Elvor Ohlin: Jag hade en dröm natten till 6 juni 2010, som jag tror var profetisk.

DRÖMMEN: Vi (jag och Janne) och en kristen vän (kunde inte se exakt vem hon var men hon var kristen) skulle handla i en matvaruaffär. Det var en konstig stämning därinne. Affären var ganska stor men den var totalt kontrollerad av tre män som såg ut som nazister och de utstrålade ondska och hat. Jag sa till de andra: ”Se hur de ser ut! De ser precis ut som nazister!
De såg ut som en ond treenighet där de stod tillsammans och de stirrade på oss och följde varje rörelse. Vi skulle tydligen få tillåtelse att handla lite mat trots allt men vi visste att minsta lilla ord eller rörelse som männen inte gillade kunde leda till att vi skulle råka illa ut. Vi sa till varandra något om att ”de hatar oss (kristna) lika mycket som de hatar judarna”. 

När jag vaknade gick tankarna direkt till Uppenbarelseboken 16.

Upp 16:13  Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14  De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15  ”Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16  Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

Vi märker hur antikrists ande manifesterar sig i hatet mot Israel, mot kristna och mot Bibeln. Det är förutsagt i Bibelns profetior. Målet är ett sista enande och uppror mot världens Frälsare, Jesus Kristus. Vi har facit (Bibeln) i hand och vet redan slutet men vi ska vara vakna för det som händer.

Samlandet till Harmagedon är det slutliga försöket att utplåna Israel å ena sidan och Jesu efterföljare å andra. Det kommer inte att lyckas därför att Gud har kontroll och kommer att gripa in. Men det kan se ut som om den antikristliga planen lyckas, för en tid.

De tre ondskefulla andarna beskrivs som paddor. Likheter finns med Uppenbarelsebokens domar och Egyptens 10 plågor. Dessa plågor var domar över Egyptens avgudar. Guds syften med plågorna var att bevisa för egyptierna att det de tillbad inte kunde hjälpa dem, att de skulle omvända sig och tro på Honom. Gud dömde Egyptens gudar. När människan förtröstar på något annat än Gud, blir det till förbannelse.

Orsaken till att Israels folk var i slaveri var inte enbart avund och hat för utkorelsen, men även att de själva hade kompromissat och tillbett Egyptens gudar. Därmed förlorade de Guds beskydd (Apg 7:43). Då hamnar man alltid i slaveri på något sätt under tyranner, Farao (bild på satan), eller antikrist. Men när folket ropade till Gud om hjälp står det att Gud både såg, hörde, kände till och böjde sig ned (2 Mos 3:7). När människan omvänder sig och ber (eller ropar) om syndaförlåtelse böjer sig Jesus ned och frälser. Ofta är det först när man inser syndens förslavande, som man vill ödmjuka sig och vända sig till Herren.

2 Mos 8:3 Nilen skall vimla [Rot: tsaphar = översvämma] av paddor. De skall stiga upp och komma in i ditt hus, in i ditt sovrum och upp i din säng, in i dina tjänares hus och bland ditt folk och i dina bakugnar och baktråg.

Paddorna steg upp ur Nilens strömmar, som avgudades av egyptierna, och kom in i ”bakugnar och baktråg” i hela Egypten och förstörde och orenade deras bröd . När paddorna samlades ihop lades de i högar och hela landet uppfylldes av stank. Grundtextens ord för ”förödelsens styggelse” beskriver något avskyvärt som stinker och ger illamående, som att äta förgiftad mat.

2Tim 4:1 Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: 2 predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. 3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.

Paddorna samlades i högar, likaså ska man samla mängder eller hoptals med falska lärare. Den mat de ger är förgiftad och är inte den sunda läran, korsets budskap. Falska läror förgiftar brödet. De kommer från världsvida strömmar (från Nilens strömmar som var som blod och dödligt vatten) som översvämmar allt och tar herravälde (Dominion). Jmf 2 Tess 2:10-11

Att vara fiende till Gud innebär att ha problem. Gud, den Allsmäktige, kan använda vad han vill i skapelsen emot människans högmod, även paddor.

De 3 första plågorna drabbade alla men det fanns ett sätt att söka skydd för Israels folk i Gosen, som betyder nalkas, närma sig eller komma nära. Den som nalkas Herren kommer inte att påverkas av ”paddorna”, de falska lärarna.

Jak 4:8 Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna.

Efter den tredje plågan gjorde Gud åtskillnad mellan Israels folk och egyptierna (5 Mos 8:23). Likadant sker en åtskillnad idag och Gud uppmanar oss att närma oss honom och hans Ord. Våra hjärtan ska inte vara ”tvehågsna” eller delade utan helt för Gud. Om vi lyssnar till Guds röst, har han lovat att inte bara beskydda men också välsigna vår korg och vårt baktråg, den andliga maten. Den helige Ande både beskyddar, förser och mättar. Lydnad leder till välsignelse.

5 Mos 28:1 Om du lyssnar till HERRENS, din Guds, röst, genom att noggrant följa alla hans bud som jag i dag ger dig, så skall HERREN, din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden.

5 Mos 28:5 Välsignad skall din korg (dagligt behov) vara och välsignat ditt baktråg (förråd).

Matt 5:6 Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade.

Löftena har en dubbel mening då det också gäller lekamligt behov. Hur ska vi klara tiden som ligger framför, undrar vi? Jesus gav löfte om att förse med det vi behöver (Matt 6:25-26) och han är med oss varje dag till tidens slut (Matt 28:20). Drömmen i mataffären ser jag som en dubbel innebörd. Även om det antikristliga ”vilddjuret” kommer att ha kontroll över all handel (Upp 13) så kommer Gud att bevara sitt folk och förse med det vi behöver, både andligt och lekamligt.

Lydnaden är till Andens liv, utifrån den nya naturen (i Kristus) med den längtan, som vi får när vi blir födda på nytt. Då vill vi leva på det sätt som behagar Gud därför att Jesus har vunnit våra hjärtan, med sin kärlek.