FN – EU – FRED – En annan Jesus

Så närmar vi oss nu den spännande (profetiska?!) månaden september – 09

Vi får veta vad fredsplanen är för något. Fredsplanen kommer upp på bordet i FN den 23:e. Västmakternas uppsatta tidsgräns löper ut för Iran. G20 håller sitt möte i Pittsburgh 24-25. Irland röstar än en gång om Lissabonfördraget 1 oktober. Med andra ord, världen kommer samman den här månaden för att försöka att lösa de globala problemen. Man har redan uttryckt att globala problem kräver globala lösningar. (jmf Upp)

Iran ”stör fredsprocessen och hindrar den nya världsordningen” precis som man sa att Irak gjorde. Israel kommer aldrig att sänka garden innan något har gjorts mot Irans hot.

Med häpnad se vi idag framför våra ögon hur scenen för Hesekiel 38-39 steg för steg läggs iordning.

Vi rapporterade ju det senaste att Turkiet och Iran och Syrien verkar att börja trivas riktigt bra tillsammans. >>Även följande nyheter är i den riktningen. Ryssland – Turkiet gamla ovänner nu vänner >> En tvärvändning av Syrien mot Obama efter Iranbesök >> Ryssland förstärker sin militära upprustning i Syrien och förenar sig mot Israel? >>

Vi vet inte hur allt kommer att utspela sig i Mellanöstern ännu. Men vi har flera bibeltexter som säger att Israel kommer att få en (falsk, ohållbar) fred och att de ger bort land för fred. Ett fredsfördrag med tidsgränser kommer att presenteras inför FN den här månaden. Om parterna säger ja, är vi troligen inne i den sista av den sista tiden.

Delningen av Judeen kommer antagligen att kunna införas som ett första steg. Det andra steget verkar bli den känsliga Jerusalemfrågan. Det tredje steget som planeras är ett kärnvapenfritt Mellanöstern. >>

Pressen på Iran kommer inte att upphöra och den kommer även att drabba Israel så småningom på det här området. Men allt det här är egentligen inget som behöver bedra den troende, utan är tidstecken på att det som kommer att bedra närmar sig med hast.

Upp 13 säger oss att samtidigt som vilddjuret får makt så kommer ett religiöst vilddjur också få makt.

Tony Blair gjorde nyss ett uttalande som får det att gå kalla kårar utmed ryggen. Ett uttalande som nästan är som taget ur uppenbarelseboken. >>

Han säger här: The church can make globalisation ’our servant, not our master, lit by God’s love and paved by God’s grace’.

På svenska: Kyrkan kan göra globaliseringen till vår tjänare och inte till vår mästare, tänd av Guds kärlek och jämnad av Guds nåd. Tony Blair är nu talare för en konferens kallad Global Leadership Summit(!). >> som hålls av Bill Hybels – Willow Creek.

Inte undra på att Uppenbarelseboken säger: Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Gå ut från henne (Skökan) mitt folk (bruden) så att ni inte tar del i hennes (skökans) synder och drabbas av hennes plågor. Upp 18:4

Och om hon inte får makten innan det är 42 månader (3 ½ år) kvar (Upp 13) – hur kan man då säga att Kristi brud är borta från jorden 7 år innan det här sker?

Ni som följer med i den nya världsordningens utveckling vet att globaliseringen är FN som en världsregering. Så ett militärt och politiskt starkt rustat FN skulle kunna vara ett redskap för världskyrkan att rida på, enligt katoliken Tony Blair? Och det var precis det som påven ville ha, enligt tidigare uttalanden. Bibeln har redan förutsagt den här utvecklingen och vi själva och flera av våra vänner har blivit varnade av Herren att det här är på gång.

Upp 17:1 En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sade: Kom, jag skall visa dig domen över den stora skökan som tronar på många vatten. 2 Jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och dess invånare har blivit berusade av hennes otukts vin. 3 I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn. 4 Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. 5 På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden. 6 Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad. 7 Och ängeln sa till mig: Varför är du så förundrad? Jag skall tala om för dig hemligheten med kvinnan och vilddjuret som bär henne och som har de sju huvudena och de tio hornen.

Upp 17:9 Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. (ROM) De är också sju kungar. 10 Fem har fallit, en är och en har ännu inte kommit, och när han kommer får han bli kvar bara en kort tid. 11 Vilddjuret som var och inte är, han är själv den åttonde men hör till de sju, och han går mot sin undergång. 12 Och de tio hornen du såg är tio kungar som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme. (Tydligen 3 ½ år) 13 De behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret. (På vars rygg skökan sitter vilket förklarar nästa vers) 14 De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung. 15 Och han sade till mig: Vattnen som du såg, där skökan tronar, de är folk och människomassor och folkslag och språk. 16 Och de tio hornen som du såg och vilddjuret, de kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. De skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld. 17 Ty Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och handla i en och samma avsikt och att ställa sin kungamakt i vilddjurets tjänst till dess Guds ord går i uppfyllelse. (Vid sista basunens ljud – se Upp 10) 18 Och kvinnan som du såg är den stora staden som regerar över kungarna på jorden.

