Text: Elvor Ohlin

1. EKONOMI Från kaos till superkontroll? – Euro-kris, hyperinflation, ”jordens köpmän”, Occupy Wall Street/New age [Grundtext: Shalvah H7962]
2. POLITIK Födslovåndor –
”krig och rykten om krig”, Europas Förenta Stater, ”Gog och dess härskaror”, Mellanöstern, Klimatfrågan, vulkaner och jordbävningar [Grundtext: Chronos G5550, Kairos G2540]
3. RELIGION
– Påven efterfrågar ”Global auktoritet”, lyssna inte till jesuiter och S-G Hedin, tidstecken

1. Ekonomi

Från kaos till superkontroll?

I Dagens Industri (Di.se) kan vi kunnat läsa att Näringslivet rustar för EURO-kollaps och i andra tidningar att Bankerna förbereder sig för Euro-kollaps och att ”om Euron faller, faller Europa”. Frankrikes president Sarkozy varnar: ”En extremt farlig situation. Risken har aldrig varit större för att Europa ska explodera”.

George Soros talar om en ”deflationistisk skuldfälla” och varnar för att det finansiella systemet kommer att kollapsa. En sådan EURO-kollaps skulle leda till hyperinflation. USA stödköper EURO med nytryckta sedlar. Sedan 2008 har 7 biljoner (12 nollor) tryckts upp. Det leder redan till ökad inflation >> .

Upp 6:5 När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: ”Kom!” Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. 6 Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: ”Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada.”

Hela EU varnas för sänkt kreditbetyg av S&P >HÄR> & >HÄR> . Inget EU-land är på den säkra sidan. Men vad innebär ett sänkt kreditbetyg? Jag skrev en sammanfattning av artikeln om sänkt kreditbetyg 27/11 (nyheter) och hur det påverkar alla.

Du påverkas av sänkt kreditbetyg i Euroland. Sänkt kreditbetyg: Räntan på statens obligationer stiger och det blir dyrare att låna pengar, vilket i sin tur ökar statens skuld. Då måste man höja skatter eller skära ned utgifterna, vilket drabbar välfärden. Försämrad efterfrågan ger låg tillväxt vilket även påverkar andra länder då deras export minskar. Det blir som ringar på vattnet…

E24 skriver: ”Sju svåra spår för EU”. Kanske borde det stå ”Sju svåra ÅR för EU”?

Makten centraliseras. Frankrikes president Sarkozy talar om ”en omgestaltning av Europa”, ” mer solidaritet är mer disciplin”, ”en gemensam ekonomisk politik”. Han säger att Europa måste styras av Frankrike och Tyskland för att rädda EU. Även den Europeiska Centralbanken (ECB) vill att länder i EURO-zonen ska ge upp sin ekonomiska suveränitet.

Dan 7:17De fyra stora djuren betyder att fyra kungar skall uppstå på jorden. 18 Men den Högstes heliga skall ta emot riket och behålla det för evig tid, ja, i evigheters evighet.” 19 Därefter ville jag ha en tillförlitlig förklaring till det fjärde djuret som var olikt alla de andra, det som var så förskräckligt och som hade tänder av järn och klor av koppar och som uppslukade och krossade och sedan trampade det som återstod under fötterna. (Johannes såg detta rike sammansatt till ett globalt världsrike, Upp 13, där Europa har en central roll).

Jordens köpmän och bankmän vill styra jorden. ”Konspirationsteori bekräftad: Bankmän vill styra världen” >> . Bibeln har förutsagt ett globalt ekonomiskt system i den yttersta tiden, med rika affärsmän som har stor makt.

Upp 18:14 Den frukt du längtade efter har gått dig ur händerna [”Babylon” – ändetidens globala världsordning]. All lyx och glans har du förlorat, och man skall aldrig mer finna den. 15 Köpmännen som drivit handel med sådana varor och blivit rika genom henne, skall stå där på avstånd, skrämda av hennes plåga, och gråta och klaga:

18:23 och ingen lampas sken skall längre lysa i dig. Och ljudet från brud och brudgum skall aldrig mer höras i dig. Dina köpmän var jordens stormän, ty genom din svartkonst blev alla folk vilseledda. 24 I den staden fanns blod av profeter och heliga och av alla som hade blivit slaktade på jorden.”

