Jag vet inte om jag skall kalla det här för ett rent bibelstudie det är mer en del tankar som jag (Janne) har försökt att sammanfatta om att ”köpa och sälja” det finns säkert ännu mer att lägga till här. Upplever att det här är ett profetiskt budskap och en varning till hela den Svenska kristenheten idag. Särskilt till församlingsledare som överger den gamla ”goda vägen.” Och istället tar in företagsvärldens metoder i församlingen och förlitar sig mer på ”Bilder av människor” (Visioner) än att få skåda härligheten från Gud utan täckelse.

Köpa och sälja är väl någonting som vi är mycket engagerade i nu till jul men jag tror att vi hittar en andlig bild i köpa och sälja också. På vår sida vittnesbörd uppenbarelser finns det flera profetiska bilder på att köpa och sälja. I den här uppenbarelsen ungefär i mitten berättar en kvinna vi känner hur hon valde mellan 2 affärer att handla i >> I den ena affären fanns det allting världen kunde erbjuda men i den andra affären fanns det bara olja.

Vi kan alltså ”köpa och sälja” i 2 olika affärer och bakom dessa 2 affärer står 2 olika riken denna världens och Guds riket. Ordspråksboken har bilden av att vi kan köpa oss vishet (Byteshandel)

Ord 4:5 Förvärva (7069 Qanah) vishet, förvärva (7069 Qanah) förstånd, glöm ej vad min mun har talat och vik inte av från det. 6 Överge (Sälj) inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig. 7 Visheten är det främsta. Förvärva (7069 Qanah) vishet, förvärva (7069 Qanah) förstånd (Biyn = Urskiljningsförnåga) av allt du äger.

Heb: 7069 Qanah – Köp och sälj (Byteshandel) detta ord är roten till Kananeerna i landet (Köpmännen) Lägg märke till hur   Laodicea och och de som sluter förbund med Kananeerna (Köpmännen) går samma öde till mötes och att samma ord används. (UTSPY)

Upp  3:16 Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun.

Lev 18:28 Gören intet sådant, på det att landet icke må utspy er, om I så orenen det, likasom det utspyrdet folk som har bott där före er.

Ser du nu att landet är en förebild på att vara I Kristus! Och att ta in världen i församlingen (köpa o sälja) kommer att föra med sig en dom. Och det är precis vad den här varningen handlar om >>

Herren har visat oss att ett ”Koras uppror kommer” och att det ”upproret” hamnar precis som koras i GT i en stor djup grop (skökan ord 23:27 – falsk religion)

Judas brev talar profetiskt om det här och det här är just nu på väg att drabba de som tar in ”företagstänkandet” (världen) in i församlingarna och orenar hans helgedom.

Jud 1:5 Även om ni redan vet allt vill jag påminna er om hur Herren räddade sitt folk ur Egypten och sedandödade dem som inte trodde.

Jud 1:11 Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora och gått under. 12 De är smutsfläckar vid era kärleksmåltider, (Agape) dessa som utan att skämmas festar tillsammans med er och tar för sig. De är moln utan vatten som drivs bort av vindarna, de är träd utan frukt på senhösten, dubbelt döda, uppryckta med rötterna.

Det börjar med Kains väg. En väg är alltid en tanke följt av en handling. Det hebreiska ordet för Kain har en rot som betyder att: Plantera få att växa upp för egen vinning. Nästa steg är ”köpenskapBileam han ”byter bort” trons skatter mot att vilja bli ärad av människor. Och detta leder helt automatiskt till Koras uppror (det stora avfallet) Korasnamn betyder Kyla och Is och är en bild på en människa som har kallnat och blivit ”Själisk

Du finner också exakt samma mönster i Mt 24

Mat 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. (se ovan) 12 Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. (Bevarar Agapen)

David Wilkerson sa i en predikan att skall vi kunna förstå liknelserna om himmelriket på ett rätt sätt så handlar det alltid om när det står att någon köpte någonting om ”Byteshandel

Tex:

Mat 13:44 Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den, och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. Mat 13:45 Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Mat 13:46 Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla, går han ochsäljer allt vad han äger och köper den.

”Byteshandel” = Du säljer och köper samtidigt. Himmelriket är samma sak som Gudsriket och meningen är att det riket (Livet – Zoe) skall ta över ditt eget liv (Bios) mer och mer.

Här ser vi alltså tydligt att ”byteshandel” kan ske både med Gud och denna världen. Byteshandeln med Gud innebär att vi ”lägger ner” det själiska för att få riket. Byteshandeln med världens furste gör att vi byter bort de andliga skatterna för att vinna världen. Det är korset som avgör vem vi handlar med!

Esau en bild på den som faller av in i världen

Den här processen med byteshandel är alla människor inne i det är bara frågan med vem vi handlar. Det står i bibeln att Esau (Edom) ”Bytte bort” (Sålde) sin förstfödslorätt (Det andliga livet)

Heb 12:16 Se till att ingen av er är otuktig eller oandlig som Esau. I utbyte mot ett enda mål mat lämnade han ifrån sig sin förstfödslorätt. Heb 12:17 Ni vet att han avvisades, när han sedan ville ärva välsignelsen. Isak såg nämligen inte någon möjlighet att ändra sig, fastän Esau under tårar sökte få välsignelsen.

