Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Den vita hästen –
en vind eller andekraft som drar samman till en antikristen falsk ekumenisk världsreligion
2. Interreligiöst möte i Filadelfia Stockholm –
!?
3. Surdeg i degen? –
talade Jesus om avfallet som vi ser idag? surdegens definition och verkan
4. Varningstecken –
andlig förförelse pågår men det finns varningstecken sommaren 1992 med UMU – Kjell Sjöberg och Loren Cunningham
5. De 7 bergen-läran
en världsvid antikristlig strategi som bygger ett falskt ”gudsrike” m h a pengar, makt, positioner, kändisskap och det som är högt i människors ögon
6. De 7 bergen och profetian –
Bibelns profetior avslöjar planen ett falskt evangelium alla ”berg” ska förstöras [Grundtext: nes/nissi H5251]
Tillägg
2016-04-13: Profetiska syner om ändetidens världsreligion

s1

1. Den vita hästen

Hästarna i det profetiska ordet är vindar eller andekrafter, (Sak 6:5) och enligt amerikanen Irvin Baxters tolkning, ”ismer”. De ”far omkring på jorden” men de får inte göra mer än vad Gud tillåter. Dessa vindar får fyra (vild)djur, dvs världsmakter eller världsriken att resa sig upp på jorden, (Dan 7:2-3). Den vita hästen står för en falsk religion eller religionssynkretism. Från Johannes uppenbarelse:

Upp 6:1 Och jag såg när Lammet bröt det första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: ”Kom!” 2 Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som segerherre, för att segra.

Här finns en parallell till Nimrod som var den förste världshärskaren på jorden (1Mos 10). Man brukar säga att han var en tyrann (betydelsen finns i hebreiskan) som ”jagade själar” och han står som en världshärskare och falsk kopia av Kristus, en antikrist och falsk profet. Johannes såg att ryttaren på den vita hästen har stor framgång och när han senare får se resultatet av denna världskyrka eller världsreligion som kallas ”skökan Babylon” såg Johannes med stor förundran på den, (Upp 17).

Skökan Babylon vilar på sju berg – Rom är ”staden på de sju bergen /sju kullarna”. Alla kristna förväntas att böja sig under påven och dialog förs med övriga religioner som förenas i en världsreligion. Planen har kommit så långt idag så att Interfatih och Chrislam är utbrett och till och med ärkebiskopen i Svenska kyrkan – HÄR >> – visar sig vara samarbetsvillig och förnekar därmed Jesus Kristus/Messias som den han är: världens Frälsare (singularis bestämd form) och den enda vägen till Gud. Svenska kyrkan beskrivs som En kyrka i fritt fall >> av två av sina egna präster, Annika Borg och Johanna Andersson. De två visar därmed också att inte alla är med i kyrkans fall, utan bevarar sin tro.

Ibland blir skiljelinjen mellan dem som tillhör Jesus och dem som bara bekänner inlärda människobud snabbt synlig och tydlig. Nu vet vi att det är mycket politik inbakad i Svenska kyrkan och att man kan vara präst utan att ens vara troende. Ännu värre är det väl då när man faller till föga för de antikristna strömningarna i frikyrkor, där bibeltroheten och bekännelsen brukar hållas högt.

2. Interreligiöst möte i Filadelfia Stockholm

En vän uppmärksammade oss på en artikel om att Filadelfia Stockholm har haft ett Interfaith-möte i 500-salen i januari i år. Hur är det möjligt? Dessa ledare måste handla emot bättre vetande, precis som fariséerna i NT och det är mycket upprörande.
Imam i Filadelfiakyrkan – Islam är bara en lättare religiös väg
(läs hela artikeln).

