Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. När Gud är tyst
– tron prövas så att bekännelsen blir äkta, Paulus och Israels folk på Jesajas tid som exempel
2. Mörker – på grund av prövning eller på grund av eget val – skillnad på varför vi hamnar i mörker och vart det leder, varför vi ska avslöja mörkret? varför ska vi varna? citat av Solveig Hendriksen om koppling mellan mystiker, frimurare, liberalteologer…,
3. ´Lucia´ ingen martyr – Thomas Merton i andligt mörker – sanningen om Lucia och Thomas Merton
4. Uppåt eller nedåt – precis som drogmissbruk verkar en del dras till det lugna och mystiska medan andra dras till osund karismatik och trosförkunnelse men båda leder fel
5. Rick Warrens antikristliga program – material med rötter hos Carl Jung (som fick information från andeguider, dvs demoner), f d katolsk präst avslöjar mysticismen
6. Nedmontering av en pingstförsamling – och evangeliet – när EC och Rick Warrens program bryter ner en församling, brev från en elev från Örebro Missionsskola, Kåfalla om ”märkliga manifestationer”
7. En liten hjälp på traven – är det allt som pingstledarna tror sig behöva av Gud?
8. Gräver Svenska kyrkan sin egen grav? – skrämmande uttalanden från dokument till kyrkomöte, jämförelse av citat från Rick Warren och Alice Bailey
9. Var inte rädd – ljuset skall bryta fram om du väntar på Herren! – trots ett stort avfall (avvikande från vägen) kan Gud bevara

1. När Gud är tyst

David Wilkerson skrev nyligen en betraktelse om Ensamhetens stund >> (Sv). Han berättar om perioder då Gud varit tyst och han har känt sig förvirrad och i mörker och gjort det ena misstaget efter det andra. Så kan Gud pröva våra hjärtan som han gjorde med kung Hiskia (2 Krön 32:31). Vi kan ha stora ord och en hög bekännelse men det är i erfarenheten i livet som tron prövas och kan fördjupas.

Paulus uppmuntrade Timoteus (2 Tim 2) när det var kämpigt, för Paulus visste att utan prövningar blir bekännelsen ytlig och kan inte beröra på djupet i andra människors liv. Vid ett annat tillfälle skrev Paulus: Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa… (2 Kor 4:8). Han visste vad det var att känna sig förvirrad och trängd men just därför visste han också av erfarenheten att Herren är Underbar i råd, Väldig Gud, Evig Fader, Fridsfurste (Jes 9:6). Han skrev till Timoteus:jag vet på vem jag tror!(2 Kor 1:12). Paulus lärde känna Jesus allt mer genom de prövningar han gick igenom.

På samma sätt prövar Gud sitt folk. Han prövade Israels folk på profeten Jesajas tid och han gör det idag. Jesaja vägrade att ta del av den spiritism som var vanlig, när förvirring och andligt mörker rådde i landet. Han manade istället att söka sig till Gud och hans ord och bevara vittnesbördet i sitt hjärta, för då kommer en morgonrodnad och ljuset bryter snart fram igen. Men bland folket var det många som vände sig till spiritismen, kontakt med de döda och till spådomsandar. Det ledde till kompakt mörker och ångest, utan någon ljusning.

Jes 8:17  Jag vill vänta på HERREN, som döljer sitt ansikte för Jakobs hus, och hoppas på honom. 18  Se, jag och barnen som HERREN har givit mig är tecken och förebilder i Israel från HERREN Sebaot, som bor på Sions berg. 19 När de säger till er: ”Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar”, så svara: ”Skall inte ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda till råds för de levande?” 20 ”Till Guds undervisning, till vittnesbördet!” Om de inte talar enligt detta ord finns ingen morgonrodnad för dem. 21  De skall dra igenom landet, hårt ansatta och hungrande. Och när de hungrar skall de brista ut i raseri och förbanna sin kung och sin Gud. De skall vända blicken uppåt och de skall se ner på jorden, 22  men se, där är bara nöd och mörker, en natt full av ångest. De är utkastade i det tätaste mörker.