1 Mos 25:29 En gång när Jakob höll på att koka soppa, kom Esau hem från marken, alldeles utmattad. 30 Han sade till Jakob: ”Låt mig få äta av det röda, det röda du har där, för jag är helt utmattad.” Därav fick han namnet Edom. 31 Men Jakob sade: ”Sälj då din förstfödslorätt (Förstling) till mig.” 32 Esau svarade: ”Jag är ju nära att dö. Vad har jag då för nytta av min förstfödslorätt?” 33 Jakob sade: ”Ge mig din ed på det.” Han gav honom sin ed och sålde sin förstfödslorätt till Jakob. 34 Och Jakob gav honom bröd och linssoppa. Esau åt och drack, steg sedan upp och gick sin väg. Så litet värdesatte Esau sin förstfödslorätt.

Det här handlar inte om soppa utan om en andlig princip båda två gjorde byteshandel här. Jakob kan man säga ”Byter bort” sin soppa mot något han inte kunde se förstfödslorätten (1062 Bekorah – Förstlingen – Jesus Kristus) Esau gör precis tvärtom han ”Byter bort” det han inte kan se mot det han kan se.

Jakob gör det i TRO medan Esau är blind och själisk. Naturligtvis så ligger det en process bakom den här händelsen där de här karaktärerna har fått blomma fram och Esaus (Edoms) karaktär prövades av Gud.

Att TRO det är att SE (Uppleva) någonting som inte är av denna världen.

Heb 11:1 Men tron är en fast tillförsikt (En fast Grund) om det som man hoppas, en övertygelse (En levande överbevisning – Ljus) om ting som man inte ser. 2 På grund av den fingo ju de gamle sitt vittnesbörd. (3140 Martureo)

Det Esau gjorde var att ”byta bort” Förstlingen Jesus Kristus som är Guds härlighet och sanningen mot det skapade som han kunde se och sätta sin förtröstan på här i världen. Paulus nämner i sina brev att en del har ”Buken till Gud” och det var ju precis det Esau hade. En sådan människa är jordisk och själslig.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa sombara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. 21 Han (Förstlingen) skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig.

Det är bara genom korset vi kan byta till oss Guds Rike och ”Köpa och sälja” med Gud. Gud vill se oss på altaret då endast kan i få uppleva Guds Rike som är ett andligt rike. Vers 19 ovan att ha buken till Gud visar även att uttrycken ”Äta och dricka” även kan syfta till samma sak som att ”Köpa och sälja

När vi vet detta så förstår vi att när Jesus talar om att ”Äta och dricka” i Mt 24:42-51 så är detta precis samma sak som att ”Köpa och Sälja”

Det är ”Köpa och sälja” Jesus har i åtanke i Mt 16 när han nämner ”Korsbärandet” där han då menar att den som inte tar sitt kors på han vill vinna hela världen. (Köpa o Sälja)

Så att ”Äta och Dricka” och ”Köpa och Sälja” är en bild på att planera sin egen framtid i sin egen jordiska mänskliga visdom. När det står att hela världen (Kosmos) är i den ondes våld så menas det att man inte har ljus så man är i tankelivet fångad att handla som Esau gjorde.

Löfteslandets innevånare som skulle drivas ut kallades för Kaananeer (Köpmän – Köpa o sälja) och dessa härstammade från Egypten (Världen)

Så att ha köpenskap med Egypten är precis samma sak som att planera sin egen framtid med sin egen mänskliga jordiska visdom och det gjorde Salomo. Men det gör också Guds folk i ändetiden har Herren visat oss. (Jes 30-31)

Man kommer att importera (Köpenskap) hästar och vagnar från Egypten istället för att förlita sig på Gud. Det här är egentligen ett första tecken på att trons öga förmörkas. Man byter bort Herrens härlighet som bara trons öga kan se och uppleva mot någonting som den själiska människan kan se och uppleva. (Det skapade)

Det trons öga kan se och uppleva härligheten (Ljuset) igenom anden som lyser igenom samvetet (Kanal eller dörr) ut till själen = Sanningen

Stephen Kaung: Samvetet (Suneidesis) är dörren eller kanalen mellan anden och själen. Eido som är det grekiska ordet i samvetet handlar om andlig intuition. Du bara vet att du vet för Guds ljus och härlighet kan stråla obehindrat från anden rakt igenom samvetet och beröra din själ (Känsla Vilja Förstånd)

En människa som har ett orent samvete (Hjärta) kan inte uppleva den informationen som kommer av ljuset som strålar i anden av Guds härlighet utan har ett täckelse för hjärtats öga och är förblindad. En sådan ledare kommer att vara mer ”Församlings fixererad” än ”Jesus fixerad”.

Hur väl stämmer inte det här in på en del av dagens församlingar? Företagsbaserade Cellgruppssystem. Vi församlingen har plötsligt blivit så viktiga och det vi säger och det vi gör. Alltså en köpenskap som går åt fel håll vi byter bort härligheten från Gud mot någonting vi konstruerat.

Straffet på sådant är att Gud prisger oss och låter oss få det vårt hjärta begär. (Rom 1 + 2 Tess 2)

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen (Hjärta – Samvete) så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. (Överbevisning i Ande och Kraft)

Skenet strålar alltså ut från Anden i din ande igenom ett rent samvete (Dörr – Kanal) ut i din själ. Om det inte finns något täckelse är alltså samvetets kanal eller dörr öppen och vi kan uppleva härligheten från Gud. (Joh 1:24)

Paulus säger att han har avsagt sig all privat vinning av evangeliet (Täckelset). Inga dolda agendor för att nå ett speciellt mål inte heller vrider han ordet för egen vinnings skull. Utan sanningen säger Paulus kan manifesteras igenom Paulus rena samvete ut till deras samveten. Och då kan Herrens ljus genom Anden överbevisa om Synd – Dom – Rättfärdighet.

