Undervisning: Elvor Ohlin
2011-11-20

Innehåll:
1. Bevara tron
2. ”Något mer” –
när brist på överlåtelse gör att man inte är nöjd
3.
Guldstoft & änglafjädrar och andra falska tecken – Bill Johnson, Patricia King, Todd Bentley m fl har stora likheter med new age andlighet
4. Guldstoft i New Age – Guldåldern
5. Guldstoft i Hinduism och Alkemi
6. Guldklot & änglaklot hör hemma i det ockulta – i samma klass som djurläten i Torontorörelsen
7. Bibeln: Guldkalven blev guldstoft
8. Bibeln: Guld i templet som förebild
9. Bibeln: ”Guldstoft” brann upp –
Elia och Baalsprofeterna [Grundtext: aphar H6083]
10. Äkta eller falsk eld i ändens tid
– Elia och Baalsprofeterna
11. Onenessblessing – ockult energiöverföring
12. En viktig fråga
[Grundtext: Ginosko]
13. ”Profetiskt raseri” och religionsbyte – Elia och Baalsprofeterna, jämförelse med den som ”berusar sig i anden”, citat av Solveig Henriksen om Mystik teologi och Nyandlighet
14. Guds barmhärtighet och vårt gensvar
– Guds svar på Elias bön, Baal och Aseran ursprungligen från Babylonien

1. Bevara tron

Det finns sådana som påstår att varningar för villfarelser, nyandlighet och andra vägar som leder fel, gör att människor får fruktan och blir förvirrade. Sådana påståenden kommer inte från dem som älskar sanningen, naturligtvis. Många kristna har hamnat vilse just för att ingen har varnat dem och ledare har svikit i sin uppgift.

En annan märklig inställning när det gäller tidstecken är att ”vi ska inte se efter antikrist utan efter Jesus”. Självklart ska vi vara vakna för allt som Jesus och apostlarna har förutsagt. Hur kan man påstå något annat om man bekänner sig som kristen? Vårt hopp är Jesu återkomst men före det, kommer en sista antikrist att träda fram som världsledare (2Tess 2:3).

Att gå ut på internet och varna ska man kanske däremot inte göra hur som helst, om inte Gud leder så. När motståndet ökar, finns det inget som är så starkt och så tryggt, som att vara i Guds vilja. Det är alltid förödande när man tar en uppgift eller en position som man inte är kallad till eller är ämnad för. Det är förödande när man strävar efter något utanför Guds vilja för det leder enbart till att man skadar sig själv och andra. Därför är det viktigaste av allt överlåtelsen och att bevara tron, den levande relationen till Jesus, vår Herre, så att han får leda oss in i det som han har tänkt och ämnat oss för.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. 5 Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. 6 Själv offras jag redan som ett drickoffer, och tiden för mitt uppbrott är inne. 7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. 8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans återkomst.

Överlåtelsen är ingen ytlig eller känslosam impulshandling. Överlåtelse är att ge upp, att kapitulera inför honom som älskar oss med en fullkomlig kärlek och som gav sitt liv för oss. Då öppnas våra ögon för det verkliga livet, det himmelska målet och livet får sin rätta mening här och nu. Då kan vi säga som Petrus och verkligen mena det, även när livet är svårt:

Joh 6:67 Jesus sade därför till de tolv: ”Inte vill väl också ni gå bort?” 68 Simon Petrus svarade honom: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, 69 och vi tror och förstår att du är Guds Helige.”

2. ”Något mer”

”Jag sökte något mer”. Så viker många av från den smala vägen. Vi kan luras eller lockas iväg på olika sätt – men det kan omöjligt finnas ett behov efter ”något mer”, om Jesus är Herre i våra liv och om vi förstår vad det innebär. Alla avvikelser och avfall, som Bibeln har förutsagt, verkar bottna i detta: man söker efter ”något mer” än Jesus eller ”något annat”, Jesus plus något. Var överlåtelsen inte helhjärtad?

