1 Kor 1:27 Men det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud, för att han skulle låta de visa komma på skam. 28 Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud ja, det som ingenting var – för att han skulle göra det till intet, som någonting var. 29 Ty han ville inte att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud. 30 Men hans verk är det att I är i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet och helgelse och till förlossning, 31 för att så skall ske, som det är skrivet: Den som vill berömma sig, han berömme sig av Herren. Och Paulus hämtar denna undervisning från Jeremia bok.

Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise berömme sig inte av sin vishet, den starke berömme sig inte av sin styrka, den rike berömme sig inte av sin rikedom. 24 Nej, den som vill berömma sig, han berömme sig där av att han har förstånd till att känna mig: att jag är HERREN, som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger HERREN.

Där det står berömme sig så betyder ordet egentligen ”Att skina” eller ”Att lysa”. Och så har vi troligen fått uttydningen till liknelsen om de 10 Jungfrurna i Mt 25.

Till vem har Herren behag? Paulus säger att de som är i ett köttsligt väsende kan inte behaga Gud. Ett köttsligt sinne det är ett världsligt sinne drivet av det som finns i människan och inte i Gud. Vi går till våra bibelnycklar för att få svaret på vem är i världen? se även det grekiska ordet Alazoneia  

Watchman Nee så här: Gudsriket bor i dem som ödmjukt tar emot Jesu fullbordade verk på Golgata och håller fast vid detta. Det är dessa som har Jesus som Herren i sina liv. Det är bara dessa som är ETT med honom och varandra. Satan däremot han har sina tjänare som styrs av mörkret (Lögn)(Uppblandat ljus) han regerar igenom människors kött och hans rike kallas för VÄRLDEN. Han kallas även för denna tidsålders Gud och världens furste.

Vlket måste föra med sig att köttet måste korsfästas för att Guds Rike skall kunna manifesteras igenom våra liv.
Bibeln säger att den mänskiga visdomen och kraften är själisk och jordisk och har sin drivkraft hos de onda andarna.

Jak 3:14 Om I åter i era hjärtan hysen bitter avund och ären genstridiga, då mån I icke förhäva eder och ljuga, i strid mot sanningen. 15 Sådan ”vishet” kommer icke ned ovanifrån, utan är av jorden och tillhör de ”själiska” människorna, ja, de onda andarna.

Den visdomen skapa en falsk nitälskan som sätter människan och hennes person och karisma centrum istället för det som kommer från Gud.

En sådan visdom utväljer ledare i församlingen utifrån själsiga och jordiska förmågor istället för Andliga. Och det var precis det Jakob i sitt brev att ledarna i den församlingen gjorde. De byggde med andra ord på sand (mänsklig visdom) se Jakob 2:1-3.

I ändens tid så är det just det tankesättet de falska profeterna kommer att leda församlingar in i nämligen ut från kristus och in i världen se komm 2 Petrus 2

Och då är vi tillbaka igen där vi började….

1Kor 1:27 Men det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud, för att han skulle låta de visa komma på skam. 28 Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud ja, det som ingenting var – för att han skulle göra det till intet, som någonting var. 29 Ty han ville inte att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud. 30 Men hans verk är det att I är i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet och helgelse och till förlossning, 31 för att så skall ske, som det är skrivet: Den som vill berömma sig, han berömme sig av Herren.

En världslig församling utväljer alltså inte det svaga utan det starka. Den utväljer det som i världen är stort starkt och mäktigt nämligen själsliga ledaregenskaper och själsliga organisationsförmågor. Detta kommer givetvis att föra med sig att den som är ödmjuk och fattig i anden kommer att föraktas.

Tyvärr är det precis detta tankesätt som nu har tagit över de flesta församlingar.

Gud säger att han skall göra så att detta starka skall komma på skam undrar hur han skall göra det? Jo han kommer att stänga vägen för de starka i världen men öppna vägen för den svage i världen. Det kan du se när du läser liknelsen om de 10 jungfrurna. De 5 ovisa handlar om att de tror att de har ljus och kraft men det är inte Guds ljus eller hans kraft.

På samma sätt kan du jämföra Laodicea med Filadelfia i Uppenbarelseboken. Laodicea var andliga och visa i sina egna ögon de riskerar att inte komma in i himmelriket. Filadelfia däremot var inte stora och visa i sina egna ögon men de hade vaktat på hans ord. Och det är Agape kärleken och den ger nyckeln in i himmelriket.