Köpa och sälja – Laodicea

Om du läst ovanstående undervisning är det lätt att förstå varför Jesus var på andra sidan dörren. De var alltså tillstängda för honom genom ett täckelse som denna tidsålders gud placerat över hjärtats öga (Samvetet) och de ”köpte och sålde” för sin egen vinnings skull. Vi har ju nyss lärt oss att ”köpa o sälja” är att planera sin egen framtid med mänsklig jordisk visdom.(Blindhet) Mänskligt sett hade man lyckats fyllt kyrkan med ”Verksamhet” men inget av det man byggt upp kommer att bestå.

Man kanske hade skaffat ett koncept på hur man mäter tillväxt och man hade säkert ”drivit ut” och ”tystat” och ”fryst ut” alla röster som velat varna och väcka församlingen. Vad händer nu med denna ”megakyrka”? Jo man går miste om sin frälsning när stormen och floden kommer om man inte omvänder sig. Församlingen har övergivit den fasta grunden (klippan)

Köpa och sälja – Pastor Timoteus

2Ti 2:1 Du mitt barn, (Teknon) hämta kraft (Gk: Föröka din styrka) i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra. 3 Lid också du som en god Kristi Jesu soldat. 4 Ingen soldat är upptagen (Gk: Att tvinna sig samman) av bekymmer för sin försörjning. (Gk: Detta livets (Bios) köpa och sälja (Pragmatia) ) Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. 5 Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen, om han inte följer reglerna.

V 1 Gk: Föröka din styrka (1743 Endunamoo) i den nåd som finns i Jesus Kristus

V 4 Gk: Tvinna dig samman med detta livets (979 Bios – Själsligt liv) (4238 Pragmatia – Handel – köpa och sälja)

V6 Talar om att det finns Andliga lagar för hur man skall kunna få kraften från Gud (Nåden i vers 1)

De här verserna är helt klart hämtade från Jes 40 och de visar att vi kan gå ifrån andlig kraft in i själslig kraft och på det sättet falla ur Guds nådekraft. Vi kan idka byteshandel (köpa o sälja) med 2 parter nämligen med världen och själen eller med Gud. Den vi handlar med tvinnar vi oss samman med och blir ett med.

Jes 40:28 Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. 29 Han ger den trötte kraft (Att vara tömd på sin egen kraft) och ökar den maktlöses styrka.(Den som inser att han ingen möjlighet har) 30 Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. 31 Men de som hoppas (Heb: Tvinnar sig samman med) på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

Timoteus kallas för ”Teknon” av Paulus i 2 Tim 2:1 = Unga män kan falla! (Ur nåden) Man får tillbaka kraften igen om man ”Tvinnar sig samman med Herren” (Köpa o sälja – Äta och dricka) Grundtexten talar här om att man byter ut sin kraft för att få hans kraft (V 31)

Detta är den Andliga lag som Paulus syftade på med ”Segerkransen” och ”Reglerna” i 2 Tim 2:5 Det finns alltså 2 källor att tvinna sig samman med (Köpenskap) ”Själen” eller ”Anden” (Herren)

Av detta kan vi förstå vad ”Dyn” och ”Klippan” verkligen handlar om i Ps 40. Där börjar det i ”Själisk kraft” (Dyn) men det slutar i Andllig kraft” (Klippan) Medan Galaterbrevets församling (Gal 3:3) börjar på klippan (Andlig kraft) och slutar i dyn (Själisk kraft)

Psa 40:1 För sångmästaren, en psalm av David. 2 Jag väntade ivrigt på HERREN (Tvinnade mig samman med) och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. 3 Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. 4 Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och frukta, och de skall förtrösta på HERREN. 5 Salig är den man som sätter sin förtröstan till HERREN och inte vänder sig till de stolta, de som viker av till lögngudar.

Ordet för att tvinna sig samman = Heb Qavah – Bli ett med någon igenom att tvinnas eller flätas samman med någon.

Köpa och sälja – Härligheten från Gud

Jesus säger själv att för att överhuvudtaget kunna bli ett med honom så måste vi uppleva (SE) hans härlighet. (Joh 17:21-22)

Och Paulus förklarar tydligt att den härligheten är både ett ljus och det är en kraft och det är en skatt och det är en andlig kunskap om Gud (2 kor kap 3-5)

Paulus säger att man kan SE härligheten och förvandlas. Eller så kan man ha ”täckelse” för sina hjärtas ögon och sjunka ner i gropen och gå förlorad.

Guds son skänker oss alltså Andligt ljus och kraft och härlighet. (2 kor 3:17 – 18) Denna tidsålders Gud (Ormen) berövar oss den härligheten genom att förblinda sinnet och placera ett täckelse över hjärtat. (2 Kor 4:4)

Vi får i Korintierbrevet reda på vad det är som gör att vi sjunker ner i dyn och kan ge upp (2 Kor 4:1)(Precis som de unga männen Jes 40:30)(Precis som den unge Timoteus höll på att göra)

Ormen försöker nämligen att förblinda dina ögon och ditt sinne genom att försöka få dig att se inte bara på Jesus enbartutan också samtidigt på din egen själs möjligheter att planera sin egen väg framåt. (Köpa och sälja – Äta och dricka) Det är bara så att Herren inte går med på någon som helst blandning av krafter så han drar sig undan. Härligheten från Gud som är hans kraft och hans ljus drar sig bort från den som blandar krafter. (Ikabod)

Vi kan faktiskt ”Byta Bort” = (Köpa och Sälja) Herrens härlighet

Rom 1:21 Fastän de kände till (1097 Ginosko) Gud, prisade de (1392 Doxazo) honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret (Täckelset)sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. (Ormens täckelse i 2 Kor 4:4) 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar. 23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur.

