Joh 8:21 Än en gång sade Jesus till dem: ”Jag går bort, och ni kommer att söka efter mig, men ni kommer att dö i er synd. Dit jag går kan ni inte komma.” 22 Då sade judarna: ”Tänker han ta sitt liv, eftersom han säger: Dit jag går kan ni inte komma?” 23 Han sade till dem: ”Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. 24 Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.” 25 De frågade: ”Vem är du då?” Jesus svarade: ”Begynnelsen, något som jag också har sagt er. 26 Mycket har jag att säga om er och döma er för. Han som har sänt mig är trovärdig, och det jag har hört av honom förkunnar jag för världen.” 27 De förstod inte att han talade till dem om Fadern. 28 Då sade Jesus till dem: ”När ni har upphöjt Människosonen, skall ni förstå att Jag Är och att jag inte gör något av mig själv utan talar vad Fadern har lärt mig. 29 Och han som har sänt mig är med mig. Han har inte lämnat mig ensam, eftersom jag alltid gör det som behagar honom.” 30 När han sade detta, kom många till tro på honom. 31 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, 32 och ni skall förstå (1097 Ginosko) sanningen (225 Aletheia) och sanningen (225 Aletheia) skall göra er fria.

Ernest O`Neill är en duktig bibellärare från USA han säger att: Sanningen är (225 Aletheia) det faktum att Jesus i sin död och sin uppståndelse har fullkomligt besegrat denna världen. Den segern innebär att alla människor och deras planer som ser ut att hindra Guds planer för ditt liv är också besegrade på korset.

Det Jesus undervisar om här är att kunskapen (1097 Ginosko) om denna sanning (225 Aletheia) skall befria oss från världen. Ordet 1097 Ginosko innebär att genom en erfarenhet och beröring på tag i denna kunskap.

Vers 31 Indikerar att vi måste förbli i hans plan och följa honom om vi skall få uppleva det här. Det här med sanningen (225 Aletheia) är alltså ingenting som den som lever hur han själv vill får tag i (Världen)

Och som vi tidigare lärt oss genom Watchman Nee finns det inget annat sätt att få tag på den här sanningen (225 Aletheia) än genom en pånyttfödd ande. Informationen som kommer från Gud genom hans Ande måste levandegöras i din ande och passera ditt samvete för att sedan upplysa och beröra din själ.

Och det är därför Jesus talar om att sanningens Ande skall komma.

Joh 14:15 Om ni älskar (Agape) mig, håller ni fast vid mina bud. 16 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, 17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner (1097 Ginosko) honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er.

Anden skall leda oss in i hela sanningen.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens (225 Aletheia) Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. (225 Aletheia) Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig ty av det som är mitt (Härligheten) skall han ta och förkunna (312 Anaggello = Visa en full innehålsförteckning) för er.

Evangeliet kommer till oss som ord. Men om inte Sanningens Ande låser upp evangeliet för oss så förblir boken stängd för våra hjärtas ögon. Det blir ord utan härlighet utan liv! Man kan höra och känna när en sådan person skall predika för det kommer själiska ord som inte berör för han har inte stått ansikte mot ansikte utan täckelse med bokens författare.

Den som har stått ansikte mot ansikte utan täckelse med bokens författare kan ta emot sanningen och härligheten och sprida det vidare. Och det kommer att ha en fövandlande effekt på dem som är där och lyssnar.

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen (225 Aletheia) och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Vad är det för ljus som lyser upp Paulus hjärta? Jo det är Sanningens Ande som hämtar en full innehållsförteckning av Vad Jesus Kristus har gjort för oss genom sin död och sin uppståndelse. Lägg märke till att han hela tiden nämner därför Paulus att därför ger vi inte upp och att denna skatten i lerkärlet för honom igenom alla svårigheterna.

Det är en levande upplevd kunskap om att mörkret inte kan övervinna ljuset. Hur mycket än mörkret än försöker kan det inte rubba de planer Gud har för dig och mig. Mörkret kan inte göra om intet den väg som Herren har planerat att du skall vandra tillsammans med honom. OM vi inte själva låter MÖRKRET besegra OSS!

Apati och Försoffning är ett sätt som gör att mörkret kommer över våra hjärtan Rom 1:21-23

När du läst det studiet skall du läsa V 5 här ovan för det 1:a som händer när Apati och Försoffning börjar att skymma bilden av den levande Gudens härlighet är att vi börjar att se människor istället för Gud i hjärtat. Och V5 beskriver att Paulus inte predikar oss själva (Humanism)

Nej V5 Jesus är Herren och vi Tjänare för er för Jesu skull! Ta dig nu en titt på Gal 6 så ska vi läsa om att V 5 ovan handlar om Agapekärlek och Kristi lag.

Gal 6:2 Bär varandras bördor (Kamp och Strid) så uppfyller ni Kristi lag. 3 Ty den som tror sig vara något(predikar sig själv) fast han ingenting är, han bedrar sig själv. 4 Var och en skall pröva sina egna gärningar. Han behåller då för sig själv det som är värt att vara stolt över och jämför sig inte med andra. 5 Ty var och en skall bära sin egen börda. (Egen Nådeutrustning)

Ovanstående är Agapekärleken som är 2 faldig 1 ett underordnande av Herren och hans lära 2 Med den utrustning du får av Anden skall du lyfta upp din nästa.