2. Mörker – på grund av prövning eller på grund av eget val

Det är stor skillnad att uppleva mörker i en prövning som Gud tillåter mot det mörker man går in i när man avfaller och går bort från Guds väg. Den som är prövad av Gud blir ofta utsatt för satans anklagelser och lögner, som att Gud har förkastat. Men att vänta efter Herren och hålla sig till honom och hans ord, leder alltid till att ljuset bryter fram igen. Genom en sådan prövning kan tron bli fastare. Det mörker som följer av avfall är ett medvetet val som vi själva gör, när vi söker oss till det som Gud har varnat för och förbjudit därför att han vill skydda oss. Vägen ut ur det mörkret är genom omvändelse, syndabekännelse och i vissa fall befrielse och förbön. Jesus, Världens ljus, har övervunnit allt det onda och kan befria från allt slags mörker men människan kan bli så förförd och bunden att hon inte förstår sin situation och ens vill bli fri.

”Om han får lillfingret tar han hela handen”, är ett talesätt som stämmer bra på djävulen. Det är därför inget att leka med, det som tillhör mörkrets rike. Man läser inte litteratur som skrivits av mystiker eller horoskop i veckotidningen, utan att påverkas. Många har lockats in i spiritism (och både dödsångest och förvirring) genom att börja läsa ”ofarliga” horoskop. Det har med spådom att göra och genom sådan påverkan riskerar man att öppna för påverkan från mörkrets makter och att bli bestulen sin tro och förtröstan på Gud och hans ord.

Varför ska vi avslöja och varna?
Se till att ingen bedrar er!sa Jesus
gång på gång. Måste vi varna för och avslöja det som är i mörkret? Varför inte bara hålla oss till Jesus och Guds rike och tala om det? Det finns anledning till varför Bibeln varnar för bedrägeri. Alla villfarelser lockar nämligen människans begär. Även död religion lockar vår fallna natur. Vi ska leva i ljuset och peka på Jesus och inte ta del av ”mörkrets gärningar” men också avslöja dem (Ef 5:11). Alla är inte kallade att vara väktare men alla är kallade att vara vaksamma och en vanlig företeelse är bristen på insikt om att vi har olika uppgifter i Guds rike. Var och en ska göra det han eller hon är kallad till av Gud.

En annan orsak varför vi ska avslöja och varna, är att människor kan gå fel p g a av okunskap. Att en kristen vokabulär används, är ingen garanti för att innehållet är äkta och sant. Det hände nyligen i en kyrka där man tänkte inbjuda någon att berätta om Martin Lönnebo (frimurare) och Frälsarkransen. Tack vare att vi kunde hänvisa till Evy Junesweds avslöjande undervisning >> (längst ned på sidan) blev det stoppat i tid.

Solveig Hendriksen, språklärare och pastorsutbildad, skriver i sitt kompendium Den inre resan – och dess konsekvenser: Är det en tillfällighet att många katolska och protestantiska mystiker utövar zenmeditation? Är det en tillfällighet att en del av dem också är frimurare eller liberalteologer? Är det en tillfällighet att Sigtuna-stiftelsen överlämnade en medalj till Dalai Lama under dennes besök i Sverige? Är det en tillfällighet att yogans radband, malan, sprids under det fromma namnet Frälsarkransen? Är allt detta bara tillfälligheter eller en lömsk strategi av en synnerligen aktiv antikristen motståndare som vill förvända synen på Jesu lärjungar genom infiltration av ockulta krafter?

3. ´Lucia´ ingen martyr – Thomas Merton i andligt mörker

På Luciadagen (i måndags 13 december) kunde man höra ett reportage i P1 om luciafirandet i Italien. Det var faktiskt så avskyvärt att jag förstår varför mina föräldrar och många andra kristna var mycket negativa när luciafirandet började tas in i kyrkorna. Journalisten berättade i direktsändning om hur katolikerna grät, ropade och bad till den döda Lucia, vid hennes reliker eller snarare de rester som finns kvar. Historien om Lucia innehåller mycket ockulta inslag, helgontillbedjan och fantasier – om inte alltihop är sagor(?). Läs om Lucia >> & >> . Hon var ingen martyr i biblisk mening utan en vilseledd katolik som själv satte förtröstan till avlidna människor (helgon). Skall inte ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda till råds för de levande? (Jes 8:19).