Detta ”något mer” kan vara mystika upplevelser, ”uppenbarelser”, en position, manifestationer, laggärningar, olika tekniker och metoder i andaktslivet eller i församlingen mm. Men vi lär aldrig känna Gud genom sådant som han har varnat för eller förbjudit i sitt eget Ord, i Bibeln. Då hamnar vi fel.

Vi ska inte heller imponeras eller låta oss ”förhäxas” av yttre manifestationer, där undervisningen och läran inte stämmer med Bibeln eller där den goda frukten saknas (det betyder inte att vara perfekt). God frukt är Andens frukt och upphöjer och ärar Jesus och gör människan ödmjuk och tacksam till honom. Alla andra vägar och tillvägagångssätt sätter MÄNNISKAN i centrum och är enbart plagiat och dåliga (falska) kopior. David bad:

Ps 25:4 HERRE, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar. 5 Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud. På dig hoppas jag alltid. 6 Tänk, HERRE, på din barmhärtighet och din nåd, ty de är av evighet.

3. Guldstoft & änglafjädrar och andra falska tecken

Yttre manifestationer är populära hos kristna som inte är så noga med sanningen, dvs. om budskapet är enligt Bibeln eller inte. Begreppen är upp och ned, helt enkelt. Vad hjälper det om det så skulle vräka ned plaststoft eller ”guldstoft”, gåsfjädrar eller ”änglafjädrar” över Bill Johnson om hans undervisning inte är biblisk?! Vad är det för ”guldstoft” som kommer över Todd Bentley, han som är väl förtrogen med andeguider och demoniska röster? Det är budskapet som ska prövas och dessa fejkade (lek)saker eller falska tecken, är enbart löjliga. Det tycks inte finnas några gränser för karismatisk galenskap.

Bill Johnson – Patricia King – ”guldstoft”- ”änglafjädrar” – Todd Bentley
(Bilder borttagna)

4. Guldstoft i New Age – Guldåldern

Citat från en blogg på nätet (översatt från Engelska – fetstil och tillägg inom klammer av mig):
Det är målet för New Age att lyfta mänskligheten in i en ny vibration [skakningar], för att väcka dem till ett ”kristusmedvetande” inom sig [”inse sin egen gudomlighet /finna gudagnistan inom sig”/upplevelse av enhet med allt]; det här innebär en luciferisk inledning i vilket sinnet förändras från det gamla tänkesättet [paradigmskifte] till det nya som upplyser en och gör att man ser mänskligheten som en enad enhet och ansluten till en levande planet som måste utvecklas till en högre andlig dimension [Guldåldern].

De som genomgår förvandlingen [transformation] förstår att de har gudomliga förmågor och börjar träna sig själva i att använda sin nyvunna makt. Så småningom tror de att de kommer att förvandla själva planeten, och bli andliga varelser som regerar på ett högre plan. Allt detta symboliseras av GULD [guldstoft] i det högsta andliga uppgåendet. En lärjunge i New Age skulle inte ha några som helst problem att tolka den senaste tidens händelser i kyrkorna. (Slut citat)

Lägg märke till orden som är markerade med fetstil. Känns de igen? Det här är inom New Age. Problemet är att det finns ingen som helst motsvarighet i Bibeln. Vad är det då som händer i en del karismatiska kyrkor? Varifrån kommer dessa (falska) under och tecken? Vad händer när man lyder uppmaningen att inte tänka eller ifrågasätta utan ”bara ta emot”, som det ofta heter? Vad öppnar man sig för?

Så här svarade Jesus på frågan om det främsta budet:

Matt 22:37 Han svarade: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. 38 Detta är det största och främsta budet.

