofyll och det pekar på klimatet och naturen, som används som en av anledningarna att införa NWO.

UFO över Jerusalem och en ryttare på en blekvit häst i Kairo, har kablats ut i TV, på nätet och i världspressen. Enligt Share International Foundation är det tecken för Matreyas snara framträdande >> . Vi kan räkna med att falska tecken, påhittade mirakler och fejkade bilder kommer att öka.

Matt 24:24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

2Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under

4. Att höra Guds röst

…det var ämnet som vi skulle undervisa om, på en Ledarskapshelg för ungdomar. De ville ha många personliga exempel, varvat med undervisning. Inga problem att komma på exempel! Det finns mycket att ta av, från ca 22 år. Även om Gud har varit tyst vissa perioder då man varken har sett eller hört något, finns det perioder med både tilltal, syner, drömmar, profetiska budskap eller andra sätt som Gud har talat på. En del uppenbarelser gäller skeenden med löften eller varningar. Då bekräftas det från flera håll, ibland från många i kristenheten oberoende av varandra. Anden talar ett och det samma och alltid i harmoni med Bibelns budskap och undervisning. Det finns mycket annat vi hade kunnat berätta för ungdomarna, om att leva i tro och få se Guds omsorg i både stora och små ekonomiska under och märkliga bönesvar.

Ef 2:10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem. [Alternativ övers: till att vandra i sådana har Gud förberett oss].

Jag/vi älskar att höra Gud tala! Både direkt eller genom andra. Vi vill vara beroende av Guds ledning och gå in i förberedda gärningar. Det är häftigt att vandra in i det Gud har sagt, ibland långt i förväg.
Ett tips vi brukar ge:
Skriv upp Guds tilltal! Vi antecknar alltid och vi kan se en röd tråd, trots att det spänner över många år och från olika platser och människor. (Om det inte var från Gud är det bara att lämna, det visar sig).

Men det är inte bara Guds ledning det handlar om. Det första och största är att lära känna Jesus Kristus, i hans uppenbarelser och tilltal, för det går hand i hand. Överlåtelsen och bönen ”ske din vilja med mitt liv”, är den grundläggande utgångspunkten. Han som har skapat allting, han vet var vi passar in och han har en väg och en plan med våra liv. Men än en gång, frågan är inte först och främst ”vad ska jag göra?”, utan att leva och vara tillsammans med Herren i bön, tillbedjan och med Guds ord, Bibeln. Det är alltid genom Bibeln som Gud talar först och främst. Guds ledning ska heller inte överdrivas så att man tror sig behöva tilltal för självklara saker. Och många gånger ser man inte förrän efteråt att Guds hand var med.

5. Falska profeter och goda gärningar

Jesus talar om att han kommer att visa bort många som påstår sig ha tjänat honom, profeterat, befriat och gjort stora kraftgärningar (Matt 7:20-23). Nådegåvor kan missbrukas, precis som Guds namn. Om nådegåvor används för egen vinst: för att bli rik, känd eller för att få makt, exempelvis, har bildligt talat grenen avlägsnat sig från stammen. Eller om nådegåvor brukas enligt eget tycke, hur som helst. Då försöker vi styra Gud istället för att han får leda oss. Som grenen är beroende av stammen är vi beroende av Jesus/Guds Ande. Om grenen avlägsnar sig från stammen, når inte saven (livet) grenen.

Sådana grenar kan inte bära frukt och frukten som fanns, kommer att ruttna. Jesus är det sanna vinträdet och vi är grenarna (Joh 15). Om han är Herre i våra liv, blir frukten god. Vi lever inte för att tillfredsställa begären efter pengar, makt eller ära. Vi lever för Herren och våra liv formas enligt Guds vilja och Andens frukt blir förr eller senare synlig i våra liv. (Oftast senare, kan vi tycka ibland. Men huvudsaken att det går åt rätt håll).

