G12/Cellkyrkans ursprung och konsekvenser (Del 1)

Undervisning: Elvor Ohlin
2022-09-26
Ohlins Funderingar

INNEHÅLL:
1. Global världsreligion/Religionssynkretism
2. Reklam för yoga i Saddleback Church
3. G12/Cellkyrkan kommer från RKK (Romerska Katolska Kyrkan)
4. Pyramidstrukturen
5. Två profetiska drömmar om kyrkor med G12
6. Vad är det som händer i G12-modellen?
7. ”Assisis ande” och ekumenik
8. Den sanna tron

I min senaste predikan tog jag upp Fikonträdet ett tidstecken, en symbol för Israel i Bibeln. Utgångspunkten var Jesu ord, efter att han räknat upp olika tidstecken:
Luk 21:29 Han gav dem också en liknelse: ”Se på fikonträdet och alla andra träd. 30 Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. 31 När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära.
Matt 24:32 Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. 33 När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren.

Vad gör ”alla andra träd”?
Om vi håller oss till religionens område och framför allt kristenheten, finns det all anledning att fråga hur det är ställt. Bland tidstecknen varnade Jesus alla troende för något särskilt allvarligt.
Matt 24:4
Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er. 5  Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias (jag är Kristus (smord), vi är Kristus), och de skall leda många vilse. …11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.

Rick Warren är pastor i USA och en av förespråkarna av Den trebenta stolen. Idén kommer från Peter Drucker som var företagsguru, mystiker och globalist. Den trebenta stolen och Rick Warrens PEACE-plan är samma som FN:s fredsplan och NWO, den Nya världsordningen och Agenda 2030:
-en global regering
-en global ekonomi
-en global världsreligion/religionssynkretism

1. Global världsreligion
Benet som står för en global religion [global andlighet] samlar alla religioner. Med ”det sociala evangeliet” vill man vara politiskt korrekt (PK). En vanlig inställning är att  ”människan är god i grunden och kan göra gott, om hon bara tänker rätt och gör rätta val.” Det är gärningslära [fikonlöv] och en falsk godhetsreligion. Ingen blir frälst av [goda] gärningar men i det ”nya evangeliet” är man medräknad oavsett religion, bara man gör gärningar.

Ef 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.
Gal 1:6 Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, 7 fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium.

Rick Warrens böcker har spridits flitigt i många kyrkor och han är i det närmaste en guru som ofta citeras. Warren säger: ”Det är inte vår sak att hålla på med profetiska tidstecken”. Vad kan det bero på? Är det så att de har kommit dit som Jesaja profeterade? Jag brukade ta upp det på Temadagar om Ändens tid.
Jes 29:10  Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. 11  All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: ”Läs detta,” så svarar han: ”Jag kan det inte, den är ju förseglad.”
Ja, det profetiska ordet är stängt för dem, de förstår inte. Gud har stängt det eftersom de nonchalerar hans ord och i högmod tror att de vet bättre själva. Därför blir det också tyst om Jesu återkomst, som många äkta kristna har reagerat på. Allt handlar om här och nu. Ofta hör vi att man ska ta ”himlen ner till jorden”, innan Jesus kan komma. Bibeln säger något helt annat.

2. Reklam för yoga i Saddleback Church
Jag skrev en Ohlins fundering i mars 2013 och la ut ett skärmklipp från Rick Warrens kyrka Saddleback Church. I menyn fanns ”Holy Yoga” och bilden finns kvar som bevis i Funderingen. Sidan är omgjord men på samma länk finns nu tre vittnesbörd av medlemmar i Saddleback Church med rubriken:
TRE RESULTAT AV YOGA:
1. Om Scott: Scott har upptäckt flera fantastiska verktyg för att hålla sin ångest i schack, inklusive yoga och meditation. Men han finner sin största hjälp i Gud, den som har vänt hans liv.
2. Mandy: Hon lägger lite extra tid på att göra en hälsosam, rejäl frukost varje dag. Vissa morgnar spenderar hon också tid med yoga i sitt vardagsrum. Andra dagar spenderas hennes extra tid i tysthet – att inte göra någonting – vilket gör att hon mentalt kan fokusera på Gud och dagen framför sig.
3. Your Result: En stor gruppträff: Här är aktiviteter eller teman för aktiviteter som hjälper dig att komma igång. …5. Undersök möjligheten att vara värd för en yoga- eller fitnessklass på din arbetsplats.

