Text: Janne Ohlin

att döpas in i Kristus och samtidigt får vi reda på vad det är att ha kläder.

  • (A) Det är att helt vara ett med hans lära och undervisning.
  • (B) Det är att vara ett med hans mål och vision.
  • (C) Det är att vara ett med och underordna sig hans ledarskap.

Apg 5 Uppenbarar för oss att Anden ges bara åt dem som lyder honom. Och ordet för lydnad på grekiska är peitarcheo. >> Det betyder att bli överbevisad (Ljuset) att underordna sig en konungs ledarskap.

Vi får även veta varför lärjungarna skulle vänta i staden. De skulle nämligen få en klädnad. Och återigen stämmer bilden på att döpas till Kristus är att ikläda sig Kristus. (Gal 3:26-29)

Luk 24:49 Och se, jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda (1746 Enduo) med kraft från höjden.

Jesus menar givetvis Jes 40 och ordet stanna är hebreiska Qavah >> Den som blir ett med honom får ny kraft. Ordet 1746 Enduo >> Betyder att sjunka in i en klädnad (Jesus Kristus) och den klädnaden är Anden – Kraften.

Att döpas i Anden är således samma sak som att döpas in i Kristus. Och att döpas in i Kristus det är att ikläda sig Kristus. Det är att vara ett med honom se (A) + (B) + (C)

Det är alltså en oändlig skillnad på att vara ETT i Anden och ETT i en framorganiserad ENHET. Peter Halldorf förespråkar och pekar ut en väg som går allt tydligare mot Rom >> & >> (Video). Nu när 10.000 tals flyr ut ur RKK >> så vill alltså Ekman och Halldorf dra folk dit?! På Aletheia finns en bra artikel >>

6. Nya Judaisterna och det Nya evangeliet

Det dyker även upp nya företeelser i form av nya tolkningar av lagen (Torah). En av dessa nya rörelser tolkar sin Torah så att Jesus inte är Gud. Och man säger även att det inte finns någon treenighet.

Den store tolkaren av Torah i Messianska föreningen är Ketriel Bladh. Genom att beröva Jesus Kristus hans Gudomlighet och härlighet har man tagit den sanne tolkens plats. (Profeten)

Hebr 1:1 Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2 har han nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han ock har skapat världen.

5 Mos 18:18 En profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är dig lik, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag bjuder honom. 19 Och om någon icke lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, så skall jag själv utkräva det av honom.

Till och med den samaritiska kvinnan vid Sykars brunn visste att Jesus var Profeten och lagens tolk.

Joh 4:25 Kvinnan sade till honom: ”Jag vet att Messias skall komma, han som kallas Kristus. När han kommer, skall han förkunna allt för oss.” 26 Jesus sade till henne: ”Det Är Jag, den som talar med dig.”

Jesus håller med kvinnan och säger att han är densamme : EGO EIMI = JAG ÄR! Hebreiska – Hayah/JHWH. Jesus själv säger att han är profeten och att han själv är Gud.

Och vad säger profeterna om Profeten, den kommande tolken av lagen och profeterna? Jo han är Herren JHWH

Jes 54:13 Och dina barn ska alla bli HERRENS lärjungar (Heb: instruerade av JHWH) och stor frid ska dina barn då ha.

Att träda upp som tolkare av lagen utan att bekänna Jesus vara Messias och Herren JHWH (Gud) leder till fördärvet. Och det är precis vad man gör idag bland Nyjudaisterna.

Matt 10:32 Var och en som bekänner (3690 Homo – Logeo) mig inför människorna, honom skall också jag bekänna (3690 Homo-Logeo) inför min Fader i himlen. 33 Men var och en som förnekar (720 Arneomai) mig inför människorna, honom skall också jag förneka (720 Arneomai) inför min Fader i himlen.

  • 3690 – HOMO = lika och LOGOS = Plan Rådslut eller Ord
  • 720 ARNEOMAI = Motsatsen till att bekänna i enlighet med.

Det innebär att den som bekänner Jesus Kristus inför människorna som den han är i enlighet med skriften han kommer också att få uppleva den frälsning som han står för enligt skriften.

Hur går det då för den som inte bekänner Jesus som den han är enligt skriften? Han får inte del av den frälsningen och det ljuset han står för i skriften.

Hur bekänner vi Jesus inför människorna? Det kommer att ha en frälsande betydelse i den storm som kommer nu. Vilken rabbi väljer du? Rabbi Yeshuah? Eller Rabbi Bladh?

Lägg också märke till hur Rabbi Shaul (Paulus) fick tolka sin Torah i ljuset av Jesus Kristus. Han hade ingen rabbi si eller så.. Nej han förkastade allt sådant på sophögen… Evangelium är alltså den rätta tolkningen av Torahn.

