Kristendomen var aldrig meningen att vara någon ny religion utan den är redan från början Guds familj. (Hus). Vi har lärt oss att den vi inspireras av är vår fader. Och om vi inspireras av vår fader och lyder honom så blir vi hans barn och medlemmar i hans familj (Hans hus)

Jesus Kristus är hörnstenen i detta hus och vi är söner och stenar som är inspirerade av honom och vi byggs upp till det nya Jerusalem. Jesus är också Herren och han är huvudet för församlingen och genom att han inspirerar oss skall vi handla och agera.

Rom 8:29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Jesus är alltså huvudet för en helt ny mänsklighet en helt ny ras som en gång skall besitta en jord som blir helt förvandlad när han kommer tillbaka igen.

Vi har tidigare lärt oss vad tro är. Tron är grundat på något som redan är fullbordat. Heb 11:1 >> Den nya skapelsen finns alltså redan i himlen hos Gud i Kristus.

Lägg märke till skillnaden hos den sanna tron från Gud och den som är i de metafysiska sekterna. Gud ger dig av nåd och av en fri gåva det som redan är fullbordat. De i de metafysiska sekterna tror att man med ditt eget förstånd och sinne kan få saker i den osynliga världen synligt genom olika tekniker. Många i den så kallade ”Trosrörelsen” tror att man kan ta Guds eget skrivna ord och tala ut det för att få vad man vill ha.

Sanningen är alltså den att för att komma in i Gud så måste vi komma in i Kristus. Och det kan vi inte göra om vi inte lämnar över rätten till vårt liv i Herrens händer och går korsets väg och lyder honom. Och lyder vi honom så lyder vi fadern för Jesus och fadern är ett.

Det är när vi ödmjukar oss och lyder honom som vi får mer och mer drivkraft från Gud. Och vi blir blir hans söner och hans döttrar. Se Apg 5: 29-32 >>

Ingen kan göra Guds vilja utan att vara inspirerad av honom för att göra den så en av de villfarelserna ormen kommer att komma med är att vi skall tjäna Gud med vår egen drivkraft. I Mt 7 ser vi de ”laglösa” som pågrund av de falska profeternas läror har bedragits att göra evangelisation och församlingsplantering och andra saker i Jesu Namn fast i verkligheten i sin egen drivkraft.

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör minhimmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Här kan vi se att Jesu namn inte är någonting som bara nämns med munnen utan det måste vara själva ”drivkraften och livet

Vi förstår att komma i namnet som är över alla andra namn det är samma sak som att vara Guds barn och vara driven av den helige Ande. Det görs idag alltså många ”Laglösa” gärningar som inte alls är inspirerade av Gud men som vi ändå sätter Jesus namnet på. Men bibeln säger att det i ändens tid kommer en flod som skall slår ner allt vad människor byggt som inte Jesu namn håller upp på klippan.

Människor skockas för att söka religösa upplevelser och springer benen av sig så fort en andlig vind blåser. Man till och med kallar det för ”Catch the Fire” som om Gud vore en slags eldklot man kan missa.

Jes 30:15 Ty så säger Herren HERREN, Israels Helige: ”Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta.Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.” Men ni vill inte. 16 Ni säger: ”Nej, på hästar tänker vi fly.” Därför skall ni också fly. ”På snabba hästar tänker vi ge oss av.” Därför skall också era förföljare vara snabba. 17 Tusen skall fly för en enda mans hot, och för fem mäns hot skall ni alla fly, till dess det som är kvar av er är som en ensam stång på toppen av ett berg, som ett baner på en kulle. 18 Därför väntar HERREN på att få visa er nåd, därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet. Ty HERREN är en domens Gud.Saliga är alla som väntar på honom.

Detta gäller församlingarna idag också. Ser du att drivkraften är ”hästar” från Egypten och inte Gud? Vad var det vi lärde oss om drivkraft och fader? Vem är nu fader till de här? Denna tidsålders gud eller himmelens Gud?

Tydligen är det allvarligt eftersom det står att om de måste vända om för att bli frälsta. Det hebreiska ordet är Yasha >>Som betyder att en väg öppnas igenom en svårighet. Herren har visat att en stor del av vad som utåt sett sker just nu i vad vi kallar för kristenheten har just fel drivkraft. Vi har sett ett Lok + Vagnar som är på väg mot en katastrof och allt detta sker utåt sett i ”Jesu Namn”.

