Uppdaterat 5/3/18 

Förra gången här i Parousia tog jag upp exakt vad som sker i världen politiskt som kommer att leda fram till Världsregering och tidens slut. Den här gången skall jag helt kort försöka göra ett försök att göra samma sak men då på det religiösa området. Jag kommer faktiskt knappt nämna Påven nu men under hans inflytande kommer allt detta till slut.

Vakna för nu gäller det som jag döpte min predikan till här syftade jag på liknelsen med ogräset och vetet i (Mt 13) Det står där att: Mat 13:25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg.

Det här var precis det en vän till mig drömde! Han drömde att Zoombies (Levande döda) kom in med frön som var livsfarliga… Det ledde till slut till att den blev två hus! (Mt 7)

Satan har en plan han jobbar efter för att bedra de utvalda! Han har redan en färdig plan en listig sådan och utan Andens uppenbarelse och ljus kommer vi att bedras. Jag ser två linjer som nu förts samman till ett. Latter Rains lära….. Kenyon Hagins lära…. Har nu lett fram till Dominionism eller Kingdom Now som den också kan kallas. Vem står egentligen bakom villoläror? Gal 5:20 säger att det kommer från köttet. Köttet symboliserar även olydnad  (Gal 5:17) Vad driver då olydnad? Bibeln säger en andemakt (Ef 2:1-2) Bibeln säger att det finns en andemakt bakom villoläror (1 Tim 4:1)

Därför det står så här:
1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. (Se Ef 2:1-2) Den här anden kommer att göra mycket under och tecken. (2 Tess 2 + Mt 7 + Mt 24) Kom ihåg att Antikrist även betyder “Istället för Kristus” som Mot Kristus. Så den här andemakten vill alltså ta Kristi Plats… Det är exakt vad den här läran vill göra…
2 Tess  2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Hagins teologi om den kristnes felaktiga auktoritet har nu  smält samman med Latter Rains lära om en oövervinnerlig armé av kristna ledda av superapostlar och superprofeter som skall underlägga sig Jorden. Detta har nu skett genom progressiva uppenbarelser och lett fram till den sista fasen innan Jesus kommer tillbaka NAR (New Apostolic Reformation) Grundare är CP Wagner. Bill Johnson är en av dessa Apostlar.

Hagin lärde helt kort!
Människan är en ande som har en själ och bor i en kropp. Människans sanna identitet är alltså hennes ande. Jag har i min ande nu allt vad Jesus menat att jag skall ha för att bli en övervinnare! Jag kan nu proklamera drömma och tala ut skapande ord precis som Gud. I praktiken innebär det att jag lockas till högmod och tar mig en auktoritet som jag aldrig fått och försöker utöva den för att kuva min synd. Den auktoriteten ger mig rätt att övervinna mörkrets hela auktoritet. Konsekvensen blir ju att jag aldrig behöver ödmjuka mig och bekänna att jag har synd! (1 Joh 1:18)

Han sa ofta att Gud har gett oss makten att vara huvud och inte svans 5 Mos 28:13 En vers tagen ur sitt sammanhang. Vi kan aldrig bli ”Huvud” det är Kristi plats som Herren. (Ef 1:22)

Han menar att Kristi seger ger oss samma auktoritet som Adam hade innan syndafallet att regera och ha dominion över hela jorden (1 Mos 1:26)

Sven Reichmann: ”Likaså skulle vi komma fram till att Adam skulle ha mera makt över skapelsen än Kristus själv, trots att allt i skapelsen är till genom honom och till honom och äger sitt bestånd i honom”

Latter Rain: En slags andlig evolution av församlingen genom Guds handlande så att den sista församlingen blir oövervinnerlig och kan lägga allt under sig genom smorda Apostlar och Profeter. Man väntar på en sista stor andeutgjutelse (JÄTTEVÄCKELSE) som skall transformera församlingen in i detta.

