Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:

1. Brexit skakar EU – ”
kaos, ekonomiskt jordskred, mardröm…
2. Styrda av tidsandan? –
Joel Halldorfs artikel om pingströrelsens kursändring, Equmeniakyrkan, EC-infiltration
3. Den levande strömmen – Gud vill förnya men vill vi?
4. Papegojan igen –
”alla ska med, alla ska rymmas” ett papegoj-mantra …inkluderandet som inte är bibliskt
5. Lögnen som förenar –
budskapet som förenar alla religioner men förnekar Jesus som den han är
6. Påvebesök –
en maktpolitisk kyrka som enar religioner, citat av David Wilkerson (Synen)
7. Jesu efterföljare
– en världsvid församling [Grundtext: shiqquts H8251 kanaph H3671]

1. Brexit skakar EU

Vi är nyss hemkomna från en skön semester i Ungern. Med Wifi på hotellen är man inte ”bortkopplad” från nyheter även om det ligger lågt i prioritet. Det är midsommar och trots ledighet är vi nog många som har följt valet i Storbritannien. Det blev ett Brexit trots allt och reaktionerna är många och starka: ”Världen står handfallen efter Brexit”, ”Londonborna vaknade upp i chock”, ”..en jordbävning för hela EU”, ”Brexit är en mardröm”, ”..en midsommarnattsmardröm”, ”Brexit sänder chockvågor över världen”, ”Pundet kollapsar – kaos på börsen”, ”Europeiska börserna faller fritt”, ”Ekonomer: Det är ett jordskalv…”

Frågorna är också många om vad det innebär och här ges några svar av Ekots EU-minister Susanne Palme:

Här får du viktiga svar med med Ekots EU-reporter
Citat: – Vad betyder Brexit för EU?
”Det är för tidigt att säga, men det är en politisk skräll. Att ett så stort och viktigt land lämnar unionen kommer utan tvekan att förändra EU i grunden. Det finns en rädsla för smitta, att fler EU-länder kommer att följa Storbritanniens exempel. Redan har det rests krav på folkomröstning i Nederländerna, Frankrike och Italien, och EU-kritiska och nationalistiska partier vädrar morgonluft. Och från EU:s huvudstäder höjs nu röster för att EU måste reformeras i grunden. Nästa år fyller Romfördraget, EU.s första grundlag, 60 år, och det kan vara rätt tidpunkt att göra en nystart och bygga upp hela det europeiska projektet från grunden, ungefär så går resonemanget.”

Att Brexit kan leda till ”ett reformerat EU från grunden” är alltså ett alternativ. En annan analys ger Lena Mellin i Aftonbladet om vad Brexit betyder för Sverige:

Citat: ”Euroländerna får mer att säga till om. Som största land utan euro har Storbritannien varit inte en garant, men en bromskloss, för den maktförskjutning som pågått under lång tid i EU. Nämligen att euroländerna fattar beslut i slutna rum utan att de andra länderna får vara med. Sannolikt kommer den trenden att accentueras utan Storbritannien i EU. Det är till stor nackdel för Sverige.”

En sak kan vi vara säkra på och det är att också fortsättningen kommer att stämma med de Bibliska profetiorna. Det sista ”Romarriket” som utbreds till ett världsrike, skall vara svårt att hålla samman, säger profetian, (Dan 2) – det är ”ett splittrat rike”. Det är ”kaos” som brukar främja den Nya världsordningens agenda och lösningar serveras sedan på ”silverfat”. Det kan se bra ut på ytan – men leder till ökad kontroll.

Dan 2:41 Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett splittrat rike, men med något av järnets fasthet. Du såg ju att där var järn blandat med lerjord. 42 Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. 43 Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor skall blanda sig med varandra genom giftermål (förbund) men att de inte skall hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera.

