Detta speciella grekiska ord finns bara 2 ggr i NT. Dosis är en ”present” från vår himmelske fader till oss. Vi finner detta ord i Jak 1:17

Jam 1:16 Far inte vilse, mina älskade bröder. 17 Idel goda gåvor (1394 Dosis) och idel fullkomliga skänker (Dorema) komma ned ovanifrån, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker

 I ovanstående verser så representerar DOSIS en liten del eller en liten DOS alltså en temporär eller materiell gåva.

Ordet DOREMA ovan representerar en fullkomlig större gåva som har andlig och evig betydelse. Den fullkomliga gåvan DOREMA representerar någonting som inte kan bli mer perfekt.

För att ta ett exempel så är frälsningen och frälsaren Jesus Kristus perfekt. Ingenting annat på hela jorden är perfekt och fullkomligt. Så allt som är perfekt och fullkomligt måste komma från Gud själv som en gåva till oss.

Man kan tro att Gud krävde det omöjliga av Abraham trons fader när man läser 1 Mos 17. Men efter en ökenperiod på 14 år efter att han hade försökt att i egen kraft uppfylla Guds löften så förstår vi. Abraham måste lära sig precis som vi alla att i oss själva bor ingenting gott. För att få del av Himmelriket måste Gud skapa fattigdom i anden.

1 Mos 17:1 När Abram var nittionio år uppenbarade sig HERREN för honom och sade: Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra (på en väg) inför mig (mitt ansikte) och var fullkomlig. (8549 Tamiym = Fullständigt uppfylld av Gud och därför Perfekt) 2 Jag skall sluta (Nathan = Skänka) förbund mellan mig och dig, och jag skall föröka dig (uppfylla) mycket.”

Det här måste handla om att Abraham skall få någonting från Gud som är en fullkomlig gåva. Nya förbundet kommer från Gud och är en fullkomlig gåva från himlen. (förebilden 1 Mos 15 Jesus gick i mellan styckena istället för Abraham)

Jesus gav sitt liv för oss ofullkomliga människor för att ge oss fullkomlighet (Liv)

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Därför kan vi förstå vad TRONS VÄG är för någonting. Det är att vandra inför hans ansikte uppriktigt (utan täckelse) på hans väg som är tankar och handlingar.

Gud ger oss alltså inte bara temporära gåvor i våra liv och Paulus beskriver nådegåvorna som något temporärt som kommer att upphöra och bara Agape kärleken kommer att bestå. Vilket kan förklara hur man kan ha gåvor och profetera så den sprutar om det men ändå vara totalt fel. Man kan faktiskt vara köttslig och ha andliga gåvor enligt 1 Kor 13.

Sven Reichmann säger att: Kött = Det vi gör för vår egen skull. Ande (Agape) = Det vi gör för Guds skull.

Abraham hade innan 1 Mos 17 Kommer gjort Ismael med Hagar (fruktan) den Egyptiska (världen) tjänarinnan. Sedan ville han att Gud skulle göra sitt verk genom Ismael och stod emot det Gud ville göra. Men Gud står fast och gör sitt verk igenom Abraham ändå fast han inte riktigt begrep att Guds perfekta gåva alltid är bäst.

Det är ANDEN som GUD skänker igenom konungen Jesus Kristus och hans verk på Golgata kors som är Guds fullkomliga gåva till oss. Det är AGAPEN (Andens frukt) det är LIVET och hur visar det sig då att vi är ANDLIGA?

Jo i våra hjärtan så kommer den fullkomliga gåvan att verka så att vi byter drivkraft. Det vi gör för Guds egen skull (Ande – Agape – Himmelriket – Ljuset) tar över det vi gör för vår egen skull (Köttet – Mitt eget rike Satans rike – Mörkret)

Och så här beskriver Paulus detta:

Rom 8:13 Om ni lever efter köttet (Egen drivkraft) kommer ni att dö. Men om ni genom Anden (Guds drivkraft = Agape) dödar kroppens gärningar skall ni leva. (Andligt Liv) 14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.

