Text: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Jerusalem en berusningens kalk –
Ska Vatikanen få ta över Sions berg i maj 2014? (hemliga överläggningar pågår inför påvens besök)
2. Navet i Rom – med ambitioner i Jerusalem –
bakgrund till Vatikanens strävan
3. Jerusalem skall omringas av härar –
profetian kan lätt uppfyllas genom NATO och FN
4. Sion
om den bibliska bakgrunden till Sion och Sions berg [Grundtext: Zion (Sion) H6726]
5. Tempelberget en Helig plats
– oro på judarnas heligaste plats
6. Rovfågelsutfodring – Gud ”lägger ut en åtel” i Jerusalem för att pröva och avslöja motiven, profetian i Obadja bok (GT), ´Christ at the Checkpoint´ – antisemitisk propaganda
7. ”Ulf Ekman blir katolik” – ur askan i elden, kommer den verkliga förförelsen nu – att fiska åt RKK?
8. Ingen lekstuga! – vad säger ledarna i kristenheten? Vem vågar stå för sanningen? Har de ”andligt berusade” redan somnat och vad händer när de vaknar? Domaren Simson som exempel
9. Stå för evangeliet – att predika evangeliet innebär också ett ansvar att varna för villovägar, att stå upp för evangeliet

 

1. Jerusalem en berusningens kalk

Ska Vatikanen få ta över Sions berg i maj 2014?!

Sak 12:1 En profetia, HERRENS ord om Israel. Så säger HERREN, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne: 2 Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. 3 Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.

Arutz Sheva rapporterar: ”Israel kan vara inne i slutfasen till att överlåta berget Sion i Jerusalem till Vatikanen”. Vatican Pushing for Control of Mount Zion (Sv. Vatikanen gör påtryckningar för att få kontroll på Sions berg). ”Ett hemligt möte har ägt rum mellan Jerusalems kommunpolitiker, statsrådskansliet, tuiristministeriet och höga katolska tjänstemän. Rykten säger att det kan ske innan påven Franciskus besöker Israel i maj. Sions berg rymmer också Davids grav, en helig plats för religiösa judar”.

Om det här kommer att ske, är det bara början på strävan att ta Östra Jerusalem – det bibliska Jerusalem – ifrån judarna. Artikeln säger att byggnaden med Davids grav inkluderar ”Den övre salen”, där man planerar att påven ska hålla en gudstjänst (mässa?! katolsk eukaristi?). Detta är intressant med tanke på vilka strävanden som finns och vad Bibelordet förutsäger om Jerusalem och de två ”vilddjuren” (Upp 13): antikrist med politisk makt och den falske profeten med religiös makt.

Läs det jag skrev om Ändetidens största bedrägeri, Vilddjurets bild och Pyramidens öga (Ohlins fundering 21/3-13).

2. Navet i Rom – med ambitioner i Jerusalem

Vilka intressen har Vatikanen av Sions berg? RKK:s Dominion-teologi [Herraväldesteologi] som sammanfaller (!) med De sju bergen-läran handlar om världsherravälde. Påven har vid flertal tillfällen öppet efterfrågat en världsregering och en världsreligion enligt New World Order. Läs om De sju kullarna (bergen) >> (TrueReformation) & >> (Punkt 7) och Karin Janssons Nyhetsbrev >> som avslöjar en mängd förgreningar från denna farliga villolära och dess konsekvenser.

Vatikanens försök att lägga Gamla stan och Östra Jerusalem under sig, går först och främst tillbaka till början på 1990-talet men den egentliga bakgrunden går tillbaka till Korstågen >> (Wikipedia) på 1000-talet. Samtidigt som Osloavtalet 1993, pågick möten i största hemlighet med Vatikanen. Året därpå rapporterade Shimon Peres att han hade lovat Vatikanen officiell status i Jerusalem. (Det finns uppgifter om att Peres till skillnad från andra judiska barn, gick i en jesuitskola som barn). Avraham Shapira, medlem i Knesset, tillkännagav i Knesset år 1995 att han hade information om att alla Vatikanens egendomar i Jerusalem skulle bli undantagna skatt och att stora områden med fastigheter på Sions berg gavs till påven för all framtid.