Namnet Lucia är den feminina formen av Lucius, alltså samma rot som Lucifer, satan. Nu kan vi utgå ifrån att de flesta inte känner till bakgrunden och det har blivit en stämningsfull tradition men bakgrunden kanske borde föras fram i ljuset för Lucia är helt klart ett falskt ”ljus”. Luciatillbedjan pågick inte bara för ett par tusen år sedan – den pågår för fullt i Katolska kyrkan år 2010.

Ur Liselott J Andersson krönika i tidningen Dagen: >> Lucia, i all ära, men det behövs ljus av större lyskraft. I öknen kom Guds ord och lyste upp med ett helt nytt sken. Inte sällan kommer det i öknen och en öken kan också vara det svenska folkhemmet i advent där inget fattas och ändå allt fattas. ”Guds ord”, säger trappistmunken Tomas Merton, ”är eld och musik under mina fötter.” Det är än mer sant om Ordet som blir kött, Gud som blir människa. Det sanna ljuset, som Johannes döparen skulle vittna om, det ”som ger alla människor ljus” och som ”skulle komma in i världen.”

Här behövs ytterligare gallring för att urskilja det som inte bör blandas med Bibelordet. Thomas Merton var inte bärare av det sanna ljuset, Jesus Kristus. Han var en trappistmunk, katolsk mystiker och hans intresse för österländska religioner, speciellt sufism och zen ledde honom ut i andligt mörker. Han dog i Asien när han höll på att utforska djupet i den tibetanska zenbuddhismen. Merton ses som en av de främsta inom kontemplativ bön (detsamma som kundalini, enligt Thomas Keating) och han ger uttryck för Universalism och en ockult världsbild: ”Vi är redan ett, men vi föreställer oss att vi inte är det. Det vi måste återupptäcka är vår ursprungliga enhet”, ”Alla religioner är ett och i alla religioner når man fram till ”centrum” och den upplevelsen som man kallar Gud”. Han sa också: ”Jag ser ingen motsägelse mellan buddhism och kristendom… Framtiden för zen är i västvärlden. Jag tänker bli en så god buddhist jag kan”. Thomas Merton rörde sig i det mörker som Lucifer, det falska ljuset, leder människor in i.

Joh 8:12 Jesus talade åter till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

4. Uppåt eller nedåt

Vi har varit i många skolor och haft droginformation. Janne – som var i drogmissbruk innan han blev frälst – brukar säga att man antingen är ”nedåt” eller ”uppåt” som knarkare, även om en del blandar. De som missbrukar marijuana och hasch (cannabis) är ofta ”nedåt” och gillar det lugna och flummiga, medan andra som fastnar exempelvis i amfetamin är ”uppåt”, dvs. gillar fart och action. Jag ämnar inte peka ut någon men det verkar finnas vissa likheter på det andliga området. Endel gillar det lugna och tankefyllda och bör se upp med de osunda och ockulta influenserna som sprids överallt idag genom mysticism och djupmeditation. Andra som gillar tempo och rörelse kanske dras till framgångsteologin och den osunda karismatiken med ockulta manifestationer. Båda vägarna leder vilse i andligt mörker, för det är två sidor av samma mynt.

Framgångsteologins och Latter Rains anhängare som tror att Guds folk ska ta över världen och t o m nå gudomliggörelse här på jorden, halkar lätt in på samma väg som nyandligheten med den evolutionistiska tanken om en utveckling som leder till människans ”guldålder” och gudomliggörande. Båda föraktar den smala vägen, Guds väg. Jesus blir för dem ”en stötesten och en klippa till fall (1Petr 2:8).

5. Rick Warrens antikristliga program

Vi har nämnt Richard Bennett tidigare. Här berättar han om hur han som katolsk präst kom in i mysticism och besökte voodoo-festivalen där det hände att människor förlorade förståndet, Experiencing God through Deceitful Mysticism >> (Eng). Efter 14 år av sökande som katolsk präst, förstod att han att han var andligt död i överträdelser och synder och att det bara är genom Jesu nåd och endast genom tro på Jesus, som frälsning är möjlig. Mysticism handlar om att ”möta Gud direkt” (”förenas med Gud”) oavsett religion – alltså utan medlaren Jesus Kristus. Men då är det inte Gud man möter, för Jesus är enda vägen till Gud. Den man möter är Satan, förklädd till ”en ljusets ängel(2 Kor 11:14) och som genom den lögnen och mystika upplevelsen, sammanför alla religioner (jmf citaten av Thomas Merton innan).

