Apostasia [G646] /Apostasion [G647]

2Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet [apostasia] komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram,..

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla [aphistemi] från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

I GT finns samma beskrivning om antikrist och antikrists ande.

Dan 11:32 Dem som har kränkt förbundet skall han med smickrande ord locka till (helt) avfall [chaneph – kraftig förorening, profanera], men de av folket som känner sin Gud skall stå fasta och hålla ut.

Apostasia har ibland felaktigt används för att stödja pretrib-läran om en osynlig och hemlig Jesu återkomst, att ordet borde översättas ”avvika” eller ”avresa” och syfta på uppryckandet. Tvärtemot talar Bibeln enbart om en synlig återkomst, ett synligt uppryckande och om ett avfall i den yttersta tiden som skall föregå det. Jesus beskrev detta i Matt 24:9-13: (v 10) ”då skall många komma på fall”. Ibland används uttrycket ”det stora avfallet” och det är en riktig beskrivning, för det står i bestämd form vilket tyder på en speciell och stor händelse.

Apostasia [Strongs G646] betyder avfall och uppror, att avvika, att avresa.
Apostasia
(fem.) är samma ord som Apostasion (mask.) [Strongs G647] som också betyder separation, skilsmässa, avfall, uppror.

Jag vill visa på roten till apostasia och därifrån göra en beskrivning om vad avfallet handlar om.
Apostasia/Apostasion kommer från Aphistemi [G868] som är sammansatt av två ord: apo + histemi.

  • apo – betyder dra sig undan, avstå, uppvigla till revolt
  • histemi – betyder att stå, upprätta, hålla upp – histemi är roten till stauros som bl a betyder kors

Avfallet kan alltså beskrivas utifrån grundtexten att dra sig undan, dra bort och avvika från korset. Man vill inte ta sitt kors och följa Jesus eller tala om korset, utan väljer att ”separeras” eller ”skiljas” (apostasion) från Herren – det gäller dem som har haft en tro.

hand                                         hand

Ordet ”avfall” har också betydelsen att vika av från vägen. Här med syfte på korsets väg. Det hebreiska ordet meshubah betyder avfall, att vända sig bort och att återfalla (till det tidigare tillståndet) (Jer 2:19, 5:6). Det räcker inte att bekänna sig som ”kristen” eller ens att göra under och tecken och kraftgärningar med ”hjälp av hans namn” (Matt 7). Här visar Jesus bort dem som använt hans namn men som inte känner honom, för de vill inte ha någon relation. De vill bara använda Namnet för sina egna själviska syften.

Den sanna tron handlar om att lära känna Jesus, Guds Son, att ha en levande tro och relation med honom. Det handlar om att leva i överlåtelsen till Jesus och hans försoningsverk och att ta sitt kors och gå korsets väg i efterföljelse. Profeten Daniel skrev ”men de av folket som känner sin Gud skall stå fasta och hålla ut” – detta därför att Jesus ger nåd (Guds kraft) till alla som förblir i honom.

/Elvor Ohlin