Profetiskt: Ohlins funderingar (EO) 7/5-2017

Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Enkla varningstecken –
frågan är: Leder det här till Rom? Är detta Interreligiöst?
2. Ormgift – lögnen att människan är ”jämlik Gud”, Gnosticismens ormgift har spridits i många sammanhang, inte minst genom Kenneth Hagin och JDS-läran
3. Helig mark – förnyad kallelse till Mose
4. Mose då och nu – från mänsklig styrka till svaghet som ger rum för Guds kraft
5. Jag Är –
Guds namn JHWH
6. Antikrists ande
– lögnens ande som skiljer på ”Jesus” och ”Kristus” och gör människor till gudar
7. Tre som vittnar om Jesus –
tecken och bekräftelse på vem Jesus var och är (1 Joh 5)
8. Ljuset lyste och lyser oavbrutet –
Jesus gick segrande genom döden


1. Enkla varningstecken

Det enklaste och kanske tydligaste varningstecknet när man vill pröva en förkunnare, en konferens eller en rörelse idag är att ställa frågorna: Leder detta till Rom? Leder detta till ekumenik med påven, Vatikanen och därmed en Interreligiös världsreligion där allt kommer att blandas samman? Det som för många var ”otänkbart” blev verkligt när avfallet alltmer bredde ut sig globalt och gränser suddas ut för ”En ny världsordning”, starkt promotad av påven. I denna världsordning är alla religioner likvärdiga och accepterade om de på ett eller annat sätt bekänner att människan är god och/eller kan bli gudomlig. Med ”rätt kunskap” och ”goda gärningar” ska alla inse att det är så. Då blir det ”världsfred och en bättre värld med kärlek, som alla vill ha”, med människan i centrum. Jesu namn används som ett varumärke för att klistra på en ”kristen” etikett, där det passar.

Bland de nätverk och organisationer som har infiltrerat kristenheten i denna antikristliga agenda eller ”Nya reformationen tillbaka till Rom” kan nämnas Emerging/Emergent Church (EC), Nyapostoliska reformationen (NAR), Kyrkotillväxtrörelsen (CGM), International house of prayer i Kansas City (IHOP-KC), Kyrkornas världsråd (KV), Sveriges kristna råd (SKR), och en mängd andra trådar som är knutna till Rom och öppna för ekumenik. Inom dessa nätverk florerar Dominion-läran (Herraväldesläran), G12/cellkyrkan, De 7 bergen-läran, katolsk mysticism och JDS-läran (gnosticism). Med andra ord, allt det som skapar ”andliga” maktmänniskor som förlitar sig på mängden och det som är stort.

I den liberalteologiska fåran undviker man helst eller helt ord som ”synd, skuld och dom” eller ”omvändelse och frälsning”, om det inte hänsyftar till att göra människan stark, rik och framgångsrik på alla områden. I andra fall ger man orden en ny och annan innebörd. ”Synd” är inte längre uppror och fientlighet mot Gud, utan ”brist på kunskap eller förnekelse om det du redan är och har i dig själv” – med eller utan Kristus. Varför det tillägget? Jag menar att ett falskt evangelium där man använder sig av Jesu namn, leder till samma mål som New age eller vilken religion som helst: människor är gudomliga och gudar (eller kan nå gudomlighet), jämlika Gud och ”gudagnistan” eller ”Kristus” är i alla och alla är ett.

Jesuitteologen Father Jacques Dupuis på Interreligiösa kongressen 2003 om ”Framtidens Gud”: ”Framtidens religion kommer att vara ett allmänt sammanstrålande av religioner i en universell Kristus som tillfredsställer alla… till slut, är förhoppningen att en kristen blir en bättre kristen och en hindu blir en bättre hindu”.

Hur man får tillgång till denna ”höga kunskap” kan variera, beroende på vilken religion man bekänner sig till. Grenarna är många men roten är densamma och utgår från ormens – djävulens – lögn i Eden: ”…ni blir som Gud..” Ormgiftet har spridit sig och sprider sig överallt där inte Jesu blod får rena och befria. För att få befrielse krävs det  omvändelse och syndabekännelse även hos en kristen, dvs ”rensa ut surdegen”. I annat fall finns det bindningar och påverkan kvar, som gör att man lätt dras till osunda sammanhang igen och igen. Den som agerat offentligt är skyldig att bekänna offentligt.