Det finns planer på en andra Vatikanstat i Jerusalem. Här kan redan finnas början till ett säte för den siste antikrist. Läs om Jerusalem Old City Initiative Förödelsens styggelse – är vi där? >> (TrueReformation 2011). Det man säger sig vilja uppnå med sina strävanden är ”likhet inför lagen för de tre monoteistiska religionerna: judendom, kristendom, islam”, dvs. ett Interfatih-initiativ och att visa att ”alla religioner tillber samma Gud”. Bakom detta står Kyrkornas världsråd, vilket inte alls är förvånande. I själva verket är det avfallets religion som visar sitt rätta ansikte. ”Förödelsens styggelse” kan bli verklighet inom en ganska snar framtid.

Vatikanen vill ha tillgång till sina ”heliga platser”. Knappast något alls har skrivits i israelisk massmedia om vad som pågår på senare tid. Peres har tidigare föreslagit att man ska lösa Israel-palestinier- konflikten genom att de heliga platserna i Jerusalem ska lyda under FN. FN kräver att Jerusalem återigen ska bli en internationell stad, som den var före 1967. Under FN:s överinseende vill Vatikanen styra över Gamla stan och det skulle innebära att de kan bygga vad de vill på Sions berg! Vatikanen har dessutom försäkrat att se till att palestinierna får suveränitet i Gamla stan i Jerusalem, som de ju kräver som sin huvudstad om landet delas.
(Info från journalisten Joel Bainermans artiklar).

Den 29 november 2012 hyllade Vatikanstaten FN:s erkännande av en palestinsk stat och att man gav den palestinska myndigheten ”observatörsstatus” i FN – samma status som Vatikanen. Det sades också att ”det var ett gynnsamt tillfälle för att återta en gemensam ståndpunkt om Jerusalem” när de båda parterna undertecknade ett grundläggande avtal år 2000. Vatican hails U.N. Palestine vote, wants guarantees for Jerusalem (Eng).

Många är uppenbarligen berusade av Jerusalem idag, precis som Sakarja fick profetera om den yttersta tiden!

Bed för sann frid och fred i Kristus/Messias

3. Jerusalem skall omringas av härar

Den 2 februari skrev The New York Times att palestiniernas ledare Mahmoud Abbas har lagt fram förslaget till John Kerry att ”det ska finnas en amerikanskt ledd NATO-styrka i en kommande palestinsk stat i hela området, inklusive Jerusalem”. ”Palestina” ska inte ha en egen armé, bara poliskår. ”NATO ska ansvara för att hindra smuggling och terrorism som Israel fruktar för”. Kerry arbetar för ett ramavtal med grundläggande principer och grova gränsdragningar enligt 1967 och ett delat Jerusalem. Detaljerna ska arbetas fram senare.
Palestinian Leader Seeks NATO Force in Future State
(Eng)

Jesus förutsade att Jerusalem kommer att omringas av härar och att judarna på Västbanken (Judéen) och i Jerusalem – troligen den gamla bibliska delen av staden – kommer att tvingas fly. Det uppfylldes delvis år 70 när romarna omringade staden, förstörde templet och dödade många judar. Många Jesus-troende judar tog vara på Jesu ord, flydde och räddade sina liv. Men det som hände år 70 är en förebild på det som ska ske i ändens tid, då Daniels profetia om ”Förödelsens styggelse” skall uppfyllas.

Luk 21:20  När ni ser Jerusalem omringas av härar, då skall ni veta att staden snart skall bli ödelagd. 21  Då måste de som bor i Judeen [Västbanken] fly bort till bergen, och de som bor inne i staden måste lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden. 22  Ty detta är vedergällningens tid, då allt som är skrivet skall gå i uppfyllelse.

Sak 12:2 Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. 3 Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.

”Gogs härnadståg” i Hes 38-39 kommer att ske efter att en tillfällig eller ”falsk” fred har uppnåtts i Mellanöstern. Då kommer det redan att finnas härar på plats, bland annat från Europa – ”köpmän” tyder på handel eller ett handelsavtal – som frågar: ”Har du kommit för att röva, har du kallat på dina skaror för att plundra, för att föra bort silver och guld, för att ta boskap och gods, för att ta stort byte?…” (Hes 38:13). Profetian om härar som omringar Jerusalem kan mycket väl uppfyllas genom NATO och FN.