Det råder ingen som helst tvekan om att det här är exakt samma system som Uppenbarelseboken 13 talar om, som skall få makten när det är 42 månader kvar till slutet (3 1/2 år)

Vi råder dig för vidare information om tidsgränsen att lyssna till våra senaste Mp3 >> det finns också med i våra mp3 undervisningar om Jesu återkomst.

Det är ganska skakande när vi förstår hur snabbt den här utvecklingen kan komma att ske om Irland röstar ja till Lissabonfördraget. Länderna kommer att läggas under ett toppstyrt EU där Vatikanen kommer att kunna påverka utvecklingen. (Tillsammans med WEU de 10 hornen + Hornet som talar stora ord = Antikrist) Varför skall vi hitta på en massa tolkningar när allt som krävs för uppfyllelsen av profetiorna redan existerar framför våra ögon?

Richard Bennett, en före detta katolsk präst skriver i den här artikeln. >> Förre Påven sa: ”När jag ser det nya Europa växa fram så ser jag det som den största (Romerskt) Katolska superstat som någonsin existerat.”

Nyligen gjordes påståendet av en annan hög katolsk ledare att EU är en Katolsk konfederation av stater. Katolska kyrkan har överenskommelser med de flesta länder i EU och kan på det sättet få sin vilja igenom även politiskt.

Det här är precis vad David Wilkerson profeterar i synen >>

Lägg märke till i Matt 24 att tidsperioden Jesus talar om är 3 ½ år och jämför med Daniel 12 som talar om exakt samma sak. >>

Matt 24:8 Men allt detta är bara början på födslovåndorna (Vedermödan 3 1/2 år) 9 skall man utlämna er till att misshandlas och dödas och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. 10 Och skall många komma på fall (Avfallet i 2 tess 2) och de skall förråda varandra och hata varandra. 11 Många falska profeter skall (DÅ) träda fram och bedra många. (Mt 7 tydligen med en annan Jesus) 12 Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken (Agape) att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. (Sista basunens ljud, evigt liv) 14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk och sedan skall slutet komma. 15 När ni (3 ½ år kvar) ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om stå (upphöjas) på helig plats, den som läser detta bör noga lägga märke till det.

Vi kan se i Matt 24 att födslovåndan och vedermödan är samma sak (vers 10) och då skall många komma på fall 2 Tess 2 ”det stora avfallet”. Laglösheten pågår men kommer att öka de sista åren.

Vi får också en stark ledtråd om vad det är för en annan Jesus och vad det är för ett annat evangelium som kommer att försöka bedra den kristna församlingen. Den här videon med Roger Oakland får du bara inte missa >>

Mat 24:21 Ty (3 ½ år kvar) skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. 22 Och om inte den tiden (3 ½ år) förkortades skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. 23 Om någon (3 ½ år kvar) säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall (DÅ) träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg. 26 Om de alltså säger till er (DÅ): Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. 27 Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara. 28 Där den döda kroppen är samlas gamarna. 29 Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk skall jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

Vers 26 talar om för oss vad det stora avfallet kommer att handla om – en annan Jesus. (2 Tess 2:7-12) Inget annat än en annan Jesus skulle kunna bedra de troende. Roger Oakland skriver om det här >>

En katolsk superstat kommer givetvis att komma under en katolsk Jesus och din frälsning kommer att avgöras huruvida den katolske Jesus och Bibelns Jesus är samma person. Matt 24:26 beskriver att man när det är 3 ½ år kvar alltså. Vilket är exakt samma tidpunkt som det stora avfallet i 2 tess 2.

Om detta är grunden för det ekumeniska arbetet bygger det på en lögn. >> och >>

Läs ENHETENS SYNLIGA CENTRUM på den första länken. Lögnen är att Petrus är klippan som kyrkan är byggd på och att han var ledare över alla. Det vilar hela påvedömet på. Alla som har någon insikt och som har Bibeln som rättesnöre, vet att klippan är Jesus Kristus – ingen annan! Detta framgår dessutom tydligt i grundtexten (Matt 16:18). Guds rike bygger aldrig hierarki där människor upphöjs och avgudas.

Påveämbetet är inte enhetens symbol men en sorglig konsekvens av mänsklig tradition som inte har något med Bibeln att göra. Den kyrka som bygger på någon annan än bibelns Jesus som klippan – kommer att förgås. Den som byter ut Jesus är antikrist (grekiska anti = istället för). Den (världs)kyrkan kallas skökan i Bibeln.