2. Ormgift

Min senaste predikan Mötet med Jag Är på helig mark, ligger delvis till grund för den här funderingen. Jag hade utkastet färdigt när någon skickade länken till just det som jag skulle nämna – videon (YouTube) där Kenneth Hagin låter som en orm och rör tungan som en orm, medan bisarra manifestationer utspelar sig. Denne man spred ormgift (JDS och s k framgångsteologi) och den som har låtit sig påverkas av honom gör bäst i att bekänna sin synd och be Herren om förlåtelse och befrielse. Därför bör ingen låta sig förledas av Ulf Ekman som nu utger sig för att vara biblisk och katolik och som har Kenneth Hagin och Kenneth Copeland som förebilder. Det borde tända alla varningslampor!

Alla kan lära in ett lärosystem – sant eller falskt – men det frälser ingen.

En annan känd trosförkunnare sa i en predikan att ”allt som vi har tro för kan vi ta ut, eftersom Jesus har gjort allt färdigt. Om vi hade tro för evigt liv skulle vi inte behöva dö”. Detta är inte en biblisk tro.

Hebr 9:27 Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas, 28 så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. 

Satan eller djävulen kallas ”den gamle ormen” i Bibeln och är den som ligger bakom giftet som blåser upp människans girighet och sprider tvivel på Guds godhet och helighet, som den han är. Ormgiftet uppmuntrar till högmod och självförgudning. Till sitt försvar för ”människans likhet med Gud” och ”människans herravälde över skapelsen” förändrar man gudsbilden och skapar en falsk gud i ett falskt lärosystem där Gud är beroende av människan, istället för det motsatta. Detta lärosystem kan exempelvis säga att ”Jesus återvann människans herradöme som Adam förlorade”, ”Guds rike utbreds med pengar, positioner och makt och genom andlig krigföring i samhällets alla pelare eller 7 berg”, ”en kristen ska aldrig vara sjuk eller fattig, annars är Gud inte god”, ”du måste inse vad du är och ta ut dina rättigheter”...
Ormens ord ekar:

1Mos 3:1 … ”Har Gud verkligen sagt…?”
4 …”Ni skall visst inte dö! 5 …ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.”

 1. ”Gud är inte ärlig, han undanhåller er det bästa” (sådan kan han väl inte vara..?)
  – sår tvivel på Guds godhet
 2. ”ni behöver inte lyda Gud, han dömer ingen”
  – förnekar synd och dom och behov av frälsning, omvändelse och sann pånyttfödelse
 3. ”med rätt KUNSKAP öppnas era ögon så att ni blir som Gud, ni blir gudar. Ni får högre kunskap så att ni förstår att ni redan har allt precis som Gud – ni förstår vad ni är, vad ni redan har”
  – ordet för kunskap
  (i allmänhet) är gnosis, därav Gnosticism

1Mos 3:7 Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig.

1Tim 6:20
Käre Timoteus, bevara det som har överlämnats åt dig, och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap
[gnosis] utan att vara det. 21 Somliga har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen (gnosticism). Nåd vare med er.

Adams och Evas ögon öppnades visserligen för gott och ont, ljus och mörker – bara det att de nu befann sig i mörker och synd och kunde inte ta sig därifrån. Den som tror att människan har herravälde över jorden befinner sig i samma onda mörker idag. Gud har inte sagt att människan hade liv och förmåga i sig själv att råda över skapelsen. Genom att äta av Livets träd skulle Adam och Eva lära känna Gud och inse sitt totala beroende av honom för sitt uppdrag. Det finns bara EN som har ”liv i sig själv”. Jesus sa:

Joh 5:26 Ty liksom Fadern har liv i sig själv, så har han gett åt Sonen att ha liv i sig själv.

Joh 15:5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.

Men vi kan göra massor, kanske någon tänker? När vi läser Matt 7 ser vi att det är fullt möjligt att göra under och tecken och kraftgärningar med hjälp av Jesu namn. Ändå var den verksamheten värdelös inför Gud eftersom den inte är ett utflöde från Herren själv och därför inte förhärligar honom. Det är missbruk av Guds namn (2Mos 20:7) och det som kännetecknar falska profeter och antikrister – speciellt de två sista (Upp 13).


3. Helig mark

2Mos 3:1 Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Guds berg Horeb. 2 Där uppenbarade sig HERRENS ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. 3 Då tänkte Mose: ”Jag måste gå dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp.” 4 När HERREN såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur busken: ”Mose! Mose!” Han svarade: ”Här är jag.” 5 Då sade Gud: ”Kom inte hit! Tag av dig skorna, ty platsen där du står är helig mark.”

