En av våra läsare var så snäll att hon gav oss en nyutgåva av David Wilkersons bok Americas last call. Boken skrevs ursprungligen 1998 men kom ut i nytryck oktober – 08. När man ser det ekonomiska kaoset som råder förstår man varför den här boken kommer ut i nytryck.

Här följer några sammanfattande stycken ur boken.

Lägg märke till att framgång och överflöd var det sista som hände innan floden kom – (Sid 13) Sodom och Gomorras städer njöt också av en otrolig framgång innan domen kom – (Sid 13) Likadant var det i Israel på kung Josias tid – (Sid 14)

Du skall lägga märke till att precis samma sak kommer att ske med Babylon i Uppenbarelseboken (Sid 17)

Kristna som inte tror på att Gud kommer att sända sina domar, tar ett bibelställe ur sitt sammanhang för att stödja sig på. Till exempel:

2 Krön 7:14 men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.

Men var finner du ett enda tecken i landet på omvändelse? (Sid 18)

Bibeln varnar oss för att det första tecknet på domen kommer att vara att ekonomin krossas – (Sid 22) (Hes 16: 49-50)

Sedan skriver David något som har beskrivits som ett profetiskt tilltal utan att han vetat om det. Han skriver: Om vi skriver detta i vår tid så skulle vi skriva. I president ”si eller så” sista år i hans andra period så kom Guds dom den 10 oktober över Amerikas ekonomi och livsstil. (Sid 23)

(Det var precis vad som hände i oktober i Bush sista regeringsår i hans 2:a period)

Och direkt efter detta uttalande skriver David på Sid 24

Gud har redan bestämt en tid då han kommer att börja föröda Amerikas ekonomi och vår livsstil. Låt mig nu få ge er en liten glimt av vad jag talar om. Under en predikan den 18 oktober 1987 i Times Square Church, varnade jag vår församling att aktiemarknaden kommer att åka på en riktig smäll. Jag upplevde Anden väldigt nära och han manade mig att säga detta. Gud hade stilla viskat till mig att om jag ville se bevis för att Gud tänkte döma ekonomin så skall du i morgon måndag gå ner till Wall Street. Jag berättade detta för församlingen under söndagen och inbjöd alla som ville följa med. Det var många av oss som följde med till Wall Street och väntade.

Just denna måndag den 19:e oktober – 1987 så föll börsen med ¼ i värde på bara några timmar. När man studerade ansiktena på de börshandlare som gick ut så såg man att många var skräckslagna. Det var fullkomligt kaotiskt därinne. Många undrade hur i all världen detta kunde gå till. Hur kommer det här att sluta?

Nedgångarna fortsatte ett tag till efter den 19:e men nu ville tidningarna givetvis ha svaret: Hur kunde detta ske? Bara en enda kommentar sa: Det här handlar om vårt materialistiska samhälle. (Sid 24)

Gud har bestämt ett datum då han kommer att börja rasera den amerikanska livsstilen och ekonomin. Jag vet inte hur snart detta kommer att komma men vi vet av skriften att det kommer inte att bli NÅD och omedelbar återställning då.

(Sid 14) Amerika tar nu emot sin sista varning innan den verkiga domen kommer att komma (1987).

Jag kan säga er att den amerikanska drömmen mycket snart kommer att förvandlas till den amerikanska mardrömmen. Det kommer att ske mycket hastigt och ingen kommer att egentligen kunna förklara hur det går till. Det kommer bara att finnas säljare men inga köpare. (Sid 29)

I ett stycke säger David att Aids som nu skördar så många liv kan ersättas av någonting mycket värre. Sid 38

Du kanske minns under Irakkriget hur kyrkor var smockfulla. Bush sades bedja med Billy Graham osv men vad var det som hände egentligen, var detta omvändelse? Nej! Det här varade 1 vecka sedan jublade man och förlitade sig på sina egna vapen (USA:s stolta militärmakt) (Sid 40)

Nu säger vi: Ryssland är fallet och Irak har vi besegrat. Vem skall kunna hota oss? Jag säger er: Ryssland är inte död!

Jesaja säger oss att i den tiden precis innan Jesu tillkommelse så kommer Gud att skaka om alla nationer. (Jes 2) Han kommer att rasera allting som är högt (högmodigt och stolt).

Jag har redan profeterat om att det schweiziska stolta banksystemet kommer att dömas hårt.

Hebreerbrevet 12 bekräftar det Jesaja profeterar genom att säga att Gud kommer att skaka allt som kan skakas.

När denna skakning kommer till USA och världen, kommer investerare att säga: Det här är bara en kortvarig storm och snart skiner solen igen. (Sid 69)

Bibeln säger att precis före Guds domar så kommer massor av hans egna att slå dövörat till för alla profetiska varningar. Varför? Jo för att man tar del av överflödet precis som de ogudaktiga gör. Ingen vill egentligen överge sina liv i detta överflöd. Denna tidsålders Gud har förblindat dem och då kommer man att skratta åt varningarna och gå emot Guds varningar.

