Heb 11:1 Tron (4102 Pistis) är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det (4229 Pragma) man inte ser. 2 Genom tron (4102 Pistis) fick fäderna sitt vittnesbörd. (3140 Martureo) 3 Genom tron (4102 Pistis) förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.

Tron kommer ifrån Gud själv som är Ande så tron måste vara ett överbevisande ljus som ger övetygelse och en överbevisning om det vi inte kan se. (Ande)

3150 Martureo = Ett gammalt ord som egentligen betyder att lägga fram kraftiga bevis i en rättsak. Och det kommer alltså av tron. Lärjungarna skulle ju stanna i staden tills de fick kraft och bli hans vittnen (Martureo)

Spiro Zodhiates: Ordet kommer av en rot 3982 Peitho som betyder att: Vinna över och att Överbevisas. Så den som tror han övervinns av Jesus och överbevisat av honom.

Vines dictionary: (1) En fast övertygelse en full övertygelse gällande Guds sanningar vilket orsakar en bekännelse. (2) Det betyder att ge upp inför honom och låta honom ta över. (3) men sann tro kräver handlande i överensstämmelse med omvändelsen. (4) Uppgivandet till honom skapar en grund i hjärtat av tillit till Gud och på hans löften. (5) det skapar en kraft i oss som gör att vi kan uppleva att det lovade redan är uppfyllt och att vi nu handlar på den grunden.

Tro kräver alltid att Gud gör någonting först innan vi kan ta emot informationen och agera på den. Så Guds ljus och uppenbarade ord måste först influera hjärtat innan vi kan handla.

Tron är en överbevisning om det man hoppas det är en visshet och en garanti om 4229 Pragma = Någonting som är fullbordat.

Någonting är alltså redan gjort hos Gud. Vi måste ställa oss frågan vad i förhållande till mig? Och svaret blir: Den du skall bli i Kristus och de gärningar som han vill att du skall göra i honom.

Tron står alltid tillsammans med ordet EIS Och det är en rörelse in mot centrum av honom. Alltså mot det målet som han har bestämt dig till och de gärningar han har bestämt dig till.

Joh 3:14 Och såsom Moses upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd, 15 så att var och en som tror (1519 EIS) skall i honom ha evigt liv. 16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son på det att var och en som tror på (1519 EIS) honom skall inte förgås utan ha evigt liv. 17 Ty inte sände Gud sin Son i (1519 EIS) världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom.18 Den som tror på (1519 EIS) honom, han blir inte dömd, men den som inte tror han är redan dömd eftersom han inte tror på (1519 EIS) Guds enfödde Sons namn. 19 Och detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda 20 Ty var och en som gör vad ont är, han hatar ljuset och kommer inte till ljuset på det att hans gärningar inte ska bli blottade.

Ser du att om du vandrar i tro kommer du mer och mer in emot centrum av honom. Du blir det han bestämt att du skall bli och du gör vad han redan bestämt att du skall göra.

Ef 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, somGud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Grekiskan säger precis som vi undervisat tidigare att: Både verket och gärningarna är förutberedda av Gud och genomtron vandrar vi in i dem. Hebreerbrevet visar oss helt klart att tron skall föra oss in i vilan och den är underbar det är att komma in i Guds sabbat där alla gärningar är fullbordade. Så tron pekar alltså bakåt mot något som redan är fullbordat nämligen Guds sabbatsvila den 7:e dagen.

Att komma in i landet är alltså en förebild på att bli det Gud tänkt att du skall bli och göra det Gud tänkt att du skall göra. Något annat alternativ har inte Gud med våra liv.

Heb 4:1 Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. 2 Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. 3 Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger: Då svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila, och det fastän hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd. 4 Ty på stället om den sjunde dagen säger han: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. 5 På det här stället säger han: De skall aldrig komma in i min vila. 6 Det står alltså fast att somliga går in i vilan och att de som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin olydnads skull. 7 Därför bestämmer han på nytt en dag som han kallar i dag, när han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. 8 Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. 9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. 10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. 14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Låt mig ta ett exempel år 1989 kom jag Janne till frälsning: Den frälsningen började med ett levande ord: Herren sa: Gå nu sanningens väg dig skall intet fattas.