Ordet Ginosko här visar att man verkligen kände Gud och var berörd av honom. Men de gav inte Gud äran eller levde i tacksamhet (Nåden) De lät ”tomma tankar” komma in i hjärtat och det gjorde att mörkret tog över (Ef 6) Deras egen mörka själiska visdom tog nu över och upphöjde sig över sanningen (Jak 3:13-17)

Lägg märke till hur avfallet eskalerar från kristuscentrering till människocentrering

1 Man lever i gemenskap med Gud och ser hans härlighet (Sanningen)

2 Man responderar inte längre genom att ge honom ära och tacka honom (avfallets 1:a steg)

3 Då kommer felaktiga tankar och lögner och sänker sitt mörker över hjärtat (förhärdas)

4 Mänsklig visdom tar över man upphöjer sin visdom över sanningen

5 Bilder av människor tar över (Visioner) allt blir människocentrerat i församlingen

I detta läge befinner sig många församlingar idag man ser på sig själva man analyserar församlingen för att kunna bli bättre. Finns inte det första steget där ge honom ära och tacka honom som Gud så är allting meningslöst!

Jag blir ledsen när jag ibland får höra pastorer tala om församlingen som om den vore ett välstrukturerat företag. Där visionen upphöjs men fokuset är mer på oss än på honom. (Bilder av människor)

Den moderna guldkalven (Ledarens Vison)

Guldkalven i öknen var en bild av människor (Vision) Aron gjorde en bild som folket ville ha en bild som började Arons tankeliv. Där fanns en bild som han gjorde kalven av (En form) resultatet blev en bild på den Babylonske avguden    Nimrod – Baal.

Ser du att en avgud startar alltid i människans tankeliv och sinne. Genom att tillbe guldkalven och äta och dricka så   gjorde man sig ett med vad denna bild stod för (Vision) För det första så står det om Nimrod att han var den förste   som  upprättade ett välde på jorden. (1 Mos 10:8-9)  Arons ”guldkalvs vison” representerade samtidigt ett eget litet ”välde”. Nimrods tankar är världens tankar (Egyptens)

Här hade Aron alltså sin egen form som han hällde Guld i. Profetiskt är detta en bild på att ta Guds ord och forma om det så att det passar mina tankar (Världen – Nimrod – Laglöshet)

Man åt nu och drack och var beredda att följa den bilden som startat i Arons sinne vilket är samma sak som Kains väg. Anden och molnet som skulle vara över dem och leda dem och gå före dem struntade man nu i. Man följde i stället mänsklig visdom. (Och det är ju Köpa – Sälja – Äta – Dricka) det är samma sak som att vandra i mörkret.

Paulus varnar församlingen i Rom att man kan på precis samma sätt som Aron gjorde kan gjuta och forma en egen vision istället för att få skåda härligheten från Gud. Rom 12:1-2 Resultatet blir alltid en pyramid där toppen representerar de själiskt starkaste. Se Jakobs brevet.

Herren visade att församling efter församling nu bedras av dessa ledares guldkalvar (Visioner) och man följer dem istället för Anden (Molnet och Eldstoden)

Exo 32:1 Men när folket såg att Mose dröjde att komma ned från berget, församlade de sig omkring Aron och sade till honom: ”Upp, gör oss en gud (430 Elohim) som kan gå framför oss ty vi veta icke vad som har vederfarits denne Mose, honom som förde oss upp ur Egyptens land.”

Exo 32:4 och han tog emot guldet av dem och formade det med en mejsel och gjorde därav en gjuten kalv. Och de sade: ”Detta är din Gud (430 Elohim) Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land.”

Exo 32:6 Dagen därefter stodo de bittida upp och offrade brännoffer och buro fram tackoffer, och folket satte sig ned till att äta och dricka, (Köpa och sälja) och därpå stod de upp till att leka. (Begärelser)

Hela hemligheten här tror jag ligger i ordet Elohim >> Vilket även kan betyda den som sätter gränserna och som själv står för straffet för överträdelserna (Domaren) Det är här ormen kommer in med sina ”nya gränser” sin ”Nya väg” SKULLE DÅ GUD ELOHIM HA SAGT! Med andra ord – Ormen påstår att inte domarens gränser gäller längre.

Precis på samma sätt hör du väl idag att ”Den gamla vägen” inte längre gäller utan ”Nya vägar” börjar att förespråkas och Herren visade att det är exakt samma tankesätt som Guldkalven. Den ”Starke ledaren” som har ”Visionen” transformerar ner ”Visonen” till ledarskapet i nästa steg. Osv…

Resultatet blir en stor pyramid och den pyramiden går in i en större osv och det är på detta sätt världskyrkan kommer att växa fram.

Köpa och Sälja – Jakobsbrevet

Herren har visat på ett mkt starkt sätt att bilden av den församling som Jakob skriver till är en bild på en församling där ”själslig” kraft och mänsklig visdom fått ta över. Här är den tydligaste bilden på att ”köpa och sälja” handlar om att planera sin egen väg (I Jesus namn)

Jak 4:1 Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer de inte från begären, som för krig i era lemmar? 2 Ni vill ha men får inget, ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber. 3 Ni ber men får inget, därför att ni ber illa – för att slösa bort allt på njutningar. 4 Ni trolösa (Prostituerade) vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. 5 Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: ”Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?” 6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga (GK: Att skina över andra) men de ödmjuka ger han nåd. 7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen (Källan till högmods ljuset ) så skall han fly bort från er. 8 Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. (Dubbel – Sinnade) 9 Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. 10 Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er. 11 Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte lagens görare utan dess domare. 12 Det finns bara en lagstiftare och domare, han som har makt att frälsa och förgöra. Men vem är du, som dömer din nästa? 13 Lyssna nu (Gk: kom till nutid) ni som säger: ”I dag eller i morgon skall vi resa till den eller den staden och vistas där ett år och göra affärer (Köpa och Sälja) och tjäna pengar. (Vinning) 14 Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en rök, som syns en liten stund och sedan försvinner. 15 I stället borde ni säga: ”Om Herren vill och vi får leva skall vi göra det eller det.” 16 Men nu skryter (Skiner ni av er själva) ni och är självsäkra. (212 Alazoneia) Allt sådant skryt (Skinande) är av ondo.

