Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Den sanna bekännelsen –
grundtexten förklarar [Grundtext: homologeo G3670, arneomai G720]
2. Vad var Moder Teresas bekännelse?
– frågetecken, katolsk infiltration och förförelse?
3. Några diken och fallgropar –
om grundtexten, ovilja att studera tidstecken, Jesus i syner och drömmar, äkta eller falsk väckelse, böneinitiativ, (miss)bruk av profetia
4. Profetisk uppdatering –
det stora perspektivet, klimatfrågan, världsfred, social rättvisa, antikristna lagar, förföljelse, Israel omringas av fiender, ett tredje tempel
5. Genom allt –
”en framtid och ett hopp”, Gud hjälper genom allt

w1

1. Den sanna bekännelsen

Matt 10:32 Var och en som bekänner [homologeo G3670] mig inför människorna, honom skall också jag bekänna [homologeo] inför min Fader i himlen. (Jesus)

Luk 12:8 Jag säger er: Den som bekänner [homologeo] mig inför människorna, honom skall också Människosonen bekänna [homologeo] inför Guds änglar. 9 Men den som förnekar [arneomai G720] mig inför människorna skall bli förnekad [arneomai] inför Guds änglar (syftar på Jesu återkomst då han sänder ut sina änglar för att hämta och samla alla frälsta, Matt 24:30-31, 2Tess 1:7).

Det grekiska ordet för ”bekänna” är homologeo [Strongs G3670] (Även HÄR). Det är sammansatt av homo, som betyder ”av samma sort” eller ”tillsammans” och logos som betyder ”ord, lära, undervisning”. Att bekänna Jesus innebär alltså att bekänna Jesus i enlighet med Guds ord, Bibeln. Bekännelsen hör till läran, som bygger på en rätt kunskap om Jesus, Guds Son. För att bli frälst räcker det att känna till evangelium om Jesu död och uppståndelse för våra synders skull. Kunskapen ska sen växa till i relationen med Jesus, genom den helige Ande och Ordet (Bibeln) och bönen.

Ef 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom.

Motsatsen till homologeo är arneomai, som betyder ”att förneka, motsäga, avvisa, stå emot” eller ”inte känna igen”. Den som bekänner att Jesus enbart var en god människa, en profet eller en frälsare vid sidan av någon annan (exempelvis Maria) bekänner inte Jesus enligt Bibeln. Jesus är Guds Son – den ende Frälsaren och den enda vägen till Fadern och himmelriket.

2Petr 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka [arneomai] den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

Sammanhanget visar att det handlar om en förvriden bild av Jesus, så att dessa till och med förnekar honom. De känner inte längre (igen) Jesus. En ”jesus” som uppmuntrar girighet och gör dig rik?

Vad är det för lära som förkunnas när vi hör om att vissa pastorer skor sig på sina medlemmar med höga löner och pensionspengar? Detta kommer inte från den sanna bekännelsen eller den sunda läran. Jesu lärjungar formas och blir lika honom som de tillhör och följer. Frukten blir allt mer utgivande och tjänande – inte girighet och själviskhet. Sådant ska inte ens förekomma hos församlingsledare, 1 Tim 3.
(Detta gäller både män och kvinnor. I grundtexten står verserna i presens particip: ”någon” ”önskande, varande”. ”En enda kvinnas man” finns olika tolkningar på och kan nog jämföras med svenskans ”hon” när man talar allmänt om ”människan” även om det samtidigt gäller män. När man tar exempel brukar man inte säga både ”han” och ”hon”. Sammanhanget visar här att det gäller alla ledare, både män och kvinnor).

2. Vad var Moder Teresas bekännelse?

Jag är inte ute efter att ”svartmåla” Moder Teresa och jag har själv inte läst boken om hennes liv, Kom var mitt ljus. Var hennes liv slutade och vilket hennes sista val var, det vet bara Gud. Orsaken till att jag tar upp det här, är att det sedan länge har pågått en infiltration, indoktrinering och förförelse för att få oss att tro att katolicismen är sund och biblisk. Det är inte sant. Frågan är om det också är syftet med den här boken? Det finns en hel del frågetecken när det gäller Moder Teresa, falska anklagelser eller sanningen?…

Författare Christopher Hitchens >>
På 100-tals katolska missionsstationer: ”…dålig hygien, undermålig mat och en uppenbar brist på omvårdnad. Någon medicinsk personal fanns inte, inte ens smärtstillande läkemedel. Orsaken var dock inte brist på pengar. Tack vare frikostiga donationer administrerade den stiftelse hon hade skapat hundratals miljoner dollar. ”Det finns något vackert i att se de fattiga acceptera sin lott, att lida på samma sätt som Kristus”, svarade hon på kritiken.
När hon själv var döende, däremot, dög endast den bästa palliativa vården som fanns att få — på ett toppmodernt sjukhus i USA.

