Den smala passagen

Undervisning: Elvor Ohlin
Det här är en syn som jag såg år 2001. Jag har berättat den många gånger och den finns med i inspelad undervisning. Jag väljer nu att skriva ner den eftersom jag tror att den beskriver en tid som ligger framför oss som är Jesu efterföljare. Jag brukar kalla synen Den smala passagen.

SYNEN: Vid det här tillfället hade vi besök av ett par vänner och vi satt och bad tillsammans. För mitt inre såg jag då en syn, mycket levande. Framför mig var det en smal gångväg eller stig och jag upplevde att jag gick på den här smala vägen.
Längre fram var det branta klippväggar på båda sidor och passagen var så smal att det inte gick att gå igenom. Jag drog efter andan och undrade oroligt hur det här skulle gå.

Men nere vid stigen var det en bredare öppning mellan bergväggarna. Jag tänkte för mig själv, ”Åh, det är ju så smalt så det går inte ens att gå upprätt. Här måste man krypa fram för att komma igenom!”

Det kändes inte alls bra men så såg jag att på andra sidan, bortanför, på andra sidan om den smala passagen stod det någon. Det var en skinande vit gestalt och jag visste att det var Jesus för jag kände hans närvaro. Han strålade i ett vitt ljus och jag kände att modet återvände även om det fortfarande inte kändes helt lätt att gå mot den där smala passagen.

Jag satt stilla i bön med synen levande inom mig. Då kom jag plötsligt ihåg (dvs. den helige Ande påminde om)  ett profetiskt budskap som Janne och jag hade fått ungefär ett halvår tidigare genom en pingstpastor, som är en mycket god vän till oss. Mitt i det där budskapet sa han ”…jag är med er och jag skall hjälpa er genom de smala passagen så frukta inte, säger Herren”. Så märkligt att just de orden hade uttalats! Det var så fantastiskt att vila på det löftet och passagen var inte lika skrämmande längre. Jesus är med och han har redan gått före! Han hjälper oss genom varje smal passage.

En smal passage är något som vi kan uppleva många gånger i livet och i olika situationer. Ingen av oss visste då att hustrun i det paret som besökte oss, stod inför sitt livs sista smala passage. Hon dog i cancer bara några månader senare. Men hennes sista tid var ett vittnesbörd, när hon fullkomligt strålade av Jesus och vittnade om honom till alla i sin närhet. Atmosfären i sjukhussalen var fylld av stor frid.

Den sista smala passagen

Av Bibelns profetior förstår vi att det blir en sista smal passage för Guds folk i den yttersta tiden innan Jesus kommer tillbaka. Därför vill jag dela med mig av den här synen. Jag tänker fortfarande på den med viss bävan men löftet och påminnelsen om att få se Jesus som han är, Guds härlighet och att han hjälper genom allt, är starkare. Det hoppas jag att du som läser också ska uppleva.

Långt senare satt jag en dag och studerade Matteus 7:e kapitel och kollade den grekiska grundtexten. Jag blev inte lite överraskad över det jag upptäckte. Jesus sa:

Matt 7:13 Gå in genom den trånga [stenos G4728] porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. 14 Och den port är trång [stenos G4728], och den väg är smal [thlibo G2346] som leder till livet, och det är få som finner den.

Ordet thlibo [G2346] översätts smal eller trång och det är samma ord som betyder vedermöda (thlibis), lidande, nöd, bedrövelse, (sjukdom). Det grekiska ordet stenos [G4728] översätts ”trång” men litterärt beskrivs ordet i det bibellexikon som jag slog upp: ”som en smal väg mellan klippväggar, att krypa igenom”(!!).

Janne och jag vet av erfarenhet att Gud ofta talar exakt ur sitt eget ord i Bibeln. Många gånger har vi upptäckt att det står i grundtexten ordagrant, även om det inte syns i den svenska översättningen. Här visade alltså den helige Ande en syn som är exakt återgiven i grundtexten!

Ett liknande ord finns i GT, exempelvis i Jesaja 40.

Jes 40:4 Varje dal [gay H1516] skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land bli slät mark. 5 HERRENS härlighet skall uppenbaras, alla människor skall tillsammans se den. Ty HERRENS mun har talat.”

Det hebreiska ordet [gay H1516] översätts dal eller trång klyfta och det beskrivs: ”trångt pass mellan branta klippor” (!!). Roten är gevah [H1466] som betyder arrogans, stolt, upplyft. Visst är det så att när vi går på den smala vägen och går igenom olika smala passage, kan vi möta ”klippväggarna” som reser sig i arrogans och förakt.

Guds folk kommer aldrig på skam – det gör bara den som förkastar Jesus!
Löftet säger att Gud alltid har en utväg – Jesus har redan gått före och han hjälper oss genom allt!

Vi får expert-råd

Jag har gjort den här versen i Psalm 32 till en bön många gånger. Den beskriver den helige Andes ledning:

Ps 32:8 Jag vill lära [sakal H7919] dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd [yaats = ge lösningar, fastställa, planera] och låta mitt öga vaka över dig.

Ordet sakal [H7919] kan också översättas en expert som instruerar till framgång, ger visdom, ger insikt. Experten är den helige Ande/Gud!

Men vad är framgång i Guds rike? Hade Jeremia framgång när ingen ville höra de budskap han förmedlade från Herren? Hade Paulus framgång när han satt i fängelse? Hade Johannes framgång när han var förvisad till ön Patmos, för sin tro på Jesus Kristus? Ja , för framgång i Guds rike är att vara trogen i den uppgift som man har fått av Gud – oavsett (synligt) resultat nu eller senare.

De smala passagen har ett gott syfte i våra liv. De är aldrig meningslösa för en kristen när Jesus går före. Paulus kunde vittna av erfarenhet. De smala passagen gjorde honom mer fylld av Guds kärlek och ännu ivrigare att föra fler till Jesus.

2Kor 12:9 men han (Herren) svarade mig: ”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. 10 Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.