Rom 5:11 Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.

2 Kor 5:17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.18 Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. 19 Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. 20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 21 Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

Ordet kommer av att växla in något till ett rätt värde – så när det dyrbara Kristi blod försonar oss så får vi tillbaka vårt rätta värde och vår rätta ställning inför GUD. Du kan stå inför GUD och blodet gör dig till hans ögonsten – vreden har vänt sig bort från dig det drabbade Jesus på Korset. För att Gud skulle kunna älska dig och ta emot dig så var någon (Jesus) tvungen att dö för din skuld. Det var Jesu Kristi död på Golgata kors som växlade in dig till ett rätt värde.

E – Sword – Wordstudy:

G2643

καταλλαγή
katallagḗ; gen. katallagḗs, fem. noun from katallássō (G2644), to reconcile. Reconciliation, restoration, exchange. A change or reconciliation from a state of enmity between persons to one of friendship. Between God and man it is the result of the apolútrōsis (G629), redemption, the divine act of salvation, the ceasing of God’s wrath. In the NT, it means reconciliation, i.e., restoration to divine favor by bringing about a change in man, conversion (Rom_5:11; Rom_11:15), the means or occasion of reconciling the world to God.
Syn.: apokatástasis (G605), restoration.