”Landet längst upp i norr” (Hes 38:15) tycks spela dubbla roller i världspolitiken. Det är en av världsmakterna i Kvartetten: Björnen (Dan 7) som sägs verka för världsfred och den Nya världsordningen (Upp 13). Men det har också egna ambitioner och maktanspråk att ”plundra och röva” (Hes 38:12) – gas och olja? – och breda ut sig. Israel kommer att gå igenom en tid av nöd men Bibeln säger att den leder fram till deras frälsning och Messias Jesus återkomst, (Dan 12).

Mahmoud Abbas erkänner fortfarande inte Israel som en judisk stat, vilket är en förutsättning för fred. Kanske kommer fredssamtalen att gå i sank också den här gången. Har vi förhastat oss och övertolkat? Nej, jag tror att det är Guds sätt att påminna oss och att hålla oss vakna över det som pågår. Det är som basunstötar för att väcka. Förr eller senare kommer det att ske som Bibeln har förutsagt och därför har vi orsak att följa utvecklingen och att följa ”fredsprocessen”. Vi förstår inte allt i det profetiska ordet och ibland måste vi undra: vad är bokstavligt och vad är bildspråk? Men jag tror att vi kan urskilja de stora bitarna och bilden kommer att fortsätta att klarna. Vi lever inte i ett vakuum. Vi lever mitt i det profetiska skeendet innan denna tidsålders slut och Jesu återkomst.

Sions berg
(bild borttagen)

4. Sion

Sion syftar först och främst på Jerusalem i GT och ”Davids stad” (2Sam 5:7). Sions berg räknas som det högsta berget i Jerusalem och är en symbol för hela staden och ett samlat namn för alla berg i Jerusalem (Ps 125:1-2). Sions berg syftar också på Moria berg, där flera händelser ägde rum i GT som var förebilder för Jesu försoningsdöd på Golgata och hans uppståndelse (1Mos 22, 2Sam 24). Därför är platsen den där Gud ”fäste sitt namn” och Tempelberget där Salomos tempel byggdes på Guds befallning (1Kon 9:3, Ps 9, Ps 48:2, Ps 74:2) I Ps 69 och Ps 78 används namnet för hela Juda stams område. ”Sions dotter” är ett uttryck för Jerusalems invånare (Sak 2:10).

Ps 74:2 Tänk på din menighet som du förvärvade för länge sedan, som du återlöste till att vara din arvedel. Tänk på Sions [Zion H6726] berg, där du har din boning.

Joel 2:32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions [Zion H6726] berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.

Namnet Sion [Zion Strongs H6726] har getts olika betydelser beroende på vilken rot man tror att det härstammar från. Det kan betyda ”upphöjd”, ”upplyft”, ”uppväckt”, ”solig”, ”monument, vägskylt” [en markör som inrättats för att minnas, en markör för resenärer], ”fästning”, ”försvar”, ”förtorkad plats”, ”förödelse/ruin”, ”borg, befästning”.

Som det fysiska Jerusalem är en påminnelse om det himmelska Jerusalem, är Sion också en bild på ”sanningens grundval” där Guds folk och Guds församling av alla folkslag står, all som har sina namn skrivna i himlen och tillhör Guds Messias (Jesus). Paulus tar också bilden av det nuvarande Jerusalem som bild på det Gamla förbundet i slaveri under lagen till skillnad av det nya [himmelska Jerusalem] i frihet, (Gal 4). Sion står då för det andliga tempelbygget och den himmelska staden som Gud bygger av ”levande stenar” med Jesus som hörnsten och grundval (Jes 28:16). En gammal psalm tar fasta på Uppenbarelsebokens beskrivning: ”Städse på Sion jag tänker, härliga, himmelska land! Glashavet gnistrar och blänker, sätter mitt hjärta i brand…”

Ps 48:2 Stor är HERREN och högt prisad i vår Guds stad, på sitt heliga berg. 3) Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst upp i norr, den store konungens stad.

Upp 14:1 Och jag såg, och se: Lammet stod på Sions berg och med Lammet etthundrafyrtiofyra tusen som hade hans namn och hans Faders namn skrivna på sina pannor. (144 000 är en symbolisk summa för troende i Gamla och Nya förbundet och här också en bild på ”kvarlevan” i ändens tid).

