”Styggelsen som orsakar Katastrofen” + AOC

Med alla dessa profetiska händelser som sker framför våra ögon måste vi ta upp ett annat tidstecken som vi ser komma och det är förföljelsen mot den trogna skaran ”fundamentalister” som följer Lammet vart det än går.

Tillsammans med denna fundering läs nya bibelstudiet: Styggelsen som orsakar katastrofen! >>

New World Order som man nu så ofta talar om innebär att alla nationer skall underordna sig FN som en världsregering. Men hur många visste att FN även har en religiös gren?

Upp 13:11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt.

Det första vilddjuret måste ha stigit fram först.

Upp 13:5 Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. 6 Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen. 7 Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag.

Det är exakt den tidsangivelse som gäller från det att ”styggelsen som orsakar förödelsen” upphöjs till slutet. Daniel 12:11 Matt 24:15 (styggelsen skall stå, utväljas eller upphöjas till den position som endast Jesus har)

Bibeln ger oss ledtrådar att kunna förstå det här med styggelsen.

  1. Den skall först spridas (Dan 9:27) (Styggelsens vinge = Styggelsens utbredande)
  2. Sedan upphöjas och ta Jesu plats (Anti – Krist) (Matt 24:15)

En lära som är världsvid skall alltså spridas över hela jorden och skall komma fram och upphöjas som en universell lag på jorden. (Dan 7:25-26) Låt oss nu se vad NEW AGE och deras ”kristus” har för agenda.

HUR STARTADE DET?

Lucis Trust är FN:s bokförlag och startade 1920 av ockultisten Alice Bailey och hennes man frimuraren Foster Bailey, >> författaren till boken: The Spirit of Masonry. Organisationens namn var från början Lucifers Publishing Company. Bailey tillbad djävulen och detta organ är idag direkt vägledande för FN. Målet är att initiera “The Externalization of the Heirarchy“. >>

I boken The Externalization of the Heirarchy skriver Bailey att nu sker början med att organisera kvinnor och män för att samarbeta för att få fram ”en ny världsordning” genom ”broderskapare” (frimurare) och genom ljusets (mörkrets) krafter (mystika upplevelser). Så skall den nuvarande kulturen och civilisationen förstöras och en ”ny världsordning måste få växa fram”.

I samma ande skriver H G Wells 1934 om att det finns en plan och att det är en ”Konspiration” att planera för en ny världsstat. ”Den kommer snabbt att utvecklas efter en olycka. Det måste komma en gemensam tro och en gemensam lag för hela mänskligheten. Kriget kommer att stå om utbildningen.”

Några generationer senare den 11 sept 1991 sa den frimuraren och Presidenten George H.W. Bush när han förde världen ihop mot Irak följande:

”Vad detta handlar om är att det står mycket på spel här. Det handlar inte om en enda nation utan om en helt ny världsordning. Vi skall försöka uppnå det universella målet för en hel mänsklighet baserat på gemensamma värderingar och laglig rätt”.

Den 11 september 2001 fick de chansen och då startade kriget mot terrorismen. Men egentligen handlar det inte om något annat än att förstöra den gamla civilisationen – med dess tro – och föra in en ny världsordning med gemensamma lagar och en gemensam tro för en hel mänsklighet.

Man kan undra vad det var för olycka HG Wells talade om 1934 om skulle för in ”Den nya världsordningen” med hast? Idag hörs det dagligen och det tillsammans med en annan väldigt stor ”olycka”, nämligen den ekonomiska.

Broderskaparna (Frimurare och hemliga ordnar) och ljusets krafter (Mystiken – antikrists ande) skall alltså i ändens tid upphöja EN GEMENSAM TRO och en GEMENSAM LAG för hela mänskligheten. Och man planerar att föra igenom detta i FN.

FÖRENTA NATIONERNA OCH DERAS GREN – ALLIANCE OF CIVILISATION

Det vilddjur som skall regera i 42 månader under de sista 3 1/2 åren skall även innehålla ett religiöst element. Det ser vi i Upp 13. När nyheten kom att Obama och USA gick med i FN:s Alliance Of Civilisations (AOC) så tyckte vi det var ett stort tidstecken för det stämmer in så väl i tiden. Samtidigt reser påven runt och talar i samma anda >>

  • Obama går med i AOC >>
  • Obamas tal nyligen att bekämpa all ”extremism” >>
  • Man kommer även påverka undervisningen i skolorna >>

Barbara Marx Hubbard (New Age)