2. Styrda av tidsandan?

Det som först fångade min uppmärksamhet vid hemkomsten var något helt annat. Det gäller de kristna samfunden och dess väg framåt. Man kan inte säga annat än att Joel Halldorf i denna reflektion nog har träffat huvudet på spiken. Citat:

Tyst kursändring har blivit Pingsts metod
”…Det är som sagt en sak att ett samfund ändrar ståndpunkt, men problemet är att det sker utan egentliga diskussioner. Det ger intrycket av att det är sociologi snarare än teologi som är vägledande. Det vill säga, när tillräckligt många i församlingen har gått igenom en skilsmässa, eller har barn som lever i samboförhållanden, försvinner stigmat.
Att kursändringarna sker i det tysta skapar bilden av att de sker oreflekterat. Att det inte ligger principer utan snarare principlöshet bakom. Eftersom man inte teologiskt förklarar varför något inte längre är synd verkar det som att man bara driver med tidsandan.
Det kan verka bekvämt att inte dokumentera och tydligt göra upp med gamla ståndpunkter. Man undviker en del dålig stämning, och slipper kanske­ en och annan uppslitande konflikt. Men konsekvensen blir en osäkerhet inom rörelsen. Vart är vi på väg, och vad kommer förändras härnäst?…” (Joel Halldorf)

Ja, var är de öppna samtalen? Var är de bibelförankrade svaren där Guds ord och Guds Ande får ge ljus och uppenbarelse, (Guds) kunskap och vishet? Gudsfruktan? Följden av rådande utveckling blir att man tenderar att gå från lagiska inslag till ytlighet där tidsandan styr för att man vill passa in.

Hebr 2:1 Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen. (laglöshetens ström)

e3

3. Den levande strömmen

Det finns en sund, djup och biblisk fåra som Gud vill förnya om vi vill återvända och överlåta oss till Jesus på nytt – på djupet och helhjärtat. Det som sker idag i stora delar av kristenheten påminner om Jesaja 30, när majoriteten av israeler rusade iväg i sina egna väldiga planer och projekt, medan Herren väntade på att de skulle vända tillbaka till honom och vara stilla för att höra vad han ville säga. Men man ”ville inte” därför att tidsandan var drivkraften, då som nu. Vi skall, vi vill, vi kan… och resultatet blir alltför ofta kristna med dåligt samvete, därför att inte den Helige Ande får vara drivkraften som förvandlar och inspirerar OCH står för resultatet.

Hes 47:9 … ty när detta vatten kommer dit blir vattnet sunt, och allt får liv där strömmen rinner ut.

Ps 46:5 En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, åt den Högstes heliga boning.
6 Gud bor där inne, den vacklar inte, Gud hjälper den när morgonen gryr.

Den eller de generationer som får uppleva Jesus förvandlande kärlek (Hebr 12:24) och den helige Andes kraft i sin egen svaghet har ett dyrbart arv att förvalta. Men det måste återupptäckas av nästa generation och nästa… och det handlar alltid om enskilda människor oavsett antal. Förpackningen på verksamheterna kan vara hur häftig, hur välorganiserad och tekniskt professionell som helst men den kan aldrig ersätta något av det som är äkta och av verkligt värde. När JESUS är allt för oss, finns inget behov av sådant. Det kan faktiskt till och med skymma Jesus.

En del uttrycker hänförelse över att man kan bevara budskapet samtidigt som förpackningen är så trendig. Är det inte märkligt att det var just sådana uttalanden som Brian McLaren länge försvarade Emerging Church med? Hur gick det sen? McLaren tvingades att erkänna att det var fel. Budskapet förändrades med trenderna (tidsandan). EC har lyckats att infiltrera med både liberalteologi, new age-tankar och katolicism och målet är som vi vet att ena till påven.

En annan reflektion går att läsa – bland det ”mest lästa” på Dagen.se – om Equmeniakyrkan (från 2013). Här avslöjades att biträdande kyrkoledare Sofia Camnerin förnekade både Jesus Kristus och Bibeln. Hennes ”teologi” känns igen från de Emerging Church-tankar som har lett åtskilliga av dess pastorer in i New age andlighet och mörker. Citat:

Hur är Equmeniakyrkans teologi?
”Vi ser med sorg och smärta en väckelsetradition som har tappat den evangeliska tråden. Det skriver företrädare för Nätverket för klassisk baptism och kristen tro i en kritik av Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan, och hennes teologi. En predikant som förnekar Jesus försoningsgärning på korset, Guds allmakt liksom behovet av frälsning och omvändelse släpps normalt sett inte fram i predikstolen. I Equmeniakyrkan blir man utsedd till kyrkoledare i stället. Vi ser med sorg och smärta en väckelsetradition som har tappat den evangeliska tråden.
Den breda vägens ”allt skall med” är närmast motsatsen till kristet lärjungaskap. Genom valet av ledare och deras bekännelser visar ett samfund sin kurs. I Galaterbrevet 1:6 skriver Paulus, ”Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium”. Är Equmeniakyrkans församlingar beredda att låta ledarskapet präglas av Camnerins obibliska teologi? Om inte vill vi uppmana alla församlingar som trots egen ofullkomlighet vill leva i trofasthet mot Jesu ord, i lärjungaskap och efterföljelse att noga ompröva vilket skeende man är en del av. (Thomas Forslin, Claes-Göran Bergstrand och Lars-Göran Berg)

Camnerin försvarade sig på sin egen blogg men hennes svar är inte övertygande, tvärtom. Uppmaningen från skribenterna var värt att ta på allvar. Här (Equmeniakyrkan) finns också en sund ”fåra”, människor som lever i sann överlåtelse till Jesus och förblir i hans ord. Kommer de att kunna stanna kvar eller ska de tvingas att ”dra ut”?

4. Papegojan igen

”Allt ska med ” eller ”alla ska rymmas” är uttryck som har blivit något slags papegoj-mantra. Hur fel och obibliskt är inte det? Sådant inkluderande har öppnat för både sunt och osunt, heligt och oheligt, sanning och lögn. Det öppnade upp för falska apostlars inflytande från Nyapostoliska reformationen (NAR), Herradömesläran /framgångsteologi (Bill Johnson och många andra), mysticism, katolicism och new age-tankar. Detta har infiltrerat många sammanhang som tidigare hade en sund och biblisk grund och lett till osäkerhet och förvirring.

Gal 1:6 Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, 7 fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium.

Guds evangelium ska predikas för alla – ja! Men överallt där Jesus gick fram i Israel, bildades olika grupper där en del tog emot honom, medan andra förkastade honom. Vi ställs inför ett val och precis som då kan det valet ändras (tack och lov), därför att Gud är god och vill frälsa. Men budskapet är detsamma och Jesus är densamme! Alla tog inte emot Jesus. Varför skulle vi då inbilla oss att alla ska ta emot budskapet där vi går fram? Att ändra, förvrida eller urvattna budskapet är inget alternativ.

Rom 2:1 Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt. 2 Vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så. 3 Menar du att du skall komma undan Guds dom, du människa, när du dömer dem som handlar så, och själv gör på samma sätt? 4 Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse?

Den som dömer kan vara den oomvända människan likaväl som den lagiska (texten syftar i första hand på den självrättfärdiga människan som förlitar sig på sina gärningar). Båda kan vara drivna av tidsandan eller av olika motiv men ingen av dem är driven av Guds Ande. Drivkraften och motivet är avgörande. Ingen är väl så dömande som den som medvetet lever emot Guds vilja och föraktar alla som inte håller med – trots stora ord om ”tolerans” och ”kärlek”? Både hat och hot kan snabbt visa sig och inte ens Gud anses vara kärleksfull och god, eftersom han hatar synden som man vill leva i. En del väljer då att ”göra om” gudsbilden.

Vi lurar oss själva om vi gör om Jesus eller hans försoningsverk till något det inte är. Bibelns budskap är klart och tydligt om synd och dom, nåd och frälsning.