Gärningar kan alltså utföras och nådegåvor kan fungera och ändå kan vi vara skilda från Jesus, som har kallat oss. Det talas mycket om ”goda gärningar” idag. I Guds ögon är gärningar bara goda om de ärar och upphöjer Jesus Kristus/Messias, han som är värd all lov och all ära (Upp 5:12-13). Det är också då vi upplever den djupaste glädjen, tillfredsställelsen och tacksamheten i våra liv. Människan är inte skapad för att äras och upphöjas. Det tillkommer bara Gud. Därför blir goda gärningar bara meningsfulla om den helige Ande får leda oss in i dem, för då får Gud äran. Vi gjorde ju bara det vi blev ledda eller manade att göra. Guds ledning kan ske väldigt enkelt och naturligt – eller profetiskt och starkt. Viktigast är öppenheten, villigheten att lyda och förväntan att leva med och ledas av den helige Ande.

6. Har Gud en plan för våra liv?

Det verkar vara ganska vanligt att pastorer och ungdomspastorer lär ut, att Gud inte har någon speciell vilja eller plan för våra liv. Han är med i det vi vill och gör, det kan vi räkna med. Man säger att det där med Guds vilja är överdrivet. Men konsekvensen av det, kan bli att ingen förväntar sig att Gud ska tala och att man kan bli likgiltig för om Gud talar. ”Än sen? Jag gör det här som jag känner för, i vilket fall.” Vem behöver bekräftelse då? Guds röst blir ointressant och Gud blir som en liten tjänare som ska hänga med och hjälpa mig med mina planer, i mitt liv… det jag känner för. Om det kommer ett profetiskt tilltal som inte stämmer med mina planer är risken att det förkastas och tystas, utan prövning. Är det därför fr a pensionerade pastorer/präster, som har stor erfarenhet av ett liv med Guds ledning och omsorg, inte längre värdesätts? >> Den devalveringen gäller i alla fall inte i Guds rike och om det så bara finns ett litet antal män och kvinnor som likt Samuel fortsätter sin bönetjänst – då finns det hopp för Sverige, trots att läget är allvarligt. (Men en delning, en spricka är nog oundviklig. Predikan: Att bära Guds ark >>)

M Jonsson skriver i tidningen Dagen: Själv känner jag en smärtsam sorg över att det är allt mindre bibelläsning, bönebrus, profetiska hälsningar och uttydningar av tungotal i våra gudstjänster. Vi har blivit så farligt rädda för att skrämma bort människor från kyrkan att vi inte vågar ge den helige Ande fritt utrymme. Nu är det tidsscheman med exakta minutangivelser som styr gudstjänsten. (hela artikeln här: >>)

7. Relationsinriktad eller verksamhetsinriktad

Församlingen ska vara relationsinriktad, inte verksamhetsinriktad. Det är nog de flesta ense om, men frågan är hur vi når dit. För det är bara möjligt i Jesus Kristus och det är den helige Ande som leder oss dit och gör det möjligt! ”Jag ska leda dem där de går bedjande fram…” (Jer 31:9). Med ständig strävan efter resultat och prestationer och metoder, hamnar man ändå i verksamhetsmaskineri! NFU (Naturlig Församlingsutveckling) och andra företagsliknande modeller är till stor ”hjälp” i den riktningen. Där handlar allt om resultat (”tillväxt”), kalkyler och prestation.

Vid första mötesbesöket som resande förkunnare (reseevangelister) fick vi ett råd från Gud genom en äldre man: ”Herren säger till er att ni ska bara predika och göra det ni är kallade till men lämna resultatet åt Herren, för det tar han hand om!”. Det rådet ger vi gärna vidare. Inför Gud är det troheten som är vårt ansvar – inte resultatet. Nog har vi fokuserat på resultatet både en och två gånger men det där rådet har korrigerat och hjälpt oss att lita på att resultatet är i Guds hand.