I Jes 30:8 -11 kan du se hur folk tänkte och sa i sina hjärtan för man ville bara höra positiva nyheter om ständig framgång och välstånd.

Jes 30:8 Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar, alltid och för evigt.
9 Ty det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra HERRENS undervisning
10 och som säger till siarna: ”Skåda inte!” och till profeterna: Profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting.
11 Vik av ifrån vägen, gå bort från stigen, låt oss slippa se Israels Helige.”

Precis så här är det med många kristna idag. Man vill gärna höra om hur nådefull och barmhärtig Gud är och hur mycket han förlåter osv. Ja Gud är sådan och jag brukar predika detta lika starkt som någon annan. Men om jag säger eller skriver något som är en varning för en kommande dom så är de största kritikerna alltid pastorer och kristna.(Sid 72)

Som jag ser det så är det fullt av predikanter idag bakom predikstolarna som är fega och inte vågar predika sanningen utan ger de ljumma kristna precis de budskap de vill höra. Det är korta positiva budskap som knappt innehåller bibelord. Dessa predikningar ger bara folk som lyssnar en bekräftan i dem att deras livsstil är bra och kommer att föra dem till fördärvet. (sid 72)

Men när Guds sanna profeter talar vad Gud verkligen säger så blir de hatade av alla och ses som ett hot. (sid 74)

Läs hur det kommer att gå för dessa som inte ger fåren den mat de behöver för den tid vi lever i innan Jesus kommer. (Matt 24:44-51 Matt 25 förklarar sen).

Jesus sa 40 år innan Jerusalem förstördes hur det skulle gå och nu säger han till sina predikanter och tjänare samma sak. Jag kommer att komma med dom och jag vill att ni skall förstå detta och bereda folket på detta. Jag vill inte att ni skall stå där på den dagen som döva hycklare. Jag vill att ni skall HÖRA och då vakar ni och ber och fastar. (sid 86)

Läs i Bibeln hur det alltid var innan dom kom. Folket i Israel förväntade sig alltid mer välsignelser. Så i det överflödande välstånd som rådde på Jeremia tid så var det ingen som trodde på honom. (sid 92)

Jag har skrivit om alla dessa domar från Gud som kommer att komma men en sak som jag har fått väldigt starkt från Gud är att hans sanna kommer att få en perfekt frid i sina hjärtan mitt i dessa katastrofer.

Och precis tvärtom kommer också att ske med dem som inte vandrar i sanningen Jes 48:22 Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger HERREN.

Ordet för ogudaktiga = Rasha = De fördömda (de utanför Kristus Rom 8)

Jes 57:20 Men de ogudaktiga är som ett upprört hav, ett som inte kan vara stilla, ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet.
21 Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger min Gud.

 

Deu 29:19 And it come to pass,1961 when he heareth8085 (853) the words1697 of this2063 curse,423 that he bless himself1288 in his heart,3824 saying,559 I shall have1961 peace,7965 though3588 I walk1980 in the imagination8307 of mine heart,3820 to4616 add5595 drunkenness7302 to854 thirst:6771

 

5 Mos 29:19 så att någon som hör detta edsförbunds ord välsignar sig i sitt hjärta och tänker att det skall gå honom väl, där han vandrar i sitt hjärtas hårdhet. Ty då skall hela landet, både vått och torrt, förgås.

Den engelska texten här stämmer bättre med hebreiskan. Den törst Bibeln talar om är en törst efter rättfärdighet. Matt 5:6

Den som har förändrat betydelsen av Herrens ord till att formas efter sina egna begärelser är drucken (laglös).

Jes 59:8 Fridens väg känner de inte, rätten följer inte i deras spår. De går krokiga stigar, ingen som går på dem vet vad frid är. 9 Därför är rättvisan fjärran ifrån oss, rättfärdigheten (frikännande från dom) når oss inte. Vi väntar på ljus men se, mörker råder, på solsken, men vi vandrar i djupaste dunkel.

Du kan även se i Rom att det här mönstret hos Gud stämmer. De som inte vandrar i sanningen kommer att förlora sin frid och dras in i omöjliga situationer utan utväg. Luk 21:34-36

 Rom 2:5 Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras.
6 Han skall ge var och en efter hans gärningar:
7 evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet,
8 men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. (se 2 Tess 2)
9 Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken,
10 men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst över juden och även över greken,

1998 skriver alltså David Wilkerson följande: Jag tror att inom en inte alltför lång framtid så kommer hela kvarter i amerikanska städer att vara fullsmockade med skyltar som säger: Hus till salu! Det kommer bara att finnas en massa säljare men inga köpare. Hela bolånemarknaden i USA kommer att gå omkull. (sid 110)

Ni kommer att få se Amerikas president och senaten sitta i krismöten om nationens ekonomi. Paniken kommer att vara total. Vanligt folk kommer att förlora allt och många kommer att begå självmord.

Men mitt i denna turbulens så kommer Gud att ha ett folk berett med en fullkomlig frid i sina hjärtan och de kommer att vara ett starkt vittnesbörd för människor. (sid 112)

Jes 26:3 Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, ty på dig förtröstar han.