Utvalda Citat: ”Vad var det som hände denna mörka januarikväll i Filadelfiakyrkans 500-sal på Rörstrand? På podiet hade fyra fåtöljer ställts fram. En för pingstpastor Erik Andersson och tre för de speciellt inbjudna gästerna. – En historisk dag, förklarade pastorn som annonserade att kyrkan för första gången i sin historia nu välkomnade gäster från andra religioner. Jag var där den där kvällen och det är med sorg jag reflekterar över vad som ägde rum.
Den katolske biskopen Anders Arborelius, rabbinen för Stockholms synagoga Ute Steyer och imam Awad Olwan tog plats och välkomnades av församlingen. Pingstpastorn inledde och sa bland annat att tanken om mötet hade uppstått ur det gemensamma sociala engagemanget för Stockholm och att man från den utgångspunkten kunde skapa ett vi trots olika religioner och tro.
Biskop Arborelius uttryckte att han kände sig trygg med tidigare erfarenheter av pingstkyrkans breda ekumenik. Ekumeniken, menade han, bidrog till ökad acceptans för påven. Han tyckte också mötet var viktigt då religionerna kunde mötas i samförstånd, fred och försoning. Vidare menade han att det är viktigt att de religiösa leden kan ha en samfälld röst, och lyfte med det fram Interreligiösa rådet.
Detta möte ser jag som ytterligare en markör i en mycket allvarlig utveckling i svensk kristenhet. Ett möte som detta innebär oundvikligt att den kristna tron framställs som en religion bland andra religioner. Något som blir tydligt i exemplet från Fisksätra är att Jesus rationaliseras bort till förmån för gemenskap, fred och samförstånd.
…Att Pingstkyrkan agerar plattform för dessa krafter är fruktansvärt. I det profetiska perspektivet blir en interreligiös utveckling än mer skrämmande, då skriften talar om att just Antikrist skall ena världen med religiösa medel..” (Emanuel Johansson)

Är detta den väg som Filadelfia i Stockholm väljer? Sägs det öppet eller förs det in av andra på smygvägar? I detta fall borde väl ledningen i församlingen vara skyldiga att ge besked om var de står?

2Petr 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror (1917 års övers. ”på smygvägar”). De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.

Ska de frälsta behöva lämna kyrkan för att bevara sin tro? Sådant händer idag. Undra på att Jesus och apostlarna varnade för en mycket svår tid.

3. Surdeg i degen?

Den vita hästen är alltså en antikristlig andekraft (vind) som med den falske profeten i spetsen vill ena världen under sig själv och under en världsledare och en världsregering. Den är förrädisk eftersom den blandar sanning och lögn, trots att det står skrivet att ”lite surdeg syrar hela degen”. Vid ett tillfälle beskrev Jesus Guds rike med en liknelse på ett sätt som måste ha låtit mycket märkligt för judarna. Frågetecknen har lett till två olika tolkningar.

Luk 13:20 Vidare sade han: ”Vad skall jag likna Guds rike vid? 21 Det är likt en surdeg, som en kvinna tar och blandar in (gömmer) i tre mått vetemjöl (en kolossal deg), tills alltsammans blir syrat.”

  1. Det finns kraft i Guds ord, så att det kan förvandla allt – vilket naturligtvis är sant.
  2. Surdeg står alltid för synd i Bibeln. Den här degen är väldigt stor och surdegen ”göms” i den så att allt blir syrat. Villoläror brukar ”smygas in”. Varnade Jesus för ett stort avfall? Det är mycket troligt eftersom han strax innan hade tillrättavisat folket och fariséerna för deras hyckleri.

Paulus tillrättavisade dem som trodde att Jesus kunde komma när som helst och han talade då om ett avfall från tron, före den sista svåra tiden och Jesu återkomst.

2Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, (Avfallet och den falske profeten förbereder för Antikrists framträdande)

En definition på surdeg är ”en kemisk sönderdelning av en organisk sammansättning”.
SURDEGENS kännetecken och påverkan kan sammanfattas med att den…

  • splittrar (Guds folk, Guds verk)
  • sprider sig snabbt
  • verkar i mörker (förödande läror smygs in)
  • förstör det som är friskt
  • blåser upp, gör att degen jäser (högmod)

4. Varningstecken

Vad är det som är så bedrägligt, så att det låter som om det vore Guds rike det handlar om men i själva verket är antikrister och falska profeters rike och världsherravälde!?

Matt 24:24 Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra stora tecken och under, för att, om möjligt förvilla jämväl de utvalda.

Kan det vara för att man utger sig för att vara ”kristna”, ”karismatiska”, ”missionerande”, stå för ”fred och rättvisa”, stå för ”kristna värderingar”, ”utföra under och tecken i Jesu namn”, ”Israel-vänliga”? Ja, så kan det vara. Men det finns alltid varningstecken som hjälper oss att inte bli bedragna. Frukten visar sig förr eller senare och den som vill leva rent beblandar sig inte med det som är andligt orent och läror som strider emot Bibeln. Det förutsätter naturligtvis att vi läser Bibeln.

Matt 7:15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. 16 På deras frukt skall ni känna igen dem…

Matt 7:20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. 21 Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt [grek. ginosko = nära relation med… Jesus säger att han har aldrig fått ha en personlig relation med dem] er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

De laglösa ville använda Jesu namn för sina själviska syften och motiv och för egen upphöjelse.

