Grekiska orden 1411 Dunamis som vi kallar för Guds kraft kommer från en rot nämligen Duna. Och Duna betyder egentligen: Att få inre kapacitet och ges yttre möjligheter.

Lärjungarna skulle alltså vänta i staden på den kraften! (Dunamis)

Luk 24:49 Och se, jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda med kraft (1411 Dunamis) från höjden.”

Ser du att den inre kapaciteten kommer att passa de yttre möjligheterna här? Och det stämmer exakt med vad Ef 2 lär oss om de förutberedda gärningarna.

EF 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Den bibliska Tron (Pistis) >> är alltid grundat på någonting som redan är fullbordat se även Komm Heb 11 >> Och detta förklarar V10 att vandra i förutberedda gärningar just för dig. Och Heb 4 bestyrker att Tro är att sluta med våra gärningar.

________________________________________________________________________________

Och Spiro Zodhiathes Word Study:

G1411

δύναμις
dúnamis; gen. dunámeōs, fem. noun from dúnamai (G1410), to be able. Power, especially achieving power. All the words derived from the stem dúna- have the meaning of being able, capable. It may even mean to will. Contrast ischús (G2479) which stresses the factuality of the ability, not necessarily the accomplishment.
(I) Spoken of intrinsic power, either physical or moral, as in the verb dúnamai.
(A) Of the body (1Co_15:43, ”in power” stands in opposition to ”in weakness”; Heb_11:11; Sept.: Job_39:19, dúnamis; Job_40:11, ischús; Psa_29:4, ischús [G2479], strength).
(B) Generally (Mat_25:15; Act_6:8; 1Co_15:56; 2Ti_1:7) a spirit of strength, meaning manly vigor in opposition to a spirit of cowardice (deilías [G1167]) (Heb_1:3, ”His powerful word” [a.t.]; Heb_7:16; Heb_11:34; Rev_1:16; Sept.: 2Ki_18:20; 1Ch_13:8; 1Ch_29:2; Ezr_2:69; Ezr_10:13; Job_12:13). Also in various constructions with katá (G2596), according to one’s strength, meaning as far as one can (2Co_8:3). With hupér (G5228), beyond, above one’s strength (2Co_1:8; 2Co_8:3). With en (G1722), in, and the dat. dunámei meaning with power or powerfully, mightily (Col_1:29; 2Th_1:11). With the dat. only (Act_4:33). In Eph_3:16; Col_1:11, the dat. dunámei means with power.
(C) Spoken of God, the Messiah, the great power of God, meaning His almighty energy (Mat_22:29; Mar_12:24; Luk_1:35; Luk_5:17; Rom_1:20; Rom_9:17; 1Co_6:14; 2Co_4:7; 2Co_13:4; Eph_1:19; Eph_3:7, Eph_3:20; 2Ti_1:8; 1Pe_1:5; 2Pe_1:3). Joined with dóxa (G1391), glory, it implies the greatness, omnipotence, and majesty of God (Rev_15:8. See Mat_26:64; Mar_14:62; Luk_22:69, ”on the right hand of the power of God”; Heb_1:3, ”on the right hand of the Majesty”). By metonymy spoken of a person or thing in whom the power of God is manifested, i.e., the manifestation of the power of God (Act_8:10; see Rom_1:16; 1Co_1:18, 1Co_1:24). With the gen. phrase ”of God” it expresses the source, i.e., power imparted from God (1Co_2:5; 2Co_6:7). Spoken of Jesus as exercising the power to heal (Mar_5:30; Luk_6:19; Luk_8:46; 2Co_12:9). In Rom_1:4, ”in power [en dunámei]” (a.t.) stands for the gen. toú dunatoú, the Son of God, the powerful One. In the sense of power, omnipotent majesty (Mat_24:30; Mar_9:1; Mar_13:26; Luk_21:27, ”with power and great glory”; 2Th_1:7, ”with angels of His power” [a.t.] means the angels who are the attendants of His majesty; 2Pe_1:16); as spoken of the power of the Spirit meaning the power imparted by the Spirit (Luk_4:14; Rom_15:13, Rom_15:19); of prophets and apostles as empowered by the Holy Spirit (Luk_1:17; Luk_24:49; Act_1:8 [cf. Act_2:4]).
(D) Spoken of miraculous power, ”the mighty power of signs and wonders” (a.t.) means the power of working miracles (Rom_15:19, explained by the power of the Spirit in the next clause; see Act_10:38; 1Co_2:4; 2Co_12:12; 2Th_2:9). By metonymy of effect for cause, the pl. dunámeis, powers, is often used for mighty deeds, miracles (Mat_7:22; Mat_11:20-21, Mat_11:23; Mat_13:54, Mat_13:58; Mat_14:2; Mar_6:2, Mar_6:5, Mar_6:14; Luk_10:13; Luk_19:37; Act_2:22; Act_8:13; Act_19:11; 1Co_12:10; 2Co_12:12; Gal_3:5; Heb_2:4; Sept.: Job_37:14; Psa_106:2). The abstract for the concrete, meaning a worker of miracles (1Co_12:28-29).
(E) Spoken of the essential power, true nature or reality of something (Php_3:10, ”the power of his resurrection”; 2Ti_3:5). As opposed to lógos (G3056), speech (1Co_4:19-20; 1Th_1:5). Metaphorically of language, the power of a word, i.e., meaning, significance (1Co_14:11, ”the power of the voice” [a.t.]).
(II) Spoken of power as resulting from external sources and circumstances:
(A) Power, authority, might (Luk_4:36; Luk_9:1; Act_3:12; 2Pe_2:11; Rev_13:2; Rev_17:13). Spoken of omnipotent sovereignty as due to God, e.g., in ascriptions (Mat_6:13; Rev_4:11; Rev_5:12; Rev_7:12; Rev_11:17; Rev_12:10; Rev_19:1; Sept.: 1Ch_29:11). Joined with ónoma (G3686), name (Act_4:7; 1Co_5:4, meaning warrant). In Rom_8:38 ”powers” stands for persons in authority, the mighty, the powerful ones (see 1Co_15:24; Eph_1:21; 1Pe_3:22; Sept.: Est_2:18).
(B) With the meaning of number, quantity, abundance, wealth (in Rev_3:8, a small number of members or perhaps true believers [cf. Rev_18:3]). Metaphorically for enjoyment, happiness (Heb_6:5).
(C) Of warlike power, meaning force, i.e., host, army (Luk_10:19, over the whole host of Satan [see Luk_10:20]; Sept.: Exo_14:28; Exo_15:4; 2Sa_10:7; 2Sa_17:25; 2Sa_20:23). The powers of the heavens means the hosts of heaven, i.e., the sun, moon, and stars (Mat_24:29; Mar_13:25; Luk_21:26 [cf. Rev_6:13; Sept.: Isa_34:4; Dan_8:10]).
Deriv.: dunamóō (G1412), to strengthen.
Syn.: ischús (G2479), strength, ability, force, somewhat stronger than dúnamis; krátos (G2904), dominion, enduring strength; exousía (G1849), authority; archḗ (G746), rule, power; megaleiótēs (G3168), majesty; with the meaning of miracle: sēmeíon (G4592), sign, token; téras (G5059), something strange, a marvel, wonder; megaleíon (G3167), a great work; éndoxon (G1741), a glorious work; parádoxon (G3861), a strange work; thaumásion (G2297), a marvelous work; thaúma (G2295), a wonder, marvel; érgon (G2041), work when referring to Christ’s work.
Ant.: asthéneia (G769), feebleness, infirmity, disease.