Så var det dags igen för en fundering över läget och låt oss börja med den senaste tidens avslöjanden om de Katolska prästernas övergrepp på barn som både upprör och äcklar.

Här är en artikel >> som beskriver hur detta har förekommit bland både präster, munkar och nunnor i Katolska Kyrkan. Och allvarligt är att en hel del av de ledande tycks ha känt till det men ingenting har gjorts åt det.

Nyhetsflödet kring det här har varit

 • Irländska Katolska kyrkan mutar offer för att hålla tyst >>
 • Det har förekommit i Brasilien >>
 • Påven visste om en pedofil men gjorde inget åt det >>
 • Övergrepp även i Holland >> Och i Italien >>
 • Allt det här skickar en Tsunami av anklagelser mot Katolska präster >>
 • Präst i KK begrep sig på 200 pojkar >>

Vad står det om pedofili i Bibeln? Uppslagsböcker säger att det var en livsstil som var vanlig bland både Greker och Romare.

1917 års översättning….

1Kor 6:9 Vet I då inte att de orättfärdiga inte ska få Guds rike till arvedel? Far inte vilse. Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, varken de som låta bruka sig till synd mot naturen (Malakos) eller de som själva öva sådan synd, 10 varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare ska få Guds rike till arvedel. 11 Sådana voro ock somliga bland er, men I har låtit två er rena, I har blivit helgade, I har blivit rättfärdiggjorda i Herrens, Jesu Kristi, namn och i vår Guds Ande.

Så här står det på Wikipedia >>

Det som den svenska översättningen kallar för att inga män ska ligga med andra män betyder på grekiska unga pojkar som ligger med äldre män. Det är oklart vad som egentligen åsyftas men den starkaste tolkningen säger att det rör sig om pedofili, vilket var vanligt hos romare och greker.

Förklaringen till det Grekiska ordet i bibelprogrammet Online Bible >> så står det följande intressanta förklaring.

For malakos the lexicon states: 1) soft, soft to the touch 2) metaph. in a bad sense 2a) effeminate 2a1) of a catamite 2a2) of a boy kept for homosexual relations with a man 2a3) of a male who submits his body to unnatural lewdness 2a4) of a male prostitute. Note, ”catamite” means, ”A boy who has a sexual relationship with a man.”

Så enligt grundtextens ord så betyder ordet malakos både manlig prostitution och pedofili. Och de som utövar det här skall inte få ärva Guds rike. (1 Kor 6 9-11)

Kommer de här avslöjandena att även drabba oss genom världens vrede? Ja det återstår att se. Hatet mot oss har i alla fall gjort sig känt över hela världen. Även i Europa och USA börjar det visa sig. Bernt Isaksson skrev om detta >> Följande händelse i USA där fundamentalister verkligen spårat ur, fruktar vi kommer att få konsekvenser >>

Här är en artikel i expressen >>

Påven förespråkar en ny ekonomi för en global mänsklighet

Påven borde, kan man tycka, ha uttryckt sin förkrosselse över det inträffade. Men istället pratar han politik och här är en artikel från Vatikanen innehållande följande >> (här ett sammandrag)

På en middag i Rom tog påven emot företagsledare och industrimän inom EU. Det här stycket var viktigast, nämligen om global ekonomi.

”Jag uppmuntrar nu en reform och en skapelse av en internationell juridisk och politisk ordning som är knuten till den globala strukturen i ekonomin och finansmarknaden. För att vi nu skall kunna uppnå en mer effektiv ekonomi för det gemensamt goda för den mänskliga familjen. Jag följer i fotspåren av mina föregångare. Jag understryker att arbetslösheten främst bland de unga och fattigdomen leder in i nya former av slaveri.”

Vi som följer med i det profetiska förstår vad klockan är slagen för Uppenbarelseboken 13 är solklar. Det kommer, när det är 3 1/2 år kvar till Jesu tillkommelse, både en ny politisk ordning och en ny ekonomisk ordning. Det påven säger om att uppnå den mänskliga familjens gemensamma goda får en att rysa.

Det är inte församlingen Påven talar om här, utan (den fallna) mänskligheten som närmar sig domedagen med hast. Är det så det kommer att föras fram – den nya ekonomin och märket för den gemensamma mänsklighetens goda? Bibeln säger att det här kommande ekonomiska systemet är ont. Men den falske profeten skall säga att det är gott och att det är bra.