5. 7 bergen-läran

Den senaste videon i serien om 7 bergen-läran – HÄR >> – visar ännu tydligare än förut vilken spridning och påverkan den här läran har på många kristna, framför allt i USA. Men den som känner till vad det handlar om, kan tydligt se att den också har fått insteg i svensk kristenhet. Ekumeniken mellan evangeliskt kristna, trosrörelsen, ortodoxa och katoliker är en perfekt grogrund och en medveten strategi för att sprida den. Gränser suddas ut och Bibeln kommer i skymundan. Varför hörs inga ”profetröster”, undrar en del? Frågan är ganska onödig. I dessa sammanhang har sådana röster tystats för länge sen. Män och kvinnor som är ”profetröster” befinner sig troligen ”utanför lägret” med Jesus, sin Herre, (Hebr 13).

7 bergen -läran sprids med herraväldesteologi/ Dominion och KINGDOM NOW. Förespråkarna finner därför varandra i sina höga planer om att inta världen och ”att utbreda och bygga Guds rike” som ett jordiskt och världsligt rike. Det sker genom makt, pengar (företagande) och inflytande när man intar höga positioner i samhällets sju berg eller ”sfärer”: politik, utbildning, media, näringsliv, ekonomi, familjeliv, kultur/underhållning.

På videon (länken ovan) får vi se hur förespråkarna på fullt allvar utser politiker i den amerikanska valkampanjen som representanter för sina mål. Här kan nämnas Sarah Palin, Ted Cruz och Donald Trump. Lägg märke till Trumps vulgära språk och föraktfulla uttalanden, samtidigt som han påstår att det första han ska göra som president är att flytta ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem. Är inte det bedrägligt för kristna som har en biblisk syn på Israel och judarna? Rick Joyner säger (på videon) att 7 bergen-strategin nu är spridd över hela världen och han ber ”Herre res upp dem som kan frälsa oss. Jag tror att vårt enda hopp är ett militärt övertagande”. Då talar vi om berget som står för ”politik/regering”.

En av trosrörelsen mest kända (falska) lärare, Kenneth Copeland, är en central figur på videon. Men det är inte begränsat till detta. Hela den falska karismatiska rörelsen med alla sina förgreningar är med på tåget. Här finns Nyapostoliska reformationen med C Peter Wagner i spetsen för en mängd självutnämnda apostlar och profeter som säger sig ha ”mandat” att lägga under sig samhällen, städer, länder och världsdelar. Här finns hela Tillväxtrörelsen, Emerging Church och den Sökarvänliga rörelsen med företagskonceptet som ritning för att få ”tillväxt” i kyrkorna, social rättvisa och världsfred. Framgångsteologin har fått fritt spelrum där trosrörelsen har släppts in. Överallt där man bejakar FN:s fredsplan, riskerar kristna att kompromissa med evangeliet och gå samma väg. Karin Jansson har avslöjat väldigt mycket om alla 7 bergen-lärans förgreningar i sina Nyhetsbrev >> .

Ekumeniken är en förutsättning för att nå målet att inta världen och ”kristna” nationer genom en ”jätteväckelse” (som inte nämns i Bibeln). Därför är det inte förvånande att alla dessa ledare är välvilligt inställda till Påven och Vatikanen.

Loren Cunningham, grundare av UMU, Ungdom med Uppgift (YWAM), var en av dom som först presenterade 7 bergen-läran. Jag har inte tvivlat på att visionen som gjorde att Cunningham startade UMU var från Gud och jag skulle inte våga påstå något annat nu heller. Vad som händer under resans gång är en annan sak. Får Herren fortsätta att leda eller blir tankarna ”för höga” och för ”stora”? Risken är då att man inte klarar av att hålla rent hus och faller för frestelsen att kompromissa. Att ställa upp på Benny Hinns program, är inget gott tecken och det finns nog många liknande varningstecken längs vägen när det gäller Loren Cunningham.

Sommaren 1992 med Ungdom med Uppgift (UMU)

Jag var själv med i team i Barcelona sommaren 1992 med UMU. Det var en tonårsdröm som uppfylldes, att någon gång testa sådan evangelisation. Jag har många positiva minnen men det fanns också sådant som jag reagerade på och undrade över. Dels var det Kjell Sjöbergs undervisning om ”andlig krigföring” som ingick i förberedelserna. Detta var bara några år efter att jag hade kommit tillbaka och gett mitt liv helt till Jesus och för mig var det ett nytt fenomen.