De orden lyfte mig och gav mig kraft att handla jag fick ta emot någonting i mitt innersta som gav mig en sådan förvissning om att allt kommer att bli bra. Och det som hände mig var att de levande orden födde tron som fick mig att handla.

Rom 10:17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. (Rhema)

Mina fötter började alltså gå på en fast mark en övertygelse som jag aldrig haft förut i mitt liv. Det var en bergfast känsla och övertygelse om att jag var på väg mot en ny framtid jag fick hopp. Jag agerade på levande ord.

Det var tro fast jag inte hade en aning om det då. Genom mina släktingars förböner födde mig Gud pånytt och skänkte mig tron i hjärtat av ren nåd. Det ledde till ett kristet rehabiliteringshem i Göteborg där vi ibland fick besök av stadens pastorer.

En pastor profeterade då över mitt liv så här: Mitt äskade Abraham räknades som rättfärdig för han trodde Herren sin Gud. Sedan sa han att han redan bestämt vad jag skall bli och nämde sedan de gåvor som vi just nu tjänar i.

Från 1989 då det skedde och idag 2010 är det äver 20 år och det är en lång tid. Varför i hela friden skall det behöva ta sådan lång tid? Jo därför att du som person formas samtidigt som du vandrar in i den smörjelsen och de uppdrag som han har för dig. Han låter dig få mer kraft och verkningar ju mer du dör ner från dig själv.

Det har sett fullkomligt hopplöst ut många gånger och ormen har kommit och sagt: Skulle då Gud ha sagt!! Men om vi inte ger upp så får vi skörda det vi sått. Du blir det Gud sagt att du skall bli. Du gör det Gud sagt att du skall göra. Det har inneburit att han ibland har flyttat oss bort från människor som haft andra planer än Gud haft. Men då leder han dig istället runt ”Stötestenarna”han tvingar sig aldrig fram.

Något som är häftigt är att Gud i våra liv redan i förväg på olika sätt informerat oss om vad han gör.

Joh 15:15 Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag låtit er veta. 16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.

Frukten är att bli det Gud bestämt att du skall bli och göra det han bestämt att du skall göra. Det är din rätt och alltid Guds vilja för ditt liv. Ingen makt i världen kan stå emot den som är i Guds vilja och ber.

Elvor och Jag vet redan genom information vart vi skall och vad vi skall göra nu men inte i vilken tid det skall ske. Den platsen vi skall till ser hopplöst stängd ut. Men Herren har sagt: Jag skall spränga berget!

Liknelsen om Domaren och Änkan handlar om denna TRO. Du måste veta Guds vilja innan du kan be i TRO vet du din rätt kan inget stoppa Guds verkningar. Vi skulle kunna berätta massor om hur Gud verkat och handlat genom bönen.

Guds vägar och Människans vägar är inte samma sak (Jes 55) Vad gör Gud när dessa 2 ser ut att krocka? Han tar bort dig från ett sammanhang där ”Tistlar och Törnen” får råda och för dig ut i fullständig frihet om dessa skulle kunna skada dig.

Jag sa ju att han alltid har informerat redan innan om vad han gör i våra liv ibland kommer informationen flera år innan. 1:a församlingen vi tjänade i där visade Herren att ”Tistlar” och ”Törnen” kommer att ta över och när det sker flyttar jag er 2 ut därifrån in i en annan tjänst.

Precis det hände och Herren gav oss en annan tjänst. Och för ett par år sedan hände precis samma sak han visade att”Tistlar och Törnen” tog över där också. Han förde oss ut därifrån till den plats där vi nu är.

Samtidigt som du vandar i Tro får du ju en levande kunskap om hur motståndaren attackerar Guds församling och Guds folk idag. Han försöker få dem att gå från Väg 2 till Väg 1 >> Han förblindar ögonen på människor…

Det Herren nu visar är att det inte bara är församlingar som bedras utan pyramiden har blivit större och större så VÄG 1 – Ledarna är i övertag. Vi är framme vid dom över Guds hus!

Det kommer att handla om vad vi drivs av! OM vi planerar våra egna vägar framåt eller Om vi vandrar i TRO.