De som väntar på Gud får nåd. Om vi missar Guds nåd så är det ingenting annat än högmod efterom Guds nåd också är Guds kraft. Och källan bakom högmodets drivkraft känner vi väl till ”denna tidsålders gud” Vi läde oss i Jes 30 att Gud tänkte resa upp ett motstånd mot dem som skulle minimera deras antal till nästan noll.

Gud reser upp ett motstånd mot dem och lägg märke till att de här i Jes 31 1-3 kallas ”De laglösa” (Mt 7)

Jes 31:1 Ve dem som drar i väg ner till Egypten för att få hjälp. De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar, därför att de är många, och på ryttare, därför att mängden är stor. De vänder inte sin blick till Israels Helige och frågar inte efter HERREN. 2 Men också han är vis, och låter olyckan komma. Han tar inte tillbaka sina ord. Han reser sig upp mot de ondas hus och mot hjälp från ogärningsmän. (De laglösas) 3 Ty egyptierna är människor och inte Gud, deras hästar är kött och inte ande. HERREN skall räcka ut sin hand, och hjälparen skall vackla och den hjälpte falla, båda skall tillsammans förgås.

Kan du se att ”de ondas hus” och ”de laglösa” är exakt det som nämns i Mt 7? ”huset på sand

Mat 7:26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.”

Mat 7:22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

De laglösa blev de frälsta? Svar Nej! Gå bort ifrån mig är en skilsmässa och skilsmässa äe död. Så det här är alltså den andra döden. Vi talar alltså om eldssjön! Vi går nu till Jakobsbrevet för att se om vi kan hitta samma mönster där. De som är utanför Herrens nåd är alltså utanför hans drivkraft. Och bibeln säger att det är högmod!(se även Jer 9 >>)

Det är hela tiden vilken drivkraft som driver oss som kommer att avgöra ven som är vår fader. Jak 4 handlar om det och visar en församling som nu drivs av fel drivkraft. Ormen har fött fram någonting i den församlingen som uppväcker Guds vrede så han planerar en olycka mot dem precis som i Jes 31:1-3.

Jak 4:4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. 5 Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: ”Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?” 6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. 7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.

Han står emot de högmodiga (Rika i sig själva) men de ödmjuka (Fattiga i sig själva) ger han nåd.

Står emot = 498 Antitasso = Arrangera omständigheterna till ett motstånd emot. Nåd är då precis tvärtom:Arrangera omständighterena så att de verkar för.

  • Att bygga sitt hus på klippan innebär att bli det Gud tänkt att du skall bli och göra det Gud planerat att du skall göra genom hans nåd.
  • Att bygga på sand är att inspireras av denna tidsålders gud och att göra det vi själva eller människor och ledare planerar att du skall göra.

Ni som nu har följt våra sidor särskilt under Vittnesbörd/Uppenbarelser har väl lagt märke till alla drömmar som senare tid kommit om en stor flodvåg som kommer emot ett hus. Jag Janne har lång tid sett ett Tåg (Drivkraft) som drar en lång rad av vagnar som slutar i en olycka.

Vi vet precis vad det här handlar om för Gud har visat det för oss. Det handlar om en kristenhet som fallit ur nåden och som istället börjat drivas av ”företagstänkandet” och i egen kraft ”upphöjda ledare”. Många är totalt ovetande om den katastrof som nu kommer över hela jorden som en snara.

Lägg noga märke till att den här snaran kommer över jorden innan Herren själv kommer tillbaka. Filadelfia kommer att komma igenom men inte Laodicea. Läs detta studie om de 2 vägarna >> Det här är det prov och vägval varenda kristen nu kommer att ställas inför och det kommer att visa vem som är vår Fader = Vem som inspirerar oss att handla.

Det håller inte längre att följa människor vi måste följa Gud. Guds vilja för våra liv är att bli det lerkärl som Gud har tänkt att vi skall bli och i detta kärl ha den kraft Gud bestämt och uppmätt att vi skall ha. (Nåd)