V1 Det fanns dolda motiv på att få en synlig position i församlingen.

V2 Dödar och krigar och strider men ber inte i ödmjukhet (Gk: Aiteo)

V4 Ni prostituerade och vänner av världen

V6 Det är högmod gör att man faller ur nåden

V7 Istället för Gud så är det djävulen som är mitt i församingen (Denna tidsålders Gud – Ormen)

Från vers 13 kommer det i sammanhanget som tycks handla om att man vill ”köpa och sälja” med olika varor för att få en vinning. Men jag tror istället att andemeningen handlar om att man planerar sina egna vägar i Jesu namn. Under namnet ”Visioner” så brukar ”Jaget” få sin vilja fram i församlingarna. Alltid så kommer detta bakom en täckelse som brukar heta:Vinna människor för Gud! eller Vinna staden för Herren!

Vers 13 till och med vers 16 visar att dessa moderna företagsvisioner i verkligheten är högmod och från världen istället för från Gud.

Vers 13 Börjar med ett grekiskt ord som betyder: Kom till nutid ! Vilka skulle göra det då? Jo alla som levde i en Visionav att köpa och sälja som betyder att planera sin egen framtid.

Vers 13 Det står inte att köpa o sälja skulle ge pengar som vinning utan bara vinst (Samma som Laodicea)

Vers 14 Herren varnar oss istället för att leva i några ”Framtidsdrömmar” (Visioner)

Vers 16 på Grekiska: Nu skiner ni i av er själva (se Högmodsljus – v 6- 7 ovan) i er 212 Alazoneia Själslig kraft och visdom som finns rotat i er själva och allt sådant skinande är ondska (4190 Poneros = Den onde eller ondska)

Det här börjar att stämma mer och mer på de krafter som nu börjar att ta över hela församlingar och samfund. Om inte Herren hade kommit på natten i syner och drömmar hade vi aldrig förstått det här.

Ordet 212 Alazoneia finns i Världen >> Det är precis dit som Satan som även kallas för ”Denna tidsålders gud” och hans redskap de falska profeterna vill få oss 1 Johannes 4:1 och det är ett tillstånd av mörker där vi binder oss samman med världen genom vår själsliga kraft och vishet (212 Alazoneia)

En människa som Satan lyckas lura att börja dra sin kraft ifrån själen istället för anden är förblindad och kan inte längre ta emot ljuset och härligheten och ledningen från Herren. Istället för att ”köpa och sälja” med Gud så ”köper och säljer” hon med världen för egen vinnings skull. Precis som Laodicea gjorde och dörren var stängd till Guds ”Affär”

1Co 2:14 Men en ”själisk” människa tager icke emot vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan icke förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt.

En själisk människa har alltså dörren stängd till Guds affär hon kan inte SE och det här är ett tillstånd som gör att människan går förlorad för hon kan inte göra Guds vilja 2 Kor 4:1-6 en sådan människa kallas för ”laglös” för hon kommer att förvrida skriften för sin egen vinnings skull. (2 Kor 2:17 + 2 kor 4:2 + 2 Kor 4:5)

En själisk människa är alltså en människa som använder sina själsliga egenskaper för egen vinning. (Köpa och Sälja) Hon går inte korsets väg utan vill vinna hela världen. Hon är på en mörk plats utelämnad åt sitt eget ljus hon tror att hon är i kristus men är i själva verket i mörkret.

1Jn 2:4 Den som säger: ”Jag känner honom” och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. 1Jn 2:5 Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. 1Jn 2:6 Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. 1Jn 2:7 Mina älskade, det är inte ett nytt bud jag skriver till er utan ett gammalt som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni har hört. 1Jn 2:8 Ändå är det ett nytt bud jag skriver till er. Detta är sant i honom och i er, eftersom mörkret viker och det sanna ljuset redan lyser. 1Jn 2:9 Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. 1Jn 2:10 Den som älskar sin broder förblir i ljuset, och i honom finns inget som leder till fall. 1Jn 2:11 Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går, ty mörkret har förblindat hans ögon.

Att hata sin broder var ju det man gjorde i Jakobsbrevet! Det är en bild på att andra människor kan jag kliva fram på för att nå min egen ära och vinning. Det är Satans kännetecken och du kan se det tydligt i hur man i Jakobsbrevet byggde församling.

Jak 2:1 Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2 Anta att det vid er sammankomst kommer in en man i vackra kläder och med guldring på fingret och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. 3 Om ni då ser till den vackert klädde och säger: ”Var så god och sitt, här är en bra plats,” men till den fattige: ”Du kan stå där” eller: ”Sätt dig vid mina fötter”, 4 har ni då inte kommit i strid med er själva och blivit domare som dömer partiskt? 5 Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom?

Det här är den moderna församlingen baserad på företagstänkandet och mänsklig visdom. Det är den församlingen som gärna vill åka till andra städer för att lägga till sig medlemmar endast för att kunna ”skina själva” (Jk 4:1-16)

Jesus fanns inte ens i församlingen säger Jakob på grund av att världen hade tagit över. Men lägg märke till att allt tydligen fortsatte som vanligt man bad och man sjöng lovsång. Man hade säker andlig krigföring och konferenser i andligt ledarskap men Herren var inte där. Det finns många sådana församlingar i vårt land. Sardes i uppenbarelseboken var en typiskt sådan församling: Du har ryktet om dig att du lever men du är död!