Barack Obama använder samma retorik som Occupy Wall Street i sin presidentkampanj inför nästa val 2012. Men bakom den Globala proteströrelsen står den Nya Världsordningens agenda (NWO). Det är ett globalt initiativ för att ena mänskligheten för att få världsfred och ekologisk balans. Samlingsordet är Wahkon, som är från indiska och betyder ”ande”. Wahkon innebär att ena alla i en New age/Gaia -världsbild. Gaia är den grekiska gudinnan i mytologin och står för Moder jord, den gud som man tillber. (Jämför detta med den Gröna hästen i det 4:e inseglet som jag tar upp i Del 2 i Ändens tid). Ekonomi, religion och politik drar i samma riktning.

2. Politik

Födslovåndor

Världspolitiken är minst sagt på helspänn och ”födslovåndorna” ser ut att ha satt igång. Rykten om Irans kärnvapen droppar tätt och likaså rykten om att Israel kommer att agera. Israel lever under hotet av utplåning och kommer att tvingas agera först, i självförsvar mot Irans hot.

Torsdagen den 8 december 2011 hölls en sirenövning i hela Israel, inför hotet av en missilattack. Soldater har just nu en veckolång övning i södra Israel inför hotet av långdistansmissiler, som kan träffa offentliga byggnader. Några dagar innan, visade det sig att Iran förbereder sig för krig. Man ser det som sannolikt att Arabförbundet skulle delta i en attack på Israel, även om de gillar att Israel tar itu med det nukleära problemet från Iran. Med andra ord får Israel göra smutsjobbet, som ingen annan vågar ta itu med. Ingen kommer knappast att tacka Israel, utan troligen att kritisera eller fördöma efteråt. Sådan är denna världen.

Matt 24:6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. 7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. 8 Men allt detta är bara början på ’födslovåndorna’.

 • Irans ledare drivs av hat och har sedan länge hotat att utplåna Israel
 • Israel är beredd att försvara sitt lands framtid, till vilket pris som helst (vilket är ganska förståeligt).
 • Kina är beredda att försvara Iran ”om det så skulle starta ett tredje världskrig” >>
 • USA skickar krigsfartyg till Mellanöstern, vilket har gjort att Kina har reagerat
 • Både USA och Ryssland har krigsfartyg i östra Medelhavet
 • Turkiet, Iran och Ryssland flyttar trupper mot Syrien – förberedelse för något?
 • Nordkorea tillverkar missiler som kan nå USA >> .

USA vill begränsa Kinas inflytande och har ingått en ny pakt med bland andra Australien – TPP (Trans-Pacific Partnership).

Ryssland lanserar ett nytt radarsystem för att motverka ett Europeiskt-Amerikanskt missilskydd i Europa. President Dmitrij Medvedev säger: ”Detta är den första signalen av Rysslands beredskap för ett adekvat svar på de hot som Europeiska AMD utgör mot våra strategiska kärnvapen.” Upprörda demonstranter samlades i Moskva när det blev klart att premiärminister Putin troligen återgår som president i valet 2012. Demonstrationen slogs brutalt ned. Många fängslades, däribland oppositionsledaren och journalister. Är det gamla ”kommunisttakter” vi ser?

Agni V heter Indiens hittills största missil, som kan kärnvapenbestyckas. Den når 5000 km och det betyder att den når hela norra Kina, förutom Beijing och Shanghai. Namnet Agni är namnet på den hinduistiska ”eldsguden” och missilen kallas KINADÖDAREN.

”Europas Förenta Stater”

Man talar allt oftare om ”Europas Förenta Stater” och om en kärntrupp med 10 stater, där Frankrike och Tyskland vill ha en framträdande roll. Det är den gamla drömmen om ett enat Europa – ett återuppstått Romarrike (eller Holy Roman Empire). Antikrist kommer troligen att träda fram ur ett EU i kris, för han ska utge för sig att komma med fred och säkerhet.

Dan 11:24 Oväntat [shalvah = Eng. ”peaceably”] skall han komma in i landets bördigaste trakter och göra vad hans fäder och deras fäder inte kunnat göra [dela landet Israel och skapa ”fred”?]. Byte och rov och gods skall han strö ut åt sitt folk och intill en viss tid gör han upp onda planer mot befästa platser.

Shalvah [Strongs H7962] betyder fredligt eller med fred. Ordet kan också översättas ”mitt i deras trygghet” eller ”mitt i freden” (Dan 8:25).

1Tess 5:1 Om tider [chronos H5550] och stunder [kairos H2540], bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten [plötsligt och oväntat]. 3 När folk säger: ”Fred och trygghet” [annan övers. Fred med säkerhet], då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.

