De här verserna om domen handlar om en avskiljning. Men det handlar också om rättfärdighet för att vara rättfärdig betyder egentligen: Att vara frikänd från dom.

Att vara rättfärdig (frikänd från domen) kan man bara bli igenom att tro. Tron är en överbevisning om det vi inte kan se (Heb 11:1-2) så Tron är med andra ord ett avtäckande överbevisande andligt ljus från himlen. Detta kommer från Gud Herren Jesus själv han är trons upphovsman och fullkomnare (Heb 12:2)

Alltså från honom själv kommer detta avslöjande överbevisande ljus som drar upp gränserna för den väg vi skall vandra på. Att vara rättfärdig (frikänd från domen) av tro (andligt ljus) innebär alltså att vi vandrar i tro (andligt ljus) och inte i åskådning. (2 kor 5:7)

För att kunna förstå verserna vi nu ska ta upp om domen rekomenderas att vi först tar och studerar vem Gud är. För det är Gud (Elohim) som dömer (avskiljer eller rättfärdiggör = frikänner) >>

Vi får här veta att namnet för Gud på hebreiska är Elohim. Det är plural och grundbetydelsen är att han har ensamrätten att dra upp gränser och han har ensamrätten att själv stå för bestraffningen av överträdelsen av dessa gränser.

Ett annat studie som är viktigt att känna till är att Herren samarbetar med ditt samvete (Dörren) för att detta Andliga överbevisande ljus skall kunna nå in till din själ för att frälsa dig >> Det är hela tiden ett val vi gör. Vi kan vandra i detta ljuset och låta det förvandla oss då vandrar vi i rättfärdighet och tro. (utan täckelse) Men om vi stänger dörren så vandrar vi i orättfärdighet och otro. (med täckelse)

Det här andliga överbevisande ljuset kallas även för sanningen (Aletheia) som betyder att ”avtäcka” och eller en avslöjande realitet. Jag tror att vi nu har fått så mycket information att vi kan gå vidare till själva bibelverserna.

Joh 3:1 Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. 2 Han kom till Jesus om natten och sade: ”Rabbi, vi vet att det är från Gud (Elohim) du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud (Elohim) är med honom.” 3 Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se (1492 Eido) Guds (Elohims) rike. 4 Nikodemus sade: ”Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?” 5 Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in (han får nycklarna) i Guds (Elohim) rike. 6 Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. 7 Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. 8 Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.” 9 Nikodemus frågade: ”Hur kan det ske?” 10 Jesus svarade: ”Du är Israels lärare och vet inte det. 11 Amen, amen säger jag dig: Det vi vet (1492 Eido) talar vi, och det vi har sett (3708 Horao) vittnar (3140 Martureo) vi om, och vårt vittnesbörd (Marturia = Guds andliga ljus) tar ni inte emot. (2983 Lambano) 12 Om ni inte tror (överbevisas av ljuset) när jag talar till er om det som hör jorden till, hur skall ni då kunna tro (överbevisas av ljuset) när jag talar till er om det som hör himlen (hör Gud domaren till) till? 13 Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, Människosonen som är i himlen. (är i Gud domaren)14 Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd, 15 för att var och en som tror (överbevisas av ljuset) på honom skall ha evigt liv. (Ande) 16 Ty så älskade Gud(Elohim) världen (Kosmos) att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror (överbevisas av ljuset) på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud (Elohim) sin Son (Hans perfekta avbild) till världen (Kosmos) för att döma (Avskilja) världen (Kosmos) utan för att världen (Kosmos) skulle bli frälst (genom tron = överbevisas av ljuset) genom honom. 18 Den som tror (överbevisas av ljuset) på honom blir inte dömd, men den som inte tror (överbevisas av ljuset) är redan dömd (Avskiljd) eftersom han inte tror(överbevisas av ljuset) på Guds enfödde Sons namn. (Guds härlighets ljus i Jesu ansikte) 19 Och detta är domen (Avskiljningen) ljuset (överbevisande ljuset) kom till världen (Kosmos) och människorna älskade (Agape – underordnade sig en konungs gräns) mörkret och inte ljuset (Agape – underordnade sig en konungs gräns) eftersom deras gärningar var onda.( 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset (Överbevisningen från Gud) och kommer inte till ljuset (Överbevisningen från Gud) för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som lyder sanningen (Underordnar sig Gud = Agape) kommer till ljuset (Det överbevisande ljuset från Gud) för att det skall bli uppenbart (5319 Phaneroo – Bekräftat – få ljus över) att hans gärningar är gjorda i Gud. (Elohim)

