Ordet kännetecknar en nära realtion som tex mellan en kvinna och en man. I det här ordet ligger betydelsen av att lära känna någon genom erfarenhet och levande beröring.

Jesus använder detta ordet för att beskriva den nära relationen mellan honom som den Gode Herden och hans får.

Joh 10:27 Mina får lyssnar till min röst, och jag känner (1097 Ginosko) dem, och de följer mig.

Gud och vi kan aldrig Ginosko varandra utan Anden som fås genom lydnad (se apg 5 >>) Och Anden kallas för Paraklesis = Tröstaren och på det sättet berör Gud oss.

Det är det ordet Jesus använder tll de laglösa i Mt 7

Mat 7:23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt (1097 Ginosko) er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! 24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan.

Och där bekräftas att det har med lydnad att göra!

Mat 13:11 Han svarade dem: ”Ni (som lyder) har fått lära känna (1097 ginosko) himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra.

Vet du vad det betyder egentligen? Jo att Jesu kraft att besegra synden i oss och att kunna leva ett liv i seger från synden är en levande verklighet för den som lyder honom.

Det får bara den göra som lever i ljuset och den levande beröringen av honom.

1Jn 1:1 Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid – om Livets Ord är det vi vittnar. 2 Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. 3 Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. 4 Och detta skriver vi för att vår glädje skall vara fullkomlig. 5 Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. 6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 1Jn 1:8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.

Den som lyder lever i ljuset och står i en levande beröring och relation med honom och Jesu blod (offret på korset) renar oss från all synd (missade vägar) Vi blir alltså berörda med både död och med liv. Vi dör från oss själva men vi lever för honom!

Detta ord motsvarar Heb 3045 Yadah

H3045 ָיַדע yāḏa‛: A verb meaning to know, to learn, to perceive, to discern, to experience, to confess, to consider, to know people relationally, to know how, to be skillful, to be made known, to make oneself known, to make to know. The simple meaning, to know, is its most common translation out of the eight hundred or more uses. One of the primary uses means to know relationally and experientially: it refers to knowing or not knowing persons (Gen_29:5; Exo_1:8) personally or by reputation (Job_19:13). The word also refers to knowing a person sexually (Gen_4:1; Gen_19:5; 1Ki_1:4). It may even describe knowing or not knowing God or foreign gods (Exo_5:2; Deu_11:28; Hos_2:20 [22]; Hos_8:2), but it especially signifies knowing what to do or think in general, especially with respect to God (Isa_1:3; Isa_56:10). One of its most important uses is depicting God’s knowledge of people: The Lord knows their hearts entirely (Exo_33:12; 2Sa_7:20; Psa_139:4; Jer_17:9; Hos_5:3); God knows the suffering of His people (Exo_2:25), and He cares. The word also describes knowing various other things: when Adam and Eve sinned, knowing good and evil (Gen_3:22); knowing nothing (1Sa_20:39); and knowing the way of wisdom (Job_28:23). One could know by observation (1Sa_23:22-23), as when Israel and Pharaoh came to know God through the plagues He brought on Egypt (Exo_10:2). People knew by experience (Jos_23:14) that God kept His promises; this kind of experience could lead to knowing by confession (Jer_3:13; Jer_14:20). Persons could be charged to know what they were about to do (Jdg_18:14) or what the situation implied (1Ki_20:7) so they would be able to discriminate between right and wrong, good and bad, what was not proper or advantageous (Deu_1:39; 2Sa_19:35 [36]). The word describes different aspects of knowing in its other forms. In the passive forms, it describes making something or someone known. The most famous illustration is Exo_6:3 when God asserted to Moses that He did not make himself known to the fathers as Yahweh.

Ser du att det ligger i ordet att göra sig kända för varandra? Om du söker honom så kommer han att låta sig finnas med andra ord. Han sa ju till de laglösa jag känner er inte därför att de gömde sig bakom en täckelse.

5 Mos 34:10 talar om att den som vill känna (Yadah – Ginosko) Gud måste stå ansikte mot ansikte med honom utan täckelse

5 Mos 34:10 I Israel uppstod inte mer någon profet lik Mose, någon som HERREN kände (3045 Yadah) ansikte mot ansikte,

Och detta täckelse har vi sagt motsvaras av de 4 punkterna i mänsklig visdom >>

  • (1) Vi vill egentligen ha vår vilja fram och ha kontroll över situationerna vi hamnar i. (Falsk frid)
  • (2) Vi vill egentligen vinna hela världen om vi kunde det.
  • (3) Vi vill egentligen ha ära och få berömmelse och bli sedda.
  • (4) Vi vill egentligen utnyttja andra om vi kan för att nå dessa mål.