Chronos [Strongs G5550] betyder löpande tid (år, dagar, månader, timmar…), tidsaxel
Kairos [Strongs G2540] betyder stunder, tider, händelser på en tidsaxel (inte en löpande tid)
Fler exempel:
I Upp 10:6 står ordet chronos:Tiden (den löpande tiden) är ute”.
I Luk 21:24 används ordet kairos: hedningarnas tider”. Det är alltså vissa händelser och inte en löpande tid.

”Gog och dess härskaror”

Turkiet (Gomer/Togarma) skall sluta sig till Iran (Persien) och Ryssland (Gog i Magog). Även Libyen (Put) och Sudan/Nordafrika (Kus) ska vara med i Gogs här, enligt Hes 38-39. Efter mycket vacklande ser det ut som Turkiet dras till östblocket och det blir alltmer fientligt mot Israel. Ryssland har försett Syrien med missiler för att skydda sin kustlinje mot möjliga attacker från väst. Profetian säger att Gog (ledaren för Magog) i Magogs land (Ryssland) rustar sig själv och rustar också dem som följer honom.

Hes 38:7 Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och tag befäl över dem.

Som i ett schackspel intar länderna de positioner som är förutsagda i Bibelns profetior. Men Gog-anfallet lär inte komma förrän en fred ser ut att råda [Grundtext. ”Fred med säkerhet”] i Mellanöstern och Israel, enligt Hes 38:8-12. Johannes såg i sin uppenbarelse att ändetidens enade ”vilddjur” (NWO), är sammansatt av de fyra vilddjuren som Daniel såg (Dan 7) Vår tolkning är Kvartetten (FN) , utifrån Irving Baxters tolkning av (vild)djurens symboler. Det var tack vare hans förståelse av djuren, som både Janne och jag upptäckte Kvartetten. Se Dvd-serien Ändens tid eller lyssna på lördagens Temadag på Trunnagården.

Mellanöstern

EU med Tyskland (leoparden) och Frankrike (”fågelvingar” – tuppen) har en central roll, medan Ryssland (björnen) tar intiativ (fötter) och en engelsktalande (lejongap) för talan. Just nu har vi Tony Blair som ”lejongap”. Johannes såg samma djur som profeten Daniel men nu sammansatt i ett enda vilddjur som en global (ny) världsordning och världsregering (FN). Ger Tyskland dubbla budskap? Tysklands ”sår” är läkt sedan Berlinmuren är nedriven, och landet kan för fjärde gången resa sig igen.

Upp 13:2 Vilddjuret som jag såg liknade en leopard (symbol för Tyskland), och det hade fötter som en björn (Ryssland) och ett gap som ett lejon (England). Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. 3 Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat (Hitlers tredje rike med och Berlinmuren som byggdes för att krossa Tysklands makt), men dess dödliga sår hade läkts (Muren revs 1989). Hela jorden förundrade sig över vilddjuret (FN) och följde efter det,

Vad säger Tony Blair, Kvartettens talesman, om Mellanöstern? Från hans tal 23 september 2011:

 1. Inom 3 månader ska omfattande diskussioner ske om gränser och säkerhet
 2. Om 6 månader ska man ha en ram för en överrenskommelse – absolut inte senare än slutet av 2012
 3. Kvartetten och Internationella samfundet är överens om detta schema – frågan är vad parterna säger
 4. Nästa steg är att få parterna, Israel och palestinierna, tillbaka till förhandlingsbordet

Sak 1:13 HERREN svarade den ängel som talade med mig, med goda och tröstande ord. 14 Och ängeln som talade med mig sade sedan: ”Ropa ut: Så säger HERREN Sebaot: Jag nitälskar för Jerusalem och brinner av nit för Sion. 15 Jag är mycket vred på hednafolken som sitter så säkra, ty medan jag endast var lite vred hjälpte de ondskan att förökas.

Sak 1:18 Och jag lyfte upp ögonen och såg, och se, där var fyra horn (ledare med riken). 19 Jag frågade ängeln som talade med mig: ”Vad betyder dessa?” Han svarade mig: ”Det är dessa horn som har skingrat Juda, Israel och Jerusalem.”