V 2 Nikodemus förstod att Jesus drog upp vägen och Guds gränser för att Gud bekräftade hela tiden det Jesus sa med helt makalösa under och tecken. Ve oss om vi inte drar upp samma väg och gränser som Gud har (Jak 3:1)

v 3 – 5 Vi måste födas på nytt av Anden i den nya skapelsen. Då kan vi se (1492 Eido) – se samvetet >> detta handlar om en andlig intuition och en andlig syn här. det handlar om att kunna ta emot en Andlig information in i din själ ett ljus. Guds rike är ett andligt rike av ljus som inte tillhör denna världen. För att kunna komma in i det ljuset måste vi bli födda av Anden och det är i detta överbevisande ljuset (sanningen – tron) som Gud regerar över oss.

Mt 16 ser vi vad riket egentligen handlar om nycklarna till riket är att se och uppleva vad som är rätt eller vad som är fel för att kunna vandra inför hans ansiktes ljus utan täckelse. De som är på klippan står alltså under ett överbevisande andligt ljus från himlen de vet vad som för dem utanför gränserna och de tar sig tillvara. Detta är andlig vishet.

V 11 Det här är intressant för Jesus säger hela tiden VI när han talar om ett vittnesbörd och 3140 martureo handlar på grekiska om en helt avgörande överbevisning i en domstol. Gud är Elohim (Pluralis) Jesus är själv Gud så därför talar han i VI form här. Vilket Heb 1 bekräftar (Heb 1:1-8) Gud talade genom Jesus om ett överbevisande vittnesbörd i en rättsak. (1 Joh 5:9) detta överbevisande ljus är Guds son.

V 12 Handlar om att tro och i detta sammanhang betyder det att ta emot Guds vittnesbörd alltså det överbevisande ljuset från Gud (Domaren) Och den som gör det blir frikänd från domen (Rättfärdig)

Den som nu står i detta överbevisande ljus från Gud är frikänd från domen. Den troende underordnar sig nu sanningen som uppenbaras mer och mer och blir mer och mer lik sonen genom en förvandling. Den som inte tror och överbevisas av ljuset är fortfarande kvar i världen (Kosmos)

Världen här är Kosmos som betyder en arrangerad ordning och är ett mörker och där råder denna tidsålders Gud (Ef 6) Mörkret står i en direkt motsats till tron och Guds Rike. Det överbevisande ljuset från Gud i vilket vi underordnar oss och lyder.

Om vi nu går till Apg 5:29-32 får vi se samma tankar om igen fariseerna sitter där i en domstol (i mörker och egen rättfärdighet) och skall döma lärjungarna (som står under Guds överbevisande ljus) i rättfärdighet. >>

Ordet för lydnad i sammanhanget betyder: Att bli överbevisad av en konung till lydnad (ljuset)

Efter 14 års tystnad får Abraham komma till och inför Herrens ansikte (hans ljus) för att hans gärningar skulle avslöjas. De var människoverk (Hagar – Ismael) trons fader vände om här och gjorde bättring från sina egna gärningar.

Vad gjorde Abraham när ljuset från Herrens ansikte kom? Jo han ödmjukade sig inför Herren. Vad gjorde Kain när ljuset kom? Han stod emot sanningen. Istället för att komma till ljuset och bekänna så fortsatte han i sina onda gärningar. Till slut ledde det här till ett mord.

Men i NT så skärper Jesus lagen och säger att det räcker med tanken för att begå äktenskapsbrott. Tydligen räcker det med att gå omkring med samma attityd som Kain för att kallas för mördare i NT.

Jakobsbrevet verkar ha varit en riktigt söt församling.

Jas 4:1 Varav uppkomma strider, och varav tvister bland er? Månne icke av de lustar som föra krig i er lemmar? 2 I ären fulla av begärelser, men haven dock intet; I dräpen och hysen avund, men kunnen dock intet vinna; och så tvisten och striden I. I har intet, därför att I inte ber.

Det är intressant att se vem som rådde i församlingen Gud (Domaren) eller Djävulen (Åklagaren). Gud hade lämnat församlingen och åklagaren hade tagit över. Gud väntade på ödmjukhet och bekännelse inför hans ansikte.