Luk 21:36 Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape (EX-Pheugo) all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att * (Kataaxioo) kunna undfly (EX-Pheugo) allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Ordet EX-Pheugo visar oss att frälsning Yasha ”To Open up” tydligt är frälsning  genom att få en väg att gå pårakt igenom (EX) prövningen innan Jesus själv kommer. V 36 visar här hur vi arbetar på vår frälsning. Vaka Alltid! Be om Kraft!

GK: Deomai = Att binda sig samman med någon. GK: * Kataaxioo = Att bli bedömda som värdiga (Rättfärdighet genom TRO)

Detta ord pekar alltså bakåt på det ord som står innan och det är att ”Binda sig samman med honom” Kan du se att bedömandet att räknas värdig (GK: Kataaxioo) tas före den dagen (2250 Hemera) som kommer som en snaraöver hela jorden?

Upp 3:4 Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de skall vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty de är värdiga.

Både Grekiskan 2250 Hemera  och Hebreiskans 3117 Yom kan betyda en tidsperiod mellan 2 uppsatta fasta tidspunkter. I det här fallet börjar det med att Herren sänder en period av prövning innan han själv kommer tillbaka igen. Så det är en dom och en snara eller en flod som kommer vid tidpunkt 1 och Jesus själv vid tidpunkt 2För mera information läs Upp 11 och Fil 2:13