(DN mars-2013) Moder Teresas helgongloria på sned >> ”Moder Teresa – själva sinnebilden för osjälvisk godhet – var inte så god som myten säger. I själva verket kan hennes humanitära arbete starkt ifrågasättas, hävdar forskare.”

…men den viktigaste frågan är: Vad var hennes bekännelse? Kände hon (igen) Jesus? De här frågorna är viktiga eftersom de berör dem som påverkas av budskapet som hon spred under sitt liv och som andra sprider vidare.

Från Bertil Lundbergs hemsida >>
Anthony Stern har gett ut en bok med titeln (Sv) ”Allt börjar utifrån bön. Moder Teresas meditation över andligt liv för människor av alla trosuppfattningar”
En av hennes ofta förekommande påståenden var: ”Jag har alltid sagt att vi ska hjälpa en hindu att bli en bättre hindu, en muslim att bli en bättre muslim, en katolik att bli en bättre katolik.”

Så här säger Teresa i boken: ”En del kallar honom Ishwar, en del kallar honom Allah, några bara Gud, men vi måste tillstå att det är Han som gjort oss för större saker: att älska och bli älskade. Vad betyder det att vi älskar? Vi kan inte älska utan bön, och så vilken religion vi än har, måste vi be tillsammans.”… Vid ett tillfälle så betjänade hon en döende buddhistisk man. En besökare som fanns där hörde henne viska: ”Du säger en bön i din religion, och jag ska säger en bön i den som jag är invigd.

Den 14 augusti 1993 skriver hon (Moder Teresa) i ett offentligt skrivet brev:
”Maria är vår Medåterlöserska med Jesus. Hon gav Jesus hans kropp och led med honom vid korsets fot.
Maria är Mediatrix (Nådesförmedlare) av all nåd. Hon gav Jesus till oss, och som vår Moder uppbringar hon hans nåd för oss alla.
Maria är vår Advokat som ber till Jesus för oss. Det är endast genom Marias hjärta som vi kan komma till det eukaristiska hjärtat av Jesus.
Den påvliga definition av Maria som Medåterlöserska, Meidatrix och Advokat kommer att föra stora nådegåvor till kyrkan.
Allt för Jesus genom Maria…”

Detta är inte en biblisk bekännelse!

3. Några diken och fallgropar

Grundtexten
Att citera grundtexten
kan väcka irritation hos en del och intresse och tacksamhet hos andra. Både jag och Janne har med glädje grävt i grundtexten sedan Gud kallade oss till sin tjänst i början på 90-talet. Många gånger har vi märkt att Herren har gett oss olika vinklar men samma innebörd, när vi har studerat och förberett oss inför predikan och undervisning.

Jag kommer ihåg en ganska välkänd predikant på en konferens som mer eller mindre förlöjligade dem som ”vill glänsa med att citera grundtexten”. Jag minns att jag tänkte att han får tycka precis vad han vill. Vi tackar Gud för bibelprogram som gör det enkelt att studera för alla som vill. Det märkliga var att av de få predikningar som jag har hört av den predikanten, citerade han själv grundtexten i en annan predikan. Så kan det gå när man ”gräver en grop…”

Grundtexten kan förstärka, bekräfta och förtydliga bibelordet när det används på rätt sätt. Det får däremot inte (miss)brukas för att försöka bekräfta en egen tolkning som inte är i harmoni med helheten av Bibelns budskap.