Köpa och Sälja – Satan

Hes 28 handlar om fursten över Tyrus men de flesta är överens om att bakom detta uppenbarar varför Satan föll i himlen en gång. Han gjorde det nämligen PGA köpenskap.Eze 28:12 ”Du människobarn, stäm upp en klagosång över kungen i Tyrus och säg till honom: Så säger Herren, HERREN: Du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet.

Hes 28:13 I Eden, Guds lustgård, var du, höljd i alla slags ädelstenar: karneol, topas och kalcedon, krysolit, onyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades. 14 Du var en smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. 15 Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. 16 Genom din stora handel fylldes du med våld, och du syndade. Därför drev jag dig bort från Guds berg och förgjorde dig, du beskyddande kerub mitt bland de gnistrande stenarna.

Eden = Gemenskap och Harmoni

Guds (Elohim – Domaren som sätter gränserna) Lustgård = Innanför begränsningarna

Vi ser här tydligt Satan som grundläggaren av en laglöshet som handlar om att ”köpa och sälja” för egen vinnings skull detta tankesätt kom tydligen in bland änglarna och de föll på samma sätt. Lägg märke till hur du finner allt det här i den församlingen Jakob skrev till.

Den här synden kommer sedan ner för att pröva Adam och Eva som föll i samma synd. Lägg märke till hur Kain sedan föds och roten till hans namn betyder: Plantera att få att växa upp för egen vinnings skull. Sedan ser du hur han slår ihjäl Abel. Kains väg i NT leder till Bileam som leder till Korah

Ef 6 säger att det är en plats vi skall försvara mot Satan genom att ta på oss hela rustningen. Den platsen är EDEN den platsen är GUDS TRÄDGÅRD den platsen är att förbli på GUDS BERG.

Det är en plats där du kan med öppna ögon se Herrens härlighet.

Joh 17:24 Fader, jag vill att där jag är, där skall också de som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet som du har gett mig, eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd.

Paulus beskriver platsen i 2 kor 2 som platsen utan täckelse för hjärtats ögon (Utan egen vinning) Den platsen är samma plats som Abraham offrade Isak – Moria Berg – Platsen där Gud låter sig ses. (Platsen där Gud förser) Det är samma sak som att förneka sig själv ta korset och säga nej till att vilja vinna världen (Mt 16) Det var samma plats som Mose nådde efter 80 år (Detta berg)

Köpa och Sälja – Sabbat

Jesus drev ut dem som köpte och sålde på templets förgård.

Mat 21:10 Och när han drog in i Jerusalem, kom hela staden i rörelse, och man frågade: ”Vem är han?” 11 Folket svarade: ”Det är Profeten, Jesus från Nasaret i Galileen.” Mat 21:12 Jesus kom in på tempelplatsen och drev (1544 Ex – Ballo) ut alla som sålde och köpte där. Han slog omkull borden för dem som växlade pengar och bänkarna för dem som sålde duvor 13 och sade till dem: ”Det är skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste.”

Här ser vi den äkta profettjänsten i rörelse driva ut kananeerna (Köpmännen) och lyfta upp de svaga. är inte det här en bild på Laodicea? Köpa och sälja + bli utspydda ur Herrens mun (Utdrivna)

Samtidigt som förödelsens styggelse sätts upp (3 1/2 år kvar) så kommer en profetisk bild att uppfyllas. Nämligen den att de som är på yttre förgården kommer på samma sätt att ”drivas ut” för i Upp 11 används samma ord som när Jesus drev ut dem som köpte och sålde i templet (1544 EX – Ballo)

Upp 11:1 En mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden: ”Stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne. ( I Ande – Sanning) 2 Men utelämna (1544 EX – Ballo) templets yttre gård och mät den inte, eftersom den är given åt hedningarna, och den heliga staden skall de trampa under fötterna i fyrtiotvå månader. (3 1/2 år)

De här borde handla om dem som aldrig kommer in i Herrens vila (Sabbat – Heb 4) De vandrar alltså inte i Herrens förutberedda gärningar (7:e dagen) Utan planerar sina egna gärningar (Köpa och Sälja)

Det var viktigt att ha portarna stängda på sabbaten så att man inte släppte in dem som ”köpte och sålde

Neh 13:14 Tänk därför på mig, min Gud, och utplåna inte vad jag av kärlek har gjort för min Guds hus och för tjänstgöringen där. 15 Vid samma tid såg jag i Juda hur man trampade vinpressarna på sabbaten och förde hem säd som man lastade på åsnor, likaså vin, druvor och fikon och allt möjligt som kunde bäras och förde det till Jerusalem på sabbatsdagen. Jag varnade dem när de sålde dessa förnödenheter. 16 Tyrierna, som vistades där, förde in fisk och alla slags varor och sålde dem på sabbaten till judarna och i Jerusalem. 17 Då förebrådde jag de förnäma männen i Juda och sade till dem: ”Hur kan ni handla så illa och vanhelga (Profanera) sabbatsdagen? 18 Var det inte därför att era fäder gjorde sådant som vår Gud lät alla dessa olyckor komma över oss och denna stad? Och nu drar ni ännu mer vrede över Israel genom att vanhelga sabbaten!”