Efter ha sett att djuren stämmer på Kvartetten, fortsatte jag till Sakarja bok eftersom han också såg hästarna i sin syn. Sakarja såg de fyra hästarna, precis som Johannes (Upp 6) och Daniel (4 vilddjur, Dan 7). Daniel såg 4 kungar (ledare), medan Sakarja såg 4 horn, som också står för makt och ledare/kungar med riken. Vilka är dessa 4? Vilka är det som arbetar för att dela Västbanken (Judéen), Israel och Jerusalem? Svar: KVARTETTEN. Det är dessa världsmakter eller riken som skall regera vid Jesu återkomst.

Dan 7:6 Därefter fick jag se ett annat djur som liknade en leopard (Tyskland – panter/leopard), men på sidorna hade det fyra fågelvingar (Frankrike – tuppen – i union med Tyskland). Djuret hade fyra huvuden (ett lands uppgång och fall), och det fick stor makt. 7 Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn (Romarriket/The Holy Roman Empire), det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn (Tiostatsunion – WEU?). 8 Men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn (Antikrist – en världsledare) som stötte bort tre av de förra hornen (tre länder ”stöts undan” – genom ekonomisk kris?). Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt. 9 Medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den Gamle av dagar (Himlens och jordens Skapare/Gud) satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. 10 En ström av eld flöt ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom och tio tusen gånger tio tusen (änglar) stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. 11 Sedan fortsatte jag att se, för de skrytsamma ords skull som hornet (Antikrist) talade. Medan jag såg blev djuret dödat, och kroppen förstördes och kastades i den brinnande elden. 12 De övriga djuren miste också sin makt. Deras livstid var bestämd till tid och stund (Vid Jesu återkomst, 2 Tess 2:8).

Klimatfrågan

Forskarna är nu säkra på att den globala uppvärmningen går mot 3,5 C. Det skulle förvärra torka, översvämningar och stormar och påverka havsnivån, med svält och hemlöshet för tiotals miljoner som följd. Frågan är om klimatet kommer att ha så stor betydelse när den omättliga girigheten styr världens mäktige. David Wilkerson skrev i Synen (sid 21):

Miljövårdsgrupper blir underkastade häftig kritik. De anklagas för att hindra utnyttjandet av våra naturtillgångar, och får skulden för för den växande ekonomiska depressionen. De får också skulden för den kommande energikrisen, för livsmedelsbristen och arbetslösheten.
Vare sig du tror det eller ej, kommer miljövårdsivrarna och forskarna i framtiden att bli utmanade, motsagda och deras drömmar till stor del förkastade. Stora krafter är redan i rörelse för att bilda en allmän opinion emot lagförslag på detta område med omfattande verkningar.

Oavsett vad man tror om jordens uppvärmning, har det ofta använts i syfte för globalisering och att föra fram en ny världsordning. Bibelns profetior har förutsagt att stora naturkatastrofer kommer och det pågår över hela jorden. Det kommer säkert att visa sig vilka motiven är och då kanske vi får se att det blir som Wilkerson profeterade.

Smältande glaciärer får katastrofala följder (Sv) >> Glaciärerna på Grönland och Norra Ishavet smälter och havsnivån kommer att höjas 1 meter. Andra forskare tror 7-8 meter. När det sker är man inte ense om men det är en katastrof för stora delar av världen. När nya naturtillgångar blir tillgängliga, ökar också risken för politiska och militära konflikter. Inte minst i vår del av världen, säger man. Även i Alperna smälter glaciärer i snabb takt >> .

64 vulkanutbrott hittills i år

Apg 2:19 Jag skall låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och rök. 20 Solen skall vändas i mörker och månen i blod (sol -och månförmörkelser), innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. 21 Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.

Eld och rökmoln är en bra beskrivning på vulkaner. Antalet aktiva vulkaner i världen just nu är 12 vulkaner >>. Hittills under 2011 har inte mindre än 64 vulkanutbrott rapporterats (Global Volcanic Program). Inte undra på att det verkar komma rapporter om vulkanutbrott som aldrig förr. Under november månad var det inte mindre än 500 skalv på Island och oron finns för att även vulkanen Katla kommer att vakna.

Jordbävningar

På USGS hemsida kan man konstatera att bara den senaste veckan har det varit från 2 – 6 jordbävningar över 5.0 på Richterskalan, dagligen. Jordbävningar på minst 2.0 hamnar på ca 25 – 30 dagligen. Förra veckan fick vi veta att den massiva Tohuku-jordbävningen som skakade Japan tidigare i år flyttade havsbotten i Stilla havet med cirka 50 meter. Idag informerar New Scientist om att samma jordbävning var så kraftfull att den förändrat planetens gravitationsfält och i sin tur satelliternas banor som kretsar runt jorden.

