Fil1:9 Och min bön är att er kärlek (A) mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme 10 så att ni kan avgöra vad som är rätt (1308 Dia-Phero) och vara rena och fläckfria på Kristi dag 11 rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger (Han i oss Jes) Gud till ära och pris.

Innan vi fortsätter måste vi visa att kärleken (Agape) strömmar ur den pånyttfödelse genom tron som vi får ifrån ovan.

1Joh 5:1 Var och en som tror att Jesus är Kristus (Konungen) han är född av Gud, och var och en som älskar (Agape) Gud som har fött, älskar (Agape) också den som är född av honom. 2 När vi älskar (Agape) Gud och håller (Underordnar oss) hans bud, då vet vi att vi älskar (Agape) Guds barn. 3 Detta är kärleken (Agape) till Gud: att vi håller (Underordnar oss) hans bud. Och hans bud är inte tunga. 4 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son? (Konungen)

Ordet Agape betyder: Att underordna sig en konungs regler (Läran) och bud eller gränser och det kan vi tydligt se i sammanhanget här. Igenom den tro som vi får genom pånyttfödelsen så får vi samtidigt en förmåga och kraft att kunna lyda Gud och underordna sig det som han visar dig. (Det är Agape)

Fil 1:9-11 Säger att den förmågan att kunna lyda Gud (Agape) kommer att öka igenom Anden och kunna ge oss en andlig urskiljningsförmåga. (Grekiska ordet är 1308 Dia-Phero)

Så den som är född av Gud han har fått en tro och ur den tron strömmar Agapekärleken. Den Agape säger bibeln i 1 Johannes 5:1-5 är kopplat till hans undervisning (Gränser) och beskriver att samma pånyttfödelse från ovan som gerTro och Agape till Gud ger också Agape till den som är född av honom. (1 Joh 5:1)

Om du växer i Agape och din broder växer i Agape först då kan det bli ett ömsesidigt underornande i kristi kropp för varandra. Det är absolut inte varandra vi ska underordna oss utan det är Kungen i oss det handlar om. Det är först när Kungen blir stor i oss och i församlingen som en Kristi Kropp kan byggas upp.

EF 4:11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. 14 Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. 15 Vi skall i stället i kärlek (Agape) hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus 16 Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek(Agape) och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.

De här verserna beskriver egentligen samma sak som Fil 1:9-11 nämligen att Agapen skall växa genom Tron växa upp i oss och ge oss urskiljning så att vi inte luras av villfarelse. Vi nämde ju att Agape alltid har med den sanna läran att göra.

V 14 här beskriver exakt det ordet som urskiljning beskrivs som i Fil 1

Fil1:9 Och min bön är att er kärlek (Agape) mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme10 så att ni kan avgöra (Urskilja – Bedöma) vad som är rätt (1308 Dia-Phero) och vara rena och fläckfria på Kristi dag11 rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger (Han i oss) Gud till ära och pris.

1308 DiaPhero kan betyda olika saker enligt kommentarer. Ordet kan betyda att kastas hit och dit hjälplöst på havet som ett skepp i storm. (Ef 1:14) (Apg 27:27)

Därför ligger också i den betydelsen precis vad 1 Johannes 4 beskriver att testa andarna (Vindarna – Inspirationen och Drivkraften) bakom villoläran för att se vilken källa den har.

1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna (Vindarna – inspiration och drivkraft) om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus (Kungen i riket) som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. 4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. 5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande. 7 Mina älskade (Agape) låt oss älska (Agape)varandra, ty kärleken (Agape) är av Gud, och var och en som älskar (Agape) är född av Gud och känner Gud.

Det är precis de tankarna James Sundkvist hade när han skrev boken: Who’s Driving The Purpose Driven Church och på Svenska: Vad är det för ande bakom rörelsen: Att Leva med mål och mening? >> Leder den till Agape? Leder den till att läran (Sanningen) upphöjs och att man under den sanna läran kan underordna sig varandra?

  • 1308 DiaPhero kan betyda att bli fri från en oren metall
  • 1308 DiaPhero kan betyda den inspiration och kraft bakom rörelse eller transport (Vilken ond eller god?)

I ändetiden så säger bibeln att en stor rörelse skall uppstå av dem som kärleken har kallnat hos. Dessa kallas för ”de laglösa” jag har vid ett flertal tillfällen drömt om ett tåg som skall gå ifrån en station som är inspirerade av villfarelsen. Det tåget går bort ifrån Herren och Tron det är ett avfallets tåg.

  • 1308 DiaPhero kan även betyda att Gud visar dig vad som är fel för att du skall kunna dra bort ifrån dem.

Grekiska grundtexten beskriver väldigt tydligt att de laglösas villfarelse är som en (Tåg)Transport som åker i väg mot ett felaktigt mål.

2 Pet 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv – något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

V 17 GK: Var på er vakt så att ni inte åker med i samma transport (Tåg) som ”de laglösa”

Jakob Prash (Messiansk Jude) säger något väldigt intressant angående 2 Petr 2:1-2. Han säger att det står falska profeter och lärare där för att det är den läran du tror på som profeterna profeterar.

2 Pe 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas.

V2 Grek: Talar också om en transport eller en rörelse ut (Tåg) ifrån centrum (Avfall)

Hela Apostla/Profetrörelsen har Latter Rain läran i botten, så därför kommer deras falska lärare och profeter att profetera om en elitarmé av kristna som skall inta hela städer och upprätta ”Riket” här och nu på jorden.

Du ser idag en stor ekumenisk skuta som kommer samman och använder sig av en enda bibelvers taget ur sitt sammanhang för att rättfärdiggöra sina enhetsplaner. Man menar att kärlek (Agape) är något helt annat än vad det kärlek menar de är en slags samförståelse som sträcker sig över alla gränser.

Joh 17:21 Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig. 22 Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett: 23 jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat (Agape) dem så som du har älskat (Agape) mig.

Läs gärna denna artikel av Mike Gendron om urskiljning >>

Mvh Janne Ohlin