Platsen var helig därför att Gud var där. Vi kan inte komma inför Gud hur som helst. Att ta av sig skorna innebar att ge upp sina rättigheter, att kapitulera, att ödmjuka sig. ”Rättigheter” kan också syfta på köttslighet och själviskhet. ”Köttet” eller syndanaturen vill roffa åt sig, kräva och ”ta ut”. Att ta av skorna kan då jämföras med att vara korsfäst med Kristus (Rom 6:6, Gal 2:19, 5:24). Det innebar ett ägarbyte och att ge upp sin rätt till marken, när det gällde markegendom (Rut 4). Helig mark är överlåtelsens plats och ödmjukhetens plats. Det är att böja sig och gå in under Guds vilja och Guds godhet. De ”rättigheter” vi har, är de löften som Gud har gett oss av nåd och som vi därför får be om.

Ps 25:9 Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.

I ett par meningar får Mose ett underbart budskap och beskrivning på hur Gud är: HERREN sade: ”Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande. Därför har jag stigit ner för att rädda dem… och föra dem… (2Mos 3:7-8).

korset
4. Mose då och nu

Det är intressant att läsa om Mose då och nu. Från Stefanus tal, där han beskriver Mose DÅ.

Apg 7:22 Och Mose blev undervisad i egyptiernas hela visdom (förebild på världens visdom), och han var mäktig i ord och gärningar. 23 När han hade fyllt fyrtio år, steg den tanken upp i hans hjärta att han skulle besöka sina bröder, Israels barn. 24 Han fick då se hur en av dem blev illa behandlad, och han tog honom i försvar och hämnades honom genom att slå ihjäl egyptiern. 25 Nu trodde Mose att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom hans hand, men det gjorde de inte.

”Mäktig i ord och gärning..” Antagligen trodde Mose att han var färdig, fullkomlig, han hade redan allt och det var bara att sätta igång. Men frukten var dålig och Guds namn blev smädat. Gud var inte med honom. På samma sätt resonerar en del kristna idag, på grund av falska lärare.

NU när Gud kallar Mose på helig mark många år senare, är det en förändrad man. Mose svarar: ”Vem är jag, att jag skulle…?!” Nu var Mose ingenting i sig själv utan helt beroende av Guds nåd. Hans förfärliga misstag den där gången, gjorde sig säkert påmint den här dagen. Men HERREN sa: ”Jag är med dig” och det var allt som Mose behövde. Det betydde att allt Mose (och vi) behöver finns och fås hos HERREN, om vi lyder och följer honom steg för steg, dag för dag. Det HERREN säger till Mose är att han ska komma tillbaka till den här platsen men inte ensam. Han ska ha folket med sig, befriade från förtryck och slaveri. När Mose går med Gud, kommer kallelsen att bära god frukt. De skulle gå tillräckligt långt bort från Egypten – tre dagsresor – för att fira gudstjänst. Tredje dagen förebildar uppståndelsen och uppståndelsekraften, när vi är avskilda för Herren.

JHWH
5. Jag Är

Men vem skulle Mose hälsa ifrån när han kom tillbaka till Egypten för att möta sitt eget folk och dessutom stå inför Farao? Det är väldigt viktigt vem man representerar och att det görs sanningsenligt. Gud hade redan beskrivit sig som historiens Gud: ”Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud”.

2Mos 3:14 Gud sade till Mose: ”Jag är den Jag Är.” Och han sade vidare: ”Så skall du säga till Israels barn: Jag Är har sänt mig till er.”

Namnet Jag Är som betyder att vara, att andas är en förkortning av Jag är den jag är – JHWH. Det talar om att Gud är evig, oföränderlig, helig och fullkomlig. ”Jag var, jag är och jag kommer att vara”. Lika viktigt är det att vi bekänner Jesus som den han är – sann Gud som blev sann människa i en och samma person. Jesus är Kristus/Messias av evighet.

Joh 8:23 Han sade till dem: ”Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. 24 Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.” [1917 års övers. ..om ni inte tror att Jag är den jag är..]

Hebr 13:8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.


6. Antikrists ande

Antikrists ande förnekar antingen att Jesus är Gud och/eller förnekar att han verkligen blev människa. Allt för att kunna säga att människor är gudar och gudomliga eller jämlika Gud.

JDS-läran (Jesus Died Spiritualy): ”Adam dog andligen och förlorade sin ställning som Guds jämlike – människan är ande (som Gud) som har en själ och bor i en kropp – därför dog Jesus andligen och fick Satans natur – han blev gjord till synd och måste pånyttfödas från den andliga döden…”

1Kor 15:45  Så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den siste Adam blev en livgivande ande. 46  Men det andliga är inte det första utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. 47  Den första människan var av jord, jordisk (Adam). Den andra människan (Jesus) kom från himlen.