Att älska Herren med förståndet är inte att ”stänga av tankarna” som i meditation och kontemplation. Nej, det handlar om att ödmjuka sig inför Guds ord, Bibeln, och inse sitt totala beroende av Guds nåd i Jesus Kristus och den helige Andes kraft. Det innebär att ta Guds ord på allvar, att pröva utifrån det och att lära känna Herren.

5. Guldstoft i Hinduism och Alkemi

Om man söker på ”Gold dust” på nätet hamnar man bl a på Hinduism. Guldstoft/gulddamm är ”en manifestation av hinduiska gudarna” som anropas genom yoga.

Sai Baba, en indisk guru och mystiker, påstods kunna skapa guld av ingenting genom häxkraft >> & >> .
I Alkemi och inom Nyandligheten är guldstoft ett tecken på att nå en högre nivå till gudomlighet. Genom en stegvis upplysning tror man sig kunna stiga upp med den ”upplysta kroppen” över den materiella världen till den andliga världen.

Frimuraren Albert Pike skrev i Morals & Dogma,Guld för ögat initierar kondenserat Ljus, med syfte på Lucifer, ljusbäraren. (sid.102) Ockultister tillber Lucifer (satan/djävulen), som ljusbäraren eller energibäraren.

6. Guldklot & änglaklot hör hemma i det ockulta

Patricia King och hennes vänner såg ”guldklot” som roterade över huvudet och som exploderade när de klappade i händerna. De talar också om ”ängla-klot” och ”kosmiska klot”.

Helena Blavatsky, spiritist och teosof (ligger till grund för mycket inom nyandligheten) skrev i THE SECRET DOCTRINE om cirklar, Sar eller Saros, som var den babyloniske guden, vilkas cirklar visade det osynliga i det synliga. Solen var ledaren, den cirkel varifrån ”kosmiska klot” producerades (soldyrkan). Hon beskrev tre olika klot eller ”stjärn-änglar”. (Källa: -HÄR- )

Djurläten i Torontorörelsen – vanligt i hinduism
(bilder borttagna)

Detta har naturligtvis inget med Bibelns budskap att göra. Det är övernaturliga tecken som lockar människor in i det ockulta. Patrcia King och Todd Bentley är bland dem som försöker ”kristna” ockult verksamhet. Warren Smith berättar om hur han fastnade i New age just för att hans medium såg ett sådant ”klot” över hans huvud. Han känner igen detta från sin tid i New age och varnar för det med full kraft. Dessa manifestationer är i samma klass som de djurläten som var vanliga i Torontorörelsen när man grymtade som grisar, ylade som vargar, väste som ormar mm. Det hör också hemma i Nyandlighet och Hinduism.

Guldkalv
(bild borttagen)

7. Bibeln: Guldkalven blev guldstoft

Det finns ett tillfälle när guldstoff (inget övernaturligt!) nämns i Bibeln och det är när Mose krossade guldkalven till stoft, strödde det i vattnet och gav folket att dricka (2 Mos 32). Då var Mose mycket vred eftersom folket hade nedlåtit sig att göra en hednisk, egyptisk avgud (guldkalv) som de kallade ”Gud”. Det var människornas eget verk helt och hållet, som man påstod var Guds verk och en bild (jmf ikoner) av Israels Gud. Det är vad vi människor åstadkommer när vi vill ha ”något mer” trots att vi redan äger allt i Jesus Kristus för vårt andliga liv. Guldkalvar är vad människan åstadkommer i egen kraft och styrka och konkret resulterar det alltid i ytlighet och underhållning eller mystik och mörker, istället för Ande och liv.

8. Bibeln: Guld i templet som förebild

Guldet i det gammaltestamentliga templet var en förebild på Guds verk, Guds härlighet och närvaro, helighet och fullkomlighet. Det pekade framåt på Jesus Kristus/Messias, sann Gud (guld) och sann människa (trä). Skuggan [förebilderna] har fått sitt slut, efter att verkligheten [Jesus] trädde fram. Det finns inget mystiskt i detta.