Hebr 12:21 Så förfärande var synen att Mose sade: Jag är förskräckt och skälver (upplevelsen vid Sinai berg där Mose fick lagen). 22 Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, 23 till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. 24 Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. 25 Se till att ni inte avvisar honom som talar.

Det jordiska och geografiska Jerusalem och Sions berg har en stor betydelse i profetiorna tillsammans med det judiska folket och Messias Jesus ankomst till Oljeberget i Jerusalem. Inte undra på att det finns starka antikristliga ambitioner att inta och att lägga beslag på staden.

5. Tempelberget en Helig plats

Tempelberget (Sion) är en känslig fråga. Det kom under israeliskt styre 1967 i försvarskriget, sexdagarskriget, när Jerusalem återtogs av judarna. Tempelberget är judarnas heligaste plats som antogs vara Moria berg och som sen kallades ”Guds heliga berg”. Där stod templet till år 70.

Israel Today 27 februari 2014: Netanyahu lovar att inte ändra Tempelbergets Status Quo >> ”…Men naturligtvis var orsaken bakom tisdagens debatt i Knesset att judar och kristna (faktiskt alla icke-muslimer) nu inte har full religionsfrihet på Tempelberget. Ofta hindras judar och kristna rakt av från att stiga upp till den heliga platsen när lokala muslimer känner sig särskilt upprörda. Och hela tiden är, judar och kristna förbjudna att bära Biblar eller ens yttra tysta böner medan de är på Tempelberget. Kraftfulla säkerhetskontroller utförs för att säkerställa att dessa begränsningar inte kränks, och många judar har arresterats för att ens ge intryck av att de skulle ha bett. Många israeliska lagstiftare är alltmer frustrerade av denna situation, som de anser vara en total kapitulation till diktat och hot om radikal islamism. De vill att Israel ska bli officiell övervakare av Tempelberget, i stället för den jordanska regeringen och den palestinska kontrollerade Islamic Trust ( Waqf ).”
Paul Widen skriver om de senaste händelserna: Bråk på Tempelberget >> .
DN 28 februari: Israel begränsar tillgång till al-Aqsa-moskén >> .

Förödelsens styggelse eller styggelsen som orsakar förödelse, har jag skrivit om tidigare bl a i De två skördarna Del 2Ohlins fundering 31/12-13 Punkt 2.

sx
Havsörn vid utfodring

6. Rovfågelsutfodring

Vi har inga gamar i normala fall i Sverige men det senaste året har flera gåsgamar kommit på besök. Då gäller det att befinna sig på rätt plats i rätt stund. Däremot har vi kungsörn och havsörn i Sverige. Det säkraste sättet att få se en örn är en utfodringsplats. I vinter har omkring 25 havsörnar besökt utfodringen på Getterön i Varberg, Halland. Rovfåglarna dras till det döda köttet. Jesus använde den bilden för att beskriva den yttersta tiden.

Matt 24:28 Där den döda kroppen är samlas gamarna [1917 års övers. – rovfåglarna].

”En död kropp”, ett kadaver, lockar till sig rovfåglar och inte minst gamar. Kristi sanna kropp är full av liv, av den helige Ande. De falska profeterna lockar genom smicker till den ”döda kroppen”, till en falsk världskyrka och världsreligion. Själviska ambitioner och begär lockar ”köttet” som inte kan motstå positioner och makt, rikedom, upphöjelse, berömmelse, inflytande och allt vad det nu är som lockar i detta hierarkiska religiösa system. På det sättet kommer många att lockas till ”förödelsens styggelse” i Jerusalem, i ändens tid.

Alla vet idag att det som kan locka Putin i Ryssland – Gog i Magogs land – till Israel är gas och olja, som Israel har funnit stora fyndigheter av de senaste åren, (Hes 38-39). Men Gogs undergång är förutbestämd och den väldiga armén från norr blir själv ett offer för ”rovfåglar”. Det är domen för att försöka utplåna Guds egendomsfolk och förgripa sig på Guds land. Samma dom kommer också att drabba det religiösa systemet, Världskyrkan, med hjälp av ”tio-statsförbundet” (de tio hornen).