Det här är inte Bibelns Gud. Det är kristen vokabulär som blandas med ockult andlighet.
Sannyasin Arumugaswami, ansvarig utgivare för Hinduism Today: ”Yoga är hinduismens själ som är grundat på den hinduiska Skriften och utvecklad av hinduiska vise. …En kristen som försöker anpassa dessa metoder kommer sannolikt att störa (eller avbryta) sin egen kristna tro.”
Det är precis det som pågår över jorden idag.
2Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram,..
Avfallet står i bestämd form och är alltså en speciell och stor händelse i den sista tiden och det gäller bekännande kristna. För att avvika från vägen eller avfalla från tron, måste man rimligen ha varit troende.

Första gången vi hörde talas om Rick Warren var i början på 2000-talet. En pastor var kolossalt imponerad av att Warrens bok var på USA:s bästsäljarlista. Både jag och Janne reagerade med alla varningsklockor. Skulle den som undervisar sanningen, korsets budskap och Guds evangelium hamna på en världslig bästsäljarlista?! Aldrig! Vi förstod direkt att något var väldigt fel. Denna gång kallas det Purpuse driven life och Purpuse driven church. Programmet är samma som Cellkyrka eller G12 – en pyramidliknande maktstruktur, en affärsidé/företagstänk, som är känd i Kyrkotillväxtrörelsen.

Varifrån kommer G12/cellkyrkan egentligen, det som många megakyrkor och mängder av andra kyrkor har infört? Jag fick en länk skickad till mig häromdagen. Texten är på spanska men kan översättas i Google. Jag sökte vidare och fann flera länksidor på spanska om G12.

3. G12/Cellkyrkan kommer från Romerska Katolska Kyrkan (RKK).
G12-strukturens grundare är samme man som
grundade Jesuiterna, Ignatius av Loyola på 1500-talet. Jesuitordern var trogen påven och arbetade för att bekämpa reformationen. Loyola var en katolsk mystiker och är känd för sina ”andliga övningar”, bland annat djupmeditation och kontemplation. Övningarna beskrivs som exakt samma som Afrikas trollkarlar sysslade med, alltså ockultism och mysticism. Det öppnar för österländsk religion och gnosticism, idag kallat New age. Några kännetecken:
-att frälsa sig själv genom att söka sig inåt för att nå det gudomliga inom sig genom visualisering.
-att genom kontemplation och tomhet (tömma sitt sinne), andningsövningar och mantra komma i kontakt med andlighet.
-sökande efter andliga upplevelser.
Ignatius sa sig samtala med ”Guds moder Maria” – det är villolära och spiritism. Maria var en vanlig människa som vi och Bibeln förbjuder kontakt med de döda. Istället kommer man i kontakt med onda andar.
5Mos 18:10 Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, 11 ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. 12 Ty avskyvärd för HERREN är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig.

Ignatius ”andliga övningar” från österländsk religion ingick i G12.
Har det betydelse idag? Ja, tydligen.

G12 återupptogs på 1900-talet av den spanske prästen José Maria Escrivá de Balaguer i Romerska katolska kyrkan. Han fick en mystisk vision som kallas Opus Dei (”Guds verk”) och påstod att Herren ville sprida ’verket’ (G12) genom århundradena, fram till tidens ände”.  Man kan läsa om traumatiserade och psykiskt sjuka människor i spåren av hans maktfullkomliga pyramidliknande G12-struktur. Den som lämnade Opus Dei gick evigt förlorad, sa man. De som kände till den här mannen sa att han hade hallucinationer och storhetsvansinne. Han använde det som kallas jesuiternas mäktigaste vapen: ”Påverkan tills efterföljarna svär trohet till ledaren.Hemlighetsmakeri lockar till nyfikenhet”. Samtidigt förnekades hemlighetsmakeriet.