9. Bibeln: ”Guldstoft” brann upp

Det står om guldstoff eller gulddamm i ett hebreiskt ord och det kan i sammanhanget definieras som ”sådant som utger sig för att vara Gud men inte är det”. Även om det kan vara lite långsökt i texten, är det ändå värt att notera. Det är en bra beskrivning på de falska profeterna, som förvrider Guds ord.

Det hebreiska ordet är aphar [Strongs H6083] och det kan översättas torr jord, grav, (skräp) gulddamm eller guldstoff. Det nämns i 1 Kon 18:38 i berättelsen om Guds profet Elia. Här har vi ledarna kung Ahab och drottning Isebel som styrde genom människofruktan, smicker och hot, även mord – värsta sortens maktmänniskor. Till sin hjälp hade de 850 falska profeter, varav 450 Baalsprofeter. Elia utmanade dem på Guds befallning. Altaren byggdes och den sanne Guden skulle tända elden. Det skulle visa sig vem som var Gud – Baal eller Herren – och vilken profet som gick Guds ärenden.

När Guds eld föll på profeten Elias altare, visade Gud sin makt och att han bekänner sig till dem som ärar honom. Men elden förtärde också jorden [aphar H6083] och vattnet torkade ut i diket runt omkring. DET VAR HAVSVATTEN – EJ DRICKBART – EN FÖREBILD FÖR DE MÅNGA VILLFARELSER SOM DE FALSKA PROFETERNA SPRED(?). Allt sådant skräp – guldstoff, jord(iskt), odrickbart vatten – brann upp! Inget kunde hindra Guds ingripande.

10. Äkta eller falsk eld i ändens tid

När Gud sätter stopp, kommer villfarelser och falska manifestationer på skam. Eftersom Baalsprofeterna så villigt gick med på Elias utmaning att framkalla eld på ett övernaturligt sätt, kan man nog tänka sig att det hade hänt tidigare men med hjälp av ockulta krafter. När Gud bestämde ”hit men inte längre”, hände ingenting. Deras ockulta krafter var totalt verkningslösa!

I den osunda karismatiken hörs ropen ”Fire! Fire Fire!” (Eld! Eld! Eld!), som om Gud skulle handla på människors kommando. Obibliska manifestationer och upplevelser är vanligt, precis som i nyandligheten och urskiljning är ett föraktat ord som förknippas med kritik och dömande. Vilddjuret ur jorden – ändetidens världsreligion – som leds av den falske profeten i Upp 13 kommer att göra något liknande. Genom att ”nedkalla eld” övertygas människor att tillbe ”vilddjuret”, Antikrists världsherravälde (NWO) och tron på världsfred och mänsklighetens guldålder. Vad är det som säger att kristna som redan nu är vana vid manifestationer tillsammans med obiblisk förkunnelse, kommer att se skillnad då?

Upp 13:11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld [pur = eld, blixtnedslag] att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde.

Jämför denna eld eller blixtnedslag i Upp 13 som ska manifesteras för att vilseleda människor, med guldstoft och ”upplevelsen” eller Kundalinikraften. Guldstoft och eld hör också samman med den hinduiska eldsguden Agni som accepterar offer.

Vi kan lätt förstå vilka krafter som Baalsprofeterna och Aseraprofeterna besatt på Elia tid – det är samma som är verksamma idag för att ena mänskligheten i en ockult enhet! Men Elias Gud är vår Gud och han skall visa sin makt och härlighet igen!

Matt 28:18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

I Johannes uppenbarelse:
Upp 22:1
Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. 2 Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd som bär frukt tolv gånger, varje månad bär det frukt, och trädets blad ger läkedom åt folken. 3 Och ingen förbannelse skall finnas mer. Guds och Lammets tron skall stå i staden, och hans tjänare skall tjäna honom. 4 De skall se hans ansikte, och hans namn skall stå skrivet på deras pannor.