Gissa vad världen kommer att tycka om dig under den här tiden? Du är då en fara för mänskligheten om du har avvikande tankar. Var det någon som lyssnade till Nathan Leal och Benjamin Baruch på Watchman Cry? Om inte så är mp3 filen här för nedladdning >> (det handlar om en planerad grej).

Bara några dagar efter Påvens uttalande under EU:s toppmöte om den Grekiska krisen så kom ett drastiskt förslag. Nämligen det att tillsätta en ekonomisk maktapparat över EU för att, som man säger: Förhindra framtida kriser!

Nyheten börjar:>> Tyskland och Frankrike har upprättat en kontroversiell plan för att övervaka ekonomin över kontinenten….

Det är på den här vägen ekonomin i Upp 13 kommer att växa fram. Är det inte lite märkligt att påven i Rom bara dagar innan förslaget kommer, säger som han gör? Många tror ju att påven har med händelserna i Upp 13 att göra. Glöm inte bort hur man i en TV -sändning från Livets ord benämnde honom som enhetens symbol.

Genom att göra ett sådant uttalande menar man att påven är Petri efterträdare. Låt oss nu gå till Aletheia Blogg och följa en fråga till broder Caesarius på Östanbäck kloster. >>

FRÅGA: Hur ställer Ni er m.t.p. Pethri ämbete? Låt mig specificera min fråga: Accepterar ni påven som kristenhetens synliga och samlande ledare? Broder Caesarius: ”Ja. Men vi tror väl att centraliseringen kunde mjukas upp, kyrkorna som koinonia mer betonande.”

Fler länkar i ämnet >> & >> & >> Bibelfokus >> Trosrörelsen – Katolicism i kostym och slips? På vilken grund står Petri stol? På klippan eller på sanden? Det valet kan avgöra vart du kommer att tillbringa evigheten.

Märklig profetia om 112 Påvar

St Malaki lämnade år 1139 uppgifter om att han såg att det skulle komma 112 påvar. Och Benedikt är nu Påve nummer 111. >> Vad skall hända med honom? Krafter är igång som vill byta Påve på grund av alla skandaler.>> & >> & >> Om den här märkliga profetian stämmer, så kan näste påve vara… ja gissa vem? (Upp13)

Vi kan läsa mer om det här i Holger Nilssons artikel på Flammor >> Den här videon är ett måste att se >> Frågan är alltså, om det här har med den falske profetens framträdande att göra? Tillsammans med alla tidstecken som sker är detta en mycket möjlig utveckling. Lägg märke till att den falske profetens framträdande i Uppenbarelseboken 13 kommer under en stor ekonomisk omvälvning.

Katolikerna själva benämner Rom som staden på de 7 kullarna.

Upp: 17:9 Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar.

Enligt profetian om den siste Påven som kallas: Peter från Rom(!) så skall han hålla väldigt hårt på sin roll som Petri efterträdare. Han skall hålla väldigt hårt på läran (traditionen) inom den katolska kyrkan. Det kan stämma in med de profetior David Wilkersson beskriver i boken Synen.

Boken Synen Kap 7

Jag ser en stor övernaturlig förening av alla sanna Jesu Kristi efterföljare. Slutna tillsammans geom den Helige Ande. De har fullt förtroende för Jesus Kristus och hans ord. Denna övernaturliga förening av alla bibeltroende blir ett slags underjordiskt gemenskap. Den kommer att omfatta Katoliker och protestanter ur all samfund. Den binder samman både unga och gamla och svarta och vita. Alla jordens nationer finns representerade medan den synliga ”superkyrkan” vinner allt mer politik makt, så kommer den här osynliga övernaturliga församlingen att växa enormt i Andlig styrka. Det förföljelsevansinne som jag ser drabba jorden kommer att driva de kristna till varandra och till Jesus. Samfundstillhörigheten kommer så att vara av mindre betydelse och större vikt läggs vid Jesu återkomst. Den Helige Ande kommer att skapa en gemenskap mellan människor ur alla samfund och samhällsgrupper.

När förföljelsen intensifieras blir dessa troende närmast fanatiska i sin strävan att evangelisera världen. Denna osynliga kyrka får en övernaturlig smörjelse och kraft från den Helige Ande till att fortsätta att proklamera evangelium ända tills jordens ändar har hört budskapet.