2Petr 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in (1917 – på smygvägar skola införa…) förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.

Syftet med G12 är att få ”en magisk tillväxt” i antal och ekonomisk vinst. ”Allt som har liv växer”, är som ett mantra. Då räknas enbart synliga resultat: det som kan räknas i antal, siffror och statistik. Lockelsen att få tillväxt och framgång har gjort att många har öppnat för demonisk påverkan (manifestationer) och onda andars läror. Desto större sammanhang och större konferenser, desto svårare att låta prövning utifrån Bibeln ske.
1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

César Castellanos i Bogota, Colombia, är en av de främsta förespråkarna för G12 i modern tid. Han säger sig ha mottagit modellen av G12 genom ”gudomlig uppenbarelse”. I den återger han exakt teknikerna från Loyola och Opus Dei, enligt en av de spanska hemsidorna. Vi kan lugnt konstatera att det inte alls är gudomlig uppenbarelse. Istället är det en ockult sådan. Vi är alltid skyldiga att pröva allt utifrån Guds ord. Om Castellanos hade gjort det, hade han förkastat den. Citat: ”Denna berättelse av Castellanos, …liknar de resor som Loyola och andra ockultister upplevt som känner själens avskildhet från sin kropp. Den liknar mer de paranormala upplevelserna hos utövare av yoga och andra former …av transcendental meditation (TM), en stark princip inom New Age”. (slut citat)
Bill Hybels GLS 2019: Danielle Strickland uppmanade Pingströrelsen i Norge och Sverige (huvudtalare i Norges GLS 2019) att närma sig Katolska Kyrkan men också andra religioner – och hon praktiserar yoga.

Är det inte märkligt att yoga dyker upp gång på gång?

4. Pyramidstrukturen G12
G12/Cellkyrka är en maktstruktur med nya apostlar och profeter.
Man bygger en mänsklig pyramidstruktur, ett eget litet påvedöme. Andra kyrkor öppnar upp för Loyolas andliga övningar, utan att nödvändigtvis bygga Cellkyrka. Modellen har också spridits genom David Younggi Sho, Bill Hybels, Rick Warren, C Peter Wagner (president i NAR) och Nyapostoliska reformationens (NAR) alla s k apostlar och Profetrörelsen. Bland alla namn som kan nämnas finns Rodney Howard Brown (Torontorörelsen), Rick Joyner, Lou Engle, Randy Clark (Global Awakening), Cindy Jacobs, Patricia King, Heidi Baker,  John Arnott (Toronto), Todd Bentely (Lakeland), Mike Bickle (IHOP), Brian McLaren (EC), Bill Johnson (Bethel Church), Bryan och Bobbie Houston (Hillsong)

Jag har berättat om synen om en äkta väckelse som jag fick 1990 och hur Gud talade till mig utifrån Jesaja 30. Gud sa: ”Mitt folk har så många egna planer och så mycket egen kraft kvar fortfarande. Därför väntar jag, till dess jag kan vara er nådig”.
Jes 30:15 Ty så säger Herren HERREN, Israels Helige: ”Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.” Men ni vill inte. 16 Ni säger: ”Nej, på hästar tänker vi fly.” Därför skall ni också fly. ”På snabba hästar tänker vi ge oss av.” Därför skall också era förföljare vara snabba. 17 Tusen skall fly för en enda mans hot, och för fem mäns hot skall ni alla fly, till dess det som är kvar av er är som en ensam stång på toppen av ett berg, som ett baner på en kulle. 18 Därför väntar HERREN på att få visa er nåd, därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet. Ty HERREN är en domens Gud. Saliga är alla som väntar på honom.

Att jaga fram på hästar från Egypten (Jes 30) är att upphöja mänsklig (köttslig) kraft och världslig visdom. Jag brukar säga att hästar står för mänsklig kraft och vagnar för mänskliga planer. Egypten står för världen, i motsats till Guds plan. Världen lever i syndens slaveri och dess strategi leder till pyramidstrukturer. När en sådan modell införs i församlingen leder det till lagiskhet, egenrättfärdighet och hierarki. Det öppnar för världens ande och antikrists ande. Nästa kapitel bekräftar innebörden.

