Profetiskt: Ohlins funderingar 3/11-09

Nya avslöjanden om EU

EU-ministrar och Europeiska kommissionen förhandlar om ett förslag, som kommer att öka EU: s roll i polisarbete i straffrättsliga och säkerhetsfrågor. Målet i förslaget är att utbilda en tredjedel av alla poliser för att samla in personuppgifter, inklusive DNA-register, i en EU- databas. Budgeten på en miljard pund för rättsliga och inrikesfrågor bara under 2010, kommer också att användas för att se över hur övervakningskameror skall kunna installeras för att kunna förebygga om någon är på väg att begå ett brott.

Stephen Booth på Open Europe säger: ”Ratificeringen av Lissabonfördraget kommer att göra att  makten över rättsliga -och inrikesfrågor nästan helt övergår till EU-nivå. Vi närmar oss snabbt en situation där EU kommer att ha en full tvångsapparat över en stat, men utan ordentlig demokratisk kontroll eller genom kraftfulla kontroller av makten som medborgarna förväntar sig.” >>

Det här är vad som väntar när Lissabonfördraget sätts i funktion. Det ser ut att kunna sammanfattas i en polisstat med totalkontroll.

Upp 13:4  och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: ”Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?”
Upp 13:7  Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag.
Upp 17:14  De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.”

Irland fört bakom ljuset

Open Europe Independent Research avslöjar att EU:s ledare erkänner att inget i ändrades inför Irlands andra folkomröstning av Lissabonfördraget. Trots löften till Irland om förändringar och tillmötesgåenden ändrades i praktiken ingenting!

Open Europe direktör Lorraine Mullally: ”Resultatet av den senaste rundan av EU:s avtal bakom kulisserna är ganska uppenbar – det irländska folket kommer att uppmanas att rösta på exakt samma text som de förkastade förra året – vilket är just vad den irländska regeringen blivit lovad att inte göra”. >> & >>

Hizbollah upprustar trots FN-styrka

Enligt en resolution från FN:s säkerhetsråd skall alla beväpnade styrkor i södra Libanon flyttas undan. En FN-styrka på 10000 man finns i södra Libanon sedan 2006 som ska se till att resolutionen efterföljs och förhindra upprustning. Trots det upprustar Hizbollah. Enligt en högt uppsatt israelisk officer i armén ”har Hizbollah vapengömmor i snart sagt varje by i södra Libanon”.

FN-styrkan vågar inte gå in i byarna då de ses som fiender. I tisdags avfyrade Hizbollah en missil som slog ned i utkanten av Kiryat Shemonah i norra Israel. Varför förtiger massmedia vad som pågår i södra Libanon? Vem får skulden om Israel försvarar sig?

Goldstonerapporten – en skandal

Den 15 september presenterade Richard Goldstone och hans kommission rapporten om Gazakriget till sin uppdragsgivare UNHRC – FN:s organ för mänskliga rättigheter. Det visade sig att rapporten både är bristfällig och ensidig. Oegentligheter och felaktigheter har avslöjats under tiden som den har publicerats.

Från Svensk Israel information: Redan titeln på uppdraget visar att syftet inte var att göra en rättvis bedömning, utan att anklaga Israel. Detta saknades i rapporten(!):

– Rapporten nämner att Hamas hade viss skuld till kriget men den nämner inget om de sex år av Hamas beskjutning av ca 10000 raketer och granater mot israelisk civilbefolkning.

– Rapporten nämner inget om att Hamas under kriget använde Gazas befolkning som levande sköldar, vilket är folkrättsligt förbjudet.

– Rapporten nämner inte att kriget har följts av ca 250 ytterligare missiler in i Israel, 13 under september, anmält till FN av Israel.

Helt avsiktligt har rapporten begränsats från 27 december 2008 till 18 januari 2009. Undersökningen börjar vid början av det ”stillestånd” på 6 månader som föregick kriget. Men beskjutningen av de 10000 raketerna sköts in över Israel före den tiden!

Tilläggas kan att israeliska armén ringde mer än 165.000 samtal (200.000 från vissa källor) och spred över två miljoner flygblad för att förvarna palestinier i områden innan en israelisk attack.

Ingen rapport krävs från Hamas! Ingen verkar heller lyssna på överste Richard Kemps rapport >>  Kemps säger att ”när kriget i Gaza började tog terroristerna av sig uniformer etc. så de smälte in i civilbefolkningen. Ena ögonblicket sköt de mot israelerna, nästa ögonblick blev de leende gatsopare och försäljare. Kemp säger att kriget kunde inte ha utförts på ett mera humanitärt sätt än Israel gjorde. (Goldstone vägrade lyssna). >>

Ralph Haglund sammanfattar Goldstone-rapporten med orden: ”Ett land får inte försvara sig mot terrorism!” (I alla fall inte om det heter Israel, verkar det som).

Iran fortsätter sitt nukleära program

Så länge som Israel har kärnvapen ämnar Iran fortsätta med sitt nukleära program, sa Irans Ahmadinejab tisdags i Teheran då han också tackade Turkiets premiärminister Erdogan för att ”de är emot Israel”. >>

Men skillnaden på Irans och Israels motiv är total. Medan Israel (som inte har kommenterat om de har kärnvapen) måste kunna försvara sig mot de hot om utrotning som de ständigt utsätts för, har Iran uttalat sitt mål att utplåna Israel.

