Valet gäller Gud eller mammon

Elvor Ohlin
2022-01-05

Ordspråksboken kapitel 8 beskriver visheten personifierad.
Det är ingen tvekan om att det handlar om JESUS, som också Paulus skriver om, inspirerad av Guds Ande.
1Kor 1:30 Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning,..

Ords 8:17 Jag älskar dem som älska mig, och de som söka mig, de finna mig. [Jesu ord: den som söker han finner... (Matt 6:7-8)] 18 Rikedom och ära vinnas hos mig, ädla skatter och rättfärdighet. 19 Min frukt är bättre än guld, ja, finaste guld och den vinning jag skänker bättre än utvalt silver (Jesu rättfärdighet och evigt liv kan inte köpas). 20 På rättfärdighetens väg går jag fram, mitt på det rättas stigar, (Jesus är syndfri och rättfärdighetens Konung) 21 till att giva dem som älska mig en rik arvedel och till att fylla deras förrådshus [hebr. otsar]. 22 HERREN skapade mig [qanah – betyder ägde mig, förde fram mig] såsom sitt förstlingsverk, i urminnes tid, innan han gjorde något annat. 23 Från evighet är jag insatt, från begynnelsen, ända ifrån jordens urtidsdagar [Jesus, Sonen, är av evighet och insatt som Frälsare]

När Gud talar om rikedom och ära, vinst och skatter, är det ju något helt annat än pengar och människors berömmelse, prispengar eller smycken. Vad är en ynklig guldtacka i världen mot himlens gator av guld? Om det menas bokstavligt eller bildligt är oväsentligt, för jämförelsen är talande nog. Det himmelska guldet står för fullkomlighet. Den som ”älskar mig” är den som följer Jesus och får ”en rik arvedel”. Redan här ges en handpenning på arvet (Ef 1:14), en försmak av det fullkomliga som väntar. Skatten är Jesus själv (Matt 13:44). Han har gått före och banat en frälsningsväg, som leder ända till målet. I honom är vi förlåtna och frikända i domen, rättfärdighetens innebörd.

Kol 2:1 Jag vill att ni skall veta vilken kamp jag har att utstå för er och för dem som bor i Laodicea och för alla som inte har träffat mig personligen, 2 för att de skall bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse, som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. 3 I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda.

Hebreiska Otsar [Strong H214] som vi läste i Ords 8:21, betyder förrådshus, förvaringsrum, vapenhus och skattkammare. I våra hjärtan finns en skattkammare, ett förrådshus, som fylls på när vi lär känna Jesus/Gud. I honom är alla vishetens skatter gömda. Vi får be om Guds visdom när vi brister i den eller står rådlösa (Jak 1:5). Det är en rikedom att ha visshet om Guds godhet, trofasthet och kärlek, en rätt kunskap om Gud och veta att Guds syften alltid är goda. Sanningen om Gud blir vår egen verklighet och erfarenhet, samlade skatter i våra hjärtan. Vi får uppleva Guds ords sanning personligen. Frukten är gärningar som Jesus får göra genom oss. De blir samlade skatter i himlen som består och har ett evigt värde.

Genom hela Bibeln beskrivs två vägar, två riken och två slutdestinationer. De två är motsatta och kommer aldrig någonsin att mötas eller ändras. Vi kan däremot ändra vårt vägval under vår livstid. Gud kallar oss till livets väg, till sitt rike av ljus med evigt liv och det himmelska målet. Bibeln beskriver väldigt tydligt vart vägarna leder och konsekvenserna av dem i dåtid, nutid och framtid.

Vi människor har ofta en kamp med att ge upp och välja Guds väg. Så länge vi vill att saker ska ske på våra villkor kommer vi ingen vart och vi berövar oss själva den frihet som bara Jesus kan ge. Vi lever i ändens tid, en svår tid, då allt kommer att dras till sin spets. De två vägarna bli alltmer tydliga. Information når oss på ett nytt sätt, som inte var möjligt innan data och Internet fanns. Hela mänskligheten kommer att delas upp i två läger, liksom på Noas tid. Desto viktigare då att vi ser till att vara helt på Guds sida. Guds nåd i Jesus Kristus/Messias är det enda som bevarar och ger kraft genom allt, så att vi inte missar målet. Vi är kallade att leva i världen men inte av världen. Jag tror att Jesu ord avslöjar vad allt ytterst handlar om.

Matt 6:19 Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. 20 Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. 21 Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. 22 Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus. 23 Men är ditt öga sjukt (tvådelat), ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret! 24  Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

1Tim 6:9 Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. 10 Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.

