Joh 7:16 Jesus svarade dem och sade: Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. 17 Om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå (GINOSKO) om denna lära är från Gud eller om jag talar av mig själv.

GINOSKO betyder – Att lära känna någon igenom erfarenhet och beröring.(som Kvinna – Man i ett sant Äktenskap) Det är ordet YADA i GT – Som då betyder samma sak (som Kvinna – Man i ett sant Äktenskap) Ordet GINOSKO används av Jesus TEX här

Joh 10:14 Jag är den gode herden och jag känner (GINOSKO) mina får, och mina får känna mig, (GINOSKO) 15 såsom Fadern känner mig (GINOSKO) och såsom jag känner (GINOSKO) Fadern och jag ger mitt liv (PSUCHE) för fåren.

EGO EIMI = JHWH – DEN GODE HERDEN (se Ps 23) Ordet HERDE betyder egentligen FEEDER OF THE FLOCK. För att förstå vad den gode betyder – så vill jag förklara vad ondska är.

När vi var på möte i ANTEN april 2007 kom det en undervisande profetia . Så säger Herren ondska det är allting som är utanför mitt ord… Ovan i Joh 10: 14 – 15 Säger Jesus att han och fadern har en Ginosko relation och precis exakt SAMMA Ginosko relation har han till oss. Vet du vad som finns i GUD (Elohim) ? Ett LIV som aldrig tar slut! Det livet tar sig uttryck i en person – JESUS KRISTUS! (avbilden) Det livet är ”det goda” det är alltid i harmoni med varandra det kan omöjligt vara i strid med varandra – FADERN _ SONEN _ DHA vittnar alltid ett och det samma.

Så den GODE HERDEN – Förmedlar levande (ZOE) goda ord! Ord som har GUDS (Elohims) eviga liv och som alltid är I GUD (Som tar sitt uttryck i SONEN – GUDS ORD) (Det är SANNINGEN)(DET ÄR ANDE) Alltså Jesus (Den Gode herden) berör oss GINOSKO med samma LIV – NATUR som finns i GUD (Elohim) och som tar sig uttryck i Sonen – (Guds ord) Jesus uppfyller nu lagen (Som skulle visa oss vår synd vår förlorade härlighet) igenom att GUDS (ELOHIMS) EGET LIV (ANDE) FANNS I HONOM (HANS NATUR HANS NAMN GUDS HÄRLIGHET) Det var denna härlighet som gick förlorad i syndafallet

Rom 3:20 ty av laggärningar blir intet kött rättfärdigt inför honom. Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden. 21 Men nu har, utan lag, en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittna om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla dem som tro. Ty här är ingen åtskillnad. 23 Alla har ju syndat och är i saknad av härligheten från Gud 24 och de blir rättfärdiggjorda utan förskyllan, av hans nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus, 25 honom som Gud har ställt fram såsom ett försoningsmedel genom tro, i hans blod. Så ville Gud – då han i sin skonsamhet hade haft fördrag med de synder som förut hade blivit begångna – nu visa att han dock var rättfärdig.

De här verserna lär oss att alla har syndat (i Adam) Och syndens lön är ju döden Carter Conlons kommentar: Döden är en skilsmässa från GUDS välsignade influens i våra liv. Och är i avsaknad av GUDS HÄRLIGHET (GUDS EGET LIV OCH NATUR (ZOE) som flödade igenom Jesus som gjorde att han uppfyllde Guds krav) Grekiska : Att vara i starkt behov av. I vårt samvete (Suneidesis)= 2 som vet tillsammans – har med intuition att göra) finns det någonting nedlagt som bara Gud kan tillfredställa – vi försöker att stilla det med tex religion , njutningar , pengar mm.

Jag vet att det är så här ! – efter droger och allt som jag trodde kunde fylla upp mina behov – men som bara brände ut mig. Satt jag närmast desperat på en parkbänk hemma i Finspång – bara 10 meter från mig erbjöds jag att röka Hasch – kom igen nu sluta deppa nu – ropade gänget! Jag svarade! Jag vill inte ha ! (Jag orkade inte ens leva då) Precis i samma ögonblick kom det en underbar kärleksfull stämma! Som talade till mig personligen och den stämman sa : Janne ! Gå nu sanningens väg dig skall intet fattas. Jag tog mig bort till Ria – Byrån där jag visste att det fanns en bibel! Jag slår upp en bibel och ögonen föll ögonblickligen på verserna i

JOH 14:6 Jesus svarade honom: Jag är vägen och sanningen och livet (ZOE) ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Rösten sa ju: Dig skall inget fattas! Jesus visste orsaken till mina problem och depressioner – JAG VAR I STARKT BEHOV AV GUDS HÄRLIGHET (Rom 3:23) Nu talade han igen igenom sitt ord till mig personligen! Bara en halvtimme senare! HAN ÄR DET JAG VAR I STARKT BEHOV AV! Det varje mänska är i STARKT BEHOV AV är DET NYA TESTAMENTET (EVANGELIUM) eller skall vi säga GUDS RIKE. (ROM 14:17) Det finns bara EN som kan ge dig GUDS EGET LIV (Hans härlighet) och fylla alla dina behov! (DEN GODE HERDEN) 1Ti 2:5 ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus, 6 han som gav sig själv till lösen för alla, varom också vittnesbördet skulle frambäras, när tiden var inne. Vws kommentarer i E – Sword visar att det handlar om den enhet som är i GUD (ELOHIM) – DET LIV SOM ÄR MELLAN OCH I GUDOMEN OCH SOM ALLTID ÄR I HARMONI OCH ENHET MED VARANDRA)(GUDS HÄRLIGHET) En enda är medlaren (EN SOM GÅR EMELLAN FÖRMEDLAR) det är en människa (ADAM) – själv GUD = 100 % mänska 100% GUD