Vi talades vid nu i veckan och vi var överens om att allt Herren har talat till oss om genom åren i Drömmar och Syner börjar nu falla på plats.  Innan Jesus kommer tillbaka skall vi se ett evangelium om ett falskt Guds Rike eller Himmelrike spridas ut mitt i den stora kristenheten. (MT 13)  NAR och Kingdom Now läran uppfyller exakt det här. Det är som en Trojansk häst som genom olika nätverk infiltrerat hela kristenheten med sin lära. Det som gör det så farligt är att man använder samma vokabulär men man har förändrat bibelordets betydelse. (Laglöshet)

______________Uppdaterat 5/3-2018 ________________________

Ett kodord som Dominionisterna/Kingdom Now använder är Mandate (Mandat). Man menar sig alltså ha fått mandat från Gud att underlägga sig skapelsen. Man har därmed tagit sig en auktoritet man aldrig ägt.

Christine Caine (Hillsong) >> /Video)
God has a word for his army >> /False Prophet

Det här är så typiskt denna lära att jag citerar det:
God has a word for his army. He is speaking to his elite group that are consumed with the Kingdom mandate to establish the kingdom of God in the earth.They are treading under their feet anything and everything that opposes the Kingdom mandate. We are not the beat up, bruised, and head in our hand army, but we are the army that carries His authority and moves forward in his Mighty Name. We are not the low flying, don’t rock the boat kind of army.

Så när vi har den här läran klart för oss! Då anser jag att Världen idag har artiklar som klart är influerat av detta tankesätt.
Guds rike och skapelseordningen Del 1 (Sven Nilsson)
Sverigebönen – Latter Rain och de 7 bergen >> / Går nu ihop med Bönenätverket ”Light the fire

När vi går in och läser deras vision blir det ganska tydligt vilken agenda som ligger bakom:
Vision: It is our vision to see a unity in the body of Christ in Sweden. That we pray and work together to bring Gods kingdom to earth. (OHLINS: NAR) We believe that God has a destiny for Sweden. A part of this destiny is that Sweden will be: A leader in arts, fashion and design. (ETT av de 7 bergen)

Sverigebönen 40 dags fasta och bön för Sverige och Stockholm 20 feb-31 mars
Lukas Berggren (Världen idag = Berget Media?)
Patrik Sandberg Sverigebönen

Vi vill tillsammans se: ”Ett Förvandlat Sverige & Storstockholm” Genom fasta och bön i enhet. Områden som vi kommer att be utifrån är: Omvändelse, Försoning och de sju samhällspelarna samt valet. (= DE 7 Bergen)(Dominionism/Kingdom Now) Kolla in deras länkar – Direkt NAR Tyvärr verkar Sebastian Stakset vara indragen.

Redan 2011 varnade vi för utvecklingen vi nu ser infiltrerar överallt!
Är Världen idag infiltrerad av Kingdom now?

Citykyrkan i Stockholm: Ur programmet:
08:30 – 7 berg av inflytande  Bill Johnson är inblandad (Förståss?) På denna NAR sida finns mycket: GENERALS INTERNATIONALS >>

Alvin Toffler  talade om 7 Spheres >> / Kallade detta “The Third Wave”

Newt Gingrich wrote the foreword to with Alvin and Heidi Toffler, where they were promoting that idea of transnational government, which a lot of us would see as a form of one-world government, Tofflers var New Agare >> / Läs detta och se hur världen har förändrat sig enligt deras Plan. Inte undra på att 7 bergen läran står på Lucis Trusts hemsida. (NEW AGE) Hur väl den stämmer in med NAR läran…

Upp 17:3 I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn.

Upp 17:9 Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar.

Tänk efter hus dumt och obibliskt det här är med de 7 bergen. Gud skulle alltså ha gömt missionsbefallningens rätta uttydning och så uppenbarat det 1900 år senare till bara två personer ? Vakna upp sådant är Gnosticism!

Denna video tar upp vad som sker i en människa som fått sin Kundalini Awakening (New Age) Lägg märke till vad som sägs från 15 minuten i videon. CITAT: Punkt 11 Upptäckten av din framtid och din själs ”Purpose” (Driven?)
Du får genom meditation uppleva vad vi kom hit för att göra. (Vad som är ditt Purpose = Dominionism) energin kan komma på olika sätt för att få dig att uppleva din framtid med ”Purpose energi”för att göra ”What ever it Takes” för att göra tjänst och använda våra gåvor!