Kristusmedvetande” och ”Kristusmöjligheter” är den naturliga arvedelen hos varenda människa på den här jorden. När detta hopp har nått nationerna så skall slutet av denna evolution komma att ske. Varenda en skall veta om valet och varenda en kommer att tvingas att ta ställning. Antingen att förvandlas eller att få börja om i en annan galax. Det är slut med klassen som nu håller lekstuga på jorden. Hela mänsklighetens kollektiva kraft är för stor att ärvas av självcentrerade barnsliga människor. (from The Plan, quoting Barbara Marx Hubbard Happy Birthday Planet Earth.p.17)

New Age ledaren Barbara Marx Hubbard har uttryckt: ”Folk kommer antingen att göra valet för mänskligheten eller också dö. Man måste alltså få kristna mer öppna för Planen så att de också tar emot Antikrists märke. Om de inte förändrar sina tankar och följer med i den globala kommuniteten och dess agenda så kommer de att dödas av dessa New Agare som fått sina sinnen öppnade”.

Hon säger att ”det som kommer att ske är som att döda en cancer. Det måste göras för att rädda helheten. Nu börjar urvalsprocessen. Vi äldste har väntat länge på att den här quantum transformationen skall ske. Ja för att börja agera för att skära bort dessa sjuka element i mänsklighetens kropp. Om inte den här processen sker så kommer hela mänskligheten att gå förlorad. Den fjärdedelen som orsakar sjukdomen måste tas bort från den sociala kroppen”. (Joe Schimmel, The Coming Persecution)

Vad menar Barbara Marx Hubbard? Alla som tror på att Jesus är Messias och enda vägen till Gud och till frälsning skall dödas om man inte vänder om och accepterar deras tankesätt.

Kan det vara så att Hubbards tankar om en hel mänsklighets kollektiva kraft just nu har spridit sig över hela jorden och slutligen börjat bli mer synligt i en organiserad form? Men det är ju både muslimer, judar och kristna med i denna organisation. Hur är det möjligt? Jo, det är samma ande bakom New Age som det är i Mystiken. Det är den ”Mystika” upplevelsen som samlar ihop dem.

  • Titta på AOC:s logga >> ser du att det är Horus öga?
  • Det är samma Horus Öga som du ser på toppen av NWO:s pyramid. >>

EN ALLIANS MED DÖDSRIKET – av Herb Peters

Jag är rädd för att vi har vänt på vad Jesus säger. Vänner, jag fruktar att det inte alls kommer att gå som vi har blivit lärda. Jordbävningar, krig och rykten om krig är faktiskt inte tecknet på Jesus tillkommelse utan det är bara födslovåndorna (tecknet på att det svåra kommer).

Tecknet är istället avfallet och att syndens människa träder fram (styggelsen som orsakar förödelsen) för Jesus själv sa:

Matt 24:4 Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse. 6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. 7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. 8 Men allt detta är bara början på ’födslovåndorna’.

Här är själva tidstecknet: skall man förfölja er (Styggelsen som orsakar förödelsen Matt 24:15 + Dan 12:1)

9 skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. 10 Och skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra. 11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.

De första kristna förstod att det skulle komma en svår tid i slutet.

1Joh 2:18 Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit.

Idag precis som på Johannes tid, kan vi se att många antikrister reser sig upp. Igår hörde jag en talesman för den Amerikanska Muslimorganisationen säga: ”Det är de kristna fundamentalisterna som är ansvariga för den vrede som nu reser sig upp hos araberna på gatan”. Och han tillade ”moderata hos alla religioner måste nu förenas och bekämpa all fundamentalism (extremism)”.

Om du tror att detta är en enda persons åsikter så tror du fel. Den förre Iranske presidenten Mohammed Khatami tycker tydligen precis likadant. Den internationella tidningen Herald Tribune påstår att han lär ha sagt att Bush och president Ahmadinejad är av samma skrot och korn >> Då skall du veta att Mohammed Khatami nu har gått med i FN:s nya AOC >> Sponsrade och ledda av Spanien och Turkiet. Meningen med hela AOC är att i första hand bekämpa religiös fundamentalism, se >>

Varenda gång jag ser initialerna AOC kan jag inte låta bli att tänka på just ”Styggelsen som orsakar förödelsen” och det är på engelska ABOMINATION OF DESOLATION. Om du är hemma i bibeln så vet du att det är precis uppsättandet av detta som kommer att orsaka ett avfall och en förföljelse.

Matt 24:15 När ni då ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – den som läser detta bör noga lägga märke till det –

Johannes sa ”Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram” han tänkte på vad Jesus sagt om den här tiden, tecknet som skulle komma på den stora förföljelse som skall starta när Styggelsen sätts upp (eller upphöjts).

Detta heter nu Alliance Of Civilisations men det borde istället heta Dödens Allians för det kommer att leda till uppsättandet av ”Styggelsen som orsakar förödelse” för många. Men när detta sker så vet vi att det är mycket nära till vårt församlande hos honom.
/Herb Peters

Mvh
Elvor & Janne