Mammon står för materialism och oberoende av Gud. Medlet är pengar, pengar, pengar. Läkemedelsföretagen som säljer de nya vaccinen sägs tjäna ofantliga 1000 dollar i sekunden. Pengarna ger dessa köpmän – världens rikaste företagare –  makt att styra världen, precis som Uppenbarelseboken 18 beskriver ska ske. Med hjälp av vaccin [grekiska pharmaceia – svartkonst, läkemedel…? (Upp 18:23) vill man införa covidpass och med indirekt eller direkt tvång och hot, få alla att vaccinera sig. Varför? Det är emot den mest grundläggande rättigheten, att bestämma över sin egen kropp. Det borde väl vara tillräckligt för att göra oss misstänksamma? Hur kommer det sig att den största covid-smittan är i länder med flest vaccinerade? Många läkare, forskare och professorer har varnat för massvaccinering men tystas och får endast utrymme på s k alternativ media.

Den som är uppmärksam märker att det ytterst handlar om politik som leder till ökad kontroll och allt mindre frihet. Nästa steg kan vara ett nytt biometriskt identitetsmärke som kopplas ihop med covidpass och kontokort. Du kan alltså nekas att köpa och sälja, om du inte lyder staten. Projektet testas i Västafrika.

Raul Diego är en oberoende fotojournalist, forskare, författare och dokumentärfilmare som skriver: Africa to Become Testing Ground for “Trust Stamp” Vaccine Record and Payment System.
En ny biometrisk identitetsplattform i samarbete med den Gates-finansierade GAVI-vaccinalliansen och Mastercard kommer att lanseras i Västafrika och kombinera covid-19-vaccinationer, kontantlösa betalningar och potentiella brottsbekämpande tillämpningar.
”Trust-Stamp”, ett biometriskt identitetsmärke från foto av en persons ansikte, hand eller fingeravtryck kopplat till betalningssystem. Det är ett nytt tillvägagångssätt för att koppla ett biometriskt digitalt identitetssystem, vaccinationsregister och ett betalningssystem till en enda sammanhållen plattform. Här har vi alltså det som alla vakna bibelläsare har insett: ett digitalt kontantlöst samhälle kopplat till ett (ändlöst) vaccinationsprogram och superkontroll av människan.
Wikipedia: Termen biometri används för de tekniker som finns tillgängliga för att mäta delar av kroppen elektroniskt, och på så sätt identifiera personer.

Vi som uppmärksammar detta har varnat för att Agenda 2030 och 4IR kommer att leda fram till en global totalitär diktatur, precis som det är beskrivet i Uppenbarelseboken 13. ”Märket” på handen eller pannan, som alla måste ha för att köpa och sälja, kanske inte är så långt borta. Märket har med ekonomi – mammon – att göra. Det är dags att vakna och förbereda sig i bön och med bibelordet. Det blir en slutlig uppdelning mellan dem som följer Jesus [Lammet] och dem som följer antikrist [vilddjuret] och den gudsfientliga agendan. Oavsett hur uppdelning och polarisering ser ut idag, kommer den till sist handla om detta: Gud eller mammon.

Vårt val handlar om vad vi värdesätter högst. Var och vad eller vem, är vår skatt? Det kan inte både vara Gud och mammon, sa Jesus. Girighet är avgudadyrkan, säger Bibeln, och pengar har lockat bort många från tron. Här behöver vi vara fria och lita på Guds omsorg och hans allmakt, både för nuet och framtiden. Guds välsignelse kan multiplicera det lilla. Att bli rika ska inte vara det vi lever för eller strävar efter. Vi kan ha besparingar men vår yttersta trygghet är inte på banken eller i jordiska ägodelar, utan förtröstan på Gud.

1Tim 6:17 Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av.

På 90-talet hade vi ansvar för en verksamhet i Gileadkyrkan med bön, undervisning och evangelisation, som kom att kallas Den öppna kyrkan. Varje tisdag i fyra år serverade vi sopplunch till hemlösa och utslagna. Läs om Soppköket. En tisdag hade vi tagit fel och gjort alldeles för lite soppa. Gästerna strömmade in och vi förstod att det här omöjligt skulle räcka till alla, än mindre mätta. I köket bad vi och i våra hjärtan ropade vi till Gud  om hjälp. Första halvtimmen hade vi andakt med allsång och sedan serverades soppa och smörgåsar. Det blev en dag som vi aldrig glömmer. Soppan räckte, alla blev mätta och det blev till och med över! Vi häpnade över undret, när soppan inte tog slut. Det var en påminnelse om Jesu bespisningsunder i NT, även om det här var i liten skala. Jesus är densamme idag. Så fantastiskt att få se när Gud välsignar. Vågar vi tro att det kan ske igen?