Jag undrar jag? C P Wagner och Rick Warrens uttryck: ”What ever it takes” och Dominionism verkar vara ren NEW AGE (SE LÄNGRE NED PÅ STUDIET) Rick Warrens Purpose Driven = Inte samma sak som att söka Guds vilja för ditt liv. Det är snarare att ”gjutas samman” med denna tidsålders ande (New Age) för att tjäna New World Order! Vänner varna alla ni kan innan det är försent! Den avfallna kristenheten kommer att tjäna (sitta på Vilddjuret)

Idag 5/3 Hittade jag denna video som bara bekräftar det jag funnit:
New World Order – 2018 – NAR Dominionists and the Luciferian New Age

På denna sida (ENG) finns nästan allt vi behöver veta om NAR LÄNK /

_____________ Slut på Uppdateringen ________________________

C PETER WAGNER – NAR (NEW APOSTOLIC REFORMATION)
Ett nyhetsbrev Wagner skickade ut 2007.

Lance varumärke undervisning relaterar till vad han kallar  “de sju bergen” Dessa har nu blivit ett permanent inslag i min personliga undervisning för att ta herraväldet, och jag har refererat Wallnau i kyrkan på arbetsplatsen såväl som i min kommande bok Dominion! Enligt min mening är det inte möjligt att få ett operativt grepp om hur man kan inleda operativa åtgärder för en social förvandling utan att beakta de sju bergen. De sju är religionen, familjen, affärer, konst & underhållning, myndigheter, utbildning och media.

Vår teologiska grund är vad som varit känt som Dominion Theology. Det innebär att vårt gudomliga uppdrag är att göra allt som krävs, genom kraften av den Helige Ande, för att återta herraväldet av Guds skapelse som Adam förverkade till Satan i Edens lustgård. Det är inget mindre än att se Guds rike komma och hans vilja ske här på jorden som det är i himlen.Detta inkluderar behovet av att styra apostoliskt, liksom att innefatta andlig krigförings tekniker som neutraliserar våra motståndare inom de funktionella och geografiska områden vilket vi har tilldelats. För att göra detta, vi vet att vi måste så krävs att det att vi är i gemenskap, vi måste ta emot uppenbarelse, och vi måste apostoliskt och profetiskt förkunna denna uppenbarelse.

För det första är vårt uppdrag att utrusta de heliga för arbetet i Tjänsten. Vi är en apostoliskt enhet, och vi läser i Efesierbrevet 4:11-12 att det angivna ansvar apostlar (liksom profeter, evangelister, herdar och lärare) är att utrusta de heliga. Vi känner att vi måste utrusta de heliga inte bara präster utan alla Guds heliga både personligen och Corporately (Enhet). Däremot blir nästa fråga: Utrusta de heliga i vilket syfte? (PURPOSE)

Detta leder till den andra punkten, nämligen vårt mål. Vårt mål, med ett ord, är förvandling (TRANSFORMATION). Det första steget i detta mål är personlig transformation eftersom varje helgon måste vara beredda att göra sin del i processen för att ta herravälde.

Kan det verkligen vara en slump att Wagner väljer orden Purpose och Transformation? Nej absolut inte för denne Wagner är nämligen mentor till Rick Warren.

Om du studerar Rick Warrens Purpose Driven skall du finna att han också ser fram mot en Transformation. Om han menar samma sak som CP Wagner så har de flesta påverkats av det här tankesättet. Rick WarrenJag har sett Purpose Drivna principer Transformera 1000 tals församlingar och idag så undervisas de i över 500,000 kyrkor.

Wagner: Det innebär att vårt gudomliga uppdrag är att göra allt som krävs (ENG: Whatever it Takes) genom kraften av den Helige Ande, för att återta herraväldet av Guds skapelse som Adam förverkade till Satan i Edens lustgård. Det är inget mindre än att se Guds rike komma och hans vilja ske här på jorden som det är i himlen.

Rick Warren: April 2010 har han samlat 30,000 på en stor arena, Han har nyss släppt sin vision som han kallar PEACE – Plan – Han kallar nu detta för hans bergspredikan. Denna PEACE plan handlar i stort sett om att återupprätta den här skapelsen igen. Så säger han: Jag ser fram emot arenor fyllda med människor som säger till Gud. Att de vill göra vad som än krävs (Eng: Whatever it takesför att kunna upprätta Guds Rike på jorden precis som det är i Himlen. (= Wagners Kingdom Now)

 

Bill Johnson: Han är apostel i exakt samma nätverk NAR och har påverkat millioner med sin undervisning. Vi kan läsa på hans egen blogg om hur han vill exakt samma sak som Wagner och Rick Warren – Han citerar faktiskt ordagrant Warrens Peaceplan här.