Rom 3:29 Eller är Gud allenast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, förvisso också hedningarnas, 30 så visst som Gud (ELOHIM) är en (ECHAD) han som skall göra de omskurna rättfärdiga av tro, så ock de oomskurna genom tron. 31 Göra vi då vad lag är om intet genom tron? Bort det! Vi göra tvärtom lag gällande.

Vers 31 Vet du vad Paulus menar här? Jo! Vad är rättfärdiggörelse? Vad innebär egentligen det? Hur kan lagen fortfarande gälla ? Vad menar han ? Vad är då den tro som skall göra oss rättfärdiga? Det här är mycket viktigt att känna till det står EN (ECHAD)TRO Vi skall också bli ETT (ECHAD)I TRON

I Joh 17 Står det att härligheten skall göra oss till ETT (ECHAD) Jam 1:18 Efter sitt eget beslut födde han oss till liv (ZOE) genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstling av de varelser han har skapat.

Tron är en GÅVA

Eph 2:8 Ty av nåden är I frälsta genom tro – och det inte av er själva, Guds gåva är det – 9 inte av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut har berett, för att vi ska vandra i dem.

SER DU! TRON – FÖR OSS I GEMENSKAP MED SAMMA LIV SOM FINNS I GUD (Elohim) och det kommer till utryck i personen Jesus Kristus som var driven av det livet och uppfyllde lagen. Så när Jesus säger att han har uppenbarat Faderns härlighet – eller jag har kommit i min faders namn. Så menar Jesus att om det livet (Zoe) som finns i GUD får ingång i våra hjärtan så kommer vi att bli precis som Jesus och vi kommer att lära som Jesus – för det finns bara EN TRO – ETT DOP – EN FADER. NYA TESTAMENTET – är alltså LIV = GUDS HÄRLIGHET Här kommer lite bibelställen som visar att det Nya Testamentet är att så del i samma härlighet och liv som finns i ELOHIM (GUD)

Heb 9:15 Så är han medlare för ett nytt (KAINOS) förbund, på det att de som var kallade skulle få det utlovade eviga arvet, (EVIGA LIVET) därigenom att en led döden till förlossning ifrån överträdelserna under det förra förbundet.

Det LIV (ZOE) som GUD (ELOHIM) har – har ingen början och inget slut – BARA ELOHIM (GUD) har den HÄRLIGHETEN. ORDET KAINOS = Grekiska : Inte nytt numerärt antal utan en helt ny kvalitet = (LIV) (Obs! Samma ord använd för en ny himmel o ny jord i Uppenbarelseboken)

Heb 8:9 inte ett sådant förbund som det jag gjorde med deras fäder, på den dag då jag tog dem vid handen till att föra dem ut ur Egyptens land. Ty de förblev inte i mitt förbund, och därför frågade inte heller jag efter dem, säger Herren. 10 Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar (ORD – UNDERVISNING) i deras sinnen, och i deras hjärtan skall jag skriva dem, och jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk. 11 Då skall den ene medborgaren aldrig behöva undervisa den andre, inte den ene brodern den andre och säga: ’Lär känna Herren ty de ska alla känna mig, från den minste bland dem till den störste. 12 Ty jag skall i nåd förlåta deras missgärningar, och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg.” (blodet på dörren)(samvetet)

Både S Kaung och Alloway säger att samvetet är som en dörr mellan ande o själ Att det handlar om samvetet bevisas här

Heb 10:14 Ty med ett enda offer har han för beständigt fullkomnat dem som bliva helgade. 15 Härom vittnar jämväl den helige Ande för oss. Ty sedan Herren hade sagt: 16 Detta är det förbund som jag skall sluta med dem i kommande dagar”, säger han: Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan, och i deras sinnen skall jag skriva dem”; 17 och vidare: ”Deras synder och deras orättfärdiga gärningar skall jag aldrig mer komma ihåg.” 18 Men där förlåtelse för dessa är given (I DET HJÄRTAT) där behövs inte mer något offer för synd. 19 Eftersom vi nu, mina bröder, har en fast tillförsikt att få gå in i det allraheligaste i och genom Jesu blod,

Det gamla förbundet började när han tog dem vid handen för att föra dem ut ur Egypten

Jfb kommentar – I took them by the hand–as a father takes his child by the hand to support and guide his steps. ”There are three periods: (1) that of the promise; (2) that of the pedagogical instruction; (3) that of fulfilment” [BENGEL]. The second that of the pedagogical pupilage, began at the exodus from Egypt.

