JOH 20:24 Men Tomas, en av de tolv han som kallades Didymus var inte med dem när Jesus kom. 25 Då nu de andra lärjungarna sade till honom att de hade sett Herren, svarade han dem. Om jag inte ser hålen efter spikarna i hans händer och sticker mitt finger i hålen efter spikarna och sticker min hand i hans sida så kan jag inte tro det. 26 Åtta dagar därefter var hans lärjungar åter därinne och Tomas var med bland dem. Då kom Jesus medan dörrarna var stängda och stod mitt ibland de, och sade: Frid vare med er! 27 Sedan sade han till Tomas: Räck hit dit finger se här är mina händer och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro. 28 Tomas svarade och sa till honom: Min Herre och min Gud! 29 Jesus sade till honom: Eftersom du har sett mig, tror du? Saliga (3107 Makarios) är de som inte se och dock tro. (4100 Pisteuo)

Ordet Makarios betyder att vara inre andligt välsignad. Du kan inte vara andligt välsignad samtidigt som du är utanför Guds uppsatta gränser det är omöjligt.

Ef 1:3 Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse.

Du såg väl vart den gränsen gick för välsignelsen? I Kristus viket innebär att om du låter dig övertygas och lyder den övertygelsen (Tron) så är du innan för den gräns som Gud har dragit upp och välsignelsen kommer att träffa dig.

När det står I Kristus och i hans namn så handlar det om att man måste ödmjuka sig och ta till sig det som den personen stod för och lärde. Många kommer att komma i hans namn men inte stå för vad Jesus står för.

Nu ska vi läsa lite mer i Efesierbrevet 1 för att du får lära dig att välsignelsen kommer in i ditt hjärta igenom dina hjärtas ögon. När dina ögon öppnas så blir du mer och mer övertygad och lydig Herren. Han griper dig med sin Kärlek (Agape)

EF 1:15 Sedan jag fick höra om eder tro i Herren Jesus och om eder kärlek till alla de heliga, 16 har därför jag å min sida icke upphört att tacka Gud för er, när jag tänker på er i mina böner. 17 Och min bön är att vår Herres, Jesu Kristi, Gud, härlighetens Fader, må ge er en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap (1922 Epignosis >>) om sig, 18 och att han må upplysa era hjärtans ögon, så att I förstår hur det hopp är vartill han har kallat er hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19 och hur översvinnligt stor hans makt är på oss som tro allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft, 20 varmed han har verkat i Kristus, i det att han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen, 21 över alla andevärldens furstar och väldigheter och makter och herrar ja, över allt som kan nämnas, icke allenast i denna tidsålder, utan ock i den tillkommande.

I min Wordstudy står det skrivet så här.

G3107
μακάριος
makários; fem. makaría, neut. makárion, adj. A prose form of the poetic mákar (n.f.), blessed one. Blessed, possessing the favor of God, that state of being marked by fullness from God. It indicates the state of the believer in Christ (Mat_5:3-11, ”Blessed . . . for my sake”; Luk_6:20-22, ”Blessed . . . for the Son of man’s sake”), said of one who becomes a partaker of God’s nature through faith in Christ (2Pe_1:4). The believer is indwelt by the Holy Spirit because of Christ and as a result should be fully satisfied no matter the circumstances. Makários differs from the word ”happy” in that the person is happy who has good luck (from the root hap meaning luck as a favorable circumstance). To be makários, blessed, is equivalent to having God’s kingdom within one’s heart (Mat_5:3, Mat_5:10). Aristotle contrasts makários to endeḗs (G1729), the needy one. Makários is the one who is in the world yet independent of the world. His satisfaction comes from God and not from favorable circumstances.

Alltså är det samma sak som att ha Guds Rike inneboende I hjärtat igenom tron. Man kan alltså se med trons ögon som är hjärtats ögon. Den största välsignelsen du kan ha är att få hjärtas ögon öppnade så att du kan se Guds Rike och bli övertygad och verkligen få uppleva hans välsignelse i ditt liv.

Så Joh 20 V 29 talar om för oss att det finns 2 olika sorters tro. En som är själslig och en som är Andlig. Det är bara den Andliga tron som är välsignelsen. Vi är nu faktiskt inne på samma tankar som i min bibelkommentar på Apg så du kan läsa.

Det handlar om TRO – LYDNAD – AGAPE