”Andlig krigföring” fanns med senare när vi gick bönepromenader i Barcelona och jag kunde inte hänge mig. Det kändes väldigt främmande. ”Kanske är de andra andligare än jag”, resonerade jag för mig själv. I efterhand förstod jag att det var allt annat än sund biblisk bön som Kjell Sjöberg spred. Det var en av trosrörelsens villoläror som Bibeln tydligt varnar för, (Judas brev, 2 Petr 2). Denna avart ingår i C Peter Wagners falska vision och Herraväldesteologin och ingår därmed också i 7 bergen-strategin.

Ett annat minne som fastnade, var när Loren Cunningham predikade på ett kvällsmöte. Det enda jag kommer ihåg från mötet var att han förlöjligade tron att EU skulle ha med Bibelns profetior att göra och jag fick en känsla av att han förlöjligade det mesta av tolkningar av det profetiska ordet. Det fanns också tecken på en välvillig inställning till katolska kyrkan som förvånade mig. Jag visste sedan barnsben vad den står för och var sådan ekumenik leder och det fanns alltså varningstecken här. Idag är jag väldigt tacksam för Guds beskydd redan då, trots att jag inte var insatt i allt som pågick inom kristenheten. Jag hade ju levt ett helt annat liv i många år.

Angående (De 7-bergen)videon:
Det är två områden som jag bestämt måste tillbakavisa från dem som har gjort video-serien. Det ena är deras kvinnosyn och det andra är att de anammar pre-trib. Tyvärr. För övrigt är informationen mycket viktig och värdefull.

Tillrättaläggande när det gäller kvinnosyn:

Gal 3:28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. (I Guds rike upprättas jämställdheten från skapelsens början med ”jämlika partners”, medhjälpare – 1Mos 2 – och den Helige Ande är utgjuten över både män och kvinnor sedan pingsten i Jerusalem, Apg 2)

Läs mer i serien Adam och Eva (3 delar)

Tillrättaläggande när det gäller Jesu återkomst:

Matt 24:29 Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. (Här sker den slutliga katastrofen – inte de sol- och månförmörkelser som är tidstecken före Herrens dag) 30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. (NU sänds Guds änglar ut, de döda uppstår och ”uppryckandet” sker)

Hebr 9:27 Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas, 28 så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. (Jesus kommer EN andra gång, också då SYNLIGT)

Tit 2:11 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13 medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. (HOPPET är att Jesus kommer i härlighet ”bland molnen” och ”allas ögon ska se honom”! Upp 1:7)

Rom – staden på de sju bergen och 7 bergen-läran
(bilder borttagna)

6. De 7 bergen och profetian

Jag vill nu stanna vid de tankar som jag fick och nämnde i tidigare Funderingar när det gäller Bibelns profetior om den yttersta tiden. Jag blir alltmer övertygad om det jag skrev i Ohlins fundering 20/8 -2011 ( Punkt 7) de sju bergen kan vara den lära som drar alla samman till Skökan som sitter på de sju bergen, dvs. har sitt säte eller nav i staden Rom med Påven som högste representant.

Upp 17:8 Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer (antikrists politiska maktvälde i ett nytt Romarrike som utmynnar i ett globalt världsvälde genom FN, NWO). Det skall stiga upp ur avgrunden och går sedan i fördärvet. De invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning (de som väljer att följa Jesus), de skall förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men skall komma (historien upprepas och avslöjar människans ondska än en gång). 9) Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar. (nästa vers visar att det först och främst är olika härskare som inte regerar samtidigt)

Jag skrev: ”Kanske är den profetiska förutsägelsen dubbel? Kvinnan här kallas skökan och är den falska världskyrkan eller världsreligionen med Babylons system, som får sin slutliga uppfyllelse i ändens tid. Staden på sju kullar eller berg, är Rom. Romerska katolska kyrkans (RRK) system är som ett nav som samlar alla till sig, även andra religioner. Denna kyrka bygger på en pyramidliknande hierarki med makt och rikedom. Dess infiltration sker på alla områden – som ”de 7 bergen” (eller kullarna) som nämns ovan. Vissa dominionister talar om en kung över varje berg [område]. Genom denna makt ska de ”transformera nationerna” till en ”Global transformation” eller ”kristna länderna”. Det är inte första gången i historien och det har alltid lett till död religion och förföljelse av sanna kristna.”

Lance Wallnau säger i den här videon att ”de som är kungar och har makt över de sju bergen, kan ”förändra nationerna”. ”Detta, säger han, är kyrkans kallelse”. Vad är skillnaden med globalismen och eliten som nu styr världen och har makt? De är själviska, säger Wallnau. De saknar etik och värderingar och Gud har alltid en väg för att föra dig in i positioner över företag, media, regering osv. Detta ska nu kyrkan inta och utföra, istället för att ”bara vinna själar”. Kyrkan ska ”göra Guds rike synligt” i världen.