Guds stora perfekta gåva till oss människor är då ett kors och ett perfekt offer på det korset för våra synder och för alla våra missgärningar. Den korsdöden måste bli vår korsdöd och hans uppståndelse måste bli vår uppståndelse. Den stora hemligheten med himmelriket (ANDENS – LIV – DRIVKRAFT) är just detta. Jesus sa till sina egna lärjungar i Mt 13 att de skulle få uppleva detta.

Mat 13:11 Han svarade dem: Ni har fått lära känna (1097 Ginosko) himmelrikets (ANDENS LIV – AGAPE) hemligheter, men det har inte de andra.

 Ordet Ginosko = Att lära känna någon genom erfarenhet och beröring. Så det sista hjärtat den Goda jorden det är de som har tagit emot Guds perfekta gåva i sitt innersta och GÖR.

Men det är en väldig skillnad lärde vi oss att göra något för sin egen skull (KÖTT – SJÄL) och att göra något för Guds skull (ANDE – AGAPE)

Vi kommer nu att få en helt annan syn på vad Andens svärd är i EF 6. Satans mörker och drivkraft finns redan i oss genom syndafallet och drivs vi av KÖTTET så kommer vi att dö. (Rom 8:13)

Så Satans listiga anslag är absolut inte att sätta upp en massa fästen i himmelen som vi skall strida emot genom andlig krigföring. Nej han vill att vi kristna skall gå ifrån ANDE till KÖTT för då vinner han över oss.

Vi har KÖTT i våra hjärtan och vi har också en SJÄL som vill vinna hela världen (begärelser efter makt och rikedom)

Guds fullkomliga gåva i Jesus Kristus har därför en möjlighet att frälsa och bevara våra själar genom att sända Andens Ljus i oss. Så Andens svärd i Ef 6 är Guds Rhema (Uppenbarade ord – Hans Ljus) Detta svärd vad är det till för egentligen? Jo det skall hjälpa dig att bevara ditt hjärta i Jesus Kristus igenom att det avslöjar från vilken källa saker och ting kommer ifrån om det är KÖTT eller om det är ANDE.

Det skall hjälpa oss att skilja mellan ljus och mörker. Om det är God frukt eller om det är Tistlar och Törnen. I Mt 7 så visar Jesus ett folk i laglöshet som inte har kunnat urskilja från vilken källa de falska profeterna kommer.

Marias hjärta som katolikerna säger är så syndfri behövde denna fullkomliga gåva för att hon skulle kunna bli frälst och gå från KÖTT (egen drivkraft mörker) till ANDE (göra saker för Guds skull – himmelriket)

Luk 2:35 Ja, också genom din själ skall det gå ett svärd. Så skall det bli uppenbarat vad många människor tänker i sina hjärtan.

Andens svärd = Det fullkomliga ljuset/ Andens uppenbarade ljus. Det ljus som kan skilja på MÖRKER och LJUS – ONT och GOTT.

Heb 4:11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. 14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Guds Ord (Ljuset – Andens svärd) skall alltså hjälpa oss att kunna skilja på det som kommer från mig själv (KÖTT – SJÄL) och det som kommer ifrån Gud (ANDEN – GUDS KÄRLEK)

Av sammanhanget kan vi förstå att om vi inte lever i detta LJUS så kan vi heller aldrig komma in i hans VILA. Vilken gåva från Gud! Han vill hjälpa oss att se vilken drivkraft vi är i så att vi inte gör goda gärningar i KÖTTET (Vår egen drivkraft – Självrättfärdighet)

Om vi gör det så förlorar vi vår frälsning och kommer under domen. Så frågan är alltså denna. Det du gör i kyrkan gör du det för att synas och uppfylla en pastors vision eller gör du det av Andens drivkraft för att du älskar Jesus? Guds ljus kommer att hjälpa dig förstå det och överbevisa dig om synd – dom och rättfärdighet.