8. En chock

(Personligt) När jag växte upp var jag engagerad i en frikyrka. Eftersom jag inte visste Guds vilja eller riktigt var jag passade in (förutom pianist/organist av naturliga skäl), gjorde jag som många andra: ställde upp i olika uppgifter för att vara till lags. Vi hade inte lärt oss att vara bedjande, förvänta oss att Gud skulle tala eller att höra Guds röst. Den största orsaken var förstås att jag själv aldrig hade tagit beslutet till helhjärtad överlåtelse. (Evangelisation var bland det värsta jag visste). I senare tonår upplevde jag kyrkan som ett verksamhetsmaskineri och i det närmaste ett ”fängelse” med plikt och krav, trots att jag tyckte att jag ville leva för Gud. Jag stack istället utomlands och levde mitt eget liv, men kom tillbaka många år senare till Herren, därför att han kallade och drog mig med sin kärlek.

Det var en chock när jag insåg att Gud aldrig hade menat att engagemanget i kyrkans verksamhet var det första och viktigaste. Att det inte handlade om att vara engagerad först och främst eller att prestera och göra gärningar ! Efter beslutet till överlåtelse, fick jag vara i det jag brukar kalla Jesu egen lärjungaskola över ett åräven om den på ett sätt fortsätter hela livet mest i ensamhet för att umgås med honom, börja förstå hur han talar och leder, höra hans röst… hade aldrig trott förut att det verkligen gällde mig! Att lära känna honom och upptäcka – Livet! På den vägen uteblir aldrig engagemanget i Guds verk men det kommer från hjärtat och från elden som den helige Ande har tänt. Då finns det också kraft att fortsätta även i motvind och motgångar. Guds kraftkälla sinar aldrig. Därför är nog överlåtelse och viljan att höra Guds röst viktigare än allt annat. Det handlar inte om att kunna höra, utan att vilja höra.

Ps 81:14 Om mitt folk ändå ville höra mig och om Israel ville vandra på mina vägar! 15 Då skulle jag snart..

Joh 10:27 Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.

Kanske är det därför jag är extra allergisk mot dagens strukturer (så kallade visioner) när det handlar om att få in alla i fack, till ENGAGEMANG och göra ”GODA GÄRNINGAR”. Detta om man dessutom lär ut att Gud inte alls har någon speciell vilja eller plan för ditt liv. Det räcker att lyda pastorn//ledarna… Men om pastorn eller ledarna importerar en modell som är populär och själva inte vill höra från Gud? Då är det inget annat än samma gamla ”verksamhetsmaskineri” som i min ungdom, bara i en ny förpackning.

När orken eller inspirationen tar slut, visar det sig snart vad som är viktigast. Är det verksamheten eller hur du mår? Troligen v(ä)rksamheten. Om varken uppmuntran (eller smicker) hjälper, kanske krav och skuldbeläggning (”piskan”) kommer fram…? Problemet idag är att man på det här sättet förändrar undervisningen och leder människor in i köttets gärningar genom en (ibland) till synes radikal undervisning. Men det leder in i slaveri, istället för att befria ut ur slaveri, det som är vår kallelse, enligt Jes 58.

Förutom att vi missar allt det spännande och alla de (andliga) rikedomar som Gud har i beredskap för oss – vad händer när omskakningar kommer? Om förföljelse kommer? Vad händer när alla våra planer omkullkastas?
Det finns en kostnad, ett pris att betala för att förstå och komma in i Guds vilja. Det kostar på (i köttet) att lägga ned sitt liv och sina planer – att mista sitt liv för att VINNA DET! (Luk 9:24). Men vinsten är så oändligt mycket större. Vem vill sedan byta ut ett liv i Guds vilja mot sådana ledares tomma erbjudande?! Nästan skrattretande.