Vi är ute efter att förstöra Djävulens verk. Det som är känt som Herrens bön, Jesus sa ju klart och tydligt: Mat 6:10 Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.

Guds vilja är helt enkelt detta: ”På Jorden som i Himlen” Är det inte underbart? När vi beder ”Tillkomme ditt Rike” ”Låt din Vilja ske” (PURPOSE) så ber vi att Kungens dominion skall bli sett och upplevt här och nu i realtid. Detta är en livsförvandlande (TRANSFORMATION) för att göra Kristendom. Vad som nu är fritt att operera I himlen – Glädje – Frid – Visdom – Hälsa – Helhet ja alla de goda löften som du kan läsa om i bibeln.

Dessa skall nu frigöras (LÖSTså de kan operera här på jorden. I ditt hem, I din Kyrka, På din arbetsplats, och i din skola. Det som inte får frihet (BUNDET) att operera där är: Sjukdomar, Svaghet, andlig bundenhet, och Synd. Nej vi skall förstöra Djävulens verk (1 John 3:8). Å vad det är underbart att leva! Nu när vi har förstått vad Gud vill så kommer de andra sakerna att sortera sig själva (Mt 6:33)

När vi nu lever ut det här uppdraget i vår mission, blir resultatet att människor sätts i frihet, kroppar sätts i funktion igen, mörker lyfts bort från människors sinnen. Fiendens makt trycks tillbaka! Dina relationer och dina affärer kommer att blomstra. Nu kommer folk att ”Connect” för att gå in i deras kallelse och Purpose. Församlingar kommer att växa, Hela städer kommer att få uppleva vilken effekt det innebär när riket blomstrar upp inom dem. Den energin som nu förlöses för att utbreda riket kommer att verka på vägar vi aldrig sett förut. (Obs detta är inte Guds kraft)

Efter att ha fått ett telefonsamtal från en vän som sa: Jag får samma känsla av “Kingdom Now” som Occultism.. (Han har väldigt rätt) I The Message bible som används flitigt i de här kretsarna finns uttrycket: AS ABOVE, SO BELOW. (Vilket är en ren New Age term)
SE LÄNKEN Det uttrycket finns där istället för Herrens bön! >> / Så jag tror personligen att det inte är någon slump alls att nyckelversen i NAR just nu är  ”På Jorden som i Himlen”

Oh, and that other Bible I told you about? It’s Eugene Peterson’s “The Message.” Look at his “Lord’s Prayer” in Matthew 6. It changes “Hallowed be thy name” to “Reveal who you are.” Why? Is God hiding?

Then it changes “Thy will be done, in earth as it is in heaven,” to “Do what’s best, AS ABOVE, SO BELOW.” There’s those code words. Why did he use them, since they’re not in the text? What kind of “message” is he sending? —And to whom? Kolla in den här sidan som visar en video: Pictures Say a “Million” Words About Bethel – “As Above, So Below”

Kanske ännu tydligare blir den nya Passion Bible översatt av NAR – Aposteln Brian Simmons.  Han har översatt en hel bibel så att den helt överensstämmer med deras Teologi. Hillsong förespråkar både den här och The message. Passion bible beskriver Mt 6:10 helt enligt Rick Warrens ”Purpose” och de 7 bergens realm eller spheres!

Mt 6:10
Manifest your kingdom realm,[a]
and cause your every purpose to be fulfilled on earth,
just as it is fulfilled in heaven.

Här predikar Brian Houston ett Tydligt ”Kingdom Now” budskap:
Brian Houston l Kings & Queens Of All Spheres

Det här kommer nu rakt in i Svenska Pingströrelsen som en Trojans häst genom Hillsong Sweden.
Pröva budskapen som predikas därifrån och kom ihåg att man har samma kristna vokalbulär. Men med Guds Rike
som man menar sig bygga är det verkligen samma rike som Jesus talar om? Vi har ju redan visat att:
Wagner talar om ett annat rike
Bill Johnson talar om ett annat rike
Rick Warren talar om ett annat rike….