Se fursten över Tyrus ovan Hes 28 = Satan – Ormen – Denna tidsålders gud

Neh 13:19 Så snart det började bli mörkt i Jerusalems portar före sabbaten, befallde jag att man skullestänga dörrarna och att de inte skulle öppnas förrän efter sabbaten. Jag ställde några av mina tjänare påvakt vid portarna för att inga varor skulle kunna föras in på sabbatsdagen.20 Då stannade köpmän och försäljare av alla slags varor utanför Jerusalem över natten, och det både en och två gånger. 21 Men jag varnade dem och sade till dem: ”Varför övernattar ni framför muren? Om ni gör så en gång till, skall jag låta min hand drabba er.” Från den stunden kom de inte mer på sabbaten. 22 Jag befallde leviterna att de skulle rena sig och komma för att hålla vakt vid portarna, så att sabbaten kunde hållas helig. Tänk också därför på mig, min Gud, och förbarma dig över mig efter din stora godhet.

Återigen ser vi ”Köpa och Sälja” som här vill attackera Jerusalem i mörkret (Ef 6) Leviterna skulle rena sig och hålla vakt så att sabbaten skulle hållas helig. ”Köp och Sälj” ohelgar alltså sabbaten för det är en profetisk bild på att jag börjar planera mina egna gärningar. Och de som sysslar med sådant skall aldrig få komma in i hans vila (Heb 4)

Isa 56:2 Välsignad är den människa som gör så, den människoson som håller fast vid det, den som tar vara på sabbaten så att han inte ohelgar den (Profanerar) den som avhåller sin hand från att göra något ont.

Isa 58:13 Om du hindrar din fot på sabbaten att göra vad du har lust till på min heliga dag, om du kallar sabbaten din lust och förhärligar den till HERRENS ära, om du förhärligar den genom att inte gå egna vägar och inte göra vad du har lust till eller tala tomma ord, (KÖPA + SÄLJA)

Och igen ser vi att det vi undervisat om är rätt sabbaten handlar om att vandra (fot) i förutberedda gärningar i glädje och frid. Det är att göra Guds vilja.

Jer 17:20 och säg till dem: Hör HERRENS ord, ni Juda kungar och hela Juda och alla Jerusalems invånare som går in genom dessa portar. Jer 17:21 Så säger HERREN: Se för era själars skull till att ni på sabbatsdageninte bär eller för in någon börda genom Jerusalems portar. Jer 17:22 För inte ut någon börda ur era hus påsabbatsdagen och gör inte heller något annat arbete, utan håll sabbatsdagen helig så som jag har befallt era fäder. Jer 17:23 Men de ville inte höra eller lyssna till detta utan var hårdnackade, så att de inte hörde eller tog emot tillrättavisning. Jer 17:24 Men om ni hör mig, säger HERREN, så att ni på sabbaten inte för in någon börda genom denna stads portar utan håller sabbaten helig och inte gör något annat arbete på den dagen, Jer 17:25 då skall kungar och furstar som kommer att sitta på Davids tron dra in genom denna stads portar på vagnar och hästar, med sina furstar, Juda män och Jerusalems invånare. Och denna stad skall då vara bebodd för alltid. Jer 17:26 Från Juda städer, från trakten kring Jerusalem, från Benjamins land, från Låglandet, Bergsbygden och Negev skall man komma och bära fram brännoffer, slaktoffer, matoffer och rökelse samt gemenskapsoffer till HERRENS hus. Jer 17:27 Men om ni inte hör mitt bud att hålla sabbaten heligoch att inte bära någon börda in genom Jerusalems portar på sabbatsdagen, då skall jag tända en eld i dess portar och den elden skall förtära Jerusalems palats. Den elden kan inte släckas.

I NT så är Sabbatsdagen som vi kan se den ett tillstånd i VILA där vi har gått från egna egoistiska gärningar (Köpa + Sälja) in i 7:e dagens vila. Landet var en bild på Sabbaten som nu uppfylls i Herren själv. (Heb 4)

Inte undra på att Jesus själv sa att han är Sabbatens Herre och att han är större än templet. Hur kunde Jesus säga det? Jo därför att allting i GT bara var en förebild på det Andliga livet och verkligheten själv I KRISTUS.

Mat 12:1 Vid den tiden gick Jesus genom ett sädesfält på sabbaten. Hans lärjungar var hungriga och började rycka av ax och äta. 2 När fariseerna såg det, sade de till honom: ”Se, dina lärjungar gör det som inte är tillåtet på sabbaten.” 3 Han svarade dem: ”Har ni inte läst vad David gjorde, när han och hans följeslagare var hungriga: 4 hur han gick in i Guds hus och åt skådebröden, som varken han eller de som var med honom fick äta, utan endast prästerna? 5 Eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten och ändå är utan skuld? 6 Jag säger er: Här ser ni det som är större än templet. 7 Om ni hade förstått vad detta betyder: Jag vill se barmhärtighet och inte offer, så skulle ni inte ha dömt de oskyldiga. 8 Ty Människosonen är sabbatens Herre.

Jesus vandrade i Anden han gjorde ingenting annat än det han såg fadern göra. Fadern tycktes älska att verka just på en Sabbat och göra allting helt. Detta var ett tecken på att Jesus var 7:e dagens Herre och den 7:e dagen är fullkomlighetens dag. Det är den nya dagen som Herren gjort.

Köpa och sälja – Mark of the beast

Om vi nu applicerar det som vi lärt oss med ”köpa och sälja” kan det finnas en dubbel mening med märket som kommer att komma i Uppenbarelseboken? Templet i Uppenbarelseboken 11 kan ju innebära att det handlar om ett bokstavligt tempel som man kan se men tydligen också om ett andligt tempel.