Löftet om en perfekt frid var här för de ödmjuka i Juda som skulle få uppleva en stor tuktan av landet.

Jes 25:12 Ja, dina murars höga fäste störtar han omkull och ödmjukar, han slår det till jorden, ned i stoftet.

När domen nu kommer att slå över landet lovar Gud på samma sätt att de jättevågorna av ångest och nöd som kommer att drabba landet inte kommer att drabba hans folk som vandrar i ljuset. De kommer att ha frid i sina hjärtan.

När Gud nu dömer Amerikas ekonomi så är det inte bara en dom över nationens synder utan det är en annan orsak också. Denna dom som kommer över oss kommer också att rensa och rena hans församling.

Vad Gud är ute efter är att bryta ned materialismen som håller Amerika i ett järngrepp för att befria sina barn.

Skriften säger att han kommer för att hämta en brud utan fläck och skrynka (Ef 5:27) Gud kommer att ta tillbaka allting som binder henne i världen.

När nu skakningarna kommer så är detta ett rop till bruden att dra ut ur Babylon. (sid 116)

Herren kommer att komma till Sion och till dem som omvänder sig från sin synd (Jes 59:20) Den kommande skakningen kommer att sända helt nya värderingar i både gammal som ung.

Det finns inte en enda tjänst i Kristi kropp som kommer att komma undan den kommande korrigeringen som de svåra tiderna kommer att föra med sig.

Gud kommer att föra sin egen församling tillbaka till helighet igen.

Detta är vägen som leder till perfekt frid i dessa dagar.

Hebr 12:5 Ni har glömt den uppmaning ni får som söner (äkta barn): Min son, förakta inte Herrens tuktan och tappa inte modet, när du tuktas av honom. 6 Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär.

Hebr 12:11 För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt.

Att lära känna Guds röst är hemligheten som kommer att leda oss igenom den kommande krisen. Uppror kommer att komma över oss och ”den amerikanska drömmen” kommer att förvandlas till den amerikanska mardrömmen.

Det är viktigt att du verkligen förstår och är beredd på att du som kristen kommer att få gå igenom lidande i dessa kriser och bekymmer precis som alla andra. Faktum är att när Guds domar kommer över en nation så får alla lida.

(sid 121)

Hebreerbrevet talar om en speciell grupp av kristna som hade förlorat allting och blivit hemlösa (Heb 10:34)

I nästa kapitel så beskrivs de trofasta troende som att de gick omkring i får och gethudar, de var förkastade, föraktade drog omkring i öknar och i berg och i grottor (Heb 11:37-38)

Dessa verser går emot den falska lära som säger att de kristna kommer att slippa undan de svåra tiderna som ligger framför oss. Man lär att det svåra inte kommer att beröra de troende när domarna kommer över Amerika. Dessa läror stämmer inte alls och är fullständigt horribla.

Det förekommer just nu i Amerika en villolära som menar att en speciell grupp kristna under denna tid kommer att ha en slags supertro. Och de kommer att vara totalt oberörda av det som kommer att komma över oss.

De här lärorna är just den villfarelsen som gjorde att massor av kristna led skeppsbrott i tron under Boxerupproret i Kina. De kinesiska kristna förstod att svårigheter kommer att komma. Men missionärer kom dit med en ny lära som sa att Jesus kommer att ”rycka upp” de troende från all fara. När svårigheterna kom och inget uppryckande skett så tappade hundra tusentals kineser sin tro. Varför då? Jo de var inte beredda på något lidande alls.

De blev förföljda, slagna, berövade sina hem och ägodelar och många dödades. Tragiskt nog så hade inte deras kristna ledare berett dem på vad som skulle komma. De som sedan överlevde upplevde sig svikna och lurade. (sid 122)

Precis samma sak är det idag i Amerika. De kristna är inte alls beredda på att det kommer att komma något lidande. Man kan inte ens föreställa sig att man kanske kan förlora sina egendomar. Det är dessa som så gärna vill lyssna till de falska profeterna som spår en lysande framgång.

Precis samma villfarelse predikades även på Jeremias tid. Jeremia höll på i 13 år. Han var överallt för att försöka övertyga folket att domen var på väg men ingen ville lyssna. Falska profeter hycklade med honom och slog honom.

Hur skall vi klara oss då? Jo genom att känna honom som är den ende som till 100 % går att lita på.

Han har varit med i vår tjänst redan från början och när vi för 11 år sen flyttade hit till New York så flyttande han med oss. Han har gett bifall till varje transaktion som vi har gjort i vårt arbete. Det var han som hjälpte oss att köpa den gamla anrika Mark Hellinger Teatern på Broadway Manhattan. Där håller vår församling Gudstjänster och tjänar Gud mitt i världens vimmel.

Han är den som är allting för oss i vår tjänst – vi har honom som vår rådgivare i varenda fråga. Han är vår reseledare och han är vår familjerådgivare. Precis innan jag skulle skriva detta sista kapitel så upplevde jag nu på morgonen att han sa att han skulle förse oss med allting som vi kommer att behöva för att möta den kommande krisen.