Katolska kyrkans mål är att få in alla andra kyrkor och samfund under påven…
Vi vill påminna om den dröm som en kvinna hade för några veckor sedan, som vi har skrivit om. Hon var tillsammans med några andra bekanta och handlade i en affär. Glada skulle de ta båten hem igen. Vägen var stor och bred men så blev det en väldig nedförsbacke så de började att springa nerför backen.

Plötsligt var vägen borta och ett stort stup öppnades framför dem. De lyckades med nöd och näppe stanna och kasta sig bakåt för att komma undan katastrofen. Sedan såg hon hur människor helt ovetande närmade sig gick och glada och bekymmerslösa gick mot stupet. Då hörde hon en röst som sa: ”Vad gör du för att rädda de här människorna?” Ords 23:27 Ty skökan är en djup grop (= grop, dike, avgrund, stup)…

Här är viktigt att tillägga att Gud är mäktig att bevara dem som tillhör honom. Men då gäller för oss att lyda honom mer än människor. Vi kan inte bara hoppa på ett tåg hit eller dit, för att människor säger så. Vi måste veta var vägen går! 1Petr 1:5 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden.

Man kommer att presentera en ”Jesus” som är i öknen eller i de inre rummen (Matt 24). 2 Tess 2 säger oss att detta kommer att ske med starka falska under och tecken för att bedra. Då måste vi fråga oss varför sker sanna under och tecken? Jo för att bevisa att det sanna evangeliet är predikat om den sanne Jesus Kristus. På samma sätt kommer (falska) under och tecken att bekräfta ett falskt evangelium om en annan Jesus.

Öknen = Tomhet Inre Rummen = Tabernakel eller monstrancen (behållare) det ger en ytterligare bekräftan på vad det här handlar om. Man tar Eukaristin och lägger den i ett tabernakel i en Katolsk Kyrka idag. Vi tror att det kommer att komma någon slags manifestation runt detta.

Matt 24:26 ger oss svar på vad denne falske Jesus och skökan kan vara för något. Den kommer att vara kopplad till Upp 13 och det religiösa vilddjuret. Den måste även kopplas ihop med kvinnan på vilddjuret i Upp 17:1-16 för vi ser samma tidsangivelser nämligen 3 ½ år. De falska profeterna kommer alltså då – samtidigt som Satan på något sätt kommer att få fritt utrymme att göra under och tecken (2 Tess 2) och säga: Han är i öknen eller han är i de inre rummen – vilket handlar om den falske Jesus (antikrist) >>

Glöm inte bort att Jesus säger att många skall komma i mitt namn och de skall bedra många. Bedra hur? Med en annan Jesus eller en annan Kristus (Antikrist).

Bibeln visar att när 3 ½ år är kvar så kommer en annan Jesus att uppenbaras med under och tecken. Denne Jesus skall försöka bedra även de utvalda. Hur kan då församlingen vara borta vid den här tidpunkten som så många påstår? Det är en omöjlighet enligt Guds eget ord. Försök hitta ett enda bibelord som stöder den teorin.

Vi kan förflytta oss till Upp 13 och se att en världsregering – systemet NWO – får makt 42 månader (3 ½ år kvar) tills basunen ljuder och tiden är slut. Systemet kommer att regera 3 ½ år tills Jesus kommer tillbaka. (Upp 19)

Dan 7:8 Men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn som stötte bort tre av de förra hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt. (Antikrist Upp 13 = 3 1/2 år kvar) 9 Medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den Gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. 10 En ström av eld flöt ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom och tio tusen gånger tio tusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. 11 Sedan fortsatte jag att se för de skrytsamma ords skull som hornet talade. Medan jag såg blev djuret dödat, och kroppen förstördes och kastades i den brinnande elden. (2 Tess 2)

Dan 7:20 Likaså ville jag ha förklaring till de tio hornen på dess huvud och till det nya hornet som sköt upp senare och för vilket tre andra horn föll av och som hade ögon och en mun som talade skrytsamt och såg större ut än de övriga. 21 Det hornet (Antikrist) hade jag också sett föra krig mot de heliga och besegra dem, 22 till dess att den Gamle kom och domen föll till förmån för den Högstes heliga och tiden var inne då de heliga fick ta riket i besittning. 23 Då svarade han: Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den. 24 De tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket (Upp 13) och efter dem skall en annan uppstå (Antikrist) som skall vara olik de förra och som skall slå ner tre kungar. 25 Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. (3 1/2 år) 26 Men dom skall hållas och hans välde skall tas ifrån honom och han skall fördärvas och förgöras i grund. 27 Men riket makten och väldet över alla riken under himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike och alla välden skall tjäna och lyda det.

Mvh Ohlins