David Wilkerson fortsätter Kap 8: (vi sammanfattar)

Karismatiska Katoliker som betraktar sig som medlemmar i Jesu Kristi osynliga och övernaturliga kyrka kommer att möta svår förföljelse. Den Romersk Katolska Kyrkan står i begrepp att ”dra in välkomstmattan” för de Katoliker som talar i tungor och som har en Pingstbetonad undervisning om den Helige Ande. Präster blir föremål för politiska påtryckningar från högre instans och uppmanas att ”släcka elden”. Du kan förvänta dig att se Påven inta en negativ ståndpunkt till den karismatiska rörelsen bland katoliker. Smekmånaden är snart slut.

Ihop med detta läs Elvors bibelstudie om de två skördarna ogräset och vetet >> Alltså en plötsligt förändrad syn inom den katolska kyrkan. Man kan fråga sig av vilken orsak. Är det en ny Påve på gång?

Storleken på haglen verkar öka

För ett tag sedan kom det hagel som golfbollar ner över ett område i Texas. video >> Titta på storleken på haglen i Kansas för två veckor sedan. video >> Nyss kom ett oväder över staden Perth i Australien med en jättehagel >>

Den 28/3 – 10 var det dags igen. North Carolina i USA drabbades av hagel i Golf – Baseboll storlek >>

David Wilkerson skriver i boken ”Synen” följande om detta fenomen:

De drastiska väderförändringarna som kommer att äga rum de närmaste 10 åren kommer att föra med sig våldsamma hagelskurar av otroliga proportioner. Stora isklumpar faller från skyn och orsakar stor skada. Dessa oväder fördärvar inte bara säd och slår sönder bilar utan de kommer att orsaka många människors död. i framtiden får vi höra rapporter om intensiva isstormar och hagelskurar. Förbered dig också på alla tiders strängaste vintrar och rekordartade snöfall. De senaste årens rapporter visar att haglens storlek har vuxit. Dessa hagel kommer med tiden att växa till enorm storlek.

Övrig information!

Som ni vet översätts en hel del material i sin helhet och läggs ut på sidorna, till exempel Broder Brians tankar om den profetiska utvecklingen vi ser i EU och Israel. >> Härmed vill vi bara klargöra att vi teologiskt inte håller med om allting som Broder Brian skriver när det gäller schemat tills Herren kommer tillbaka.

 • Vi tror inte att Gog- kriget Hes 38-39 kommer före Harmagedon utan att det är samma krig.
 • Men det utesluter inte att vi kan få se ett ”mindre” krig innan freden kommer.
 • Vi tror inte att de 2 vittnena är bokstavligt (2 personer) utan symboliskt (Kristi kropp)
 • Vi tror att Jesus kommer tillbaka efter den här svåra tiden, inte före.
 • Vi tror att man kan bli förförd av en Pre-Trib tolkning av Bibeln (Precis som Sven Reichmann varnar för)

Den utvecklingen Brian beskriver om EU och det som händer med Israel tror även vi kan vara det Bibeln beskriver som skall ske innan Jesu återkomst.

Här är några tidstecken som händer samtidigt på vår jord:

 • Alla folk vänder sig mot Israel
 • Man vill dela landet Israel
 • En allt tydligare strid om Jerusalem
 • En kvinna som kallar sig ”maria” uppenbarar sig för människor över hela jorden
 • Stora jordbävingar och naturkatastrofer
 • Jorden kan snart inte försörja sina innevånare
 • Ett sånt moraliskt förfall att man häpnar
 • Tecken i månen och solen som Mark Biltz talar om.
 • Allt fler epidemier drabbar jorden
 • Förföljelse av Kristna och Judar ökar
 • Allt fler rapporter om Judar som tar emot Messias (Yeshua)
 • Ekonomisk förvirring + påtryckning om en ny ekonomi från Vatikanen och från EU (Upp 13)
 • Ryssland och Kina rustar upp som aldrig förr
 • Iran och Rysslands pakt
 • Rykten om krig nästan dagligen
 • Den globala utvecklingen som man nu öppet samtalar om
 • Uppenbar ”manipulation” som verkar i rikting mot en världsregering
 • Den nya ekumeniken och en rörelse bort från Bibelns grund
 • En allt tydligare ”Pyramidmodell” i församlingar och samfund
 • Massor av rapporter om himlafenomen och UFO:s
 • Allt fler fiskar och djur dör i havet
 • En förföljelse av kristna ökar även i västvärlden

Mvh Ohlins