Jes 31:1 Ve dem som drar i väg ner till Egypten (Kristna ledare ber världens ”vise” att lära Guds folk hur man ska leda – exempelvis Global Leadership Summit (GLS)) för att få hjälp. De förlitar sig på hästar (mänsklig förmåga, kraft och vishet) och förtröstar på vagnar (mänskliga planer och ”visioner”), därför att de är många, och på ryttare, därför att mängden är stor (Antal och mängd imponerar: ”Om vi är många är vi starka”). De vänder inte sin blick till Israels Helige och frågar inte efter HERREN (De litar på sig själva och varandra istället för att söka Guds hjälp. Ödmjuk bön och överlåtelse till Herren ses som gammaldags och förlegat).
…3 Ty egyptierna är människor och inte Gud, deras hästar är kött och inte ande.

Otålighet
Vad är det som gör att så många ledare faller för frestelsen att öppna för denna världens ande? Svaret är nog detsamma som vi läser om Israels folk, under ökenvandringen: otålighet. Vad var det som gjorde att man ville göra sin egen gudsbild, en guldkalv, samma avgud som tillbads i Egypten (världen)? Svaret är otålighet.
2Mos 32:1 När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget, samlades de kring Aron och sade till honom: ”Kom och gör oss en gud, som skall gå framför oss. För vad som har hänt den där Mose, som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte.”
Guldkalven var en symbol för avguderi av mammon (Baal) – kraft, välfärd och sensualitet (otukt).

En nedåtgående trend inom kristenheten gjorde att man lyssnade på dem som ytligt sett hade tillväxt och framgång. Istället för att förtrösta på Guds suveränitet och ta de profetiska varningarna i Guds ord på allvar, sökte man hjälp i världen. Dessa predikar inte Guds rådslut. De predikar du måste agera nu.

När G12-programmet /Cellkyrkan tas in, blir den som ifrågasätter skuldbelagd och beskylld för att gå emot Gud och Guds vision. Om du inte fogar dig blir du utbytt av någon annan. Det här är inget nytt. Det har vi kunnat läsa om i många år av f d medlemmar i Livets ord och trosrörelsen. G12 öppnar likaså för trosförkunnelse och Framgångsteologi, Herraväldesteologi (Dominion) och Kingdom now (Riket nu). Här kan tilläggas att Rick Warren och många av hans efterföljare använder en dålig bibelparafras, The Message, som är full av new age-termer. Kristna ledare som påstår att ”New age har spelat ut sin roll ”, är totalt grundlurade.

5. Två profetiska drömmar om kyrkor med G12
Dröm nr 1
Drömmen var ett svar på min fråga om strukturen, Cellkyrkan, år 2008. Jag (vi) hade varnat mycket utifrån den erfarenhet som vi fick i pingstkyrkan Gilead på 90-talet, där G12/Cellkyrkan infördes till 100%. Denna kväll låg jag och tänkte på alltihop. Nu gällde det en annan, av många kyrkor, som hade tagit in programmet. I kyrkan fanns många ärliga kristna. Jag frågade Herren om jag hade överdrivit varningarna? Är det verkligen så illa? Det kanske bara är vissa som spårar ur helt?
Den natten hade jag en dröm om den aktuella kyrkan. Gud visade att ormar hade tagit sig in där. ”Ormar” står för lögnläror/falska läror som djävulen [den gamle ormen] står bakom. Den största ormen slingrade sig sakta in genom taket. I drömmen pekade jag på den och varnade de andra som var där. Jag såg en person tydligt, som var den första att reagera och som sa: ”Nä men usch, nu måste vi ta oss ut härifrån”.