Ps 46:3 Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, 4) om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror.
11) ”Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden.”

3. Religion

Uppenbarelseboken talar om en hyperinflation som raserar världens ekonomier. Ur en sådan kris kommer Antikrist att träda fram i ett återuppstått Romarrike, eller ”Holy Roman Empire”. Det senare betyder en politisk ledare och en religiös ledare som samarbetar för att få världsherravälde. Dessa två maktkonstellationer kallas ”vilddjuret ur havet (folkhavet) ” och ”vilddjuret ur jorden (andlig, demonisk vishet? Jak 4)” i Upp 13.

Påven (den falske profeten? Upp 13) och Vatikanen efterfrågar en ”Global auktoritet” och en Centralbank, en gemensam världsekonomi >> . Det är inte första gången som påven efterfrågar en ny världsordning politiskt, religiöst och ekonomiskt. Allt knyts samman till mänsklighetens sista uppror mot Gud.

Vi behöver inte alls lyssna på jesuiter!

På den religiösa arenan tyder mycket på att f d katoliken Mark Gendron får rätt i att det handlar om den katolska nattvarden (eukaristin) och tillbedjan av himlens drottning eller modergudinnan, för att ena religionerna. Dialog och samtal har förts i många år och varför vi inte ska samarbeta med företrädare för andra religioner, är lätt att förstå. Särskilt när man lyssnar på pingstpastor Sten-Gunnar Hedin i samtal om evangelisk och katolsk tro och den efterföljande intervjun av en bloggare. Det är så allvarligt att man inte kan låta bli att undra om det redan är kört…? Här följer min spontana reaktion.

OM Sten-Gunnar Hedin vill se ”kyrkan enad i Kristus”, ska han omedelbart vända tillbaka till SANNINGEN i Guds ord. Den är nämligen helt oförenlig med de villfarelser och den obibliska grund som Katolska kyrkan bekänner sig till. Man kan varken ha en organisatorisk eller andlig enhet med RKK. Nej, vi tänker inte låta oss ”smittas ned” av den (falska) enheten. Vi behöver inte alls träffa jesuiter. Vi kan läsa innantill vad de själva bekänner sig till, utan undvikande bortförklaringar och dubbla budskap. Hedin står som ett skrämmande exempel på pastorer som tycks röra sig bort från troheten till Bibelns Jesus Kristus/Messias(?).

Katoliker som ber till den katolska Maria, kallad himlens drottning, katolska helgon och reliker, bekänner sig till läran om skärseld, botgöringar och avlater mm, är INTE en levande kristen. Det är en annan religion det handlar om.

När det gäller nattvarden är det fel att jämställa den äldre nattvardssynen i Pingströrelsen med den katolska eukaristin. (Många Jesu lärjungar fick sätta livet till när de vägrade att delta i den hädiska (katolska) eukaristin under inkvisitionen). Det är en stor skillnad på att fira nattvard i vördnad med Jesu närvaro och att bokstavligt tillbe en bit bröd och vin. Att påstå att Jesus offras gång på gång i mässan är hädelse. En nattvard som på det sättet går emot Guds eget ord, kan ALDRIG ha Jesu närvaro. Att samlas i Jesu namn är att samlas i enlighet med den Jesus är och i enlighet med Guds ord.

Att inte få delta i katolsk eucaristi är inget man borde sörja över. Tvärtom.

Hedin verkar anamma katolskt tänkesätt också när han menar att man hellre ska läsa Bibeln i kyrkan tillsammans och inte hemma i sin kammare. Det påminner om katolska kyrkans maktfullkomlighet när människor förbjöds att ha en egen Bibel och därmed blev vilseledda in i en falsk religion, som tjänar stora pengar på människors vilsenhet och önskan att vara rätt inför Gud. Sådana lagar kan komma att återinföras om dessa vilsegångna ledare går in under påven och får övergripande makt. Nej, vi ska läsa och studera våra Biblar i våra hem så mycket vi vill. Dessa ledare skall inte få påverka eller hindra bibelläsningen! Och definitivt inte påverka, med den uppblandning som de redan uppvisar.