9. I världsfredens namn

Men det är inte skrattretande att det är just ”GODA GÄRNINGAR ” som Tony Blair m fl använder för att föra samman alla religioner i Faith Foundation. Människor som blint följer sina pastorer, som i sin tur följer Rick Warren och Tony Blair, kan ledas rakt i famnen på antikrist… i världsfredens och toleransens namn. Allt i enlighet med Rick Warrens PEACE- plan och FN:s fredsplan… >> & >> .
FN: s generalförsamling antog enhälligt resolutionen att erkänna World Interfaith Harmony Week årligen under första veckan i februari.
Här förenas FN, Vatikanen & Mellanöstern >> & >>. Chrislam är ett nytt begrepp som står för kyrkor som blandar kristendom och islam >> (Eng). Den ”guden” som är resultatet av en sådan religion har inget med den levande Guden och Sonen, Jesus Kristus, att göra! Hur kan bekännande kristna så byta sanning mot lögn och sälja sin frihet?!

Rick Warren: ”Förra reformationen handlade om läran, den nya reformationen handlar om GÄRNINGAR”.
Uppenbarligen på bekostnad av läran. Men vad blir det för ”GÄRNINGAR ” om läran är fel och leder till o-beroende av Gud och förakt för det profetiska ordet och tidens tecken? Det blir död religion (2 Joh 1:9, Joh 15:4-7).
Om inte läran är rätt blir hela bygget fel! Kristi lära handlar om att komma in i gemenskap och en rätt RELATION med honom och att lära känna Jesus Kristus. Det handlar om att leva i den prestationslösa NÅDEN. En sådan församling som Rick Warren beskriver är en verksamhetsapparat av PRESTATIONER! Det börjar helt enkelt i fel ände!

Senaste nytt från Rick Warren är att man ska utveckla sitt ”ultrasinne”, (ultramind – mental träning som är vanlig inom nyandligheten) >> . Detta ingår i Warrens ettåriga hälsoprogrammet, Daniel-planen, som har utformats och leds av tre meditations-gurus, Dr. Mehmet Oz, (inspirerad av ockultisten Swedenborg) >> & >> Dr. Daniel Amen, and Dr. Mark Hyman. Alla församlingens 5000 cellgrupper ska nu genomgå programmet som är en start på ”Ödets årtionde”. Vad kommer denna mentala träning för god hälsa att innebära, när alla dessa tre hälsoguider som har utformat programmet, både är försvarare och förespråkare av österländsk meditation?

Från Light House Trail: Dr Amen ingår i team med Tantra utbildare T. J. Bartel. Det är viktigt att ni besöker Bartel´s hemsida för att bättre förstå vad han står för. I vilket fall, när du hör Bartel säga “Namaste”, betyder det ”guden i mig böjer sig för guden i dig”. >> (Tantra är namnet på forntida hinduiska heliga texter som innehåller vissa ritualer och hemligheter. Dvs. att man öppnar sig för den onda andevärlden).
På sidan 238 i Amen’s bok Making a Good Brain Great, säger han: ”Jag rekommenderar en aktiv form av yoga meditation kallad Kriya Kirtan. Den är baserad på fem primalljud saa, taa, naa, maa, aa.” Han uppmanar sina läsare att upprepa dessa ljud i 12 minuter i sträck.

New Age ledaren Eckhart Tolle har förklarat vad sådan meditation har för syfte i boken The Power of Now: Kristus är din Gud, väsen och Självet, som det ibland kallas i öst. Den enda skillnaden mellan Kristus och närvaron är att Kristus hänvisar till din kvarliggande gudomlighet oavsett om du är medveten om det eller inte, medan närvaro betyder din vaknade gudomlighet eller Gud – essens ( s. 104 ).
Med andra ord en beskrivning på tron att människan är gud/gudomlig och god i sig själv (utan Gud).

10. Meditation och yoga

Meditation (yoga) går ut på att få ett Kristusmedvetande, att inse att ”Kristus” är Jaget, Självet och det är detsamma som New age-Kristus (Bibelns antikrist). Detta medvetande, eller nya tänkesätt med ett förändrat sinne skall leda mänskligheten in i den nya tidsåldern, guldåldern till människans självförgudning.

