MÖNSTERFÖRKUNNELSEN

Paulus har som en grund i sitt evangelium att vi var redan innan denna världen fanns utvalda i honom. När Gud skapade världen så fanns du i honom planerad hur du skulle se ut. Gud uppmätte redan då vilka gåvor och vilken kraft som du skulle operera i. Du är ett lerkärl skapat och format av honom för skatten och du kan inte bli något annat än det han har planerat. De här tankarna kommer upp i den här predikan som Janne höll i mars 2010 som fick namnet ”När Gud bygger

Paulus ”mönsterförkunnelse” som är Guds hemlighet i Kristus kommer sedan fram i Apostlarnas olika brev. Det här är bra att vi vet om för du kan pröva andra evangelium emot denna sanning. Till exempel kan nämnas att just i ändens tid så kommer man att följa ett annat evangelium. Ett evangelium som kommer att predikas av de falska predikanterna som leder bort ifrån vad Gud har planerat och tänkt för våra liv i hans vilja.

Du kan se det i Mt 7 den smala vägen måste vara Guds vilja och ”mönsterförkunnelsen”. Den breda vägen det falska evangeliet där du kan bli vad du vill i Jesu namn. Dessa 2 evangelier bygger upp människor på 2 olika grunder. På klippan är ”mönsterförkunnelsen” och på sand är det falska evangeliet. Det falska evangeliet leder fram till en dom och en avskiljning ”på den dagen”. Och detta är exakt samma mönster som i såningsmannen + den liknelse som kommer efter om ogräset och vetet. Där skall ogräset samlas i knippen först. Se det intressanta bibelstudiet om floden Där vi tar upp att avskiljandet och domen över Guds hus verkar komma 3 1/2 år innan Jesus kommer tillbaka igen.

Så även de här verserna i Romarbrevet följer denna ”mönsterförkunnelse” perfekt.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar (Agape) Gud samverkar (4903 Sun-ergeo) allt till det bästa (Det goda) för dem som är kallade efter hans beslut. (Innan världen skapades) 29 Ty dem som han i förväg (innan världen skapades) har känt (4267 Pro – Ginosko) som sina har han också förutbestämt (4309 Pro – Oritzo) till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. 30 Och dem som han har förutbestämt (4309 Pro – Oritzo) har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. 31 Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?

Vers 28 För vem gäller det här?

  • De som han har utvalt innan världens grund var lagd.
  • De som älskar honom Gk: Agape betyder att underordna sig en konungs bud.

Vers 28 För dem om älskar honom och underordnar sig honom så samverkar alltså allt till det goda står det i grekiskan. Och svaret på vad det goda är och hur allt samverkar till det goda får du i vers 29.

Vers 29 Det börjar med Ty för att det skall förklara vad som är sagt innan i vers 28. Här får vi reda på att det goda är att formas till Sonens bild. Vilket måste enligt Paulus ”mönsterförkunnelse” betyda att vi blir exakt de lerkärlen som han innan världens grund var lagd har bestämt oss till. För att i oss kunna placera en skatt.

Vers 29 Ordet förutbestämt är 4309 Pro – Oritzo vilket ger oss svaret på hur allting samverkar till Det goda. Alltså hur kommer jag att bli det kärl som han kan lägga sin skatt i?. (Hans Sons bild)

4309 Prooritzo betyder att begränsa i förväg. Det innebär att Gud själv har bestämt en väg för dig att vandra på och denna väg har han gjort smal. Just för att du om du älskar honom och underordnar dig hans bud kommer att formas och bli just den bilden och få de skatter som han har bestämt innan världens grund var lagd. (se Mt 7)

Det innebär att de förutberedda gärningarna och hans vila är någonting som du måste gå i tro och i kärlek in i. Du kan läsa om detta i Heb 4 och Ef 2:8-10 vilket visar ett både kärlet och gåvorna i kärlet är avpassade för varandra.

Vers 30 Det finns alltså inga genvägar att bli det Gud bestämt. Du måste i Agapekärlek och i Tro vandra den väg han kallar just dig till för att just du skall bli det han har planerat och tänkt.

Vers 30 Det står här att han kallar dem han förutbestämt 4309 Prooritzo vilket måste betyda att han kallar oss att vandra en väg som är förutberedd av honom själv redan innan världens grund var lagd.

Och detta mönster kan du se i Abrahams liv han kallades för att bli just det som Sonen redan bestämt att han skulle bli. Han kunde inte bli någonting annat än det men både det bittra och det söta han mötte på vägen formade honom till detta. Rättfärdig är du i Guds ögon om du i TRO lyder och ödmjukar dig och vandrar i riktning mot det målet.

Då kanske tanken dyker upp hos oss. Kan inte människor och Satan förstöra Guds plan för mitt liv? Svaret från Gud är att nej ingenting kan någonsin förstöra den plan Gud har för våra liv om vi inte självmant väljer att hoppa av trons väg.

Vers 31 Här vill vi citera kommentarerna till bibelprogrammet E – Sword JFB som säger följande.

Om nu Gud är engagerad att låta oss nå målet så kommer han att få oss igenom allting. För att alla fiender måste också vara hans. Vem är det som sätter upp tistlar och törnen i hans väg? Han kommer att beredda oss vägen igenom hur det än ser ut.

Jes 27:1 På den tiden skall HERREN med sitt svärd, det hårda, det stora och starka, hemsöka Leviatan, den snabba ormen, och Leviatan, den ringlande ormen, och skall dräpa draken, som ligger i havet. 2 På den tiden skall finnas en vingård, rik på vin, och man skall sjunga om den: 3 Jag, HERREN, är dess vaktar, åter och åter vattnar jag den. För att ingen skall skada den, vaktar jag den natt och dag. 4 Jag vredgas icke på den nej, omtistel och törne ville begynna strid, så skulle jag gå löst därpå och bränna upp alltsammans.

Tistel och Törne är människors vägar kan du se i Jes 55 Och om människors vägar kommer emot Guds vägar så har han alltid en väg rakt igenom. Jesus besegrade ormen på Golgata V 1.

Rom 8:28-31 Ger oss bilden av ett lerkärl som ödmjukar sig under Guds mäktiga hand (Agape) Och formas till det Herren har planerat genom att möta både gott och ont på vägen. Och när tiden är inne så blir lerkärlet färdig så att skatten kan läggas till och hon kan användas till ett gott verk.

Du kan se de här tankarna även i Jakobsbrevet.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. 8 Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. 9 Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. 10 Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er.

Elvor och jag har själva upplevt precis det vi undervisar om genom korsets skola. Vi vet att Gud har en väg rakt igenom svårigheterna även när tistlar och törnen tar över. Herren har alltid en väg för de som älskar honom rakt igenom varje prövning du möter. Du hittar ett vittnesbörd om detta här (2 Kor 4:7-9)

Om vi går tillbaka igen till Rom 8:30 så står det att Gud förhärligar de han kallar vilket betyder att vi blir just den bilden som Sonen har bestämt. (Se även 2 Kor 3:18)

Obs! Det är inte Kalvinism jag undervisar för jag menar att människan kan falla av och vända Gud ryggen.