Ormen (Satan) lockar med höga positioner och smicker för att kunna införa sina lögner. Det är en fälla som många har fallit i – djävulen vill få oss på fall. ”Du ska vara apostel här”, ”du ska vara vår profet” och i vissa rörelser har man skolor där man lär ut ”tekniker” hur man helar eller profeterar. Det är falska kopior av Guds verk. Jesus sa:
Matt 23:12  Var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

Dröm nr 2
Jag gick in i en kyrka som jag visste hade G12, för att lämna 5 pappersark med text (det gällde undervisning då vi var engagerade i TTS) men jag mötte nonchalans och förakt. Talet 5 symboliserar nåd i Bibeln. Det finns symboliska tal i hela tabernaklet och det profetiska ordet, särskilt i Uppenbarelseboken. Det förklarar innebörden men det får inte användas som något magiskt för då är man på farlig mark. Plötsligt ljöd en signal och alla gick som robotar till kyrksalen och tillbad men de vände sig i riktning mot solen. Jag fick känslan av när Hesekiel i GT fick se in i Guds tempel.
Hes 8:16De vände ryggen åt HERRENS tempel och ansiktet åt öster och tillbad solen i öster.
Jag såg mig om i den stora kyrksalen. Överallt var mängder med exakt likadana grupper med dekorationer. Allt var konstgjort material och det gick upp rökelse från varje grupp. Jag utropade ”men det är ju ett enda stort avgudatempel!” och sprang mot ytterdörren för att komma ut så fort som möjligt.

Vad var det? Det var Baalsdyrkan [soldyrkan, tillbedjan av en falsk gudsbild som man tror ska ge framgång]. Ni kanske har hört att jag brukar kalla dagens framgångsprofeter för Baalsprofeter. Det är samma andemakter idag som då.
Jer 2:8 Prästerna frågade inte: ”Var är HERREN?” De som hade hand om lagen kände mig inte, och herdarna var trolösa mot mig. Profeterna profeterade i Baals namn och följde sådana som inte kunde hjälpa.

6. Vad är det som händer i G12-modellen?
Ledaren sätter sig högst upp och tar Jesu plats och blir som en liten påve, Anti [betyder emot, istället för] krist, precis som påven kallas Kristi ställföreträdare. Sedan är det öppet för villfarelse. Den här nya maktstrukturen uppmärksammades t o m på SVT:s nyheter, samtidigt som Knutby år 2004. Det var Nyapostoliska reformationens (NAR) ”nya apostlar och profeter” som försökte införa den i en frikyrka.

Bill Hybels modell av cellkyrka infördes alltså i Gileadkyrkan Gbg på 90-talet. Majoriteten i församlingen var positiv och vi hade ingen orsak att stå i vägen. Ingen visste egentligen vad det skulle innebära. Vi var avskilda som förkunnare i församlingen, ingick i förkunnarteamet och hamnade ”mitt i smeten”. Den som gick emot Cellkyrkostrukturen ”gick emot Gud och Guds vision”, fick vi höra efter ett tag. Det var bara det att Gud hade redan talat till oss långt innan den infördes. För oss var Cellkyrkan dött stoff och cell stod snarare för fängelsecell, än tillväxt och väckelse. Själva namnet ”cellgrupp”, är fortfarande motbjudande. Vi har varit med i hemgrupper, bönegrupper och Israelsbönegrupper. Sådana grupper har funnits i alla tider och behövs. Vi var med i en cellgrupp en tid men Gud räddade oss från det alltmer påtvingade programmet, genom att vi hade en resetjänst som förkunnare och ofta var bortresta. Indirekt tvång ersatte med tiden det som skulle vara frivilligt. Den som inte ville gå in under detta, uppmanades att gå till en annan församling. Cellkyrkoprogrammet kräver att alla är med.

Allt gammalt skulle bytas ut mot ”det nya”. Tiden med gamla tiders [äkta] väckelser var förbi. Det sågs i det närmaste som gammaldags och förlegat. Samtidigt tar man gärna äran för alla framgångar genom tiderna, segrar som sanna Gudsmän och Gudskvinnor har vunnit. Det var en stor sorg och smärta att se hur församlingen vilseleddes och svårt att acceptera att Gud tillät det ske. Men efteråt förstod vi att Gud ville att vi skulle se alltihop från insidan, få erfarenhet och lärdom, för att kunna varna andra. För oss blev det en lärjungaskola och ”för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa”.