Jesus talade om det inre ögat. Den som är blind lever i mörker. Ett sjukt [grek. poneros] öga är delat, dubbelseende, ont. Det kan beskriva den som försöker tjäna både Gud och mammon. Ett friskt [grek. haplous] öga eller sinne är odelat, hängivet och generöst. Där ögat är sjukt, är mörkret stort och påverkar hela kroppen. Ett friskt öga ser klart, har rätt fokus och ger hela kroppen ljus. Valet vi gör, påverkar hela livet.

Baalsdyrkan – mammonsdyrkan
I Gamla testamentets tid
avföll Israels folk gång på gång till avgudadyrkan. De tillbad och tände rökelse till Baal. Baals symbol är en tjur och statyn av en tjur står vid börsen i New York. Vad har inte gjorts av människor för pengar? Judas Iskariot började med småstölder ur lärjungarnas gemensamma kassa. Han slutade med att förråda Jesus Kristus/Messias, Guds Son, för en summa pengar. Många falska lärare säger ”Gud vill göra dig rik”. Paulus skriver om det i brevet till Timoteus, då man påstod att gudsfruktan var ”en god affär”. Paulus varnade för att de hade vänt sig bort från sanningen och hade ett fördärvat sinne, dvs. ”ett sjukt öga” och inre mörker. Han kontrade dem med orden:
1Tim 6:6 Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning (vinst).

Hebr 13:5 Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. 6 Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?

Jeremia profeterade om hjärtats jordmån:
Jer 4:3 Så säger HERREN till Juda män och till Jerusalem: Bryt er ny mark! Så inte bland törnen.
Bryt er ny mark!
Efter sommarhettan brände man upp törne och tistel innan man började så. Det kan överföras andligt: Låt Jesus först rena och rensa i hjärtat, så att det är Guds Ande som driver dig.
Så inte bland törnen.
Låt dig inte på nytt drivas av köttsliga begär [efter jordisk rikedom eller själviska ambitioner och drömmar]. Låt Jesus vara Herre och Gud, han som älskar dig och vet ditt bästa.

Slaget står ofta i sinnet som pannan brukar representera men Jesus bar en törnekrona på sitt huvud och sin panna. Det finns en frihet som är fullkomlig hos Jesus.
Matt 27:28 De tog av honom kläderna och klädde honom i en röd mantel, 29 vred ihop en krona av törne och satte den på hans huvud, och i hans högra hand satte de en käpp. Sedan böjde de knä inför honom och hånade honom och sade: ”Leve judarnas konung!” 30 Och de spottade på honom…
Jesu händer blev genomborrade. Det finns en frihet som ger kraft att handla efter Guds vilja.
Jes 53:5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Vi vill aldrig bli ”märkta” på pannan eller handen med den här världens [vilddjurets 666] ägandestämpel. Vi tillhör Guds rike och har fått Guds sigill, den helige Ande. Det finns ett arv som inte kan värderas i pengar, bevarat åt oss i himlen, dit ingen tjuv kommer in. Tills vi når målet är vi lovade att Gud tar hand om oss och leder oss genom allt.

Ni som följer våra hemsidor och undervisningen, vet att Gud har talat och visat det som ligger framför genom drömmar och syner, i enlighet med Bibelordet. Där finns också löften om beskydd och Guds utväg. Många har ställt frågan vad vi kan göra nu? Hur ska det gå om vi måste genomleva den sista tiden och om den är snart? Vi vill gärna ha alla svar nu, så att vi kan ha kontroll över situationen.  Men vi får inte alla svar nu. Den rätten tillhör Gud. Han har kontroll över allt som sker över hela jorden. Vi är uppmanade att vaka och be, studera Ordet, lita på Gud och fortsätta tjäna honom.

De senaste åren har många citerat Psalm 91. Där finns löften som gäller alla Guds barn. Jag hade ingen tanke på den psalmen innan den där natten 24/3-2021, då Janne och jag fick var sin profetisk dröm med samma budskap. Vi var inte ens särskilt insatta i vad Metavers är – en digital värld som ersätter den naturliga världen som Gud har skapat. I den här digitala, konstgjorda världen har en del människor redan gjort sig rika. Den kommer att försöka locka, väcka och fresta alla våra begär efter njutning, pengar och materialism, dvs. mammon. Det handlar inte bara om dataspel. Det handlar om att fånga människors hela liv och kontrolleras av de som styr den globala agendan.
Fågelfängarens snara
Mörkret bakom dataskärmen

Psalm 91:1 Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga,
2 han säger: ”I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på.”
3 Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten.
4 Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm…


Låt detta få vara ditt val och ditt vittnesbörd.

Matt 6:31 Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? 32 Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. 33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. 34 Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen...

Mer om den globala agendan: En förändrad värld 13/12-2020