Guds löfte till Israel var att troheten i förbundet gällde beskydd av landets gränser. Därför kommer JESUS MESSIAS själv att gripa in vid sin andra tillkommelse och själv försvara Israel när de har vänt sig till honom. Vår uppgift är att be för Israel och vara Israels vänner så att de kan se Jesus, sin Messias och frälsare.

Det vi sår får vi skörda

USA:s grundlag utformades utifrån biblisk grund. President John Adams lär ha sagt att man behövde ett fåtal lagar för man hade principer (bibliska): älska era fiender, gör gott mot dem som skymfar er osv. Man såg till att alla studenter fick en Bibel för utan ett kristet folk kunde regeringen inte fungera, ansåg man

Idag tar man bort Biblar och vill få bort Gud ur det amerikanska samhället. Regeringen har blivit ”gud”. Men hur ser konsekvenserna ut? Kriminalitet ökar, skilsmässor ökar, omoral ökar, pornografi väller fram och ändå undrar man vad som händer! Den som vänder Gud ryggen förlorar också hans beskydd. Sverige är ett annat exempel på den utvecklingen.

Barak Obama ändrar inställning snabbt. På en konferens om mänskliga rättigheter höll Barak Obama v 43 ett tal och sa: ”Vi kommer att ändra människors tänkesätt steg för steg. Tiden kommer i den här nationen då det blir lika beundransvärt att två män är gifta med varandra, eller två kvinnor är gifta med varandra, som när en man och en kvinna är gifta”.

Ps 11:3  När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta?” 4  HERREN är i sitt heliga tempel, HERRENS tron är i himlen. Hans ögon ser, hans blickar prövar människors barn.

Rick Warren är medlem i Interfaith Advisory Board (Interreligiös rådgivande styrelse)

”Goda gärningar, att hjälpa fattiga” är bra men för att göra sådant behöver man inte nödvändigtvis vara kristen. Här kan alla religioner gå samman – interfaith [religionssynkretism]. Det är det som Rick Warren och Tony Blair arbetar för. >>
I denna interreligiösa styrelse ingår kristna, muslimer, hinduer, buddister, sikher och judar.

En kvinna har skrivit detta på ett samtalsforum: I den frikyrka jag tillhör börjar man nu att tala om att man vill ordna gudstjänster som ska vara för alla religioner och som ska vara ”religionsneutral” som en i vår församlingsstyrelse uttryckte det. Vad ska jag göra då? Jag blir så ledsen och vilsen. Jag har inte alls den trygghet som du har…. Du är så trygg i Jesus, men jag har inte den tryggheten och blir ännu otryggare när de börjar tala om detta att vara religionsneutral. Det känns som att de sviker Jesus, men det är visst bara jag i församlingen som tycker det….

Det här är ett exempel på Interreligiös verksamhet. Att stå utanför och följa korsets väg kommer verkligen att anses som en dårskap – men där finns Guds kraft. Den antikristliga interreligiösa verksamheten kommer som en flod. >>

1Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

De interreligiösa arbetar för att ”göra gott” oavsett religion. Men idag är det omöjligt att delta i interreligiösa styrelser utan att kompromissa. Kompromissen är en förutsättning! Här är alla religioner likvärda. Målet är att öppna för varandras religion. Här byggs nätverk över hela världen, lik en snara som sänker sig och fångar människor. Cellgrupper kan användas på ett fel sätt och bli ett perfekt verktyg för att driva alla in under världsherravälde. Ett ”socialt evangelium” i solidaritetens namn. I denna maktapparat där Rick Warrens PEACE plan passar som hand i handske i FN:s karta för en världsreligion och Alliance of Civilizations som lagts i EU. Är det den ”röda hästen” (socialism/marxism) som galopperar ut över jorden? (Sak 1:8; 6:7). Här tvingas man att lyda människor istället för Gud.

Var går då gränsen för ett samarbete? Att hjälpa socialt är väl bra? Gränsen går där budskapet om korset, evangelium, inskränks. Människan, humanismen, kommer i centrum istället för JESUS KRISTUS. I en sådan kyrka betyder det att tyngdpunkten förflyttas från Jesus till församlingen, från Andens verk till våra verk, från nåd till lag, frihet till slaveri, från ödmjukhet till stolthet, från beroende av Gud till oberoende och självgodhet.

Vi är kallade till överlåtelse och avskildhet till Jesus Kristus. Jesus kallar oss ut ur systemen. Interreligiösa koalitioner leder till förnekelse av Jesus som är enda vägen till Gud!

Gal 5:1 Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket.

Vi har nyss lyssnat på en intressant Mp3 med Nathan Leal. Han berättar om ett tilltal som stämmer med övriga profetiska budskap den senaste tiden. >> Det är intressant att jämföra med Mark Biltz undervisning och de profetiska tecknen för det kommande året. Video 1 >> Video 2 >>

Både Nathan Leal och Mark Biltz undrar om det är en dom på väg mot ekonomin sensommaren nästa år. Biltz nämner i videon om den 3:e solförmörkelsen i rad, som kommer att inträffa i juli 2010. Jmf D Wilkersons profetia ur Synen >>

Några intressanta datum i november:

2-5 nov – Interreligöst klimatmöte i England  >>

3 nov – Solana och Obama möts i Washington. >>

6-12 nov – Netanyahu skall någon av dagarna möta Obama.

7-8 nov – G20 har möte i Skottland.

Mvh Ohlins