Underbar och har en djupare mening som också innebär en tidpunkt som är rätt alltså den rätta tiden. Roten till Horaios är nämligen Hora som just betyder den rätta eller bestämda tiden. Man skulle därför kunna säga att Horaios kan betyda att en underbar sak skall bli förlöst vid den rätta tiden.

HORAIOS och PORTEN

Horaios beskriver det som skall bli förlöst vi den rätta tiden. Det är knutet till en tidsperiod då vissa saker kommer att ske. När Gud förlöser någonting så blir fruktsamhet ett resultat för just fruktsamhet är knutet till skönhet. Det fanns en man som behövde ett mirakel, varenda dag så satt han vid en port och tiggde om pengar för att överleva dagen. Han var lam sedan födseln och därför behövde han andra som bar honom ditt varje dag. Nu satt den hjälplöse vid en port som hette sköna porten eller underbara porten.

Apg 3:1 Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen man ber vid nionde timmen. 2 Då bar man dit en man som hade varit lam från födelsen. Varje dag satte man honom vid den tempelport som kallas Sköna (Horaios) porten, för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva.

 Den här porten kallades inte för sköna eller underbara porten för att den var skön att skåda nej den är knuten till ordet Horaios på grekiska. Vid den här porten kommer någonting underbart att ske vid den rätta tiden. Nu var den lame tiggarens tidpunkt inne för ett Guds mirakel I hans liv som skulle bli förlöst vid den underbara porten. Han ville ha pengar av Petrus och Johannes men Gud gav honom något som var så mycket värdefullare. Han blev så berörd av Gud att han började hoppa upp och ner och gick härifrån in i templet och lovprisade Herren.

Apg 3:8 Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet, han gick och hoppade och prisade Gud. 9 Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud.10 Och de kände igen honom och såg att det var mannen som brukade sitta och tigga vid Sköna (Horaios) porten, och de fylldes av förskräckelse och förundran över det som hade hänt med honom.

Det råder nog ingen tvekan om att Jesus själv vandrat förbi denne man många gånger förut. Den här porten var nämligen många som vandrade igenom på sin väg till templet. Men tiggaren skulle få vara med om ett under Jesus hade sparat till ett senare tillfälle. Och skulle förlösas av Petrus och Johannes vid den rätta tiden.

 

HORAIOS OCH DEN RÄTTA TIDEN

 Som vi tidigare visat så kommer ordet Horaios från en rot som är Hora. Som betyder en speciell placering i tid. När det då gäller under ifrån Gud så sker de när den rätta tiden är inne. Vi kan se ett mirakel som beskriver att det utfördes vid den rätta tiden, När rätt tid är inne så flödar kraften ut från Jesus och något förlöses och öppnas.

Joh 4:50 Jesus svarade: ”Gå, din son lever.” Då trodde mannen det ord som Jesus sade till honom och gick. 51 Och medan han ännu var på väg, möttes han av sina tjänare som sade att hans son levde. 52 Han frågade vid vilken timme (HORA) han hade blivit bättre. De svarade: I går vid sjunde timmen lämnade febern honom. 53 Då förstod fadern att det hade hänt just den timme (HORA) då Jesus hade sagt till honom: ”Din son lever.” Och han själv och hela hans familj kom till tro.

 Vi kan se att hela nya testamentet är full av helanden och mirakler som sker vid den rätta tiden.

Mat 8:13 Till officeren sade Jesus: Gå, som du tror skall det ske dig. Och i samma ögonblick (HORA) blev hans tjänare frisk.

Jesus han vandrade i ödmjukhet i lydnad till sin fader så därför visste Jesus de exakta tiderna och stunderna när underbara saker skulle uppfyllas. Till och med hans död och hans uppståndelse skedde på festdagar. Som uppfyllde profetia och satte ett sigill på honom som Messias den smorde.

HORAIOS OCH FRÄLSNING

Både när det gäller frälsning eller ett mirakel så handlar det om den rätta tiden. Även måttet av smörjelsen över ditt liv handlar om bestämda tider och stunder. När dörren öppnas så måste du och jag kunna urskilja och förstå att den rätta tiden är inne.

När det gäller att gå ut med evangeliet så är den rätta tiden extremt viktigt. Det finns bestämda söknings tider hos varje människa och bara Gud som är skördens Herren vet om den rätta tiden. Du kan stånga dig blodig i att försöka få en människor frälsta och det berör inte alls men när den rätta tiden är inne och Guds Ande är där då öppnas hjärtat och undret sker.

Skriften beskriver fötterna hos dem som bär ut evangeliet som underbara (Horaios) fötter är väl den del av vår kropp som vi kanske tycker är minst vackra. Men skriften säger att de är Horaios för att de går med evangeliet i exakt rätt ögonblick och detta kommer att producera mycket frukt.

Rom 10:15 Och hur skulle predikare kunna komma, om de inte blev sända? Så är och skrivet: Hur ljuvliga(Horaios) är inte fotstegen av de män och kvinnor som frambär gott budskap!

Låt oss därför vara öppna och känsliga för andens maningar för det gäller underbara gärningar på bestämda tider och stunder. Det kommer att bära mycket frukt.

word study:

G5611

ὡραῖος
hōraíos; fem. hōraía, neut. hōraíon, adj. from hṓra (G5610), hour. Attractive, comely. Figuratively of a virgin ready for marriage. In the NT only figuratively meaning fair, comely, beautiful, spoken of things (Mat_23:27; Rom_10:15; Sept.: Gen_2:9; Gen_3:6). Of persons (Gen_29:17; Gen_39:6); of a gate of the temple (Act_3:2, Act_3:10), the Beautiful Gate supposed by some to have been the large gate leading from the court of the Gentiles to the court of the Israelites over against the eastern side of the temple, otherwise called the Gate of Nicanor. It was described by Josephus as covered with plates of gold and silver, and was very splendid and massive. However, from Act_3:3, Act_3:8, it would seem rather to have been one of the external gates leading from without into the court of the Gentiles in which also was Solomon’s porch (Act_3:11).
Syn.: kalós (G2570), beautiful, good; kósmios (G2887), decorous.
Ant.: aschḗmōn (G809), uncomely.