Från och med nu hoppas jag att ni prövar allt! Vi väntar på att Herren skall sätta upp sitt rike när han kommer (Dan 2) Inte hålla på med att förändra kulturen mm i de 7 bergens falska teologi. Vi ser alltså Ogräset sås bland Vetet! Och det görs det strax innan Herren sätter upp sitt Rike. (Mt 13 + 2 Tess 2) Alltså vad bygger man? >>

(Bilden borttagen)

Ta en titt på ovanstående Baphomet bilden. Budskapet det ger är vad som är på jorden (Below) kommer ifrån eller är påverkade av saker från ovan (Above) Detta är astrologi bland annat!. (BABEL) Det här har med att göra att uppnå och realisera din fulla potential. Men vilken energi är det som verkar? Är det här Guds Ande eller Kosmiska Krafter? Är det andeguider (Demoner) så kommer de att lära dig vissa hemligheter för att du skall få den här kraften. Men det Gud gör sker alltid i full öppenhet så det går att se skillnad.

2 Kor4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild.

Bibeln säger att avfallet kommer att handla om kosmiska krafter och andeguider. Läran om de 7 bergen kom till genom att “gud” talade till två personer. In 1975 Bill Bright and Loren Cunningham met for the very first time. It just so happened that God spoke to each of these leaders that very week about the importance of the 7 cultural spheres, or mind molders, LÄNK

Jag tror det var andeguider (Demoner) som talade till dessa två män. Låt oss nu gå till Lucis Trusts hemsida. (Den största inom New Age) Överskriften där är: The Hierarchy of Light

CITAT: Throughout time, the idea of a group of wise and enlightened beings working behind the scenes to guide our planet has been conveyed in spiritual teachings, in literature and myth. This group, known by various names such as the spiritual Hierarchy, the Masters of the Wisdom, and the Elder Brothers has ever come forth in times of crisis and today will be no different. Great teachers such as Socrates, Shri Krishna, Mohammed, the Buddha and the Christ have all been members of the Hierarchy.

JANNE : Alltså upplysta varelser har alltid verkat bakom alla läror men underförstått vi måste ledas av dem för att få rätta uttydningen (Demoner)

CITAT: As we move through this difficult transition period our future stands in the balance. It is up to humanity to accept responsibility for instituting the necessary changes so that we will begin to realise our higher spiritual possibilities. The way will then be cleared for these great teachers to return to outer physical plane activity. It is important, therefore, that more people know about the fact of the Hierarchy and about what sort of individuals the Masters of the Wisdom really are.

JANNE: Vi är alltså på väg nu in i en transformation, då kommer vi att förstå och nå vår fulla potential. Då kommer vägen att öppnas för dessa stora lärare att agera på det fysiska planet. (Obs läs 2 Tess 2 – falsk Jesu tillkommelse)

CITAT; In ageless wisdom teachings we’re told that the Masters have been described as the “rare efflorescence of a generation of enquirers.” They work primarily behind the scenes, protected in the remote areas of Earth, and it is futile, therefore, to seek them out upon the physical plane. They are individuals of extraordinary capacities. Through the repeated experience of life in form, under the Law of Rebirth, they eventually achieved self-mastery and freed themselves from the confines of normal human existence and entered into a higher state of consciousness. Because of their relative freedom they possess a tremendous ability to wield spiritual energy — thus their power to serve, to love and to heal.

JANNE: De här varelserna kan du inte få kontakt med på det fysiska planet. Men dessa varelser har en oerhörd kapacitet att ge andlig energi (antikrists ande) att tjäna och att älska och att hela (Bill Johnsons lilla specialitet) Kommer ni ihåg Todd Bentleys berättelser att han mött döda? Vad är det för Jesus som kommer på besök hos dessa i NAR? Svar: Demoner eller Andeguider!

CITAT: The Hierarchy works ceaselessly and could be compared to a great army working for world upliftment. (SE APG 7:39-43)  They are the inspiration for the major changes being implemented in the world yet they take no credit for the work that they do. Through the process of spiritual impression they influence those leaders and progressive thinkers whose minds and hearts are receptive to the new and forward looking, incoming ideas. Their work extends to all aspects of our planetary life — politics, education, religion, art, science, psychology and economics.

JANNE: De avfallna talar om en jättearmé för Herren. Dessa andeguider i Hierarkin har nu inspirerat sinnet och hjärtat för ett nytt tänkande. DETTA RÖR DE 7 SFÄRERNA ELLER DE 7 BERGEN!.