Solveig Hendriksen, ger en tydlig förklaringen på varför yoga och meditation (böneteknik) alltid har med nyandlighet och det ockulta att göra: Det handlar om ett förändrat sinne, ett nytt tänkesätt och medvetandetillstånd. Det handlar om en ny livsväg och att upptäcka sin gudomlighet. Att nå tomheten och m h a mantra, ”utplåna alla tankar” och ”gå in i tystnaden” . Målet med denna ”den inre resan” är upplevelsen av enhet (oneness), Kristusmedvetande eller kundalini – att allt är ett och tron att ”gud” är i allt, att förenas med gud. (slut citat)

Vad är det som väller fram av andlig förförelse och orenhet, till och med i nyheterna? En läkare påstod i nyheterna SVT den 7 februari att man har bevisat, att meditationsövningar är bra för hjärnan. I rummet satt flera personer i yogaställning under intervjun. Man vill gärna påskina att det bara är rörelser och inte behöver ha med andlighet att göra.
Ett mail kom härom dagen: …Tänkte också på detta med yoga i kyrkorna. I Stenkullens kyrka… har de startat yoga för gravida. Jag talade med ledaren och hon menar ju som så många andra att det endast är rörelser. Därför var det intressant att lyssna på SVT 1 God morgonprogram 2/2 där Tomas Frankell sa att visst är det andligt; ett uppvaknande! Att söka gudagnistan som finns i alla etc.

Det är ingen tvekan om vad alla varningar i drömmar och tilltal från Gud handlar om, med översvämningar, avgrundsvatten, orent vatten, råttor mm (menyn: Vittnesbörd/Uppenbarelser). Det är villfarelsens makt (antikrist ande) som översvämmar världen i global skala, beskriven i 2Tess 2. Det är en förberedelse för antikrist. Men vi ska förbereda oss för Jesu Kristi återkomst och därför ska vi inte ta del av eller släppa in något av detta mörker i våra liv eller församlingar.

Många församlingsledare och pastorer/präster verkar vara både godtrogna och naiva. De följer Rick Warren och andra kända namn, trots varningar. Om du som är ledare tror att det är ofarligt att delta i meditation/yoga, kontemplation, andningsbön och andra andliga övningar och bönetekniker är du redan lurad. Bibeln förbjuder sådana österländska och hedniska tekniker. Det är inte lönt att gömma sig bakom (löjliga) anklagelser att vi som varnar är rädda för New age och new agare. Det handlar inte om rädsla. Det handlar om att ta avstånd från sådant som Gud har förbjudit, om vi vill ha Guds beskydd över våra liv och församlingar och hjälpa människor in i Guds rike genom tron på den sanne Kristus Jesus.

11. Andningsböner

Andliga övningar, andningsböner och kontemplation hör hemma i mysticismens tekniker. En sådan andlig övning kallas att ”andas in Jesus”. Vad har detta för stöd i Bibeln? Inget alls. ”Andningsböner” (Breath Prayers), är något som Rick Warren uppmuntrar i boken The Purpuse Driven Life (Leva med mål och mening) dag 38 >> .
(citat från länken) Det går hand i hand med Rick Warrens första bok, The Purpuse Driven Church, där han säger till sina läsare att Richard Foster’s andliga utformade rörelse är ett ”gällande budskap” och en ”väckarklocka” till ”Kristi kropp” (s. 126-127). Och det går hand i hand med Rick Warren’s kontakter med New Age-sympatisörerna Leonard Sweet och Ken Blanchard.

Gud visade Hesekiel i en syn hur långt avfallet hade gått i Israel. Prästerna hade vänt ryggen till Herren inne i Jerusalems tempel (!) och höll på med österländska bönetekniker och avgudadyrkan. Gud måste döma dessa falska herdar som förde folket vilse. I synen visade Gud för Hesekiel att många låg slagna på gatorna till följd av ledarnas synd.