Joh 3:19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. (Gärningarna är gjorda i köttet = För min egen skull) 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. (Anden – För Jesu skull)

Du kan även se ovanstående tankar uttryckta i Jakobsbrevet.

Antingen så gör vi våra gärningar för vår egen skull = KÖTT och är drivna av en annan visdom nämligen den själiska (Satans Ljus)(Kunskapens träd) Sådan visdom kommer alltid att lägga krav på andra i din närhet. Eller också så gör vi våra gärningar för Jesu skull = ANDE – Sådan visdom kommer inte att lägga krav på andra i din närhet.

Jak 3:11 Inte ger väl en källa från en och samma åder både sött och bittert vatten? 12 Mina bröder, inte kan väl ett fikonträd bära oliver eller ett vinträd fikon? Lika litet kan en salt källa ge sött vatten. 13 Finns bland er någon vis och förståndig man (En som har Andens drivkraft) så må han i visligt saktmod, genom sin goda vandel låta se de gärningar som hövas en sådan man. 14 Om I åter i era hjärtan har bitter avund och är genstridiga (Köttets drivkraft) då mån I inte förhäva er (SKIN EJ ÖVER) och ljuga, i strid mot sanningen. (Andens Ljus)

Vers 14 Obs! Att det här är frågan om 2 LJUS. Du kan se dessa ljus i Jer 9:23-24.

15 Sådan ”vishet” (Ljus och drivkraft) kommer inte ned ovanifrån, utan är av jorden och tillhör de ”själiska” människorna, ja, de onda andarna. 16 Ty där avund och genstridighet råda, där råder oordning (Ostabilitet Babel) och allt vad ont är. (Här har vi köttets drivkraft) 17 Men den vishet (Andens drivkraft) som kommer ovanifrån är först och främst ren, vidare fridsam, foglig och mild, full av barmhärtighet och andra goda frukter, fri ifrån tvivel, fri ifrån skrymtan. 18 Och rättfärdighetens frukt kommer av en sådd i frid, dem till del som hålla frid.

Här kan du också se att Guds gåva är LJUSET och är vi i hans ljus så är vi i hans drivkraft.

2 Kor 4:1 Därför, då vi nu, genom den barmhärtighet som har vederfarits oss, har detta ämbete, så fälla vi inte modet. 2 Nej, vi har frånsagt oss allt skamligt hemlighetsväsen och gå inte illfundigt till väga, ej heller förfalska vi Guds ord, utan framlägga öppet sanningen och anbefalla oss så, inför Gud, hos var människas samvete.3 Och om vårt evangelium nu verkligen är bortskymt av ett täckelse, så finnes det täckelset hos dem som gå förlorade. 4 Ty de otrognas (Otroendes) sinnen har denna tidsålders gud (Satan) så förblindat, att de inte se det sken (Uppleva denna Guds drivkraft) som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlighet. 5 Vi predika ju inte oss själva (KÖTT) utan Kristus Jesus såsom Herre, och oss såsom tjänare åt eder, för Jesu skull. (ANDE) 6 Ty den Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han är den som har låtit ljus (Guds Andes drivkraft) gå upp i våra hjärtan (Som var förmörkade) för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall kunna sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl (KORSFÄSTA) för att den översvinnliga kraften skall befinnas vara Guds (ANDE) och inte något som kommer från oss. (KÖTT)

Vi kan då förstå att de visa i liknelserna är de som drivs av Guds sanna ljus och gör saker för Gud för Jesu skull. (ANDE) Och de ovisa i alla liknelserna är de som gör saker och ting för Jesus för sin egen skull (KÖTT)

Du ser 5 visa och 5 ovisa jungfrur som åtskiljs vid tidens slut pga problem. Du ser 1 vis och 1 ovis byggnadsarbetare som bygger var sitt hus när problemen kommer rasar den ovises hus.

E – Sword Word study:

G1394

δόσις
dósis; gen. dóseōs, fem. noun from dídōmi (G1325), to give. Gift, the act of human or divine giving (Php_4:15; Jas_1:17). For a full discussion of all the cognate words see dṓron (G1435), a gift.