Ovilja ger inkompetens att förstå
Kyrkotillväxtrörelsen och Emerging Church
företrädare har påverkat stora delar av kristenheten att inte intressera sig för det profetiska ordet, tidstecken eller Jesu återkomst. Då blir alla tolkningar och även uppenbara tidstecken ”spekulationer”. Ett högmod har spridit sig som dum-förklarar dem som har gått före och studerat Bibelns profetior och följt det profetiska skeendet i tiden. Allt som oftast ringer ”den gamle ormens” ord där EC vinner mark: ”Skulle Gud ha sagt…?”. ”Allt beror på hur man tolkar”, har blivit en populär papegojfras som skapar gungfly och kan leda till att man inte ens känner till vad som är grundsanningar i Bibeln och vad som är frälsningsavgörande.

Evangeliet är enkelt men en dårskap för världen, för den som är bortvänd från Gud. Allt är däremot inte enkelt och lätt att förstå i Bibeln, som Petrus skriver i 2Petr 3:16. Detsamma gäller det profetiska ordet, som människor har förmedlat ”ledda” och ”drivna” av den helige Ande, 2Petr 1:20-21. Därför behöver vi också den helige Andes hjälp för att förstå tiden vi lever i och det förutsätter att vi är villiga att läsa och studera Bibelordet så att kunskapen kan växa till, Dan 12:4.

Äkta uppenbarelse
”Kan man se Jesus i en syn eller dröm?”
Frågan ställdes i ett mail och jag svarade att den helige Ande uppenbarar och visar på Jesus – därför kan vi människor naturligtvis se Jesus i uppenbarelser, som syner och drömmar. Det hände Paulus på vägen till Damaskus när han förföljde och fängslade de kristna, Apg 22. Det hände Johannes på ön Patmos, Upp 1. Detta ska inte sammanblandas med att någon säger att ”Jesus kommer bokstavligen och synligt” på ett möte, som Benny Hinn (varning!) påstod för ett antal år sedan. Från Jesu egna ord kan vi med säkerhet veta att det var en falsk förutsägelse, Matt 24:23-26, Mark 13:21.

Äkta eller falsk väckelse
Äkta väckelser kännetecknas av att människor längtar och vill lära känna Jesus mer och få mer av hans liv och kraft i sitt eget liv. Då vill man inte missa en enda samling eller ett möte, därför att det är så spännande att vara med om det Gud gör. I äkta väckelser ingår upplevelser som sätter spår för livet, ger frimodighet så att man vill stå för Jesus, vittna och tjäna honom! Vad är det som predikas, är en avgörande fråga. Handlar det bara om framgång, pengar, upplevelser och manifestationer? Att tillfredsställa begären efter mer? Då är det tveklöst ett förfalskat evangelium och en falsk väckelse, en dikeskörning.

En äkta väckelse väcker inte girighet eller andra onda begär. Den väcker det som verkligen behöver väckas, nämligen längtan efter förlåtelse, renhet och helighet. Det brukar föregås av förkrosselse och ödmjukhet inför Gud, som leder på ”rätta vägar för sitt namns skull” (Ps 23:3). Lägg märke till att det står RÄTTA vägar, inte LÄTTA vägar. Vi är inte skonade från prövningar i detta livet men Gud kan använda allt till sina goda syften för den som tror.

Böne-initiativ
Ett bestående bygge eller verk förutsätter att grunden är rätt, dvs biblisk. Bön har föregått alla äkta väckelser. Frukten visar om verket eller bygget är Guds eller om det är människor som ”vill göra sig ett namn”. Böneinitiativ har ibland startats med avskiljning, handpåläggning och rubriker inom kristenheten men tystnat när uppmärksamheten har lagt sig och den första ivern falnat. Den som är kallad av Gud ska inte förvänta sig ständig medvind eller beröm(melse). Snarare bör man räkna med det motsatta, inte minst när det gäller bönelivet, som det alltid är en kamp om i varje troendes liv och vi får be Gud om uthållighet.

Hebr 10:32 Kom ihåg den första tiden då ljuset kom till er. Ni fick utstå en hård kamp och mycket lidande. …36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Missbruk av profetia får inte hindra det som är äkta
Med all den osunda och falska karismatiken som vi tvingas att varna för finns en risk att hamna i en annan fallgrop, nämligen att förkasta all uppenbarelse. Här får vi se upp. Vi behöver den Helige Andes dop/uppfyllelse och Andens (nåde)gåvor och utrustning som ska uppbygga Kristi kropp, de troende. Vi behöver Guds tilltal och profetia och vi uppmanas att be om det, 1Kor 12. Gud vill hela och hjälpa den som har tagit skada i karismatiska sammanhang där profetia har missbrukats.