Hes 11:6  Ni har slagit [chalal Strong H2490] många (multiplicerat antal) här i staden, ni har fyllt gatorna med döda [chalal Strong H2490].

Ordet chalal [Strong H2490] kan också översättas genomborrade, borrhål, lösa upp, smälta (gudlös, hädisk, vanhelgande), flöjtspel, världslig, profan, dödade eller slagna i förtvivlan och ångest.
Ordet chalal är intressant när man jämför med österländska bönetekniker och den österländska (ockulta) UPPLEVELSEN idag.
Här är en egen fri tolkning av bibelversen:

  • Genomborrade, borrhålEn böneteknik kallas ”Jesusbönen” eller ”Hjärtats bön” beskrivs på samma sätt som Upplevelsen: ”en pil som en borr som borrar mot centrum, som genomborrar hjärtat och frigör det gudomliga livet. Där återfinner människan paradiset och blir försonad med Gud, sig själv och sina bröder”. >> (Roger Oakland om Jesusbönen, Sv)
  • Lösa upp, smälta (gudlös, hädisk, vanhelgande) jämför soaking!
  • Flöjtspel, spela flöjt Yogans ställning beskrivs först med våldsamma ljud som övergår till ljudet av musikinstrument och slutligen ljudet av visslingar, flöjt och bin. Zenmästaren Hakuin beskriver denna ”inre upplysningen” på samma sätt. Teresa av Avila: ”Jag tyckte att mitt huvud var fullt av en massa mäktiga floder och dessutom av vattenfall som störtade ner, av en mängd fåglar som sjöng och visslade, och detta hörde jag inte i öronen utan överst i huvudet, där man säger att det högsta i själen finns”. flöjtljud och andra ljud och dofter är vanligt i New age.
  • Världslig, profanohelighet, lever enbart för det jordiska
  • Dödade eller slagna i förtvivlan och ångestdet ockulta lockar människor därför att det verkar vara vackert, ljust och harmoniskt. Men bakom detta står satan som gör sig lik en ljusets ängel (2Kor 11:14). När han visar sitt rätta ansikte kommer människan in i mörker, förtvivlan och ångest (självmordstankar).


Det är inte bara onödigt utan dumt, att tro att man kan röra sig i gränslandet till det mystika och nyandliga eller ockulta utan att tappa fotfästet.
Att tro att man kan lukta, känna och röra eller andas in Gud, tillhör mysticism och ockultism. Det är vanligt i Emerging Church-kyrkor där man blandar katolicism med det evangelikala och liberalteologiska. Där används rökelse, ikoner, eukaristin (den katolska nattvarden) mm. Det finns även frikyrkopastorer som gärna använder ordet eukaristi istället för nattvard i Sverige. Även om man firar den bibliska påminnelsehögtiden (2Kor 11), finns det ingen anledning att använda ordet eukaristi, eftersom det är kopplat till den katolska nattvarden och inte till den bibliska. Kanske används ordet eukaristi i syfte att man medvetet vill ha en tillvänjning till katolicismen. Vad är orsaken annars?

12. Luthers brytning med moderkyrkan

Emerging Church: ”Den förra reformationen splittrade kyrkan men denna reformationen ska ena”.
Om den förra reformationen splittrade, var det i så fall ”en Guds splittring”, när Luther upptäckte sanningen och NÅDEN i Jesus Kristus. Den friheten uppmanas vi att stå fasta i och inte gå tillbaka till meningslösa religiösa övningar och gärningslära.

Gal 5:1 Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket.

”För Luther ledde de nyvunna insikterna till en brytning med moderkyrkan och klostertraditionen. Munken som 1510 krupit uppför Pilatustrappan i Rom bedjande Fader vår för varje steg i syfte att förkorta livet i skärselden för farfar Heine, predikade några år senare rättfärdiggörelse av nåd genom tro på Jesus Kristus”.
(Allan Sanström i Munken som gjorde uppror, sid 25)


Vad säger vi till detta? HALLELUJA!!! [Hebr: Halal Yah – Prisa Herren, Ära Herren! Fira Herren!]