James Sundqvist som är författare, deltar i videon med Bennett. Han berättar om vad som händer när Emerging Church släpps in i kyrkorna genom Rick Warrens och Bill Hybels program. När han studerade materialet första gången såg han att man uppmanas att ”sluta förbund” (förbinda sig), utan att ha sett innehållet – det första som borde väcka varningsklockor. En av rötterna till materialet ledde till ockultisten och mystikern Carl Jung som fick sin information från andeguider (demoner).

Det som händer i kyrkor som tar in Warrens eller Hybels program, är inte bara att man för in en idé eller en bok (Leva med mål och mening) utan programmet tar över hela den lokala församlingen. Det kan också ta över hela samfund, vilket har hänt i USA med Sydbaptisterna som därför alltmer närmar sig katolicismen. I programmet ingår att du gör personlighetstest med hjälp av mentorer för att ”finna din identitet”, enligt Carl Jungs metoder och psykoanalys. Sundqvist menar att man bör gå ur en sådan församling tidigt, för att inte ta skada.

6. Nedmontering av en pingstförsamling – och evangeliet

Nedmontering av en pingstförsamling >> , en artikel i Dagen som beskriver en trend som många känner igen sig i, inte bara i pingstförsamlingar. En levande församling med Bibelstudier och bön, evangelisation, hjärta för utslagna människor med missbruksproblem, själavård mm, nedmonteras av en självcentrerad ny föreståndare som ska förändra för att få det han kallar ”framgång”. Det är sådana självcentrerade ledare som formas fram av Rick Warren och Emerging Church -programmet och som pingströrelsens pastorer och många andra pastorer och ledare tydligen ska indoktrineras i. Om inget händer kommer vi att få höra om många fler liknande exempel, där fungerande verksamhet nedmonteras och ersätts av ledare som ”slår sig för bröstet” och bygger sandslott utan Ande och liv. I slutändan finns ingen omsorg om människor eller evangelisation, utan ersätts med meningslös underhållning och predikningar ur Rick Warrens bok. De predikar så säger Warren…” istället för så säger Herren…”. Då är det inte bara nedmontering av en pingstförsamling. Det är nedmontering av både tron och evangeliet!

Precis när jag skriver detta kom ett mail från ett grannland. Det kommer från en familjefar som sörjer över allt det som pågår i deras pingstförsamling. Här följer en liten del av innehållet i mailet som beskriver en församling som följer Rick Warrens plan/program och är ”sökarvänlig”:
Ord som synd och omvändelse eller undervisning om att ta sitt kors och följa Jesus existerar närmast inte. Mycket av undervisningen är självutveckling och det mesta verkar ha en psykologisk och humanistisk vinkel. Att lyckas som människa på det ena eller andra sättet. Jesus snara tillkommelse predikas heller aldrig, Israel nämns inte heller och det profetiska tilltalet är helt tyst… När du kommer in i kyrkan liknar det inte längre en kyrka, men något du kan hyra ut och låna ut till vem som helst. Inga kors. Inget Jesus namn osv..”

Med tillåtelse kommer här utdrag från ett annat mail som har kommit den senaste tiden. Det beskriver hur allvarligt det är att öppna sig för falsk karismatik och obibliska manifestationer men också vägen till befrielse och helande. Mailskrivaren berättar att det började när han läste på Götabro Missionsskola vid besök på Kåfalla, där en pastor förmedlade ”helig Ande” med märkliga manifestationer. Senare i mailet får vi ännu en inblick i en församling som är influerad av NFU och Rick Warrens program:

Citat: …På Götabro det närmaste året därefter började det hända konstiga saker. Märkliga förkunnare dök upp på kvällstid och elever skakade lite hur som helst. Även jag började uppleva dessa skakningar. Helt plötsligt, jag vet inte riktigt när det började, upptäckte jag att jag började rycka okontrollerat. Tyckte förstås att det var lite häftigt men kunde inte komma ifrån att det kändes konstigt.