The NAR and proponents of the seven mountain mandate have abandoned biblical teaching on the end times, choosing to believe that Christians must set the stage for Jesus’ second coming by achieving dominion over the world’s systems. According to 7-M theology, Jesus will only return to a world that mirrors the kingdom of God. This idea parallels the New Age teaching that anticipates a cosmic spiritual shift when man becomes a co-redeemer of Planet Earth.

Purpose Driven Rick Warren använder uteslutande the Message med dess New Age budskap varför då? Jo därför att jag är övertygad om att han tillhör New Age. Låt oss läsa New Age bönen och lägg märke till ordet PURPOSE.

THE GREAT INVOCATION*

From the point of Light within the mind of God
Let light stream forth into human minds
Let Light descend on Earth.

From the point of Love within the Heart of God
Let love stream forth into human hearts
May the Coming One return to Earth.

From the centre where the Will of God is known
Let purpose guide all little human wills
The purpose which the Masters know and serve.

From the centre which we call the human race
Let the Plan of Love and Light work out
And may it seal the door where evil dwells.

Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth.

Det här är exakt vad Herren prisgav sitt folk åt förr och han kommer att göra det igen om vi inte vill lyda honom. Har vi förstått att när det står himmelens härskara i bibeln handlar det om exakt samma krafter som i New Age.

2 Kung 21:3 Han byggde på nytt upp de offerhöjder som hans fader Hiskia hade förstört. Och han reste altaren åt Baal och gjorde en Asera, liksom Ahab, Israels kung, hade gjort, och han tillbad och tjänade himlens hela härskara

Apg 7:39 Men våra fäder ville inte lyda honom. De stötte honom ifrån sig och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten. 40 De sade till Aron: Gör åt oss gudar som skall gå framför oss. Ty vad som har hänt den där Mose som förde oss ut ur Egypten, det vet vi inte. 41 Och de gjorde vid den tiden en kalv och bar fram offer åt avguden och jublade över sina händers verk. 42 Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här, så som det står skrivet i profeternas bok: Bar ni väl fram åt mig slaktoffer och andra offer under de fyrtio åren i öknen, ni av Israels hus? 43 Nej, ni bar med er Moloks tält och guden Romfas stjärna, de bilder som ni hade gjort för att tillbe. Men jag skall föra er bortom Babylon.

OBS!  Ovanstående verser ser vi alltså mönstret till det stora avfallet!
1 / De vill inte lyda
2/ De vänder sina hjärtan mot Egypten (VÄRLDEN)
2/ De gör en Guldkalv = Ett annat evangelium
3/ Då utlämnade dem Gud åt de Kosmiska Krafterna (NEW AGE)

WOW! Det här är exakt vad vi ser hända över hela vår värld?

Men hur är det då med Hillsong frågar en del? Enligt den här länken är de med i detta nätverk i Australien hur det är här vet inte men vi har våra misstankar, men vi tror att det finns många som inte har en aning om dessa teologier.  Även C P Wagner erkänner att Hillsong är NAR  >>

hagin

Konsekvensen blir ju en total brist på ödmjukhet. Hagin lärde ju ut att den troende nu har fått all makt över skapelsen. Vart tar Jesu auktoritet vägen? (Dominion)? Det här är helt klart ett annat evangelium som presenteras. Det här beskrivs både i 2 Petrusbrev och i Judas Brev.

Om det kommer någon och predikar ett annat evangelium än det vi predikat så vare han förbannad sa Paulus. (Gal 1:9) Herren sa till Kain: Du är förbannad (1 Mos 4:11) Motsatsen ser vi i välsignad (Apg 3:25-26)

Vad betyder ordet Förbannad? Hebreiska: ”Att vara Bunden” ”Att bli kraftlös att stå emot” (SYND) Det är alltså ett vägval vi gör som börjar i tankelivet. Vi kan se de jag talat om här… Ve dem! De har trätt in på Kains väg (Tankesätt + Handling)

Jud 1:4 Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar (ARNEOMAI) vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

1/De har smugit in i hemlighet på sidan om som en tjuv
2/De förvrider skiftens betydelse till något annat än Gud tänkt (LAGLÖSHET)
3/Arneomai är motsatsen till Homologos. (Den teologi förnekar Herren)

Punkt 1 Drömde jag exakt! Mörkret kom på en smygväg genom taket in genom en lönndörr på sidan som en Tjuv. Herren gav oss i uppdrag att vakta och att avslöja det här. Och det är exakt vad jag nu gör…..