3 perioder

* Löftenas period

* Barnuppfostrans period

* Uppfyllelsens period

Barnuppfostrans period började när han tog dem “vid handen” (handlar om barnuppfostran av en fader) Det är väldigt intressant för det är en förebild till det NYA FÖRBUNDET om det NYA FÖRBUNDET = Samma liv som GUD själv äger. Det hela började då med påsken – Lammet slaktades blodet på dörre Lammet åts.

Det nya förbundet sa vi var KAINOS (hela tiden kvalitativt nytt) Nya förbundet Jesus DOG PÅ KORSET BLODET PÅ DÖRREN = FÖR BESKYDD – TRONS SKÖLD LAMMETS KÖTT (MAT) (NOMOS) SKALL IN I OSS = GUDS LIV Var det för att nya förbundet är nytt – Kainos som vi skall fira den så ofta vi kan till hans åminnelse Det var precis när Jesus skulle föra oss ut ur Egypten (VÄRLDEN) som han instiftade nattvarden.

Vi dog när han dog samtidigt som Jesus dog revs förhänget Som enl heb symb hans kött Heb 10:20 I det att han åt oss har invigt en ny och levande väg ditin genom förlåten – det är genom sitt kött –

Heb 10:20 By a new4372 and2532 living2198 way,3598 which3739 he hath consecrated1457 for us,2554 through1223 the3588 veil,2665 that is to say,5123 his848 flesh;4561

Få se nu NY här = ny slaktad och levande (ZAO ) väg (TANKESÄTT) igenom förlåten (DÖRREN) det är hans kött.(som är hans levande ord) Både Stephen Kaung och Alloway sa ju att samvetet är dörren emellan ande o själ – tabernaklet är ju också en bild på människan som ande -själ – kropp. Ditin = vadå ditin – allra heligaste förståss! Det var ju där Gud bodde och hans härlighet fanns Shekinan Vet du vad detta innebär? Jo Guds eget liv (hans härlighet)skall uppenbaras igenom förhänget (hans kött = hans levande ord)

Om vi nu tittar på HEB 4 Om Guds levande ord (ANDLIGT LIV) Hela kapitlet handlar om att komma in i vilan – bara de som tror får göra det.

Heb 4:11 Så låt oss nu med all flit sträva efter att få komma in i den vilan för att ingen må, såsom de, falla och bliva ett varnande exempel på ohörsamhet. 12 Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.13 Intet skapat är fördolt för honom, utan allt ligger blottat och uppenbart för hans ögon och inför honom ska vi göra räkenskap.

Guds ord dömer eller försvarar oss – antagligen frikänd eller dömd – du kommer att uppleva vilket. Du kan bara bli rättfärdiggjord igenom tro. Ser du det har med samvetet att göra igen ! – Det tränger så djupt in och åtskiljer själ – ande = Där emellan finns en förlåt (dörr) samvetet (vad var det nu det betydde? Jo just det 2 som vet! (Som i Heb 4:13) Det här får oss omedelbart att tänka på Laodicea – Se jag står för dörren och klappar – vem då? GUDS ORD! Han har trängt igenom – nu står han vid dörren han är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Här är lite mer tankar om samma sak

Rom 2:14 For1063 when3752 the Gentiles,1484 which have2192 not3361 the law,3551 do4160 by nature5449 the things3588 contained in the3588 law,3551 these,3778 having2192 not3361 the law,3551 are1526 a law3551 unto themselves:1438 15 Which3748 show1731 the3588 work2041 of the3588 law3551 written1123 in1722 their848 hearts,2588 their848 conscience4893 also bearing witness,4828 and2532 their thoughts3053 the mean while accusing2723 or2228 else2532 excusing626 one another;)240 Rom 2:16 In1722 the day2250 when3753 God2316 shall judge2919 the3588 secrets2927 of men444 by1223 Jesus2424 Christ5547 according2596 to my3450 gospel.2098

Det Tveegade svärdet Heb 4 här precis samma sak. När NT (GUDS LEVANDE ORD)har fått gjort sitt jobb i oss är kommer vi in i vila och frid. Den Gode herden alltså – ger oss mat som är innanför gränserna = I GUD = I KRISTUS = Innanför de gränser som Gud har satt upp enligt hans ord. Ondska däremot är _ som vi sa att – Herren sade i Anten april 2007 Det är allt som inte är innanför gränserna i mitt ord.

Om vi går till EDEN så är ONDSKA – Kunskapens träd. Ordet lag i Grekiska är ordet NOMOS = Föreskriven och godkänd bra mat för djur speciellt för får. Om du sätter en negativ artikel framför NOMOS – alltså A – NOMOS – Så blir det EJ NOMOS = inte laglig och godkänd mat för får. Ordet du får är ANOMIA = NT:s ord för laglöshet. Alltså om GUDS HEMLIGHET är KRISTUS – SANNINGEN Vad är då LAGLÖSHETENS hemlighet? – ANTIKRIST – PSEUDO Samma ord för Laglöshet på Hebreiska – Uttrycker att vi tar Guds ord och formar det så det passar mig och resultatet = Guldkalven.