Hes 39:2 Jag skall föra dig omkring, driva dig framåt, hämta dig från landet längst uppe i norr och låta dig komma till Israels berg. 3 Där skall jag slå bågen ur din vänstra hand och låta pilarna falla ur din högra hand. 4 På Israels berg skall du falla med alla dina härar och med de folk som följer dig. Jag skall ge dig till föda åt rovfåglar av alla slag och åt markens djur. 5 Du skall falla ute på marken, ty jag har talat, säger Herren, HERREN.

Ob 1:15 Ty HERRENS dag är nära för alla hednafolk. Som du har gjort, så skall det göras mot dig. Dina gärningar skall komma tillbaka över ditt eget huvud. 16 Ty som ni har druckit på mitt heliga berg, skall alla hednafolk få dricka utan uppehåll. De skall dricka, de skall svälja, de skall bli som om de aldrig varit till.

Ob 1:4 Om du än svävade högt som örnen, och mitt ibland stjärnorna byggde ditt bo, så skulle jag ändå störta dig ner därifrån, säger HERREN.

Profeten Obadja beskrev ett skeende och en tid som stämmer väl överens med Jesu ord och det som Johannes såg när ”de tio hornen” ska utföra Guds dom över Världskyrkan och det sista upproret mot Gud (Upp 17). Edom kan här stå för den antikristliga världskyrkan. Gud varnar alla dem som ser nöden när man ”kastar lott om Jerusalem” (Obadja v 11) men som håller med och ”är som en av dem”. Är inte ”kasta lott” det som man gör i FN? Alla som har ”druckit” på Guds heliga berg, kommer att dömas för sitt svek (Obadja v 16). Gud kommer att ”förgöra de vise i Edom och allt förstånd på Esaus berg” (Obadja v 8), de som förlitar sig på mänsklig visdom och förkastar och föraktar Guds rådslut. Utan tvivel ingår de som företräder ersättningsteologin här. Men på ”Sions berg skall det finnas en räddad skara”, en kvarleva (Obadja v 17, Upp 14). Mitt i all denna turbulens som råder finns det ett Guds folk som är redo när Jesus uppenbarar sig: ”liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara” (Matt 24:27).

s8

´Christ at the Checkpoint´ – antisemitisk propaganda

Läs om konferensen ´Christ at the Checkpoint´ >> där Tony Campolo, Lynne Hybels och John Ortberg var bland talarna år 2012. Israel Today: Messianic Petition Challenges ”Christ at the Checkpoint” >> (Eng)
Inför den tredje konferensen har Messianska ledare skrivit till konferensledningen med denna kommentar som tydligt avslöjar innehållet på ´Christ at the Checkpoint´:

Till sponsorerna av Christ at the Checkpoint konferensen,
”…Vi, undertecknade, kommer inte att närvara eller stödja Christ at the Checkpoint konferensen på grund av vår bedömning av dess antisemitiska innehåll och undertoner. Vi kan inte tiga i en tid som denna, och som en samvetsfråga, uttrycker vi vår allvarliga oro för både sponsorerna av denna konferens, och över innehåll, budskap och verksamhet på de senaste två konferenserna.
Vi uppmanar alla deltagare att pröva sina egna hjärtan och sinnen om deras inställning till det judiska folket och den judiska nationen.
Anti – Israelisk politik och politisk korrekthet har dykt upp som kontaktpunkter i denna konferens, som i slutänden har lett till att staten Israel och det judiska folket har valts ut till konstant och sträng kritik. Konferensens sponsorer har bibehållit anslutningar till pro – jihadist -rörelser eller personer vars politiska ståndpunkter hotar hela Mellanöstern. Genom att behålla sådana anslutningar, har konferensen misslyckats med att upprätthålla punkt #6 och #10 i sitt eget manifest. Som uppriktigt troende på Messias Yeshua, kan vi inte, och vi kommer inte, stödja denna konferens…”

7. ”Ulf Ekman blir katolik”

Den 9 mars 2014 gick nyheten ut offentligt att Ulf Ekman blir katolik >> . Paret Ekman konverterar som väntat till katolicismen. Det här kan betyda att den verkliga klättringen till en hög position tar fart. Jag har tackat Gud många gånger för synen och den profetiska varningen för Ulf Ekman som jag fick i början på 90-talet, Inga andra namn . Det har gjort att jag alltid har tvivlat på rykten som ”Ulf Ekman har ändrat sig” eller ”nu är Ekman rumsren..” . Det räcker inte att bara ändra på den yttre framtoningen.

