SYNDEN OCH SYNDERNA – Watchman Nee. Kinesen Watchman Nee är ansedd som en av de mest kunniga och smorda bibellärare som levt under modern tid. Hans böcker har förvandlat livet hos många läsare. Vi behöver bli på det klara med skillnaden mellan synd och synder så vi behöver kolla på en del bibelställen. Det är först de 8 första kapitlen i Romarbrevet. Dessa 8 kapitel visar oss vad synd (sing) är.

Från kapitel ett till Rom 5:11 så nämns bara ordet synder (plural) och synd (singularis) nämns aldrig en gång. Men från Rom 5:2 till slutet av kapitel 8 så läser vi synd (sing) och inte synder (pluralis) Från kapitel 1 ända till Rom 5:11 så beskriver brevet att människan har begått olika synder inför Gud. Men från Rom 5:12 så beskriver brevet i vilket tillstånd människan är inför Gud. Han är en syndare inför Gud. Synd (sing) beskriver det liv som vi själva har. (Det är just därför vi brukar säga att vi är syndare frälsta av nåd)

Före Romarbrevet 5:12 så nämns inte att de döda görs levande. Och det gör det inte för där beskrivs att människan har gjort synder (plural) alltså individuella gärningar och onda handlingar inför Gud. Dessa gärningar måste bli förlåtna först. Från Rom 12 och framåt så börjar en ny förklaring om människan att beskrivas. Och vi kan se att någonting starkt och kraftigt inom oss är som en lag i våra lemmar.

Och just detta är synd (sing) och det är just denna synd (sing) som driver oss att begå synder (plural) Denna synd (sing) behöver vi förlåtelse för. Den tvingar oss att begå saker och ting som vi egentligen vet är fel och dessa saker är synder (sing) Synder (plural) har at göra med vårt uppträdande och bibeln säger att för våra synder (plural) finns det förlåtelse.

Mat 26:28 Ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas (plural) förlåtelse.

Apg 2:38 Petrus svarade dem: Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder (plural) blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.

Apg 10:43 Om honom vittnar alla profeterna, att var och en som tror på honom får syndernas (plural) förlåtelse genom hans namn.” Det är synd (sing) som förleder och tvingar oss att begå synder (plural) och onda gärningar. Bibeln säger att vi behöver bli befriade från synden (sing) Rom 6:18 Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden. (sing)

Rom 6:22 Men nu, då ni befriats från synden (sing) och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. 23 Ty syndens (sing) lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

En gång mötte jag en missionär som talade om förlåtelse för synd (sing). Jag frågade honom om var i bibeln detta stod – att vi skall bli förlåtna från synd (sing) Han svarade att det står ju på massor av ställen. Jag sa att det gör det inte på ett enda ställe i hela bibeln utan det står alltid förlåtelse från synder (plural) för det är alltid synderna (plural) som vi får förlåtelse för och inte synd (sing). Missionären gav sig inte utan åkte hem och djupstuderade och höll sedan med när han såg att översättarna hade lagt till ett litet s där det faktiskt inte stod. Vi behöver alltså förlåtelsen för våra synder (plural) och en befrielse för vår synd (sing) när vi fått befrielse för synden (sing) så står vi inte längre under tvånget att begå synder (pluralis)

Lösningen för våra synder (plural) kommer igenom förlåtelsen men lösningen för vår synd (sing) kommer igenom att han dö från oss själva till befrielse. Synder (plur) handlar om vårt utvändiga beteende individuellt och vi behöver förlåtelse var och än av oss. Men synd (sing) bor inom oss och det är den som vi behöver befrielse ifrån. Det är därför bibeln aldrig talar om förlåtelse för synd (sing) utan förlåtelse för synder (plural). Bibeln talar därför aldrig om en befrielse från synder (plural) Jag kan försäkra dig att bibeln aldrig säger detta utan alltid befrielse från synd (sing) Vi behöver alltså bli befriade från synden (sing) för det är den som förleder oss och tvingar oss att begå synder (plur) och bibeln är mycket klar på den här punkten.

* Synd (sing) säger bibeln bor i mitt kött och därför uttrycker jag i mig själv synd (sing). Synd (sing) är själva principen i oss den ligger djupt ner i vår natur.

* Synder (plural) är resultatet av att låta mitt eget jag få uttrycka mig.

* Synden (sing) som bor I mig är alltså något som driver mig att begå synder (pluralis)

* Synd (sing) är alltid relaterad till min varelse men synder (pluralis) är relaterat till handlingarna denna varelse gör

* Synd (sing) är alltså vad vi egentligen är synder (plural) är vad vi gör och faktiskt också vad vi säger med vår mun.

* Synd (sing) handlar om vårt eget liv. Synder (plural) om vårt medvetande och vårt samvete. En person som är styrd och tvingad av synden (sing) inom honom han upplever fördömelse i sitt eget samvete genom de synder (plural) han gör utvändigt.

* Synd (sing) är något helt medan synder (plural) är något som är styckvis gärning för gärning.

* Synd (sing) är på insidan av människan synder (plural) är inför Gud

* Synd (sing) kräver att vår varelse upplever frihet medan synderna (plural) kräver en förlåtelse.

* Synd (sing) är alltid relaterat till helgelse medan synderna (plural) är relaterat till rättfärdiggörelsen i kristus.

* Synd (sing) handlar om att övervinna medan synderna (plur) handlar om att få frid i sitt hjärta.

* Synd (sing) handlar om människans egen natur medan synder (plural) kommer att göras av en sådan människa som drivas av synd (sing)

* Bildligt talat så är synd (sing) som ett träd och synderna (plural) frukterna på detta trädet.

Rom 5:12 Därför är det så: Genom en enda människa har synden (sing) kommit in i världen och genom synden (sing) döden och så har döden kommit över alla människor, eftersom de alla har syndat. (plural)

Så är det därför att syndens (sing) lön (handlingarna) är döden. Synden (sing) är alltså roten medan synderna (plual) är frukten. Vad innebär det egentligen att det står i Rom 5:12 att synden (sing) har kommit in i vår värld?

1 Johannes 3:4 svarar på frågan. Men här leder oss en del översättningar bort från grekiskans orgnialspråk.

1 Jo 3:4 Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen.

Ordet vi översätter totalt fel är ANOMIA som betyder laglöshet. Så den grekiska översättningen är att den som gör synd (sing) han gör laglöshet (Anomia)