Rom 2:8 men vrede och dom åt dem som söker sitt eget (2052 Eritheia) och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. (Vår egen själs begär) 9 Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken,

G2052ἐριθεία
eritheía; gen. eritheías, fem. noun from eritheúō (n.f.), to work for hire, usually in the mid. voice, used in a bad sense of those who seek only their own. Contention, strife, rivalry. It represents a motive of self-interest, mercenary interest (Php_1:16; Php_2:3). It also meant canvassing for public office, scheming. (Rom_2:8; 2Co_12:20; Gal_5:20; Jas_3:14, Jas_3:16.)
Syn.: philoneikía (G5379), dispute, quarrelsomeness; éris (G2054), strife, quarrel, rivalry; paroxusmós (G3948), paroxysm, a sharpening of the feeling or action, irritation; antilogía (G485), strife, answering back; máchē (G3163), fighting; logomachía (G3055), strife of words.

Eritheia kan även betyda en som tar en tjänst enbart för egen vinnings skull. En lejd Herde kommer av ordet Erithos och det innebär att han tar jobbet för att själv bli sedd och ärad.

Det finns 5 punkter vi vill använda för att beskriva just de som drivs av 2952 Eritheia

 • (1) Vi vill ha kontroll och säkerhet (212 Alazoneia >>)
 • 2) Vi vill vinna hela världen (2052 Eritheia)
 • (3) Vi vill ha äran och bli sedda (2052 Eritheia)
 • (4) Vi vill uppnå våra mål oavsett om det betyder att utnyttja andra (212 Alazoneia>>)
 • (5) Vi är beredda att till och med använda oss av Jesus för att nå målen (212 Alazoneia>>)

När skall nöd och ångest komma över den som gör det onda? På den dagen (de sista 3 1/2 åren)

Rom 2:16 Det skall visa sig på den dag (sista 3 1/2 åren) då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag.

Dessa som gör det onda kallas även för de laglösa och samma på den dagen (sista 3 1/2 åren)

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: (3 1/2 år kvar) Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då (på den dagen) skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! 24 Den som därför hör (Lyder) dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan.

Det skall alltså komma en tidsperiod på 3 1/2 år (Dag) då Herren gör skillnad. Lägg märke till att den perioden även kallas för skördetid i liknelsen ogräset och vetet. (Läs denna uppenbarelse får du se >> 1 Kor 3:9)

   • De som lyder är de goda som är i himmelriket. (Heb 12)
   • De som gör det goda symboliseras av huset på klippan som inte faller (På den dagen3 1/2 år)
   • Det är samma sak som rikets barn i liknelsen om ogräset och vetet. (Mt 13)

De som inte lyder sanningen är allltså de som gör det onda i Rom 2:8-9

   • Nöd och ångest kommer över dem på den dagen (De sista 3 1/2 åren)
   • Ondskans barn i liknelsen om ogräset i åkern rensas ut på den dagen
   • De ondas hus faller på den dagen
   • Han skall vittna emot de laglösa på den dagen (Mt 7:23)(Mal 3:1-5)
   • Floden sköljer bort och separerar på den dagen då människosonen uppenbarar sig (Lk 17:26-37)

Nu är det så att vi har visat att Herrens Dag är ungefär 3 1/2 år och att ordet Dag inte alls är 24 timmar utan en tidsperiod mellan 2 punkter >>

Lk 17:26-37 Börjar med en flod och slutar med Jesu personliga tillkommelse. Ändens tid skall komma som en flod Dan 9:26-27 Det är exakt samma flod som kommer mot de ondas hus på den dagen (Mt 7)

   • Floden börjar med ”Uppsättandet av förödelsens styggelse” (Dan 11:31) (Mt 24:15)
   • Styggelsen som orsakar katastrofen.
   • Det startar med en tid av världshistoriens största nöd och slutar med uppståndelsen (Dan 12:1-2)
   • Det kommer ett stort avfall (Dan 11:32)(2 Tess 2)
   • Denne kung skall upphöja sig över allting under vredens tid (Dan 11:36) (Obs! det som är bestämt måste ske)
   • Detta kallas även ”ur laddningen av all kraft” (Dan 12:7)(2 Tim 3:1) skall vara i 3 1/2 år (Dan 12:11)
   • Vredens tid börjar med en kung som upphöjer sig och slutar med uppståndelsen från de döda.