G12 /Cellkyrkomodellen är en perfekt förberedelse inför antikrists framträdande i den globala pyramiden med den falske profeten på toppen av världspyramiden Religion.

Profetiska syner om ändetidens världsreligion (pyramider)

Alla dessa samfund, rörelser och nätverk – och fler kan läggas till – har ett gemensamt:
De arbetar för ekumenik och ”synlig enhet” med Påven och Romkyrkan.
Den Nyapostoliska reformationen är en reformation tillbaka till Rom.

7. ”Assisis ande”
14-15 sept 2022 hölls den 7:e kongressen av ledarna för världen och traditionella religioner med påven i spetsen. En deklaration med 35 punkter:
vi …respekterar rikedomen av religiös och kulturell mångfald,
vi …erkänner värdet av utbildning och andlighet för personlig och interreligiös utveckling
(punkt 10) …Religiös mångfald är tillåten av Gud och därför är varje tvång till en viss religion och religiös doktrin oacceptabelt.
Citat ur artikel om kongressen: Interreligiös dialog har alltid legat påven Franciskus väldigt varmt om hjärtat… Påven har också deltagit i Community of Sant’Egidios möten med Prayer for Peace, i Assisi och Rom, i hopp om att hålla ”Assisis Ande” vid liv bland interreligiösa ledare.
”Assisis ande”, är en anda av dialog och vänskap som kan involvera religiösa ledare, politiker och vanliga människor i byggandet av fred på alla breddgrader, alltmer nödvändig.

”Assisis ande” är Interreligiösa bönemöten. I dessa bönemöten ingår alla religioner tillsammans och alla ses som likvärdiga. Det första mötet hölls 1986 (vi tog upp det på Temadagar om Ändens tid).
Nästa möte blir 23-25 okt 2022 i Rom med temat: ”Världsreligionernas fred/Fredsropet”.
Påven 25 maj 2021: ”Vi människor måste omvända oss och ändra vår livsstil på grund av vårt missbruk av Moder Jord. …”I första hand är det vår syster, moder jord, som skriker. Hon är offer för våra konsumtionsexcesser, hon gråter och ber oss att sätta stopp för våra övergrepp och hennes förstörelse”.
Påven åberopade Grön andlighet, Grön ekonomi och Grön utveckling. Här är Guds evangelium helt bortglömt för enhet mellan religioner i fredens namn.

Jud 1:3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. 

8. Den sanna tron…
…har Jesus i centrum.
…gör oss till tjänare, inte ”herrar” (höga apostlar).
…ger oss klarsyn och urskiljning, att ta avstånd från all religionsblandning och falsk ekumenik.
…lär oss att hålla oss innanför Guds ords gränser och pröva allt.
…ger andlig mognad och lär oss att ledas av den Helige Ande.
…lär oss att alltid vänta efter Herren och lita på Guds ord.

Detta är vanligt förekommande i G12/Cellkyrkan:

 1. ”Visionen” är fokus istället för Jesus och blir därmed en avgud.
 2. ”Visionen” ska ge snabb numerär tillväxt /framgång. Synd, straff och dom tonas ner eftersom det kan vara anstötligt. Därför blir sann omvändelse och pånyttfödelse också nedtonat. De talar hellre om ”helande” eller ”healing”, för det går hem hos alla.
 3. Allt ”gammalt” ska bort och ersättas av det nya utbudet. Det gäller både stil, gudstjänster och verksamhet. Innehåll och undervisning påverkas och formas efter det nya programmet.
 4. Bibelstudier minskar i värde. Att pröva allt med Bibeln och fördjupa sig i bibelordet kallas ofta i dessa sammanhang för lagiskhet. Falska herdar (apostlar) vill inte bli avslöjade av dem som är väl insatta i bibelordet. Andliga upplevelser och manifestationer blir viktigare än biblisk undervisning och därmed öppnar man för oren (ockult) andlighet.
 5. Alla kan bli ledare. Det krävs varken andlig mognad eller Guds kallelse.
 6. Det avgörande är om du är med och engagerad i ”visionen”, inte att du älskar Jesus och lever helt för honom.
 7. Många kan komma med som inte är pånyttfödda eftersom undervisningen är bristfällig. Upplevelser (utan prövning) och det trendiga utbudet lockar. De nya känner inte till ”den tro som en gång för alla överlämnats…”. De vet inte vad den trånga porten eller smala vägen är, vad sann överlåtelse till Jesus är. De vet bara vad ”överlåtelse till församlingen” är.
 8. Man kan klättra i pyramiden, vilket kan föra med sig att man ser ner på de som är ”under”. Ledaren (pastorn/aposteln/församlingsbyggaren) är högst upp och agerar mer som en vd eller direktör i en affärsverksamhet. Detta är tvärtemot vad Jesus sa:
  Matt 23:11 Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare.
 9. Jag brukar säga att Cellkyrkostrukturen är perfekt för maktmänniskor. I annat fall skapar den lätt maktmänniskor av ledarna (präster och pastorer).
 10. Sann profetia tystas i regel. Eftersom Gud i sin kärlek varnar när församlingen går fel, stämmer Guds tilltal aldrig med ”visionen”. Istället kallar man enbart till sig ”profeter” som välsignar visionen och ledaren inför församlingen. Det öppnar för falsk profetia och att man kallar sanning för lögn och lögn för sanning.
 11. Som regel varnas inte för något i dessa kyrkor, förutom för dem som ifrågasätter och kritiserar. Man ska tala ”positivt” och vägen är snarare bred än smal. Vaksamhet och urskiljning som Bibeln uppmanar och lär oss försvinner. Undra på att Rick Warrens böcker gillas av världens människor och hamnade på bästsäljarlistan i USA! Det lurar människor tro att de är accepterade av Gud som de är, utan sann omvändelse, pånyttfödelse och helgelse. De tror att de kan ”ha Jesus” och fortsätta leva som de vill. Det skapar en falsk gudsbild.
  1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.
  Tit 2:11  Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12  Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är,

Till sist vill jag påminna om boken Physics of Heaven, där Bill och Beni Johnson i Bethel Church, Redding Kalifornien, är medförfattare. Boken kan rakt av kallas en New age-bok. Överallt där pyramiden och företagstänket  ersätter Guds ord, öppnar man för mörkrets makter.
Beni Johnson: Ta dig tid att vara ensam och lyssna och vänta på att hans ljud ska komma till din ande. När du gör detta kan du fysiskt känna hur han rör sig i ditt innersta och förändrar dig. Himlens vibrationer är ett kraftfullt livsförändrande ämne. Allt är möjligt när du ansluter.

På hemsidan där man kan läsa ur boken står det avslutningsvis: Vad har du upptäckt om ljud, ljus, energi, frekvenser, vibrationer och kvantfysik? Dela gärna med oss av dina insikter eller andliga upplevelser om dessa ämnen.

Cedric Fisher förklarar: ”Att höja sina vibrationer” inom New age och gnosticism är att agera på en högre nivå så att man kan skapa i sitt liv. De tar allt som Gud är och placerar det i människan. ”Vi är skapare, vi är gudar, vi är gudomliga (alternativ på väg att bli gudar), vi har kontroll. Allt kommer inifrån. alla är gudomliga. Man behöver bara frigöra (förlösa) det. Man kan proklamera jag är suverän”.
Kvantfysik handlar om att genom den nya vetenskapen bevisa att ”gud är i allt och alla, i minsta atom i universum”, att ”Gud är världsalltet, den levande jorden”. Den nya vetenskapen och (ockult) andligheten går samman i evolutionen = kvantfysik.

Vi är gudarläran” känner vi igen från LO och trosförkunnelsens frontfigurer Kenneth Hagin och Kenneth Copeland. Att öppna för falska visioner och falska läror är inte ofarligt. Vi ser gång på gång hur kompromiss leder till andlig blindhet. De profeterar om en världsvid väckelse, som en tsunamivåg. ”Miljarder ska kristnas” och komma in i Guds rike. Stämmer det?
Jag tar upp mer om det i Del 2.

Fortsätt till Del 2