1 Mos 3:7 Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig.

 • Ögonen öppnades och de upplevde att någonting fattades.
 • Man hade förlorat härligheten från Gud (Rom 3:23)
 • Man var skiljd från Gud och man var skiljd från hans liv. (Andlig död)
 • Man förlorade sina kläder och tog på sig andra kläder istället (Fikonlöven)
 • Marken blev förbannad (Hjärtats åkermark)

Gud ville att de skulle göra sig ETT med honom genom att äta av (inspireras av) livets träd. Men i stället gjorde man sig ETT med Ormen Heb: Nachash: ”Att skina” ”Att viska” som är ”Denna tidsålders Gud”.

 • Sven Reichmann: Mörker är inte kolsvart mörker utan en blandning mellan Ljus och Mörker (Gott och Ont)
 • Sven Reichmann: För att gå en väg behöver man först inspireras av någonting.

Adam och Eva var aldrig fullkomliga utan de ställdes inför ett val som bestod i 2 olika vägar. En väg är i bibeln Tankesätt +Handling.

 • Kunskapens träd (Lögnen – Blandning – Gott – Ont) eller Livets träd (Vägen – Sanningen och Livet)
 • Onda andars bord och Herrens bord
 • Skökans (Onda andars) bägare (Blandad) eller Herrens bägare (Guds vilja)

Adam och Eva ställdes alltså inför ett vägval.

 • Livets väg eller härlighetens väg.
 • Vägen som leder till fördärvet.

Rom 3:23 Talar om för oss att de valde fel väg.

Rom 3:23 Alla har syndat (266 Hamartano) och saknar (5302 Hustero – Fattas – missat ) härligheten (1391 Doxa) från Gud,

 • Hamartano = Att missa målet det är att välja fel väg (Tankesätt och handling)
 • Hustero = Vägen leder till att vi förlorar någonting en andlig död en tomhet.
 • Doxa = Guds härlighet – Det är Guds Rike och det är Livet från Gud (Ande)

1 Petrus 1:8-11 beskriver en församling som inte missar målet utan är på väg att vinna livet mer och mer.

1Pet 1:8 Honom älskar (Agape  >> ) ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje,  då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. 10 Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få. 11 De undersökte vem eller vilken tid Kristi Ande i dem visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa.

 • Agape = Att underordna sig en konungs bud. (Guds Rike)
 • Tron leder oss på en väg.
 • Vi jublar över en obeskrivlig himmelsk glädje.
 • Det är nåden vi tar emot (V10)
 • Det är härligheten från Gud (V11)

Det som beskrivs här ovan är någonting som övergår det mänskliga förståndet (Väg) det här är Guds Rike (Vägen)

Rom 14:17 Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

1 Kor 4:20 Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft.

 • Livets träd i Eden symboliserar alltså Guds Rike och att äta av trädet skulle inspirera anden i människan.
 • Kunskapens träd symboliserar själen i människan och det stänger för Guds Riket. (Rom 3:23)

ORMEN VILL HÅLLA OSS FAST I SJÄLENS INSPIRATION OCH GUD VILL ÖPPNA OSS FÖR ANDENS INSPIRATION.

Utan Guds ingripande i våra liv kan vi människor omöjligt lära känna skillnaden på de här inpulserna. Petrus var ena sekunden i Guds ljus och andra sekunden i mänsklig visdom (Inspiration)

 • Ena sekunden åt han och drack vid Herrens bord.
 • Nästa sekund vid de onda andarnas bord.

Det Herren gör i Petrus liv måste han göra med varenda en av oss. Han måste visa oss vad som finns i vår egen själ som vi måste göra oss av med om vi ska bli frälsta. (De 5 punkterna)

Petrus var beredd att använda sig av Gud (Jesus) här för att nå sina mål precis som Judas.

 • (1) Vi vill ha kontroll och säkerhet (212 Alazoneia )
 • (2) Vi vill vinna hela världen (2052 Eritheia )
 • (3) Vi vill ha äran och bli sedda (2052 Eritheia )
 • (4) Vi vill uppnå våra mål oavsett om det betyder att utnyttja andra (212 Alazoneia )
 • (5) Vi är beredda att till och med använda oss av Jesus för att nå målen (212 Alazoneia)

SKÖKAN OCH HENNES BLANDADE BÄGARE SYMBOLISERAR KUNSKAPENS TRÄD OCH MÄNSKLIG VISDOM

 • Alla som dricker av skökans vin inspireras och blir ett med henne.
 • Blandade vinet och bägaren symboliserar alla onda andars läror som finns.
 • Alla som inte håller fast vid Herrens bägare och bord kommer att äta av hennes bord.
 • Ordet för laglöshet på grekiska = Ej godkänd mat för får (mskor)

När vi nu tittar närmare på skökan och tittar på hennes karaktär förstår vi snart att hon måste känneteckna någonting som är en kombinerad sköka. Precis som bruden är en kombinerad sammansatt enhet av människor.