Orsaken till att Katolska kyrkan hindrade människor att läsa Bibeln, var väl därför att denna antikristliga ande skulle bli totalt avklädd och avslöjad i ljuset av Guds ord. Samma gäller idag. Jesus är Medlaren mellan Gud och människa, inte pastorer eller påvar eller den katolska Maria. Den helige Ande kan tala direkt genom Bibeln till varje troende, pånyttfödd kristen (1 Joh 2). Den som är kallad att predika ska predika i enlighet med Guds ord (Rom 12:7).

Jud 1:3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.

Den stora utmaningen är att hålla evangeliet rent och obesmittat så att det är det sanna (Guds) evangeliet som erbjuds människor. Därmed kan vi inte ha något att göra med en kyrka som är full av gärningslära och traditioner som går utanför Skriften och som ställs över den – eller ens jämställs med Bibeln. Hedin talar om olika traditioner, som om katolicismens traditioner inte skulle ha med lära och tro att göra. Han menar att var och en behåller sin tradition. Han anser alltså TVÄRTEMOT GUDS EGET ORD att Katolska kyrkan kan fortsätta med sådant som Bibeln tydligt varnar för. Det är ingen Andens enhet men antikrists enhet. Katolska och ortodoxa kyrkan är LIKA STOR FARA som sekulariseringen. Det är två sidor av samma mynt. Kristna ledares avfall att blanda sanning och lögn är minst lika illa som Sveriges avkristning.

Skökan som Bibeln beskriver är ett religiöst system med sitt säte i Rom. Den kyrka eller det kyrkosystem som inte vill hålla sig enbart till Bibeln, utan lägger till sådant som är avskyvärt för Gud, ÄR en sköka. I den kan det finnas enskilda som vaknar och blir frälsta men oftast tvingas de att lämna sin kyrka.

Hedin tycker inte att han har böjt sin nacke under påven. Det låter som ett tveksamt svar. Man behöver inte konvertera för att böja sig för påven. Hedin kanske inte har insett att RKK är beredda till vissa eftergifter och ändå få alla under sin makt? Tydligt är det att Hedin redan är under dess inflytande och går på kompromissens breda väg.

Ordet exklusivitet är intressant eftersom det är vanligt förekommande bland dem som vill utrota sann biblisk tro och blanda upp den med andra religioner. Hedin tar exempel på högmod som har funnits inom pingströrelsen i samband med exklusivitet. Kompromiss och avfall följer i högmodets spår och det är nog det vi ser effekten av idag i så fall, när pingstpastorer närmar sig Rom-kyrkan. Hedin vill påstå att både Pingströrelsen och Katolska kyrkan har sina traditioner men ändå samma grund. Hur kan man ta så fel?!

Att enbart hålla sig till Bibeln och troheten till Jesus, är sunt i vilket sammanhang man än är med i, men det tycks många ha övergett. Att lyssna på Hedin är sorgligt och upprörande. Det hörs vilka han umgås med och påverkas av och tyvärr är det många som går samma väg.

2Joh 1:9 Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. 10 Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen.

Lyssna på nyinspelad undervisning om Skillnader mellan evangelisk bibelförankrad tro och romersk katolsk tro av Stig Andreasson, som har varit missionär i Frankrike i drygt 50 år >> & >> & >> & >> & >> .

Födslovåndor

Jesus talar om att dessa tidstecken är födslovåndor för det som kommer. I vår tid är vi få predikanter som talar om ändens tid. Desto fler ”domedagsprofeter” hörs bland världens ekonomer och politiker. Forskare talar om jordens undergång. Det stämmer med Bibelns beskrivning och vi ser tydliga tecken på ”födslovåndor”:

 1. Arbetet för en Ny Världsordning (NWO)
 2. Kärleken till sanningen kallnar hos många
 3. Jesu sanna efterföljare förenas i en sann enhet

Den stora skillnaden är att Bibeln talar om att Gud har kontrollen och han alltid har sista ordet. Det går mot undergång men det är inte slutet. Gud ska göra allting nytt och har förberett en evighet utan synd, våld, lidande och död. För alla som tar emot Guds erbjudande om Jesu frälsning, väntar en fantastisk och underbar framtid. Denna tidens lidanden får ett slut och en förvandling ”föds fram” vid Jesu återkomst.

Jer 29:11 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. 12 Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. 13 Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. 14 Ty jag skall låta er finna mig, säger HERREN…

 • JESUS är hörnstenen – utan den stenen (Klippan) kommer varje bygge att rasa
 • Vi ska förlita oss på GUD och hans omsorg, inte på denna världens system eller ekonomiMvh
  Elvor Ohlin