11. Onenessblessing – ockult energiöverföring

Vad vill man nå med Onenessblessing som har blivit vanlig t o m i en del kyrkor? Man talar om ett ”evolutionistiskt språng” för mänskligheten som ska leda till en global kundaliniresning (ormkraft). Den beskrivs av många som en elektrisk kraft, ljusfenomen eller brännande hetta. Genom att mänskligheten genom dessa tekniker får samma tänkesätt, tror man att egoism och girighet ska utplånas och det kommer att rädda planeten. Man förnekar att människan är en syndare som behöver Guds förlåtelse och frälsning. ”Synd” är den separation som är, säger man, hos dem som inte inser sin egen gudomlighet.

Grunden för detta är alltså en panteistisk världsbild, ett ”förändrat medvetandetillstånd” så att människan tror sig vara gudomlig och nå ett högre plan. Den upplevelsen nås genom djupmeditation, kontemplation, mystika erfarenheter, (kundalini)yoga, Onenessblessning/Deeksha och andra mystiska övningar. Det är ett förberedande av antikrists ande för en ockult global enhet och antikrists framträdande. Ett kännetecken på allt detta är att man tror sig uppleva ”Gud” direkt, utan Jesus, medlaren Guds Son, och det är helt i strid med vad Bibeln säger. Det är istället satan, Lucifer, och den onda andevärlden man får kontakt med.

Ockult ”energi”-överföring
(bilder borttagna)

Bibeln säger att synd är att inte tro på Jesus Kristus/Messias och på hans död [för våra synder] och uppståndelsen [för vår rättfärdiggörelse]. Den brutna relationen med Gud/Skaparen, orsakar människans egoism och girighet. Det finns ett enda botemedel för synden och det är Jesu Kristi försoningsblod på Golgata. Det finns ingen som älskar oss så högt och ingen annan som kan frälsa från synd! I Guds rike blir vi inte hjärntvättade kopior, utan vi får vår sanna och unika identitet, till Guds ära. För den som tar emot Guds erbjudande gäller detta.

Ef 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

12. En viktig fråga

När Jesus får komma in i en människas liv som har varit i det ockulta, sker en omedelbar vändpunkt som leder till befrielse. Vad händer omvänt, om en pånyttfödd kristen öppnar sig för ockult påverkan eller gör en upplevelse av ”andlig berusning” eller ”fylla”? Förlorar man frälsningen och den helige Ande direkt? Nej, det tror jag inte. Det gör man bara om man medvetet avsäger sig tron och förkastar Guds nåd.

Gud är mån om att vi inte går fel och den helige Ande kommer att ge varningssignaler i det längsta. Men det finns många vittnesbörd om hur farligt det är att låta sig påverkas och bli bunden i osunda (obibliska) manifestationer och påverkan från mörkrets makter. Ännu värre är det om man tror att man tar emot den helige Ande, när det i själva verket är ”en främmande ande” och ”ett främmande evangelium” än Bibelns budskap (2 Kor 11:4). Det krävs syndabekännelse för att bli helt fri, i Jesu namn.

Vi kan förlora frälsningen. Det finns en del som påstår motsatsen men Bibeln ger många exempel och avfall är detsamma som att förlora frälsningen i slutändan. Det är ett syndafall som inte bekänns, utan man fortsätter på den inslagna vägen bort från Jesus och man tystar och ignorerar den helige Andes varningar. Man ”undertrycker sanningen” och handlar mot bättre vetande (Rom 1:18). Fastän de kände [grek. ginosko] Gud… (Rom 1:21) visar att detta också handlar om människor som är troende. Ordet ginosko är att känna någon genom en (nära) relation. Det är om vi ändå väljer att fortsätta, som Gud till slut ”prisger” eller utlämnar oss till att följa det egna begäret (Rom 1:24, 26). David förstod det, när han blev överbevisad om sin synd. Han förstod allvaret men fick bönesvar och detsamma gäller oss.