 • Jordens konungar har berusat sig av hennes blandade vin (Upp 17:2)
 • Hennes vinbägare är blandad (läran är kunskapens träd) (Upp 18:6)

Upp18:6 Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för vad hon har gjort. Blanda dubbelt åt henne i den bägare som hon har blandat. 7 Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx.(4763 Strenaio) Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva känna någon sorg. 8 Därför skall hennes plågor komma på en enda dag: död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty mäktig är Herren Gud, han som har dömt henne.

 • Hon har upphöjt sitt eget jag.
 • Hon har berett sig själv ära (Doxa – Härlighet – To shine) (Gal 6:14)
 • Hon har gjort det genom 4763 Strenaio

Ordet 4763 Strenaio betyder att samtidigt som hon blivit själisk rik.

 • Bli fattig och att det fattas oss något
 • Det innebär även att festa och dricka
 • Roten= Att bli stark i hjärtat eller Att bli hårdhjärtad

Skökans blandade vin eller kunskapens träd på Gott – Ont gör oss alltså starka i vår egen själ och hårdhjärtade. Vi blir berusade men vi blir samtidigt i avsaknad av härligheten från Gud.

Upp 19:2 Ty rätta och rättfärdiga är hans domar; han har dömt den stora skökan, som fördärvade jorden(hjärtats jordmån) genom sin otukt, och han har utkrävt sina tjänares blod av hennes hand.”

Hennes blandade vin (Lära) förstörde alltså Gk: ”Jordmånen i hjärtat” (se 4763 Strenaio) Skökans undervisning orsakar alltså ”Svält i Landet”

Ord 6:26 Ty för skökan måste du lämna din sista brödbit, och den gifta kvinnan vill fånga din dyrbara själ.

Predikaren 7:27 Och jag fann: Bittrare än döden är den kvinna vars hjärta är som snaror och nät, vars händer är som bojor. Den som är god inför Gud (god inför hans ansikte) undgår henne, men syndaren fångas av henne. (Detta stämmer exakt med Kain 1 Mos 4:4-8)

I 2 Kor kap 3 och 4 ser vi åter ”utan täckelse” inför hans ansikte och med ”täckelse” för ansiktet. Denna tidsålders gud sätter täckelset genom ”skökans vin” som är falsk religion (blandning av gott – ont)

Jesu undervisning om att vinna hela världen men förlora sin själ blir levande i sammanhanget

Mat 16:24 Jesus sade till sina lärjungar: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 25 Den som vill bevara sitt liv (själ) skall mista det, men den som mister sitt liv (själ) för min skull, han skall vinna det. 26 Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?

Om vi tittar på Laodicea skall vi se samma sak.

Upp 3:17 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken.

Laodicea är ett med skökan.

 • Hon har upphöjt sin egen själ (När Mose gjorde det förlorade han landet)
 • Hon har berett sig ära (gods)
 • Hon hade festat och druckit
 • Hon har invaggats i en falsk säkerhet.
 • Se nu ordet 4763 Strenaio – Att bli rik i själen är att bli fattig andligen
 • Hon har förlorat sitt liv utan att hon vet om det.

Filadelfia däremot var fattig i sig själv på gods men rik andligt.

HERRENS BÄGARE ELLER ONDA ANDARS BÄGARE

De laglösa i Mt 7 trodde de var andliga men ”på den dagen” kommer det att bli uppenbart vilket bord vi har ätit av och vilken bägare vi druckit ur.

1Kor 10:21 Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars (1140 Daimonion) bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars (1140 Daimonion) bord.

1Kor 10:16 Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap (Delaktighet) med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap (Delaktighet) med Kristi kropp?

Korintierbrevet talar sedan om stridigheter och partier bland dem så att Herrens måltid kan hållas 1Kor 11:18-20

 • Paulus kan bara inte mena vanlig församlingsgemenskap utan det måste också vara en andlig bild
 • Några berusade sig på festerna (Se skökan = onda andars bägare)
 • Det förklaras i Judas brev V 12 vilka de är: De ser sig själva till godo!

Att ta del av ond andars bord och dricka onda andars bägare innebär att vi gör oss till ett med skökan och de fallna änglarnas uppror mot Gud. Ordet som används i 1 Kor 10:21 är 1140 Daimonion. Och här kan du läsa vad det ordet innebär >>