Profetiskt tilltal genom en kristen kvinna

En av våra vänner fick det här tilltalet natten till 4 oktober 2009. Personen har ingen dator och kände inte till de varningar som kommit den sista tiden. Kvinnan vill vara anonym men vi känner henne väl och har förtroende för hennes profetiska gåva.

Hör mitt barn, svåra tiden ligger framför, ja fasansfulla är de händelser som ska övergå världen. Många skall då söka sin tillflykt hos mig Herren. Men de flesta skall stå kalla och vända sig än mer bort från mig.
Hör mitt barn! Gör dig redo inför den tid som står för dörren, redo i din Ande att möta människor med mitt evangelium, redo att så mitt ord, redo att dela med dig av livets nödtorft, redo att dela ditt hus, dela din mat, dela din tid. Du har velat bli min av hela ditt hjärta. Jag kommer nu att ta det i anspråk och göra det till mitt.

Men i allt skall jag vara med dig. Varje dag skall jag vara med dig och hjälpa dig att bära alla dina bördor. Du skall få all den kraft du behöver för att möta allt det jag ställer dig inför. Men var hos mig, vistas hos mig, låt dina tankar alltid vara hos mig. jag skall leda dig där du går bedjande fram.