Spiro Zodhiathes – Word Study

G1097

γινώσκω
ginṓskō; fut. gnṓsomai, 2d aor. égnōn, perf. égnōka, fut. pass. gnōsthḗsonai, aor. pass. egnṓsthēn, perf. pass. égnōsmai. To know, in a beginning or completed sense.
(I) To know, in a beginning sense, that is, to come to know, to gain or receive a knowledge of, where again the perf. implies a completed action and is often to be taken in the pres. sense, to know. In the pass., to become known.
(A) Generally: (1) Followed by the acc. of thing (Mat_12:7; Joh_8:32, ”you will know the truth” [a.t.]; Luk_12:47; Act_1:7; 1Co_4:19, ”And I shall know, not the speech . . . , but the power” [a.t.]; 2Co_2:9). With an acc. implied (Mar_6:38; 1Co_13:9; Sept.: 1Sa_20:3; 1Sa_21:2; 2Sa_24:2). Followed with ek (G1537), from or of and the gen. (Mat_12:33, to know from or by anything; Luk_6:44; 1Jn_3:24; 1Jn_4:6). Followed by en (G1722), by means of, and the dat. (Joh_13:35, to know by means of anything; 1Jn_3:16, 1Jn_3:19, 1Jn_3:24; 1Jn_4:13; 1Jn_5:2; Sept.: Gen_24:14; Gen_42:33). Also with hóthen (G3606), whence (1Jn_2:18). With katá (G2596), according to, followed by the acc. ti, what (Luk_1:18; Sept.: Gen_15:8). (2) With the acc. of person (Joh_14:7, ”If ye had known me”; Luk_24:35; Luk_19:15; Rom_1:21; 2Co_5:16; Gal_4:9, gnóntes, ”since you knew God” [a.t.]; 1Jn_2:3; 1Jn_3:1; Sept.: 1Sa_3:7). Also with an acc. and hóti (G3754), that (Mat_25:24, égnōn se, ”I knew you [hóti] that you are a hard man” [a.t.]; Joh_5:42; Sept.: 1Sa_20:32). (3) With hóti (G3754), that, instead of an acc. and inf. (Joh_6:69, egnṓkamen hóti sú eí ho Christós, ”we have known that you are the Christ” [a.t.]; Joh_7:26; Joh_8:52; Joh_19:4; Jas_2:20; Sept.: Gen_8:11; Gen_42:34). (4) Pass., to be known or distinguished (1Co_14:7).
(B) In a judicial sense, to know by trial, to inquire into or examine the reason or cause (Joh_7:51; Act_23:28).
(C) In the sense of to know from others, learn, find out. In the pass., to be made known, disclosed (Mat_10:26; Act_9:24). With the acc. of thing expressed or implied (Mar_5:43; Act_21:34; Col_4:8; Mat_9:30; Luk_9:11; Sept.: 1Sa_21:2). With hóti (G3754), that (Joh_4:1; Act_24:11; Sept.: 1Sa_4:6). Also with apó (G575), from, with the gen. (Mar_15:45).
(D) In the sense of to perceive, observe, be aware of, with the acc. expressed or implied (Mat_16:8; Mat_22:18, ”their wickedness”; Mat_26:10; Sept.: Rth_3:4). With hóti (G3754), that (Mar_5:29, égnō tṓ sṓmati hóti, knew in her body; Joh_4:53; Joh_6:15; Act_23:6; Sept.: 1Sa_20:33). With the acc. and part. (Luk_8:46, ”I knew that power came out of me” [a.t.]).
(E) In the sense of to understand or comprehend, with the acc. expressed or implied (Mat_13:11, the mysteries; Mar_4:13, parables; Luk_18:34; Joh_3:10; Joh_7:49, the law; 1Co_2:8, 1Co_2:14; Joh_10:6; Joh_12:16; Joh_13:12; Act_8:30; Rom_11:34; Sept.: 1Sa_20:39; Pro_1:2).
(F) By euphemism, to lie with a person of another sex as spoken of a man or men (Mat_1:25; Sept.: Gen_4:1, Gen_4:17; Gen_24:16); of a woman or women (Luk_1:34; Sept: Gen_19:8; Num_31:17, Num_31:35).
(II) To know in a completed sense, that is, to have the knowledge of.