Jud 1:11 Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora och gått under.

Ve dem! De har slagit in på Kains väg! (FÖRBANNADE) ”De är kraftlösa att kunna stå emot synd”  Vilket leder till Bileams villfarelse (GIRIGHET) (FALSKA PROFETER)
Vilket leder till Koras uppror (MAKT) (FALSKA APOSTLAR)

Detta gäller alltså strax innan Jesus kommer tillbaka (Judas 1:14-15) Om deras läror vore sanna om kommande Superapostlar som är större än Paulus och Petrus borde det inte står här.

Jud 1:16 De knotar och klagar och följer sina begär. De är stora i orden och smickrar dem som de kan ha nytta av. 17 Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt (GK: Proeieo) av vår Herre Jesu Kristi apostlar. 18 De sade till er: I den sista tiden skall det finnas människor som hånar (FÖRAKTAR) och följer (TRANSPORTERAS eller RESER) sina egna gudlösa begär. (FÖRBANNADE) 19 Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande.

De följer alltså samma väg som Kain! ”De har tappat kraften att kunna stå emot” Dessa skall alltså transporteras och resa tillsammans på en tågresa ledda av ”Nya Apostlar och Profeter”. Men de sanna Herre Jesu Kristi Apostlar har förutsagt det här!

Samma tågresa varnar oss Apostel Petrus för!

2 Pet 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

1/ Falska Apostlar o Profeter.
2/ Många skall Följa dem eller transporteras ut med dem.

Både i Judas brev och här får vi reda på lite om grunden i deras lära. Den liknar ju Kenyons teologi och Kingdom Now. Att vi har fått all auktoritet i vår ande att bekämpa Djävulen!

2 Pet 2:9 Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag 10 särskilt dem som i orent begär följer sin köttsliga natur och föraktar Herren. Fräcka och självsäkra skyggar de inte för att smäda höga makter 11 under det att änglar, som står högre i fråga om makt och styrka, inte uttalar någon smädande dom mot dem inför Herren.

Jud 1:8 Ändå skändar också dessa drömmare på samma sätt sin kropp. Herren föraktar de, och höga makter smädar de. 9 Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon smädande dom över honom utan sade: “Må Herren straffa dig.”

Kommer ni ihåg att vi nyss lästa att vår Herre Jesu Kristi Apostlar redan förutsagt detta (Jud V 17)
Både 2 Petrus brev och i Judas brev beskriver dem som:
De föraktar Auktoritet insatt av Herren! King James är avslöjande: Despise Dominion! Helt klart av sammanhanget är att de Falska Profeterna och de Falska Apostlarna kommer att lära ut att den troende har fått mer Auktoritet över andevärlden än sanningen säger. De som tror dem hoppar alltså på samma tåg som dem och den resan slutar inte väl.

En typisk undervisning om de 7 bergen kan du hitta här >>

Family (household and social sphere)
Religion (including church sphere and spirituality)
Politics (government sphere)
Economy (business+finance/science and technology)
Education
Media
Celebration (arts/entertainment/sports)

These Spheres can be spheres of influence for good or for evil. Spheres Receptive to the ideas, words, thoughts and actions of the Kingdom of God or Spheres receptive to the thoughts, ideas and actions of the Kingdoms of this World and of Satan who seeks to control them

Which Sphere has God placed you in?
What Sphere Do You Currently Work In?
How Does God want to use you in that Sphere to extend His Kingdom?
How can you make a difference in your Sphere?
How Are You Sowing Kingdom Seeds into Your Spheres of Influence?
Are You Acting Out Your Behaviour in that Sphere as a Seed and Citizen of the Kingdom of Heaven, or not?

På den här sidan kan man läsa att As Above so Below betyder:
Teachings that instruct man to look without in order to see within point out another fact: man is an incomplete being, an unfinished world that only partially mirrors the neighboring cosmoses. As above so below meaning the direction of man’s evolution, the way to fulfill his potential and become a complete man—a complete cosmos.

Mvh Janne Ohlin – Göteborg!

För mer nätverk och 7 bergen kolla in Karins Nyhetsbrev