Efter något år så hade jag avverkat mina tre år på Götabro och jag var tillbaka i…, där jag arbetade i min hemförsamling ett tag och också predikade på kallelser lite runt omkring. Hela tiden hade jag dom här ryckningarna i kroppen som dök upp lite då och då.

Funderade ofta kring dessa ryckningar och frågade min pastor som sa att det förmodligen är Guds ande som verkar. Resultatet får utvisa.
Pastorn i församlingen bad ofta för mig och vid dessa tillfällen började mina skakningar igen.
Vid det sista bönetillfället så skakade jag så våldsamt att jag krampaktig fick hålla mig fast i fåtöljen som jag satt i inne i bönerummet för att jag inte skulle fara ur. Mina skakningar började mer och mer bekymra mig. Försökte vid varje gudstjänst hålla tillbaka alltihop, det var då skakningarna var som våldsammast.

Under åren 2005-2007 var jag engagerad i min nya församling, bl a så hade jag alphakurser (2 och 3) men mitt första uppdrag i församlingen var egentligen att sammanställa Rick Warrens bok ”Att leva med mål och mening” för den skulle användas i cellgrupperna under den närmaste terminen och varje söndag skulle det predikas från denna bok. Flera gånger under den här tiden hade jag en obehaglig känsla inom mig, det var något som oroade mig, något som ville ut men jag kunde inte få tag i det. Samtidigt fick jag och två till i uppdrag att djupanalysera församlingen med utgångspunkt från NFU (Naturlig FörsamlingsUtveckling).
Jag drog också igång förbönstjästen i församlingen som legat nere under ett tag. Pratade ofta med min pastor om olika saker och började oftare och oftare vid dessa samtal inse att något verkligen är fel. Vi var inte på samma våglängd han och jag. Det gick till och med till öppen konflikt. Jag brottades oerhört med frågan ”Vad är det som är fel?” Gode Gud hjälp mig!
Försökte tala med andra i församlingen men ingen lyssnade, bara en, hon som idag är min fru.
I slutet på 2007 fick vi nog, eller rättare sagt, jag fick nog. Jag sa att nu går jag inte till den kyrkan mer. Predikningarna är urvattnade, pastorn har tagit en sådan position i församlingen så att han är mycket större än Jesus, beslut är redan fattade när de tas upp i församlingsmöten, äldstekåren är avskaffad etc etc. 2009 under en resa… träffade jag och min fru en kvinna som var ganska radikal men oerhört uppmärksam och vänlig. Hon rekommenderade några hemsidor och länkar på nätet. Till slut vid årsskiftet 2009-2010 tog jag mig tid att börja läsa Er sida, Bibelfokus, Berndt Isakssons sida plus några till. Plötsligt föll allt på plats. Genom att läsa allt som står på dessa fantastiska sidor har jag insett. För att göra en lång historia kort så har jag, min fru och min son gått ner på knä och bett om förlåtelse för att vi har varit inblandade i dessa villfarelser. Vi har avsagt oss allt som har med denna demoniska förförelse att göra. Ett bevis på detta är att mina skakningar har upphört. Halleluja i Jesu namn.

Nu vill jag tacka Er för all den undervisning som bl a Ni har bistått med. Mina skakningar har försvunnit, vilket jag insåg direkt att de skulle göra, när jag bad om förlåtelse och avsade mig denna andliga villfarelse och min konstiga ilska som helt apropå dök upp inom mig har inte visat sig sen jag bad. Jag har lärt mig mer under de sista 10 månaderna än jag gjort under ett helt liv.

Nu till mina funderingar kring hur jag skall handla, eller rättare sagt vi, jag, min fru och min son. Ingen där vi bor verkar inse vilken tid vi lever i. Ingen lyssnar. Vad ska vi göra? Vi har inga att umgås med, alla är helt avstängda. Man hatar Israel, tror inte att Jesus snart kommer för att hämta sin församling och tror verkligen inte att vi som kristenhet håller på att bli vilseförda…

7. En liten hjälp på traven

Pingst FFS uppmanar till bön >> . Uppmaning till bön är ju alltid positivt och det behöver vi alla uppmuntras till. Men vad menar Pelle Hörnmark när han säger: – Tanken med att börja det nya året med bön växte fram ur ett behov av Guds hjälp. Vi vill vända oss till honom och förhoppningsvis få lite hjälp på traven i alla viktiga frågor.