På samma sätt kan det vara med märket i Upp 13 det blir tydligen ett bokstavligt märke snart men samtidigt är det märket också ett andligt märke för att Köpa och Sälja.

Innan den stora stormen kommer över alla träd så skall hans tjänare märkas med sigill (Upp 7:1-3) Tror att det gäller samma som tillbad inne i templet i Upp 11 och var ej på förgården (Köpa – Sälja)

Att följa lammet är att säga nej till att vinna världen (köpa o sälja) Mt 16 Att säga Ja till att vinna världen (Köpa o sälja) gör att man följer vilddjuret (Upp 13 :3)

Det blir ett synligt märke sedan men i hjärtat har man redan ”köpa och sälja” så det yttre blir bara en bekräftan på vad man hela tiden haft i sitt innersta. Det är bara de som följer lammet (Korset) som kommer igenom den stora vedermödan och blir frälsta. (Upp 7:14)

Köpa och sälja – Mänsklig visdom

Jak 3:13 Är någon bland er vis och förståndig, då skall han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande. 14 Men bär ni på bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, skall ni inte skryta och tala emot sanningen. 15 En sådan vishet kommer inte ovanifrån utan är jordisk, oandlig, ja, demonisk. 16 Ty där avund och stridslystnad råder, där råder också oordning (Babel) och allt som är ont. (4229 Pragma) 17 Menvisheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. 18 Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid.

Här hittar vi roten till det ordet som Paulus sa till Timoteus att han skulle undvika nämligen Pragmatia = Att tvinna sig samman med sin egen kraft (Köpa och Sälja) Här i vers v 16 (4229 Pragma – Affärer – Köpa och Sälja)

Lägg märke till ordet ”Demonisk” V 15 och hur det är kopplat till ordet Ont (4229 Pragma – affärer ) i V 16 Gå tillbaka igen och studera Köpa och Sälja – Satan och fursten över Tyrus i Hes 28

Oordning är en bild på Babel en blandning.

Psykiska – Själiska visdomen är demonisk (Den måste korsfästas Mt 16)

Ordet för demonisk kommer från en rot Daio som betyder: ”To distribute fortunes

Vilket betyder att: Dela (Spå) ut en lycklig framtid. Att dela ut rikedomar.

Det finns idag församlingar byggda på mänsklig visdom dit kommer falska profeter och spår: En lycklig framtid (Väckelse) Och delar ut knep till rikedomar (Framgångsevangeliet)

Hur kan det komma sig att Herren visat oss tydligt att domen väntar den församlingen istället. Jag menar vem har rätt? Dessa ”vitmenare” som reser runt och profeterar precis vad människor vill höra eller de sanna profeterna i denna tid Wilkerson mfl? Vad står för dörren egentligen? En jätteväckelse eller en Dom över Guds hus? (Det stora avfallet)

Det finns en tydlig förebild till det här som jag fick nåden att predika en dag i en församling som börjat ”bygga själva”med sin egna visdom istället för Guds. Man fattar inte att det är mörkrets andemakter man öppnar upp för i församlingen. Herren drar sig undan sådana verk!

Texten jag fick att predika över ”Sodomskungen möter Abraham

Vi finner texten i 1 mos 14 alldeles innan hade Elvor predikan om att importera hästar från Egypten vilket är samma sak. (Jes 30-31)

1 Mos 14:15 Han fördelade sitt folk och överföll dem med sina tjänare om natten, slog dem och förföljde dem ända till Hoba norr om Damaskus 16 och tog tillbaka all egendom. Sin släkting Lot och hans ägodelar tog han också tillbaka, liksom kvinnorna och det övriga folket. 17 När Abram hade kommit tillbaka efter att ha slagit Kedorlaomer och de kungar som var med honom, gick kungen i Sodom ut för att möta honom i Savedalen, det vill säga Kungadalen. 18 Och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den Högste, 19 och han välsignade Abram och sade: ”Välsignad vare Abram av Gud den Högste, skapare av himmel och jord! 20 Och välsignad vare Gud den Högste, som har givit dina fiender i din hand!” Och Abram gav honom tionde av allt. 21 Kungen i Sodom sade till Abram: ”Ge mig folket. Krigsbytet kan du behålla för dig själv.” 22 Men Abram svarade kungen i Sodom: ”Jag lyfter min hand upp till HERREN, till Gud den Högste, skapare av himmel och jord: 23 Jag vill inte ta ens en tråd eller en sandalrem, än mindre något annat som tillhör dig. Du skall inte kunna säga: Jag har gjort Abram rik. 24 Jag vill inte ha någonting. Det räcker med vad mina män har ätit och mina följeslagares andel, Aner, Eskol och Mamre. Låt dem få sin del.”

Melkisedek (Herren) hade i förväg styrkt Abraham (Fil 4) Sodomskonungen (Satan) mötte Abraham vid ”platsen där konungar sjunker ner

Sodomskungen vill handla med Abraham – Gods mot Själar! Men Abraham ville inte ta emot något gods alls ifrån Sodomskungen. Varför då? Jo därför att Sodomskungens Gods är just den ”demoniska visdom” som vi nyss talat om i Jakobsbrevet. Abraham vägrade att ”köpa och sälja” med Satan (Denna tidsålders gud)

Därför att V 23 – 24 säger att Satans mål är att upphöja och styrka vår egen själ. När vi själva tar äran från Gud så får han egentligen den äran. Laodicea bekänner ju öppet att man är rik och att man vunnit rikedomar.

Vi kan se detta igen med den lilla gåva Farao (Satan) skickade med familjen efter besöket i Egypten man fick av allt att döma Hagar som en liten kompensation. Abraham och Sarah planerade sin egen väg (Köpa och Sälja)