Israel och fredsprocessen

Tiden är inne för Israel att möta Gud och ett stort antal judar har redan tagit emot Jesus som Messias. Ett av de mest härliga och dessutom roliga vittnesbörd vi har hört är den judiske grabben Jerry Goldens omvändelse till Jesus i fängelset. Du kan lyssna till det här >>

Det tycks ha uppstått ett riktigt dödläge i fredsprocessen just nu så EU:s Javier Solana kommer att åka ner och jobba med det >>

Andra viktiga länders rörelser i ändetidens pussel

Turkiet har allierat sig med Syrien, vilket är ett stort steg mot Hes 38 – 39 vilket vi tror är samma händelse som Harmagedon. Syrien har i sin tur allierat sig både med Ryssland och med Iran. Det är ett Ryssland som växer i betydelse och som har tagit Iran under sina vingar.

Även det oljetörstande mäktiga Kina verkar ha ställt sig på Irans sida. >> Kina och Ryssland har även de senaste dagarna slutit en pakt som innebär ett militärt samarbete. Efter nyheterna om att Eufrat torkar ut, är det ganska intressant. Det verkar vara energitillgångarna i Mellanöstern man är ute efter(?).

Upp 16:12 Den sjätte (ängeln) tömde sin skål över den stora floden Eufrat och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern.

Iran

Iran är en av de avgörande faktorerna i världspolitiken just nu och ingen tycks våga göra någonting emot dess nya strävanden efter kärnvapen. Ryssland och Kina står enade och går inte med på några sanktioner mot Iran.

Iran är det gamla Persien i Bibeln! Persien har en nyckelposition i ändens tid som en av de länder som är allierad med Gog i Hes 38-39. Det står där att det skall vara Gog som rustar Persien. Det är precis det som sker just nu.

Vi vet att det pågår ett stort missnöje i Iran över presidentens politik. Han har stöd av prästerna i landet på vars sida revolutionsgardet står. Rykten går att ledaren för prästerna, den starke Ayatolla Khomeini, skulle vara svårt sjuk. Om hans makt försvagas kan det vara en fördel för den växande oppositionen i landet.

Extra! Nyheten kom in kl 11:00 Idag om en attack på revolutionsgardet minst 60 skadade eller döda >> Vi kan förvänta oss att det kommer att bli oroligt i landet den närmaste tiden.

Jordbävningar

Den senaste tidens jordbävningar förbryllar seismologer. Jordbävningarna tycks fortsätta i oförminskad takt >> Den senare länken innehåller ett diagram som visar hur de stora jordbävningarna ökat dramatiskt på 2000 -talet. Ett av de tidstecken som Jesus beskriver i Luk 21 är just stora jordbävningar på den ena platsen efter den andra.

President Obama och världsreligionen

Kring Obama finns det många frågetecken. Ingen tycks veta varifrån han egentligen kommer och han följer den nya världsreligionens mönster. Först firade han Ramadan med muslimerna och nu ljusfesten med hinduerna >> Sedan drev han nyligen igenom en lag i USA som handlar om rätten till åsiktsfrihet, vars regler är så luddiga att de kan tolkas lite som man vill. Det är just det som är oroande.

Obama kommer även att använda sig av TV (hjärntvätt) för att få ”världstjänare” för NWO. Vi får vara på vår vakt för vad det här handlar om. Det kan handla om samma sak som Rick Warrens PEACE plan >> som är exakt samma plan som FN:s.

Rätten att säga att Jesus är enda vägen till Gud, kommer snart att hotas även för oss inom EU.

Matt 24:9 …och ni skall bli hatade av alla för mitt namn skull.

Matt 24:13-14 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

Ny global valuta

Obamas sedelpressar har gått på högvarv. Det enda sättet att täcka detta och att dollarn bibehåller sitt värde, är genom att utländsk valuta köper dollar och håller dollarns värde uppe då man köper amerikanska statspapper. Obamas huvudvärk kommer snart att övergå till migrän. >> Ländernas förtroende för den amerikanska valutan har rasat. Det här kan innebära slutet på dollarn och då är införandet av en ny global valuta mycket nära. Vi kan vara framme vid märket fortare än vi anar.

Mvh Ohlins