5. Lögnen som förenar

Den oomvända människan tror sig vara god i sig själv och den lagiska människan tror sig vara god genom sina gärningar. Tron på människans ”innersta godhet” eller ”gudagnista” och ”goda gärningar” är lögnen som kommer att föra samman alla religioner till ett sista religiöst Babylon – med påven som överhuvud. New age budskap är att ”igenkänna” sin egen godhet eller gudomlighet så att alla kan bli ett (Oneness) för då blir det världsfred, säger man. Lögnen säger alltså att människan inte behöver någon Frälsare. Jesus var en god mästare, profet eller förebild bland andra. Korset och Jesu offerdöd förnekas och ges en annan innebörd. Det blir en annan Jesus, en annan ande, ett annat evangelium…

Lögnen som förenar:

  • gud är i allt och i alla – vi måste bara inse det
  • alla är goda innerst inne (gudagnistan) – ”synd” är att förneka allas godhet
  • alla är ett (Oneness) – det leder till världsfred
  • kristus är i alla – alla är kristus(ar)
  • alla är Guds barn och tillhör gudsriket – de som inte tror så är antikristna
  • goda gärningar ger inträde till himlen

JESUS sa:

Luk 11:35 Se därför till att ljuset i dig (sanningen, eller det som utger sig för att vara sant) inte är mörker (lögn).

När människor talar om ”Kristus” och ”Guds rike” är frågan om det är Bibelns Kristus Jesus och hans Gudsrike det menas eller om det är en annan (falsk) Kristus och ett falskt gudsrike där ”alla är med”.

Joh 8:12 Jesus talade åter till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

1Joh 1:5 Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. 6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen.

Pope: Jesus came to make us God
“For the Son of God became man so that we might become God.”
This is written in the Catechism of the Roman Catholic Church.

6. Påvebesök

Vi kan bereda oss på att pressen från den organiserade ekumeniska rörelsen kommer att öka i höst när Sverige får påvebesök i Lund den 31 oktober. Här förbereds ett falskt ”Guds rike” som kommer att handla om politisk makt och herravälde. Hur många vågar stå utanför? Hur många vågar stå för sanningen? Gud prövar våra hjärtan. Vi kan inte både vara Kristi tjänare och vara människor till lags.

Gal 1:10 Är det människor jag nu försöker få på min sida – eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare.

Påven kommer inte för att besöka katoliker – det är framför allt lutheraner han skall möta i Sverige. Med de uttalanden som har gjorts av påven tidigare (se Påven i ordlistan >> HÄR) ska vi inte låta oss luras om vart detta är på väg, nämnligen religionssynkretism.

“All of us together, Muslims, Hindus, Catholics, Copts, Evangelical [Protestants] brothers and sisters
— children of the same God
— we want to live in peace, integrated,” Francis said during his homily.

<< HÄR <<

Påven kommer till Sverige
Citat:Den 31 oktober är det 499 år sedan som Martin Luther, enligt traditionen, spikade upp sina 95 teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg 1517. Det blir första gången någonsin som ledare från Katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet tillsammans uppmärksammar reformationen på den här nivån, säger Antje Jackelén. 
Påven och ledarna
för Lutherska världsförbundet kommer att fira en gemensam gudstjänst i Lunds domkyrka.”

Påvebesök i Lund 2016
Väntas påven göra någon form av utspel eller uttalande? Vi utgår från att han kommer att fylla i konturerna av budskapet i dokumentet ”Från konflikt till gemenskap”, som tagits fram gemensamt av Lutherska världsförbundet och romersk katolska kyrkan. För första gången på 500 år har vi här en gemensam historieskrivning, och gemensamma åtaganden, som uppdraget att vittna tillsammans om Guds barmhärtighet genom att förkunna och att tjäna världen.”

David Wilkerson såg i Synen 1972 två läger där den ena ekumeniska kolossen med påvekyrkan får alltmer politisk makt och blir en superkyrka där karriärmänniskor intar de högsta posterna. Citat:

”Denna Superkyrka kommer att bli andlig bara till namnet, man använder fritt Jesu Kristi namn, Men är själva verket antikristlig och politisk i sin verksamhet. Denna mäktiga kyrkounion kommer att engagera sig djupt i socialt arbete, Väldiga välgörenhetsprogram och filantropisk verksamhet. Dess ledare gör storordiga uttalanden om vikten att fylla alla mänskans behov och man kallar folk till ett förnyat intresse för sociala problem, politisk intervention och vidgat inflytande i världsfinanserna.