4. Profetisk uppdatering

För att avslöja det som är falskt måste vi först vara grundade i Guds ord och rotade i Jesu kärlek, Ef 3:16-17. Jesus sa att ”många falska profeter ska träda fram och bedra många”. Vi kan lugnt konstatera att det kryllar av dem idag och är mer eller mindre omöjligt att känna till alla vid namn. Ett riktmärke som är bra att följa är Jesu ord som avslöjar vilket mål och fokus budskapet har: Gud eller mammon? Denna världen styrs alltmer av pengar och girighet. Handlar budskapet om rikedom, framgång, ära, makt och position? Eller handlar budskapet om ödmjukhet, överlåtelse, efterföljelse och lydnad till Jesus Kristus/Messias?

Matt 6:24 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

När det gäller händelseutvecklingen och Bibelns profetior tror jag att det är viktigt att först och främst se det stora perspektivet och skeendet – inte fastna i detaljerna som istället ska bekräfta och kan förtydliga. Vi (Janne och jag) har inte haft någon anledning att ändra vår syn och tolkning på det stora perspektivet, som vi har haft sedan många år. Utvecklingen fortsätter på samma sätt och som det ser ut, bekräftas det gång på gång. Vi brukar därför hänvisa till det som redan finns att lyssna och läsa på våra hemsidor. Strukturerna står fast även om personer som innehar olika befattningar kan bytas ut. När tiden är inne kommer de ledare som Bibeln har förutsagt, att träda fram.

Det stora perspektivet
I det stora skeendet idag fortsätter utvecklingen mot globalism, som suddar ut de av Gud givna gränserna och rubbar den av Gud skapade balansen.

  • Den s k globala uppvärmningen och klimatfrågan är ett av redskapen som används för att pressa fram den Nya världsordningen med en världsledare sådan som människan väljer [antikrist – POLITIK].
  • Världsfred används som anledning till en ledare som förenar religionerna >> [den falske profeten – RELIGION]. Påven har vid ett flertal tillfällen föreslagits som den religiöse ledaren de senaste åren, och påhejar den Nya världsordningens agenda (NWO), Upp 13:12. [Ohlins fundering 30/3-10]
  • Social rättvisa används för att pressa fram ett nytt globalt ekonomiskt system och mänskligheten ska fösas in i en jättepyramid [EKONOMI], Upp 13.

Klimatfrågan kommer troligen att tystna och klinga av eftersom det mesta bygger på lögner och manipulation – men då kan vi räkna med att man redan har kommit långt med sin föresats till global maktkoncentration. Avslöjanden har gjorts i USA om vetenskapsmän(niskor) som är ”köpta” av politiker, för att få pengar till sin forskning. Följden blir att resultat i forskningen manipuleras för att stämma med den rådande politiska agendan (NWO) och i nuläget är det få som vill höra andra argument. Nyheter: NASA konstaterar att jordens klimat blir kallare >> .

Det extrema vädret kommer däremot att fortsätta för det är förutsagt som tidstecken i Bibeln, både av Jesus själv och av profeterna, som en följd av människans synd, (ex) Matt 24; Upp 6, 8, 11; Jes 24.

Antikristna lagar
Allt som sker idag krattar manegen för en kommande världsledare ”antikrist”. ”Sanningen slås till marken” – dvs. Bibelordet förkastas eller förvrids och den sunda läran blir motarbetad eller förbjuden – när människan vill vara gud. Många dras med i den våg som förespråkar samkönade äktenskap, trots att Bibeln är tydlig med att Gud har skapat äktenskapet för en man och en kvinna. Ett förslag har lagts fram inför Svenska kyrkans Kyrkomöte i höst om att nya präster måste viga samkönade par. Italien har anmälts i Europadomstolen för att kränka Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (Human rights), därför att man har hindrat samkönade par att vigas HÄR >> . Premiärministern har uttalat sig om att lagen ska ändras innan årets slut. I USA har ett lagförslag lagts fram om att ta bort orden ”man” och ”fru/hustru” i federal lag.

Tankarna går till beskrivningen av ändetidens världsrike som vi ser med början i EU och vidare globalt i FN.
Nyheter: Frankrikes Hollande föreslår Skapande av en-euroområdets-regering (Eng)

Dan 8:12 Tillsammans med det dagliga offret blev en härskara prisgiven för överträdelsens skull. Och hornet (en ledare med makt: syftar här på antikrist) slog ner sanningen till jorden och hade framgång i vad det företog sig.

