Frågetecken efter EU valet.

Valet av ledare i EU väckte många frågor. Varför valdes två okända namn? Vem kommer att styra ”bakom scenen”? Spelar ett svagt ledarskap EU3 (Frankrike, Storbritannien, Tyskland) i händerna? Är taktiken den att EU kommer att ropa efter en stark ledare längre fram när den stora krisen kommer?  Born to Watch >>

Israeler till Obama: BACKA!

Obamas aggressiva och orättvisa attityd mot Israel har fått israelerna att reagera. Majoriteten i Israel, 60 %, litar inte på Barack Obama och uppmanar honom att backa! >> Anklagelserna mot Israels bebyggelse i Jerusalem liknar rasism. Medan Israel inte gör någon skillnad på om invånarna är judar, muslimer eller kristna i östra eller västra Jerusalem, vill Obama förbjuda judar att bo var de vill. (Liknande förbud i ett annat land skulle leda till ramaskri över hela världen och stora rubriker i media, var så säker.)

Jak 3:16  Ty där avund och stridslystnad råder, där råder också oordning och allt som är ont.

Hur skulle en äkta fred vara möjlig när man drivs av avundsjuka och hat emot Israel? >> Finns det en lösning på konflikten? Ja det finns det men den måste ske i varje enskild människas liv:

…Namnet JESUS skönt det klingar, låt det ljuda runt vår jord.
Inget annat världen bringar hopp och tröst som detta ord.
För det namnet hatet viker, för det namnet ondskan flyr.
I det namnet skall Guds rike bryta fram när dagen gryr.
Namnet JESUS himlens hälsning, det mitt hjärtas kärlek vann.
I det namnet fann jag frälsning, inget annat frälsa kan.

Sanningen om Gilo

I en intervju till Fox News påstod president Obama att Gilo är en ”bosättning” och att godkänna ytterligare 900 lägenheter där skulle motivera palestinierna till mer våld. Både Obama och EU reagerade och man säger att det är ”förfärande”. Genast tog palestinska myndigheten tillfället att anklaga Israel för att hindra fredsprocessen.

Vad är Gilo? Gilo är en naturlig del av Jerusalem (inte bosättning) och byggdes 1971. Där bor 40.000 israeler idag. Gilo var en ”karg bergstopp” när det befriades av Israel från den illegala jordanska ockupationen 1967. Gilo var alltså obebott och har aldrig varit en arabisk del av Jerusalem. Att bygga där är samma sak som att bygga i Tel Aviv eller Haifa.

Runt omkring samma område finns det 5000 illegala arabiska byggprojekt som ingen nämner ett ord om!

Dokumentet om multinationell Närvaro på Tempelberget (enligt vägkartan för fred)

Geneveinitiativet är ett informellt israeliskt-palestinskt fredsförslag, angående de framtida säkerhetsarrangemangen på Västbanken. Förslaget gäller gränsdragning, vattenförsörjning och bosättningar. Det är en tvåstatslösning på detaljnivå. I dokumentet >> går att läsa att arbetsspråket skall vara engelska.

Upp 13:2 beskriver att vilddjuret (världsriket) hade ett gap som ett lejon (Storbritanniens symbol).

FN är med och står för finansieringen. En särskild Representant (sid 68) skall upprätta en multinationell närvaro. Denna närvaro av en militär styrka, bildas för att övervaka, kontrollera och hjälpa till i genomförandet av parternas ömsesidiga förpliktelser enligt avtal. Sätet skall vara på eller nära Tempelberget.

Dan 11:45  Sina palatstält skall han slå upp mellan havet och helgedomens härliga berg. Men han går mot sin undergång och ingen hjälper honom.”

Gå gärna till sidan 114 dokumentet och jämför arabländerna och judarnas utsatta land Israel.

Jerusalem

Jerusalem nämns först i Bibeln när Abraham mötte Melkisedek, kungen i Salem (1 Mos 14:18). Han beskrivs som en överstepräst för evigt och en förebild på Jesus Kristus (Hebr 5). Abraham skulle offra Isak på Moria berg, där Salomos tempel senare byggdes. Kung David kallade staden Davids stad. Det finns arkeologiska fynd som bevisar att det har funnits bosättningar där sedan 2000 f Kr. Jerusalem har belägrats 50 gånger, intagits 36 gånger och förstörts 10 gånger men den har räknats som judarnas huvudstad i 3000 år. Araberna kom till Israel först vid den muslimska invasionen år 637 e Kr. >> Muslimernas heliga platser är Mecka och Medina. Först efter Muhammeds död påstods Jerusalem vara den tredje heliga staden för muslimer, trots att den inte nämns i koranen.

Gud gav löftet om landet till sitt egendomsfolk (det judiska folket). Löftet om beskydd ingick om de lever i lydnad till Herren. Bibeln visar de allvarliga konsekvenserna om vi förkastar Guds ord. Guds tålamod, förlåtelse och återupprättelse för det judiska folket när de omvänder sig, visar också Guds kärlek och trofasthet mot oss. Från Jerusalem (Sion) utgick evangeliet om JESUS.

Luk 24:46 Och han (Jesus) sade till dem: ”Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda, 47 och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.

Jes 2:3 … Ty undervisning skall gå ut från Sion, HERRENS ord från Jerusalem.

Jerusalem är staden där Gud har fäst sitt namn (Ps 132:13) JESUS skall komma tillbaka och ställa sina fötter på Oljeberget (Sak 14:4) nära Jerusalem i Israel, som är en påminnelse om det himmelska Jerusalem (Upp 21:2-4). Därför kommer slutstriden att gälla staden Jerusalem – men HERREN har sista ordet!

Mvh Ohlins