…I början går man försiktigt tillväga då man bildar denna kyrka. Det börjar med gemensamma studie och forskningsprogram.
Sedan följer gemensamma företag utan förpliktelser från något håll. Men liberala protestantiska ledare från England och USA förenar sig med liberala Katolska teologer från Europa i ett försök att pressa fram ett Ekumeniskt mirakel. Den legala politiska sammanslagningen befinner sig fortfarande rätt långt borta. Men det informella samarbetet för unionen är redan igångsatt.”

David Wilkerson såg också den andra skaran av kristna.

Citat ur Synen (sid 70-71):
”Medan den synliga superkyrkan vinner alltmer politisk makt, växer den osynliga övernaturliga församlingen enormt i andlig styrka. …Denna överjordiska församling existerar redan i hela världen, men i framtiden blir den mer och mer osynlig politiskt sett. När förföljelsen intensifieras blir dessa troende närmast fanatiska i sin strävan att evangelisera världen. Denna osynliga kyrka får övernaturlig smörjelse och kraft från den helige Ande till att fortsätta att proklamera evangelium tills jordens ändar har hört budskapet.”

7. Jesu efterföljare

Gud har ett folk som är Jesu lärjungar och efterföljare där många med sorg ser sig tvungna att stå utanför kyrkorna, på grund av utvecklingen som råder på många håll. Det är gott och bra (tyvärr inte alls självklart) om undervisningen är biblisk och sund men vi är också skyldiga att varna och avslöja det som kommer från mörkret och inte är ljus, så länge vi kan och har möjlighet. Vi måste ta Bibelordet på allvar och be om Guds Andes ljus och uppenbarelse så att vi ser vart vägen leder, för tiden är svår.

Ords 6:23 Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus, förmanande tillrättavisning är en livets väg. 24 De skall bevara dig för onda kvinnor, för den främmande kvinnans smicker. (onda eller främmande kvinnor = falsk religion)

Ps 119:105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

En påminnelse om Bibelordet som bland annat finns med i serien Jesu återkomst.

Dan 9:27 …Och på styggelsers vinge [shiqquts H8251 kanaph H3671] skall förödaren (antikrist) komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.”

För att förklara innebörden skulle jag vilja översätta ”styggelsers vinge” till ”villolärors utbredande”.
Kanaph
H3671 kan översättas vinge (exempel fågelvinge eller ett hörn av en klädnad) men också utbredande.
Shiqquts H8251
kan översättas styggelse, avgud, orenhet, hädelse(r), förbjuden mat. Beskrivningen återkommer i ”förödelsens styggelse” (Matt 24:15) som i grekiska grundtexten beskriver (fritt översatt) ”en avgud som stinker, som gör att man förlorar matlusten och känner illamående (avguderi som orsakar förödelse)”. Det kan läsas parallellt med 2Tess 2.

2Tess 2:8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.

Sammanfattningsvis kan vi se att de många styggelserna – dvs. hädiska villoläror och religioner – samlar och banar väg för denna avgud/avguderi så att Bibelns antikrist kan träda fram.

Ekonomiskt jordskalv (kaos?), extremväder, flyktingströmmar och en allmän oro, skakningar både politiskt, religiöst och ekonomiskt… kommer allt detta att leda fram till ett framträdande av ”de tio” och en världsledare med list och svek som förespråkar fred? (KJ Dan 11:21, 24) Den andre förelöparen – den falske profeten – är lyckosam i att samla religionerna, först och främst kyrkosamfund, (Upp 13).

e8

Skiljelinjen kommer att bli mer och mer tydlig. MEN vi ska inte gräva ner oss i oro utan lyfta blicken, för dagen närmar sig när Jesus kommer och då skall Guds rike nå sin fullbordan. Till dess ska vi sprida Guds evangelium med den helige Andes hjälp så att alla får höra om Jesus. Gud har kontrollen över allt som sker!

Ps 147:5 Stor är vår Herre och väldig i kraft, hans förstånd har ingen gräns.

Ps 147:11 HERREN gläder sig åt dem som fruktar honom, åt dem som hoppas på hans nåd.

Mvh
Elvor Ohlin