Ps 51:12 Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. 13) Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige Ande ifrån mig.

13. ”Profetiskt raseri” och religionsbyte

Baalsprofeterna greps av ”profetiskt raseri” när de ropade för att få eld att falla. Orden används för ett extatiskt tillstånd och kan översättas ”att bete sig som tokig” eller ”skakningar med spasmiska rörelser”. (Samma beskrivning som på kung Saul när han var påverkad av en ond ande). Är det inte märkligt att det är sådant vi ser hos kristna som ”berusar sig i anden”?

1Kon 18:29 När det blev eftermiddag, greps de av profetiskt raseri och höll på så ända till dess det var tid för matoffret. Men inte ett ljud hördes, ingen svarade och ingen tycktes heller bry sig om dem.


Rodney Howard Browne och Todd Bentley
(bilder borttagna)

Israels folk hade påverkats av de falska profeterna och ”haltade på båda sidor”. De var villrådiga. Troligen tänkte man: Kan alla dessa profeter ha fel och Elia rätt? Men det fungerar ju och allt de säger är väl inte fel!? På samma sätt resonerar många idag i det enorma utbud som lockar med upplevelser, ”smörjelse” och framgång.

Gud överbevisade folket om synd. Skiljelinjen blev tydlig för det är allvarligt, när falska tecken och manifestationer påstås vara från Gud. När gränserna suddas ut och begreppen blandas, är risken stor att man glider över på farlig mark och tillber en annan ”ihopsnickrad” gud, en ”guldkalv”. Ett RELIGIONSBYTE, helt enkelt.

Solveig Henriksen som har forskat i mystik teologi och nyandlighet skriver:

En person som vill möta en personlig Fader utanför sig själv söker honom inte inom sig själv som hindun och nybuddisten. En mystik upplevelse kan i sin tur omvänt påverka gudsbilden och människosynen och leda till en förskjutning av den religiösa referensramen fram till ett faktiskt religionsbyte. Hos flera kristna mystiker kan man se en gradvis glidning via en esoterisk läsning av Bibeln och en omtolkning av innehållet i mystik riktning med betoning på inkarnation och personlig gudomliggörelse i stället för frälsning och mission.

För mer än tio år sedan konstaterade Johannes Aagaard, docent i missionsteologi i Århus, att hinduismen höll på att bli Danmarks andra religion som en följd av alla kurser i yoga och TM. De mystika erfarenheter man gjorde stämde bättre överens med vedaböckernas enhetsfilosofi än kristen korsteologi. Nu ser man samma utveckling i Sverige som en följd av både österländsk och kristen djupmeditation. Hans Hof, som en gång införde djupmeditationen i Rättvik, menar att TM, zenmeditation och kristen djupmeditation är ”variationer av en och samma grundform”.. (Hans Hof och Wilfrid Stinissen: Meditation och mystik, 1972, s. 7-8). I boken Bli mer människa, 1985, s. 76 berättar Hof själv om sin utveckling bort från klassisk kristen tro. Det började med en mystik transcendensupplevelse i samband med en enkel avspännings- och andningsteknik ”med ett visst kontemplativt moment”, som han använde mot sin nervösa mage. Klyftan mellan hans tro och erfarenheten växte sig allt starkare tills han senare fick hjälp att omtolka kristendomen av teosofer och antroposofer i Stockholm. Därför säger han på s. 258 att kristendomens nya plats är människan och inte längre kyrkan, Jesus och läran! En liknande personlig utveckling antyds i Samtal om GUD av KG Hammar, som även han utövar zenmeditation. (fetstil av mig)

Solveig Henriksen nämnde här Hans Hof, som införde djupmeditation på Rättvik. Där är ett exempel på vad som händer när man för in andliga övningar från österländsk religion eller katolsk mysticism. Idag är programbladet för Meditationsgården och S:t Davidsgården på Berget fram till våren 2012 fyllt av retreater med Nyandliga och mystika övningar  (Mer om det i Del 2). Djupmeditation ÄR österländsk religion, oavsett om det är kristna pastorer som utövar det. Mysticism i exempelvis Emerging Church handlar om att hitta en ”gemensam grund” med andra religioner.

