Den andliga kampen
Dröm: ”Guds närvaro jagar fienden på flykten”

Vid ett par tillfällen har vi haft möteskampanj i den här församlingen. Vi visste att det var en andlig kamp eftersom många människor var nära Guds rike. Församlingen hade börjat få alltmer kontakt med människor genom sång – och vittnesbördskvällar, ungefär som Minns du sången-möten.

Den första natten hade jag en dröm. Vi satt i samtal framåt natten med ett par av medlemmarna och vi kände en underbar andlig harmoni och gemenskap. De var representanter för hela församlingen i drömmen och det var den Andens enhet vi kände också i verkligheten.

Vi befann oss precis där Janne och jag låg och sov och där jag nu hade drömmen. Plötsligt slog ytterdörren igen med en fruktansvärd skräll där nere och det hördes tunga steg som kom uppför trappan dit där vi befann oss i kyrkan. Vi satt tysta och släckte ljuset. När dörren öppnades gick det inte att avgöra om det var en människa eller ett vilddjur, av andningen som hördes. Det vi förstod var att det var en ond varelse som ville skrämma och tysta oss (döda oss). Det var en demonisk närvaro.

Vi var alldeles tysta men då kom en kristallklar, stark tanke i inom mig, som jag förstod inte var min egen utan kom från den helige Ande: TACK JESUS, ATT DIN NÄRVARO JAGAR FIENDEN PÅ FLYKTEN!
Jag vaknade och hörde fortfarande ljuden som avtog, men den otäcka atmosfären fanns kvar. Jag fortsatte att be och tacka för Jesu blod när jag hörde att Janne också var vaken. Han hade vaknat och känt samma som hände i drömmen, att en ond varelse skulle komma in när som helst.

Vi bad tills det ljusnade, då vi kände att betrycket var borta. Vi fick sen veta att det finns satanister på orten. Senare kom genombrottet och många blev frälsta.

Rom 8:37 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. 38 Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, 39 höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

2Kor 2:14 Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft.

Jos 23:8  Men till HERREN, er Gud, skall ni hålla er, så som ni har gjort ända till denna dag. 9  HERREN har fördrivit stora och mäktiga folk för er, och ingen har kunnat stå er emot intill denna dag. 10  En enda man bland er jagade tusen framför sig, ty HERREN, er Gud, stred själv för er, så som han hade lovat er. 11 Var ständigt på er vakt så att ni älskar HERREN, er Gud.

Tillägg: Vi ska hålla oss innanför Bibelns, Guds ords, gränser. Det finns villoläror om ”andlig krigföring mot territoriella andefurstar” (t ex inom trosrörelsen och C Peter Wagners apostlarörelse). Det är helt utanför Guds ord och blåser upp människans högmod och maktbegär och leder ofta in i fruktan och mörker. Bibeln avslöjar kampen som sker i andevärlden men ingenstans uppmanas vi att ”befalla och kriga mot andefurstar”. Tvärtom varnar Bibeln för sådan ”andlig krigföring” (Jud v 8-11, 2 Petr 2:9-11). Läs om Daniels kamp i bön (GT) och lärjungarnas kamp i bön (NT) i Apostlagärningarna. Alla böner i Bibeln riktas till Gud.

Elvor Ohlin