(A) Generally: (1) As in Mat_6:3, ”let not your left hand know what your right hand does” (a.t.); see Mat_24:50; Luk_2:43; Luk_7:39; Luk_16:15; Joh_2:25; Rom_2:18; Rom_10:19; 2Co_5:21; 1Jn_3:20. Also the imper. ginṓskete, know, be assured of with the acc. (Mat_24:43; Luk_10:11; Luk_12:39). Also íste ginṓskontes toúto, you are knowing this (Eph_5:5; Sept.: Job_20:4; Ecc_8:7; Jer_3:13). With the acc. and hóti (G3754), that, by attraction, ”the Lord knoweth the thoughts of the wise” (1Co_3:20). With the acc. and part. (Act_19:35, ”who does not know how that the city of the Ephesians is [oúsan, being] a worshiper” [a.t.]; Heb_13:23). With the adv. (Act_21:37, ”Do you know Greek?” [a.t. {cf. Sept.: Neh_13:24}]). (2) With the acc. of person, to know as by sight or person (Joh_1:48; 2Co_5:16); to know one’s character (Joh_1:10; Joh_2:24; Joh_14:7, Joh_14:9; Joh_16:3; Act_19:15; Sept.: Deu_34:10; Psa_87:4; Psa_139:1). (3) With hóti (G3754), that, instead of an acc. and inf. (Joh_21:17; Jas_1:3). (4) With the inf. alone (Mat_16:3).
(B) In the sense of to know, as being what one is or professes to be, to acknowledge, with the acc. (Mat_7:23). Pass. (1Co_8:3; Gal_4:9; Sept.: Isa_33:13; Isa_61:9; Isa_63:16).
(C) With the idea of volition or good will, to know and approve or love, to care for, with the acc. of person (Joh_10:14-15, Joh_10:27; 1Ti_2:18, ”The Lord knoweth them that are his [toús óntas autoú]”; Sept.: Psa_144:3; Amo_3:2; Nah_1:7); of men (Psa_36:11; Hos_8:2). With the acc. of thing (Rom_7:15, ”That which I do, I do not know” [a.t.], meaning I do not approve, or as the KJV has it, ”allow not”; Sept.: Psa_1:6).
Sometimes there can be no distinction between the two verbs ginṓskō and epiginṓskō (Mar_2:8; Mar_8:17; Mar_5:30; Luk_8:46). In both cases the meaning is to perceive, while epiginṓskō may also mean to learn (Luk_7:37), understand (2Co_1:13-14), or to know (Act_25:10). Sometimes, however, epiginṓskō suggests advanced knowledge or special appreciation (Rom_1:32, ”when they knew full well” [a.t.], while Rom_1:21 ”they knew God” [ginṓskō] simply suggests that they could not avoid the perception of God). In the Gospel of John, ginṓskō denotes personal fellowship with God or Christ and also between the Father and the Son (Joh_10:14-15, Joh_10:27). Since the Father and the Son know each other they love each other (Joh_3:35). The same relationship exists between the Lord Jesus and His disciples (Joh_13:1). To know (ginṓskō) the Father and the Son, since They have life, is to have Their life which is eternal life (Joh_5:26; Joh_17:3). To know God is to be directed by love (1Jn_4:7-8) and is, therefore, followed by a life of love and the execution of Christ’s commandments (1Jn_2:3 ff.). See also Joh_15:9; Joh_13:34. Thus, it could be said that ginṓskō means to believe, for it is through faith that we come to love the Lord. Knowing God is certainly more than just knowing about Him (Joh_6:42; Joh_7:28). It is knowing the relation that He has with the Father (Joh_10:38; Joh_14:31 ff.). He who knows God sees Him (Joh_14:7 ff.). He who believes also knows (Joh_5:24; Joh_6:60 ff.) and he who knows believes (Joh_10:38; Joh_14:20). Without faith one cannot know either initially or progressively (Joh_16:30; Joh_17:7-8).