Men katolska kyrkan står kvar oförändrad, där Luther lämnade den, och påven står med öppna armar för att ta emot alla kristna. Många går snällt dit, trots många tydliga varningssignaler och (skräck)exempel: Förre påvens blod blir relik i polsk kyrka >> . Påven samlar 200 ledare från alla religioner till Interfaith-bön >> . Ingen har väl glömt när pingstpastor Sten-Gunnar Hedin deltog ”i en tyst bön om enhet framför heliga Birgittas relikskrin” 2003? Människor kan tillbe vad de vill. Vi kan ha åsikter men vi har inte rätt att hindra dem. Till sist är det endast inför Gud som var och en skall stå till svars för sitt liv. Men pastorer i sådana sammanhang är både sjukt och vilseledande. Läs om hur ”heliga”, Birgittas så kallade uppenbarelser egentligen var >> , snarare ockulta. Att respektera människor i andra religioner är en sak. Att delta i ockulta förehavanden och obiblisk religion är en annan. Att samtala med katoliker och muslimer och människor med vilken trosuppfattning som helst, är en sak. Att försöka förena ljus och mörker eller sanning och lögn i ekumeniska strävanden, är en annan.
En del verkar ha svårt att hålla isär de begreppen.

13. Den inre resan

Genom kontemplation och de s k andliga övningarna stannar inte ”enheten” bara mellan kristna. Den möter också den nyandliga och ockulta andevärlden, när man rör sig utanför Bibelns gränser och ”bortom”. De har inget behov av MEDLAREN Jesus Kristus och Guds Ande. Men Bibeln säger att Jesus är ENDA VÄGEN till Gud.

Wilfrid Stinissen skriver i ´Kristen djupmeditation´: …”Men om hon lägger sin tyngdpunkt på det allra djupaste i sig själv, det gudomliga varat, då upptäcker hon också överallt, hos alla människor, detta gudomliga liv. Hjärtats djupaste djup är också världens djupaste grund (sid 87). Universum kan liknas vid en cirkel… du kan också då och då, dra dig tillbaka i Gud som är universums medelpunkt. Där, i medelpunkten, som är en punkt som sammanhåller hela cirkeln, har du på ett hemlighetsfullt sätt kontakt med allt och alla på samma gång”. (Utdrag ur Solveig Hendriksens kompendium Den inre resan).

Biskop Martin Lönnebo skriver: ”I den Gudomliga enheten ’bortom’ Treenighetens ’personliga’ uppenbarelser finns det absolut gränslösa ickepersonliga. […] Gud har ett Ansikte i uppenbarelsen men är i sig absolut ansiktslös och bortom alla bestämningar,…” Kristus tycks inte få bestämma gudsbilden; ja, hela treenigheten verkar vara ett slags mellanstadie i vissa mystikers bortomteologi...” (Tidskriften Pilgrim, år 2000)

Solveig Hendriksen om Den inre resan (mina markeringar): ”Den inre resan baserar sig på en helt annan världsbild, gudsbild och människosyn, nämligen den ockulta föreställningen om människan som ett mikrokosmos av ett gudomligt makrokosmos med inre energier analoga med energierna i universum. Resan har i alla tider lockat människor från vitt skilda sammanhang: österländska religioner, grekisk filosofi, gnosticism, hermetism, alkemi, teosofi, antrosofi, New age och kristen mystik, men likheterna döljs av de termologiska skillnaderna”.