Detta kan vara början på ännu starkare andlig villfarelse och förförelse. Före detta Livets ord-påven Ekman är ett ypperligt redskap åt Vatikanen och Rom-kyrkan. Ekumeniken har pågått länge, inte minst genom SKR. Ekman har skaffat sig många öppna dörrar och vem vågar nu plötsligt stänga dem? De har ju redan fastnat i snaran genom Charta Oecumenica och förbundit sig vid både ett och annat. Nu kan Ulf Ekman ta varje tillfälle att sprida katolicismen på det mest raffinerade sätt.

Det brukar ha med makt att göra. Dvs. de som bygger ett rike av herravälde och makt här på jorden – ett falskt Gudsrike – samma sinne som världspolitiken med en enad mänsklighet UTAN GUD – MEN I GUDS NAMN. Det kallas bl a Kingdom now (Riket nu) och Dominion-teaching (Herraväldesteologi) och Framgångsteologi (jordisk och köttslig framgång med kristen vokabulär). Det handlar om en maktfullkomlig och hierarkisk kyrka i en pyramidliknande (företags)struktur. Alla falska andliga riktningar kommer att mötas i en gemensam strävan efter världsherravälde och makt och människodyrkan av både döda (katolska Maria och ”helgon”) och levande (påven) med navet i Rom [staden på de 7 bergen] – med ambitioner i Jerusalem i enhetens och världsfredens namn.

Upp 17:7 Och ängeln sade till mig: ”Varför är du så förundrad? Jag skall tala om för dig hemligheten med kvinnan och vilddjuret, som bär henne och som har de sju huvudena och de tio hornen. 8 Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer. Det skall stiga upp ur avgrunden och går sedan i fördärvet. De invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning, de skall förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men skall komma. 9 Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar. (Jämför De sju bergen-läran punkt 7)

Upp 13:8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning.

Jes 56:1 Så säger HERREN: Håll fast vid det som är rätt, handla rättfärdigt, ty min frälsning kommer snart, min rättfärdighet blir uppenbarad inom kort.

Mystikern Peter Halldorf har en annan förrädisk strategi för att nå ”enhet”. Peter Halldorf: Vägen till enhet är inte att vi konverterar till varandras kyrkor. Citat: För frikyrkorna, och för Svenska kyrkan, innebär det att synlig kristen enhet till sist också förut-sätter en form för gemenskap med Roms biskop och aposteln Petrus efterträdare. Vi talar då inte om enhet under Rom, utan enhet med Rom. En sådan gemenskap förutsätter givetvis en ömsesidig respekt…”
Var det inte exakt det som David Wilkerson såg i Synen och varnade för?!

8. Ingen lekstuga!

Vad säger kristna ledare om Ulf Ekmans konvertering? Finns det någon som vågar stå för sanningen och ta konsekvensen av det? Är ekumeniken viktigare än att ta en tydlig och klar ställning? Men det här är ingen lekstuga! Ulf Ekman var en villolärare från början, i alla fall sedan han förde fram Framgångsteologin och Kenneth Hagins läror (Läs Ohlins fundering 28/10-13 Punkt 4). Att han konverterar till katolicismen är en fortsättning i den förvillelsen – att gå ur askan i elden. Det fanns de som sa (jag tror att det var Tricia Tillin) redan för ca 20 år sedan, att Katolska kyrkan och stora delar av den karismatiska rörelsen kommer att finna varandra, beroende på vad de lär. Många tycks ha ”berusat sig” med en främmande ande och slumrat in och det kan faktiskt vara Guds dom över det osunda kompromissandet.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Liksom när domaren Simson vaknade upp och insåg att han var utan Guds kraft, kan det komma en dag då de kompromissande, sovande och andligt berusade vaknar upp och tvingas inse att de saknar kraft att stå emot villfarelsens makt – som leder villkorslöst till Rom, ändetidens Världskyrka och världsreligion ”skökan Babylon”. Villfarelsens makt kommer inte att minska. Gud har förutsagt och varnar oss för den. Med Ekmans konvertering får vi nog vara beredda på att krafter kommer att sätta fart för att försöka förleda alla till ”enhet under påven”.