Nu skall vi se om det här mönstret stämmer med Paulus undervisning i NT och 2 tess 2

   • En ond kung kommer att komma först.
   • Han kallas för laglöshetens människa och fördärvets son (2 Tess 2:3)
   • Hans framträdande leder med sig ett avfall (2 Tess 2:3)
   • Det innebär ett utgjutande av andemakter (2 Tess 2:9-11)(1 Tess 4:1)
   • Avfallet är andlig död och ett uttömmande av kraften (Dan 12:7) 2 Tim 3:1)
   • Han kommer att upphöja sig över allt (2 Tess 2:4)
   • Han kommer att dödas när herren kommer (Uppståndelsen från de döda 1 Kor 15 + 1 Tess 4:16)

Nu går vi till 1 Tess 4+5 och ser på exakt samma sak om mönstret stämmer med Herrens Dag.

(1) Vi har alltså Antikrist som skall komma fram. (2) Upphöjandet av styggelsen som orsakar en katastrof. (3) Katastrofen måste innebära en andlig död ett avfall och ett kraftuttömmande ur församlingen. Detta är alltså innehållet på Herrens Dag som vi kan se det.

Så när Paulus här beskriver den här tiden måste vi förstå mönstret. Men det stämmer exakt.

1Tess 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. 16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. 18 Trösta därför varandra med dessa ord

Vart i hela friden ser du de 3 1/2 åren mellan styggelsen som orsakar katastrofen och uppståndelsen från de döda vid Jesu tillkommelse här? Vi som lever och är kvar brukar vi läsa in precis som vem som helst som är en troende på den tiden när Jesus kommer

Det är precis här som feltolkningen görs i läran om ett ”uppryckande innan vedermödan” på Grekiska så står det: Vi som har behållit det Andliga livet igenom Katastrofen. (Styggelsen som orsakar den andliga döden till Tidens slut = 3 1/2 år)

Nu fortsätter vi till Kapitel 5 utan uppehåll

1Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång (3639 Olethros) lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. (ExPheugeo) 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. 8 Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

   • Herres dag börjar alltså med Antikrist upphöjande av ”styggelsen som orsakar katastrofen”
   • Katastofen slutar inte föränn Jesus kommer och uppståndelsen sker. (3 1/2 år efteråt)
   • Ordet ExPheugo visar att dessa kommer inte igenom tidsperioden.

De kommer inte igenom som:

   • säger fred och säkerhet
   • samtidigt lever i mörkret
   • samtidigt berusar sig
   • samtidigt som de är sovande (oaktivitet)
   • samtidigt som de är nakna

Låt oss se på LK 21 som nämner samma sak.

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen (3 1/2 år) plötsligt (Totalt oförberett) kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly (ExPheugo) allt det som skall komma (Antikrist – Världsregering – Upp 13) och kunna bestå inför Människosonen.” (vi som bevarat Andliga livet genom katastrofen)

I ändens tid så kommer ogräset att skiljas ifrån vetet. (Mt 13)

   • Den som dricker sig full och berusar sig.
   • Han blir totalt oförberedd när Herrens dag kommer över jorden.
   • Men den som är nykter och ber han skall förstå och komma igenom.

Mt 24:45-25:13

   • Tjänaren drack med dom som är druckna.
   • Han var alldeles oförberedd när Herrens dag kom.
   • Sedan stängdes dörren för de ovisa jungfrurna de kom inte in i evigheten.
   • Man klarar inte den här 3 1/2 års perioden utan kraften och hans ledning

Vad kallar man en avfallen kristenhet? Jo skökan!

Upp18:6 Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för vad hon har gjort. Blanda dubbelt åt henne i den bägare som hon har blandat.7 Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva känna någon sorg. 8 Därför skall hennes plågor komma på en enda dag: död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty mäktig är Herren Gud, han som har dömt henne.

Det är ganska avslöjande och läsa och förstå vad det innebär att bli drucken av hennes vin

   • V 7 Grekiska: Hon har upphöjt sitt jag och berett sig ära.
   • V 7 Grekiska: Ordet för ära och lyx är 4763 Streniao och hur otroligt det än kan tyckas så betyder ordet förutom Lyx även motsatsen. Att det ”Fattas oss något” ”Att festa och dricka” och roten kommer av ett ord som betyder att vara ”Hårdhjärtad” och att vara ”Stark
   • Detta känns väl igen hos församlingen i Laodicea Upp 3
   • Och motsatsen i Filadelfia

Kommer ni ihåg våra 5 punkter? Mänsklig visdom – Guds Visdom

    • (1) Vi vill ha kontroll och säkerhet
    • (2) Vi vill vinna hela världen
    • (3) Vi vill ha äran och bli sedda
    • (4) Vi vill uppnå våra mål oavsett om det betyder att utnyttja andra
    • (5) Vi är beredda att till och med använda oss av Jesus för att nå målen