Det här är ett människocentrerat budskap och mänsklig visdom som uppmuntrar de köttsliga begären, i Guds namn. Här är det för litet att ”bara vinna själar” och ”göra lärjungar”. Kyrkan ska ta makten och leda världens alla samhällsområden – det är ett falskt evangelium. Historien visar tvärtom att det värsta som kan hända kyrkan, är att den får makt. Det var makthavarna och det religiösa ledarskapet som förföljde och dödade Jesus. Det är därifrån som förföljelsen ofta kommer och vi får också vara beredda på det i den här tiden.

Har man helt förkastat Bibelns profetior? Ja tydligen. Högmod förblindar så att man kan vara delaktig i det som profetiorna tydligt varnar för, utan att själv förstå eller se det.

Rom 12:16 Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka.

Luk 16:15 Då sade han: ”Ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud.

Paulus hade en helt annan syn på Guds rike, på höga ambitioner och maktpositioner.

2Kor 12:9 men han svarade mig: ”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. 10 Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.

Jesus sa ingenting om att sträva efter att tjäna pengar – ”business-berget” tycks vara det viktigaste för 7 bergen-apostlarna – eller att höga positioner skulle vara nödvändigt för att nå ut med evangeliet och predika om Guds rike. Tvärtom.

Matt 6:31 Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? 32 Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. 3 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

s7

Talet sju står för fullkomlighet eller fullhet. I detta fall blir det fullkomligt avfall och uppror emot Gud. Strategin leder till det som Jeremia fick profetera om: ett globalt berg, fördärvets berg, som fördärvar hela jorden.

Jer 51:25 Se, jag vänder mig mot dig, du fördärvets berg, säger HERREN, du som fördärvar hela jorden, och jag skall sträcka ut min hand mot dig och störta dig ner från klipporna och göra dig till ett förbränt berg (detsamma står om ”skökan” som fördärvar eller förbränner, förtorkar jorden), 26 så att man inte från dig skall kunna ta vare sig hörnsten eller grundsten, utan du skall bli en ödemark för alltid, säger HERREN. (Jesus är den sanna grunden/grundstenen, hörnstenen och slutstenen. Här har man byggt med en ”falsk sten” och därför kommer bygget att rasa) 27 Res upp ett baner (Hebr. nes/nissi [H5251] är samma ord som stång eller påle som Mose hängde upp kopparormen på i öknen – alltså en förebild på Kristi kors – ”res upp korsets budskap”) på jorden, blås i horn bland hednafolken, förbered hednafolk till strid mot det, båda upp riken mot det, Ararats, Minnis och Askenas. Välj ut en härförare mot det, drag dit upp med hästar som liknar borstiga gräshoppor. (Guds utvalda håller samman medan Guds domsarmé samlas som ”gräshoppor” för att utföra Guds dom, Joel 2, Upp 18)

Upp 9:7 Gräshopporna såg ut som hästar, rustade till strid…
11 Som kung över sig har de avgrundens ängel, som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon (betyder fördärvare).

  • ”Herrens ängel” är Jesus i Gamla förbundet
  • ”avgrundens ängel” är Satan (Abaddon, Apollyon)

Härmed kan vi få ytterligare en profetisk innebörd i Psalm 121.

Ps 121:1 Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? 2 Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord. 3 Inte skall han låta din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig. 4 Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. 5 HERREN bevarar dig, HERREN är ditt skydd på din högra sida…

Bergen kan stå för problem och hinder av olika slag. I ljuset av det profetiska ordet om den yttersta tiden, kan bergen också stå för ”de sju bergen” och alla berg som är maktcentra och människor som upphöjer sig i högmod och genom makt.

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen. 12 Ty HERREN Sebaots dag skall komma mot allt stolt och högmodigt, mot allt som är upphöjt, och det skall bli förödmjukat, 13 mot alla Libanons cedrar, de höga och upphöjda, och mot alla Basans ekar, 14 mot alla höga berg och alla stolta höjder,..

Mika 4:1 Det skall ske i den yttersta tiden, att det berg där HERRENS hus är skall stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Och alla folk skall strömma dit. (från alla folkslag skall man strömma dit)

Det finns bara en som är värd upphöjelse, tillbedjan och ära – han som ”är given all makt” i himlen och på jorden:
det är JESUS!

Tillägg (2016-04-13): Profetiska syner om ändetidens världsreligionHÄR

Mvh
Elvor Ohlin