Dom 16:20 Därefter ropade hon: ”Filistéerna är över dig, Simson!” Han vaknade upp ur sömnen och tänkte: ”Jag gör mig väl fri nu som förut och skakar mig loss.” Men han visste inte att HERREN hade lämnat honom.

Simsons misstag var att han började ta lätt på det som var heligt. Han skiljde inte på det som var heligt och oheligt, rätt eller fel i Guds ögon. Det måste en domare och ledare göra. Simson hade börjat kompromissa och lydnaden till Gud blev mindre viktigt.

2Tess 2:11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse [villfarelsens makt /villfarelse med stor kraft] över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Vad betyder ”njutit av orättfärdigheten”? Jag tror att förklaringen (i alla fall delvis) finns i Luk 20:46-47. Jesus avslöjade de skriftlärda som njöt av att vara i centrum, av höga positioner och att få människors ära och upphöjelse. Det kan också vara att leva i omoral. Dessa njöt av att vara främst och få hedersplatserna, medan de levde på andra människors pengar, även de fattigas. Vilka ledare gör sig skyldiga till detta? Ja, frågan är: Om man inte ens vågar avslöja och varna för dem som lever så, är man inte till viss mån medskyldig då? Gud tillåter falska profeter som Benny Hinn, Kenneth Copeland, Rodney Howard Browne och många fler, för att pröva våra hjärtan (5 Mos 13:3). De som inte ens vill eller vågar ta avstånd och varna för sådana, har väl redan avslöjat sig? Att fortsätta att hålla varandra och även Ulf Ekman bakom ryggen, visar inte det på både slapphet och feghet?! Det ökar i vilket fall inte förtroendet, precis.

Joh 5:44 Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?

Dessa skriftlärda höll det högre att hålla sig väl med varandra och hålla varandra bakom ryggen än att lyda Gud. De kunda annars hamna utanför och förlora sin position och sitt anseende. Många tycks vara rädda för att stöta sig med paret Ekman och katolska kyrkan. Det är en ohållbar ställning i längden och troligen kommer Gud att ”tvinga” alla att välja sida framöver. En del ledare är mer tydliga med sin inställning till katolicismen, vilket är positivt. Önskvärt vore dock att de också rensar bort de övriga förfalskningarna, som framgångsteologi och herradömesteologi och all annan människoupphöjelse och oheliga makt- och företagsstrukturer som ändå slutar i Rom till sist.

Det är bara med Guds hjälp och i den helige Andes kraft som vi kan stå fasta i trohet till Jesus Kristus/Messias.

s9
Rom. 1:16

9. Stå för evangeliet

Det finns en och annan som säger att det är ”dags att träda fram”, ”dags att stå upp för evangeliet” och liknande. Jag får lust att svara att det har vi gjort länge och betalat ett ganska högt pris för det (mätt med ”svenska mått”). Vi har inga andra ambitioner än att vara röster – kallade av Gud – som uppmuntrar dem som följer Jesus och håller sig till Guds ord och evangeliet, vittna om Jesus och varnar för villovägar. Att försvara evangeliet innebär nämligen också ett ansvar att avslöja det som är i mörker och det som är förfalskningar.

Ef 5:9 Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. 10 Och pröva vad som är Herren kärt. 11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället.

Det var också en av anledningarna till att vi startade Parousia Mission där vi skrev: ”Föreningen Parousia Mission är en kristen ideell förening som vill vara en resurs för att sprida evangelium i Sverige. Med evangelium menar vi det som överlämnades till apostlarna från Jesus Kristus för att spridas, bevaras och försvaras…” PM är inte en församling, även om vi har mötesverksamhet, men det är en ideell förening som har en fast och tydlig bekännelse. Det är något som många har behov av idag när gränser suddas ut och förkunnelsen blir alltmer luddig i många kyrkor.

Må var och en vara trogen i den uppgift och tjänst som Gud har kallat honom eller henne till. Vi som älskar Jesus och vill stå för sanningen är ”ett i anden” och måste inte befinna oss på samma plats eller göra samma sak. Vi ska fortsätta att göra det vi upplever att Herren lägger på våra hjärtan, tillsammans eller utspridda. Gud är varken beroende av mängd eller stora satsningar. Gud gör det han har bestämt och ingen kan hindra honom. Han låter allt han vill få tjäna hans syften när han vill – även internet.

Mvh
Elvor Ohlin