Dan 7:23 Då svarade han: ”Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den (dvs. tvingar fram de beslut som har tagits från centralmakten om man inte lyder frivilligt).

Förföljelse
Förföljelsen av kristna pågår i många länder och verkar bara öka >> , precis som Jesus sa att det kommer att ske, Matt 24:9. Ljus i Öster berättar i ett Nyhetsbrev om förföljelse i ett land i Centralasien, där man inte ens kan träffas två personer för att be tillsammans. Det varnas för de kristna men samtidigt har de gott rykte i staden. Det sker under då Gud helar sjuka och en kvinna som blivit dömd till skyhöga böter för att hon hade kristna möten i sitt hem, fick vara med om att Gud gjorde under som svar på bön. Skulden var plötsligt borta! Andra får kämpa tillsammans för att klara av de svåra prövningar som de utsätts för. Jesus sa:

Joh 16:33 Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.”

För en tid sedan kunde vi läsa att en IS-terrorist som har mördat många kristna, vände om och blev frälst när han fick en Bibel av en av martyrerna. Vi har hört att muslimer lämnar islam när de ser ondskan som islamisterna visar. Det är väl så att djävulen hatar så starkt att han inte kan hejda sig utan går för långt, så att till och med hans egna hantlangare lämnar honom ibland(?).

Israel omringas av fiender
Alla länder vänder sig emot Israel och det varnas för att Israel blir alltmer isolerat, Sak 12, 14. IS (ISIL) vill ”jämna Israel med marken” och kämpar för att omringa Israel >> . Den 3 juli skrev Israel Today: Israel goes on the alert on her Sinai border >> (Eng). Citat: ”Israel höjer beredskapen vid Sinai-gränsen efter att ISIS på onsdagen mördade dussintals i den egyptiska säkerhetsstyrkan. Striderna i Sinai är de värsta sedan Yom Kippur-kriget 1973. Som det ser ut nu är IS-terroristerna upptagna med att strida emot egyptiska styrkor men det kan lätt utvecklas till raketattacker emot Israel.”

IS hotar störta Hamas >> och att inta Gaza. Citat: ”Islamiska staten anklagar Hamas för att vara allför släpphänt i religiösa frågor och hotar att göra Gazaremsan till en del av sitt kalifat. Budskapet framförs i en video…” Är det en dom för alla lögner om judarna, Israel och antisemitismen som medvetet spridits från detta område ut över världen? Är det domen för raketattacker som har gjorts mot Israel? ”Synden straffar sig själv”, är ett talesätt. Inte för att det är en slump utan för att det finns en Gud som är rättfärdig. Hans vilja är alla människors omvändelse och frälsning. Han är ”långmodig och stor i barmhärtighet” men det går också att väcka Guds vrede och det räcker med att Gud tar bort sitt beskydd… att själv ta konsekvensen för synden är inte alls roligt.

Hes 25:15 Så säger Herren, HERREN: Eftersom filisteerna har handlat så hämndgirigt och med förakt i själen velat hämnas och i sin eviga fiendskap velat fördärva, 16 därför säger Herren, HERREN så: Se, jag skall räcka ut min hand mot filisteerna och utrota kereteerna och förgöra dem som finns kvar i Kustlandet. 17 Jag skall hämnas stort på dem, när jag straffar dem i min vrede. Och de skall inse att jag är HERREN, när jag låter min hämnd drabba dem.”

Profetian om filisteerna i Kustlandet Gaza, är redan uppfylld och filisteerna finns inte kvar. Men om ett folk tar upp namnet filisteer (palestinier) därför att man på samma sätt som filisteerna hatar och föraktar Israel och vill utrota judarna, går man in under samma onda andemakter. Istället borde man med fruktan se vad som hände tidigare i historien och ta varning. Den mest kände filistéen var Goliat och vi vet hur det gick för honom. Mänsklig styrka, vapen och rustning är ingenting emot den som har HERREN med sig i striden. Ytterst sett var och är inte hatet och föraktet emot Israel och judarna, utan emot Guds ord och hans vilja.