Är det så illa att man bara behöver Guds hjälp lite på traven?! Gud vill naturligtvis hjälpa men han nöjer sig inte med att vara en ”liten hjälp på traven”, en liten hjälpreda . Utan totalt beroende av Gud kommer hela pingströrelsen att gå på grund.
Citat: Pelle Hörnmarks önskningar gällande bönesvar gäller bland annat medlemsfrågan, att den inte skapar splittring och att fler kommer till tro genom Sveriges pingstförsamlingar.
Vad som eventuellt skulle skapa splittring framgår inte men det känns onekligen som om orosmolnen hopar sig över en rörelse som en gång kände vägen och det totala beroendet av den helige Andes ledning och kraft… var är man idag? Är besluten redan tagna och planen redan färdig, utan att Guds Ande är med? Då kan man definitivt inte räkna med Guds hjälp. Den hjälpen kan bara de församlingar räkna med som får detta vittnesbördet från Jesus:

Upp 3:8 Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit dig finna en öppen dörr, som ingen kan tillsluta. Ty väl är din kraft ringa, men du har tagit vara på mitt ord och icke förnekat mitt namn.

Det stora böneämnet får bli att pingströrelsen hittar tillbaka till Guds väg, den smala vägen!
Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.

8. Gräver Svenska kyrkan sin egen grav?

Ännu mer skrämmande är det att läsa om Svenska kyrkans väg till förnekelse av både evangeliet och tron på Jesus Kristus. Bo Wettéus skriver Svenska kyrkans svek fortsätter >> :
Citat: Den 2 december berättar Kyrkans tidning om den nya teologin för religionsmöten som just nu utarbetas under ledning av Kajsa Ahlstrand, Uppsala. Dokumentet skrivs på uppdrag av Svenska kyrkans kyrkomöte och ska antas av Svenska kyrkans teologiska kommitté i februari och ska vara ett underlag för samtal. Enligt tidningen menar hon ”…att vi har lämnat ett strängt inklusivt tänkande, där vi hävdar att dop och kristen tro är nödvändigt för människans frälsning. I stället har vi rört oss mot tanken att Gud finns i fler sammanhang. Vi kanske till och med är beredda att tänka att alla religioner, bortom vars och ens språk har samma mål”…
Vad gör Kajsa Ahlstrand
med de exklusiva Jesusorden: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” eller apostlarnas exklusiva ord: ”Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss”? Vad gör hon av orden i Filipperbrevet om att alla knän skall böjas för Jesus och alla tungor bekänna att Jesus är Herre?
Vad gör hon av Hebreer­brevets ord om att det bara är Jesus som ”vunnit befrielse, det vill säga frälsning åt oss för evigt”? Vad gör hon med orden i Uppenbarelseboken om att det är Lammet, det vill säga Jesus, som genom sin död friköpt och frälsat?

Kyrkornas Världsråd i samtal med påven om ekumenik >> .

Jesus uppmanade oss INTE att hitta gemensamma nämnare och förenas med världens religioner. Han uppmanade oss INTE heller att kompromissa för att få ”enhet” och han uppmanade oss INTE att formas efter denna världen för att passa in. Den kyrka som förnekar att Jesus är världens ljus och världens Frälsare är ingen kyrka.

På tal om Rick Warren följer här några citat som är intressant att jämföra med varandra:

Jesuitteologen Father Jacques Dupuis på Interreligiösa kongressen 2003 ”Framtidens Gud”: ”Framtidens religion kommer att vara ett allmänt sammanstrålande av religioner i en universell Kristus som tillfredsställer alla… till slut, är förhoppningen att en kristen blir en bättre kristen och en hindu blir en bättre hindu”.

Alice Bailey & Djwhal Khul: ”Kristus har inga religiösa barriärer i sitt medvetande. För honom har det ingen betydelse vilken tro en människa än säger sig ha”.
(Bailey var ockultist, ligger bakom namnet New Age och tibetanen Khul var hennes Mästare)

Rick Warren: “Jag råkar känna folk som är efterföljare till Kristus i andra religioner”.