Constance Cumbey, kristen advokat (den förste som avslöjade New Age-religionen) säger:
Vi lever i profetiskt intressanta tider och vi måste försäkra oss om att vi verkligen står på den rätta sidan när allt bryter ut. Vi ser nu hur New Age har ett starkt socialt nätverk och kaos är precis vad de vill skapa. Vi kan inte sticka huvudet i sanden och låtsas vara neutrala längre. Det de planerar kommer att ske vare sig vi vill det eller ej och Gud kommer att tillåta det för sina syften.

Vi måste lära känna Gud nu och komma närmare honom för det är bara han som kan ta oss igenom det här. Det viktigaste är att du måste se till att du står på rätt sida i slaget för annars finns inte hans hjälp tillgängligt. Det gäller att tillbe den sanne Guden han som har skapat himlen och jorden och inte gå in i New Age religionens Interfaith som tillber jorden och universum.

Kodordet för rörelsen är reformation och transformation och förändring där allt gammalt måste bort, så nu kanske du förstår att det kanske inte var Gud överhuvudtaget.

14. Guds barmhärtighet och vårt gensvar

Gud ville rädda folket och han hörde Elias bön och svarade med sin eld på altaret. Inte så att Elia behövde övertala Gud, för det var på Herrens befallning som Elia handlade. Att gå i tro och lydnad är att gå på Guds befallning, även om det ser omöjligt ut och det gjorde det verkligen för Elia. Folket levde i kompromiss och Gud hade bestämt torka i landet i 3,5 år. Torkan var en talande beskrivning på den andliga situationen. Uppblandningen med avgudadyrkan och brist på undervisning i Guds ord gav andlig torka och hungersnöd, både andligt och fysiskt. Baalsprofeternas manifestationer ledde enbart till förvirring och mörker.

vv
”Mysteriereligionen Babylon”

Baal -och Asera-profeternas religion hade sina rötter i det gamla Babylonien och djävulens urgamla lögn ”ni blir som Gud” (gudomlig). Därifrån växer mysteriereligionerna och mysticismen som vi ser idag. Därför kallas också den sista världsreligionen/religiösa systemet och enhetssträvan för (skökan) Babylon eller Mysteriet Babylon i Uppenbarelseboken.

Guds välsignelse

När Guds eld hade fallit kom också regnet. Guds undervisning beskrivs ibland bildligt som regn (5 Mos 32:2; Hebr 6:7). Guds ord är levande och verksamt och ger växt i våra liv. Guds Ande och Ordet hör samman. Den helige Ande gör inget och talar inget som strider emot Guds ord. Dvs. helheten av Bibeln och dess budskap, för vi kan ju sakna kunskap och därför vara osäkra. Då bör vi forska i Skrifterna för att se om det stämmer, precis som man gjorde i Berea (Apg 17:11). Vi kan också be Gud om andebedömning.

Det viktigaste när det gäller urskiljning är nog ärligheten att vi verkligen VILL veta sanningen, att låta Gud verka i vilja och gärning (Fil 2:13). Svårigheten är om man gärna VILL att allt ska vara sunt och bra och vägrar tro något annat, trots varningssignaler. Det är jobbigt att bedöma och behöva ta ställning emot något, särskilt om majoriteten hänger på. Men det handlar framför allt om viljan och kärleken till SANNINGEN – JESUS!

Joh 8:31 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: ”Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, 32 och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.”

Gå till Del 2 >> Enhetens vänner

Mvh
Elvor Ohlin

LÄS AVSLÖJANDEN AV DEN FALSKA UNDERVISNINGEN I BILL JOHNSONS BOK:
“När himmelriket tränger fram”