UPPLEVELSEN är den erfarenhet som görs genom djupmeditation (yoga, TM, mantrayoga, zenmeditation och ”kristen” djupmeditation, kontemplation). Den kallas för navet i ett hjul. Hjulets ekrar liknas vid olika vägar som alla leder dit, oavsett religion eller icke-religion. Genom olika tekniker (andning, visualisering, askes, mantra – monotona ord som upptar sinnet) strävar man efter att tömma sig på alla sinnesintryck, bilder och tankar för att nå bortom sin egen personlighet. Denna inre resa har varken behov av medlaren och Frälsaren Jesus Kristus eller den helig Ande. Man tror alltså på gudomliggörande tekniker som renar i egen kraft. UPPLEVELSEN eller upplysningen är att man är ett med allt och alla i en enhet där kärnan är det gudomliga i varje människa – panteism.

Mysticismen kom till Sverige framför allt genom Hans Hof och Wilfrid Stinissen. Hof införde djupmeditation i Rättvik på 70-talet. Definitionen av synd förändras till samma som i nyandligheten och österländska religioner.
Stinissen i ”Kristen djupmeditation”: Man kan alltså säga att det som ligger till grund för människans alla villfarelser är en fundamental illusion: hon vet inte vad eller vem hon är. Inom buddhismen betonas det att synd kommer av brist på kunskap, brist på medvetenhet. Därför bör man upplysa och medvetandegöra människan. Den som är medveten om vad han är, är nödvändigtvis god, han strålar av kärlek. Det är detta som Jesus säger: ”Sannerligen skall jag göra er fria”. Ja vår synd består i att vi förnekar vår djupaste natur”.
(slut citat)

Stinissen förvrider här Jesu ord till att bli ormens lögn (!), att människan egentligen är gud i sig själv, i sin natur. Synden består i att hon inte är medveten om att hon är gud, precis som New age-religionen säger. Därför behövs ett nytt ”medvetandetillstånd” och det har buddhisterna insett… Men Bibeln säger att ”syndens lön är döden” (Rom 6:23). Synden bestod i att människan bröt Guds bud och gjorde uppror och ”förlorade härligheten från Gud” (Rom 3:23). Jesus, Guds son, kom och tog dödsstraffet i vårt ställe. Därför kan vi få förlåtelse genom hans blod, födas på nytt och få en upprättad relation med Gud. Jesus sa att SANNINGEN skall göra er fria!

Är det någon mer som undrar varför kyrkorna har börjat använda uttrycket ”den inre resan”, tomhet och tystnad i sina retreater? Är det någon där som vill påverka i en viss riktning? Borde man inte mer än någonsin undvika ett språk som kopplas till nyandligheten?

SKR och fredsarbete. >>
Vore det inte bättre om Frizon undervisade ungdomarna i Bibeln och förberedde dem enligt det profetiska ordet, istället för i fredsarbete, när vi ser vad som är på gång? >>

14. Var stilla och besinna

Ps 46:11 ”Bli stilla [rapha H7503] och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden.”

Ordet rapha [Strongs H7503] betyder att sluta kämpa, var tyst eller att lugna ned sig. Psalmen handlar om en värld i kaos: ”hedningarna larmar och riken vacklar” men grips inte av panik, utan lugna ned dig och förtrösta på Herren! Det handlar inte om meditation eller bönetekniker, som man påstår i kontemplativa och mystika sammanhang. Det här Bibelordet missbrukas även inom ockultismen, där tyngdpunkten ligger på att ”JAG” är Gud, vilket man tror om sig själv.

Bibeln uppmanar oss att BESINNA ATT GUD ÄR GUD. Tvärt emot att tömma sinnet och utplåna tankarna, betyder ordet besinna… att tänka på och reflektera över att Gud är Gud – en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning… (2 Mos 34:6). Den sortens stillhet och förtröstan är vad vi behöver i en stressad och kaotisk värld.

Hebr 4:14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Inga tekniker, inget mystiskt, inget hokus pokus. Det räcker med vanlig, enkel bön till Gud.
Behöver vi inte mest av allt gripas av Jesus vid nådens tron, för människors frälsning?

Mvh
Elvor Ohlin