Alice Bailey & Djwhal Khul: “Han (Kristus) invigde den nya eran och… den nya världsreligionen började ta form. Ordet ”religion” gäller relation…”

Rick Warren: ”Jag har känt många människor som tror på Jesus som Messias, oavsett vilken religion de illhör, därför att de tror på honom. Det handlar om relation, inte i en religion”.

Alice Bailey & Djwhal Khul: ”Den dagen gryr när alla religioners vinst skall anses härröra från en stor andlig källa, alla kommer att ses som enigt den rot ur vilken den universella världsreligionen oundvikligen kommer att växa fram (emerge). Då blir det varken kristen eller hedning, varken jude eller icke-jude, utan bara en stor kropp av troende, samlade av alla nuvarande religioner. ”

Rick Warren: ”Jag trodde att ni visste var människor rör sig. De är troligen i behov av nya hus för tillbedjan, tempel och synagogor och kyrkor och sådant”. ”Kyrkan är större än varje organisation i världen. Sedan lägger du till muslimer, du lägger till hinduer, du lägger till alla olika religioner och du använder dessa hus för tillbedjan som distributionscentra, inte bara för andlig omsorg utan också hälsovård”.
”Jag kunde ta er med idag till miljoner byar… de har en kyrka. Eller de har en synagoga. De har någonting. De har ett Guds hus. Kyrkan är den största organisationen i världen… och jag kom upp med något som kallas P.E.A.C.E. Plan (Fredsplan). När Jesus skickade ut sina lärjungar, sa han, ´När ni kommer till byarna, finner ni fredsmänniskorna´. Nu behöver inte den personen vara kristen… Ni finner fredsmänniskorna, och så börjar ni utöva P.E.A.C.E. planen… Varför säger jag det här till er nu? För att vi kommer att gå ut offentligt med detta nästa år 2006… Och jag tror att det kommer att förändra världen”.
”Fundamentalister är ett hot mot freden och ska bort i alla religioner”.
(P.E.A.C.E. plan gör att alla religioner skapar fred tillsammans, alla religioner förs samman genom sociala projekt).
”Du måste skydda enheten i din kyrka. Om det innebär att gör sig av med bråkmakare, så gör det”.
(”Bråkmakare” för Rick Warren är de som vägrar låta sig hjärntvättas).

9. Var inte rädd – ljuset skall bryta fram om du väntar på Herren!

Allt detta är det Bibeln beskriver som ett stort avfall i den sista tiden (2 Tess 2:3, Matt 24, Dan 8:13, 11:32). Det breder ut sig och översvämmar, precis som Gud har förutsagt. Samtidigt ska vi inte gripas av fruktan för det som kommer utan veta att Jesus är med var och en som håller sig till honom. Han kan bevara, i vilken situation vi än befinner oss i. Tänk på alla förebilder som beskrivs i Bibeln, profeterna i GT och de som kände igen Messias i templet – Simeon och Hanna… Alla befann de sig i situationer där mängden hade vikit av från Guds väg och föraktade den men dessa bevarades mitt i avfallet, därför att de valde att hålla sig till Herren. Vi måste inte följa mängden och vi ska inte frukta för det antikristliga utbredandet.

Jes 8:10 Gör upp planer, de går ändå om intet. Avtala vad ni vill, det kommer ändå inte att lyckas. Ty Gud är med oss. 11 Så sade HERREN till mig, när hans starka hand var över mig. Han varnade mig för att vandra på detta folks väg och sade: 12 Kalla inte för sammansvärjning allt som detta folk kallar för sammansvärjning, frukta inte vad det fruktar och bäva inte för det. 13 Håll HERREN Sebaot helig. Låt honom vara er fruktan och den ni bävar för.

Jes 9:2 Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram. 3 Det folk som du inte givit stor glädje, låter du bli talrikt. De skall glädja sig inför dig, så som man gläds under skördetiden, så som man fröjdar sig när man delar byte. 4 Ty deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder liksom i Midjans tid (Gideons armé, Dom. 6-8). 5 Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod skall brännas upp och förtäras av eld. 6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. 7 Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron (Jesus Messias) och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.

Mvh
Elvor Ohlin