Sometimes epiginṓskō implies a special participation in the object known and gives greater weight to what is stated (Joh_8:32), in which it is equivalent to believing and then knowing the truth. In 1Ti_4:3 the word epiginṓskō stresses the participation in the truth, not simply believing it. Epiginṓskō indicates a closer relationship resulting from a fuller knowledge (see Col_1:6). In 1Co_13:12 the two words are used together, ginṓskō as our knowledge here on earth, and epiginṓskō as our knowledge in our perfect state in heaven, even as we are known (epiginṓskō) in a fuller way by Him here on earth. Epiginṓskō also has the sense of to discover, ascertain, determine (Luk_7:37; Luk_23:7; Act_9:30; Act_19:34; Act_22:29; Act_28:1). Epígnōsis (G1922), meaning full knowledge, as well as the verb epiginṓskō, have a particular object in mind, that is, almost a technical meaning, e.g., the conversion to Christianity (1Ti_2:4; 2Ti_2:25; Tit_1:1). Gnṓsis (G1108), knowledge, as well as the verb ginṓskō, may have a more general meaning. In Rom_1:28 the epígnōsis is the same as gnṓsis. Epígnōsis may refer rather to edification than learning (Rom_15:14; 1Co_14:6).
The contrast between ginṓskō and oída (G1492), is that the first often suggests an acquired knowledge, but oída suggests intuitive knowledge, that is, I know what I know because I am what I am. Man, for example, does not have the intuitive knowledge or instinct that an animal has because he is not an animal, and vice versa. In the same sense, man cannot know as God knows because he is not God. This is made clear in Joh_8:55, ”Yet ye have not known [egnṓkate] him, but I know [oída] him.” Man cannot know the Father experientially, but the Lord Jesus knows the Father intuitively because He and the Father are one, of the same essence. In Joh_13:7 the Lord Jesus said to Peter, ”What I do [the washing of his feet] you do not know [intuitively because you are not what you will one day be in order to understand the deeper significance of My actions] now, but thou shalt know hereafter [gnṓsē, it will be shown to you, it will be explained to you and then you will understand]” (a.t.). In Mar_4:13 the Lord Jesus said to His disciples: ”Know ye not [oídate {G1492}, you have not intuitively perceived in spite of the fact that you are My disciples, which you should have been able to perceive] this parable? And how then will ye know [gnṓsesthe, know by observation even if somebody tells you and explains it] all parables?” In Mat_7:23, ”And then will I profess [homologḗsō {G3670}, confess or I shall agree] unto them, I never knew you [égnōn {G1097}, came to observe you as having experienced Me].” However, in Mat_25:12 the Lord spoke to the unprepared virgins, ”I know you not [ouk oída, I do not intuitively know you as being my own, I do not recognize you intuitively].” The unprepared virgins were not rejected because they did not have oil in their lamps, but because they were not related to Jesus Christ. And in Mat_26:13 our Lord said, ”for ye know [oídate, intuitively know because you are still in the imperfect body and God’s revelation to you is only partly known by you {1Co_13:9}].”
Deriv.: anaginṓskō (G314), to read; gnṓmē (G1106), cognition; gnṓsis (G1108), knowledge; gnṓstēs (G1109), a knower, expert; gnōstós (G1110), well-known, acquaintance; diaginṓskō (G1231), to know thoroughly; epiginṓskō (G1921), to observe, fully perceive, notice attentively, discern; kardiognṓstēs (G2589), heart-knower; kataginṓskō (G2607), to blame condemn; proginṓskō (G4267), to know beforehand.
Syn.: epístamai (G1987), to know or acquire knowledge; sunoída (G4894), to know together, be conscious of; theōréō (G2334), to be a spectator and thus to understand or perceive; aisthánomai (G143), to perceive with the senses, while ginṓskō is to perceive through the mind; noéō (G3539), to perceive with the mind, to understand; katanoéō (G2657), to understand more fully; katalambánō (G2638), to lay hold of, apprehend, perceive; blépō (G991), to see and perceive; suníēmi (G4920), to mentally put it together, to perceive, understand; punthánomai (G4441), to inquire in order to know; parakolouthéō (G3877), to follow, observe, understand; gnōrízō (G1107), to come to know, know; diagnōrízō (G1232), to make known widely; gnōstós (G1110), known; ágnōstos (G57), unknown; agnōsía (G56), ignorance; kardiognṓstēs (G2589), one who knows the heart; anagnōrízō (G319), to recognize, to make oneself known; diagnōrízō (G1232), to make known; diaginṓskō (G1231), to determine by thorough examination; gnōrízō (G1107), to make known, understand.
Ant.: agnoéō (G50), to be ignorant; lanthánō (G2990), to fail to know, to be lacking or missing as far as understanding is concerned.

/Ohlins