Människan är alltså inte en ande, som har en själ osv. Det sista Gud gjorde, var att blåsa livsande i Adam (1Mos 2:7). Människan har aldrig varit ”jämlik Gud”. Bara tanken är sjuk och hädisk. Adam skapades av stoft, jord. Eva skapades från Adam, av hans revben. Detta var nödvändigt för att det skulle bli ett släkte – människosläktet – så att frälsningen skulle erbjudas och gälla alla. Änglarna är däremot inget släkte och för de fallna änglarna finns ingen frälsning.

Gnostikerna då och nu (JDS) säger: ”Jesus övergav sin gudomlighet i himlen när han föddes som människa” eller ”Jesus förlorade sin gudomlighet på korset – han blev som vi för att vi skulle bli som han (gudar)”, ”Jesus blev Kristus vid dopet, då blev han andedöpt”, ”Kristusväsendet lämnade Jesus innan korset – han blev pånyttfödd när han uppstod”.
Jämför New age: Jesus var en kristus bland många andra, kristus är i alla [kristusmedvetande är att inse att alla är gudar, har en inre gudagnista = en högre kunskap].
Kennet Copeland säger: ”som han säger Jag är, är jag med” = gud.
Katoliken Tony Palmer på besök hos Copeland sa: ”Läran har ingen betydelse – bara vi har kärlek”.
RKK: Andra Vatikankonciliet:”Genom att delta i nattvarden (eukaristin) så blir ni förändrade till det ni tar emot”= Kristus, gudar.

Det finns de som säger att JDS-läran kommer från katolicismen och det skulle väl inte alls förvåna om det är så.

Vi kan nog konstatera att dessa människor aldrig har varit på Helig mark, aldrig ”tagit av sig skorna” eller ödmjukat sig inför Herren – de tjänar Satan när de sprider det gnostiska ormgiftet! Lägg märke till hur Antikrists ande distanserar ”tron o livet” från Givaren, som något vi äger i oss själva. Den ”tron” ses som ”en kraft som aktiverar Gud” – ormgift återigen. Bibeln säger att den pånyttfödde troende har Andens liv så länge han eller hon förblir i Kristus, precis som grenen måste förbli i stammen för att inte torka och dö.

Joh 15:6 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.

1Joh 5:11 Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 12 Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.


7. Tre som vittnar om Jesus

Johannes beskriver tre som vittnar om Jesus:

1Joh 5:5  Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son? 6  Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är Anden som vittnar, eftersom Anden är sanningen. 7  Ty det är tre som vittnar:Anden, vattnet och blodet, och de tre säger ett och detsamma.

 1. Anden vittnar om Jesus, att han är Kristus/Messias, av evighet. Vi kan aldrig åtskilja ”Jesus” med ”Kristus”. Det är antikrists ande som gör så (1Joh 4). Jesus utblottade sig inte på sin gudomlighet men han utblottade sig på sina gudomliga rättigheter och dolde frivilligt sin härlighet (Fil 2).
  Anden pekar på Jesus och påminner om det Jesus sa.
  Joh 16:14  Han (Anden) skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.
 2. Vattnet, dvs dopet vittnar
  Duvan över Jesus var ett tecken, ett bevis och en bekräftelse på den Jesus var och är (Joh 1:29-34)
  – Jesus blev inte ”andedöpt” vid dopet. Han var och är Den Smorde, dvs fylld av Guds Ande.
 1. Blodet vittnar – det är Guds eget blod
  korset ropade Jesus Det är fullbordat!”
  Uppståndelsen bevisade att Jesus är Guds Son och att offret var fullkomligt.

Apg 20:28  (till församlingsledare)Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

Rom 1:3  evangeliet om hans Son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt 4  och som genom helighetens Ande blev med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från de döda, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre.

8. Ljuset lyste och lyser oavbrutet

Joh 1:1  I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.Han var i begynnelsen hos Gud. 3  Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 4  I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5  Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Enligt Vincens Word-study pekar orden på en speciell händelse och kan översättas: ”Ljuset har lyst och lyser oavbrutet, och mörkret övervann det inte”. Det betyder att Jesus gick segrande genom döden. Han behövde inte ”födas på nytt” från döden. Han fick inte satans natur, som gnostikerna påstår.

Jesus är unik, den Ende. Han är av evighet, Guds Son, Jag Är – sann Gud som blev sann människa, världens Frälsare, Guds offerlamm. Gud är evig och gudomlighet är evigt och kan därför inte upphöra eller ”kläs av och kläs på”. Jesus är av evighet. ”Jag Är” befriade Israels folk ur Egyptens slaveri. Han är densamme idag och befriar var och en ut ur syndens slaveri som vill ta emot. När han kallar oss till helig mark får vi lära oss ödmjukhet och att förtrösta på honom – för nutid och framtid, frälsning och helgelse och vara hans redskap i lydnad och efterföljelse.

/Elvor Ohlin