Gal 1:11 Jag vill göra klart för er, bröder, att det evangelium (Tolkning av Torah och profeterna) som jag har predikat inte kommer från människor. 12 Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. (Av profeten själv)

Gal 1:6 Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium (Tolkning av Torah och Profeterna) 7 fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. 8 Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium (Tolkning av Torah och Profefeterna) för er i strid med vad vi har predikat så skall han vara under förbannelse.

Man hade inte NT böcker på Paulus tid så tolkningen av Lagen och Profeterna är det vi kallar för evangelium. Och vem handlade då skrifterna om? Jo just det: Jesus som Herren (JHWH) och Messias (GUD)!

7. Övriga nyheter

I USA >> ökar jordbävningarnas frekvens och man undrar ”kommer det stora”? >> Här är en mkt bra och undervisande video från Southern California Earthquake Center >> Här är ett clip från en film där en stor jordbävning drabbar San Fransisco >> och det här är filmat under en verklig jordbävning >>

Sedan har vi det stora rökmolnet som kommer från Island och kan lamslå hela Europas flyg. Kan det vara så att det rent av är ett tecken? När Irak invaderades och Saddam tände på oljekällorna samlades det internationella samfundet (FN – NWO – Babylon) (D Wilkerson skrev i ”stöt i basunen” om detta >> )(Wikipedia – >>)

Frågan är om inte rökmolnet är ett tecken på att (FN – NWO – Babylon) på nytt kommer att samlas för att försöka tvinga på oss en ”Ny världsordning” ? Men de kommer inte att lyckas att bygga upp något fredsrike på den här jorden utan Gud. Det slutar för dem istället i världens största katastrof, Harmageddon. (1 Tess 5:3)

Joel 2:30 Och jag skall låta tecken synas på himmelen och på jorden: blod och eld och rökstoder. 31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod förrän HERRENS dag kommer den stora och fruktansvärda. 32 Men det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn han skall varda frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall finnas en räddad skara, såsom HERREN har sagt; och till de undsluppna ska höra de som HERREN kallar.

Om nu röken är ett tecken så lägg märke till fortsättningen i Joels bok och vad Obama och hela världssamfundet nu planerar att göra.

Joel 3:1 Ty se, i de dagarna och på den tiden, då jag åter upprättar Juda och Jerusalem, 2 då skall jag samla tillhopa alla hednafolk och föra dem ned till Josafats dal, och där skall jag hålla dom över dem, för mitt folks och min arvedels, Israels, skull, därför att de hava förskingrat dem bland hedningarna och utskiftat (delat) mitt land.

Rökmolnet bekräftar alltså någonting som vi ser idag med våra egna ögon. Alla hednafolk skall innan Harmageddon sker vända sig emot Israel och dela hans land. Att rökmolnet nu drabbar Europa >> kan vara profetiskt, för en stark ledare kommer att träda fram därifrån snart.

Dan 9:26 Men efter de sextiotvå veckorna skall en som är smord förgöras, utan att någon efterföljer honom. Och staden och helgedomen skall en anryckande (en kommande) furstes folk förstöra men själv skall denne få sin ände i störtfloden. Och intill änden skall strid vara förödelse är oryggligt besluten.

  • Jerusalem förstördes – 70 av romarna
  • Den kommande fursten (antikrist) kommer alltså från Romarriket
  • Romarriket uppstått i EU

Det som händer Israel är en spegelbild på vad som kommer att hända i församlingen. En delning av landet kommer också att innebära en skiljelinje i Kristi kropp. Den är oundviklig och blir allt tydligare.

Här är en fundering från 18/1-10 som även nämner den här spegelbilden Israel – församlingen >>

Det är dags att dra ut och möta brudgummen! Hur du väljer att vandra kommer att avgöra om du blir frälst! De som väljer att följa de falska profeterna hamnar bland de laglösa (Mt 7) och floden sköljer bort huset. Men väljer du att följa den sanna läran kommer inte störtfloden att bli slutet. För huset på klippan står kvar efter floden.

Det kom många profetiska tilltal ett tag om denna flod >>

Vulkanen startade 23 mars och molnet kom alltså nu i april och börjar att sprida sig över Europa. (Det var på Island den ekonomiska krisen startade i Europa). Om det är ett tidstecken – vad kommer då att ske när den sista totala solförmörkelsen i rad inträffar den 1:a judiska månaden Av? >> & >> (I år den 12 juli ?) Den 1:a 2008 startade med den ekonomiska krisen.

Vi ser alltså en tidsperiod från april – 12 juli tydligt inramad av två stora tidstecken. Slump eller profetisk varning? Håll ögonen öppna för vi kommer att märka det. Vi rekommenderar även att ni tar del av Aletheias rapportering kring händelserna kring 911 och World Trade Center >> (Helt klart var denna händelse skum).

Här är en artikel som uttrycker följande: Ett stort moln av vulkanisk aska kastar en allt större skugga över Europa >>

Mvh
Janne Ohlin

Ps! Så har vi en ny Broder Brian idag >> 17/4-10