Orättvisa och orättfärdighet råder även på hög politiskt nivå HÄR >> . Vi vet att man kommer att tvinga fram en delning av landet Israel och försöken att dela Jerusalem kommer att fortsätta, Joel 3; Sak 14:2. Ryssland (Gog) upprustar för fullt och allierar sig allt starkare med Iran (Persien), Hes 38-39. Vi bör ta de profetiska varningarna såväl som de profetiska löftena på allvar. Mycket talar för att vi närmar oss den sista uppgörelsen, Harmagedon. Nyheter: Ryssland och Iran skriver under militärt samarbete >> (Eng)

Ett tredje tempel
Judarna vill bygga ett tredje tempel
på Tempelberget. Templet ska vara ”ett bönehus för alla folk och leda till världsfred”, säger man och citerar Sak 8:19. Men det förespråkas också en annan betydelse än det som står skrivet och som Jesus påminde om, vilket är att evangelium om Jesus/Jeshua ska gå ut till alla folk, Jes 56:7; Matt 21:13. Det finns de som vill att templet ska vara (Citat) ”ett bönehus för alla folk och alla religioner”, alltså ett Interfaith-tempel. Detta skulle utan tvekan hyllas av ”den falske profeten” som länge har varit engagerad i sådan ”böne-verksamhet” och istället bli en ”förödelsens styggelse”, Matt 24:15, Dan 9, 11,12.

Jag lägger inte så stor vikt vid den nödvändiga ”röda kon” som ska offras, eftersom det har talats om och ryktats om den under ganska många år. Dessa offer hör till det Gamla förbundet och vi är kallade att leva i det Nya förbundet där Jesus har uppfyllt alla offer med sin försoningsdöd på Golgata. Det nya förbundets tempel består av ”levande stenar”, som fått liv av hörnstenen Jesus Kristus/Messias 1Petr 2:4-5. Jesus förutsade Jerusalems och templets ödeläggelse år 70 men den slutliga uppfyllelsen om Jerusalem kommer att ske på ”Herrens dag”.

Luk 21:24 De skall falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider [kairos] är fullbordade.

Hedningarna ”trampar ner (Jerusalem) med förakt”, betyder grundtexten. Hedningarnas tider är grekiska ordet kairos, som betyder händelser, chanser/möjligheter eller speciella tider. Det kan jämföras med ordet chronos som betyder tider/tidsperiod, en löpande tid. Som vi vet återtog judarna Jerusalem år 1967. Den här versen handlar alltså inte om att Gud har slutat att handla med hedningarna och nu vänder sig till Israel, som det felaktigt har undervisats ibland. Det betyder att vissa händelser eller möjligheter måste ske med hedningarna innan judarna fick återvända, som Gud hade bestämt och lovat. Andra bibelverser tyder på att Jerusalem en sista gång skall förtrampas – åtminstone delvis – i den sista tidens vedermöda, Sak 14:2-3.

Upp 11:1 En mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden: ”Stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne. 2 Men utelämna templets yttre gård och mät den inte, eftersom den är given åt hedningarna, och den heliga staden skall de trampa under fötterna i fyrtiotvå månader.

Frågor kvarstår om ett tredje tempel alls kan kallas ”Guds hus” – även om det byggs för Israels Gud – och om den här profetian ska förstås bokstavligt eller enbart andligt. I vilket fall kan vi räkna judarnas strävan efter ett tredje tempel som ett profetiskt tidstecken, som bekräftar att vi lever i den sista tiden som Bibeln beskriver den. I de sista dagarna ska egendomsfolket förstå vem som är deras sanne Messias.

w5

5. Genom allt

Vad som än händer ska vi inte stanna i det mörka och svåra. Vi har ”en framtid och ett hopp”, en mäktig Gud som hjälper genom allt, Jer 29:11. Vi har en Gud som gör allt vad han vill, för inget är omöjligt för honom. Vi har många löften att påminna oss om i Bibeln. Vi har ett gott budskap att förmedla! Jesus är med genom allt och han har redan förberett hela vägen, tills han kommer åter.

En gammal sång:
”Hela vägen går han med mig, o vad kan jag önska mer?
Kan jag tvivla på hans godhet, när jag på hans ledning ser?
Himmelsk frid, gudomlig trygghet uti honom har min själ
Och jag vet: vad helst mig möter, gör dock Jesus allting väl.”


Mvh
Elvor Ohlin